Het echtpaar Gerhardus Lukkien en Geertje de Groot. Van het echtpaar heb ik nog het trouwboekje. Nou ja, dat wil zeggen. Een A4-tje waar lijnen op getrokken zijn en waar de tekst van de huwelijksvoltrekking op is weggeschreven. Op de achterzijde van de akte staan de kinderen vermeld.

Gerhardus was schoenmaker van beroep en afgekeurd voor milataire dienst wegens lichaamsgebrek op grond van nr. 200 van het reglement op de visitatien van dienst. Dit houd in dat zijn hoofd aanmerkelijk scheef of verdraaid op de nek stond.

De ouders van Gerhardus trouwde pas toen hij al 1,5 jaar oud was. Zijn vader was een zeeman en voer op het galjootschip de Alberdina. Dit schip is met man en muis vergaan en ook Roelof is daarbij nooit meer teruggekeerd van zijn laatste zeereis. Op 12 november 1863 werd voor het laatst iets van Roelof Alberts Lukkien vernomen. Gerhardus was toen op 6 dagen na 8 jaar oud.

Zoals gezegd was Gerhardus dus al 1,5 toen zijn ouders trouwde. Met dat huwelijk werd Gerhardus officieel erkend. Of Roelof daarmee ook de echte vader van Gerhardus was zullen we nooit weten. Mogelijk dat hij zijn geliefde Alida Smid zwanger van Gerhardus maakte alvorens weer eens het ruime sop te kiezen.