Gedicht

Ik denk nog steeds aan jou
In mijn slapelooze nachten,
Ik zweer je eeuwig trouw
Als je worden wilt mijn vrouw.

Zoo denk ik alle dage
Maar ach ik moet wachten,
Het zijn te groote vragen
Die wij maar te min achten.

Eens breek voor ons den dag ook aan
Dat wij ons samen voegen,
Dan kunnen wij samen leven
Met z’n beiden tot ons genoegen.

Dan zal mijn wensch in vervulling gaan
Die ik in menig slaapeloze nacht,
Als heilige belofte heb gedaan
Mijn schat als je op mij wacht.

Dan kunnen wij de liefde toonen
Die wij droegen voor elkaar
En dan zal ons ons geluk kronen
De ooienvaar.

J. Kroll