[Home]

De begrafenis van Maria Ninteman (1876 - 1953)

F00022.jpg (9344 bytes)

In haar leven heeft Maria Ninteman vaak en op onverwachte momenten met de dood te maken gehad. Zo stierf haar moeder al toen ze nog maar acht jaar oud was en werd ze samen met haar drie zussen enkel door haar vader grootgebracht. Toen ze eenmaal zelf kinderen kreeg kwamen daar vier van de acht kinderen al op zeer jonge leeftijd van te overlijden. En kind (van de eerste tweeling) was dood geboren. Maria heeft erg veel verdriet gehad van het wegvallen van haar tweelingen , waarvan van de tweede tweeling er n kind aan de spaanse griep is overleden.

Maria is zelf aan darmkanker overleden. Een erfelijke kwaal die veel in de familie voorkomt.

R00013b.jpg (27782 bytes)

Op het bidprentje is te lezen dat Maria in Makkum is overleden. Maria heeft een lang ziekbed gehad en is in haar laatste levensjaren door mijn moeder verpleegd. Op het laatst ging dat echter niet meer. Mijn moeder had inmiddels al vier kleine kinderen rondlopen en was in verwachting van de vijfde. Daarom ging Maria naar haar oudste dochter Jo die in Makkum woonde. Daar is ze op 27 februari 1953 overleden.

Toen werd het druk voor Otto de Jong en Jo Beenker. De begrafenis van Maria moest geregeld worden. Haar man Johannes wilde weer in Delfzijl gaan wonen en wou dat Maria daar begraven zou worden. Begrafenisonderneming "De laatse eer" werd ingeschakeld en die liet garage "Z.B. Tap" uit de Waterstraat 60-62 in Delfzijl met een lijkwagen Maria uit Makkum ophalen. 270 Kilometers staan er op de rekening. Tegenwoordig is de afstand Groningen - Makkum 99 km over de snelweg. Heen en terug is dat nog geen 200 km. De rit zal toen ook wel wat langer geduurd hebben dan dat we er tegenwoordig voor nodig hebben.

Kwitantie Lijkwagen

Er werden verder 50 rouwkaarten gedrukt en verstuurd en ook nog eens 75 bidprentjes geleverd. Helaas heb ik geen rouwkaart meer in mijn collectie. Waarschijnlijk zijn ze allemaal verstuurd voor de uitnodigingen. De kist is geleverd door de firma Hoekema in Makkum voor Fl 100,-.
Tenslotte moest ook nog een grafsteen gemaakt worden. In de Marcus Buschstraat 25a-27 in Delfzijl zat steenhouwerij R. van der Laan. Zij konden voor fl 325,- een mooie grafsteen leveren.

D00234.jpg (22722 bytes)

Het resultaat van de opdracht is op onderstaande foto te zien:

F00574.gif (103289 bytes)