Johannes Kroll

F01153.jpg (38284 bytes)

Johannes ofwel Jan Kroll was de eerste man van Maria Martha Cortjens, de grootmoeder van Jolanda. Alhoewel Jan Kroll in Aken was geboren (1904) waren zijn ouders toch van nederlandse afkomst. Zijn vader Pieter Kroll kwam uit Den Bosch en zijn moeder Gertruidis Hassink uit Maastricht. In 1929 trouwde Jan met Maria Cortjens. Pas na enkele jaren huwelijk trokken zij naar Eindhoven.

Hun huwelijk bleef kinderloos en in 1940 wordt Jan tijdens de mobilisatie in Den Haag in de Alexander Kazerne gelegerd. Uiteindelijk zal Jan nooit meer naar huis terugkeren. Hij sterft in de strijd om het vaderland. Kort voor zijn dood stuurt hij nog een ansichtkaart naar huis met de mededeling dat de helft naar het veldleger zal worden gestuurd.

Maria Cortjens (werkzaam bij Philips Gloeilampenfabriek) krijgt enkele weken na het overlijden van Jan een persoonlijke brief van Frits Philips, waarin hij zijn deelneming betuigt. Na de oorlog ontvangt Maria Cortjens een klein weduwepensioen. Ze treed echter nog tijjdens de oorlog opnieuw in het huwelijk met Gerrit van Engeland. Een jaar later wordt hun eerste dochter geboren.

Na de oorlog wordt Jan Kroll posthuum ge-eerd met het oorlogsherinneringskruis. In 1952 ontvangt Maria zelfs nog een oorkonde van het ministerie van oorlog ter nagedachtenis aan hen die in de oorlog het leven lieten.