Het getuigschrift

Het is tegenwoordig geen algemeen gebruik meer en er wordt bij sollicitaties weinig waarde meer aan gehecht, laat staan dat men er nog naar vraagt. Toch was het vroeger een zeer algemeen gebruik dat je bij het verlaten van een dienstbetrekking een getuigschrift mee kreeg, waarin stond dat je naar behoren je functie had vervult. Dit diende dan als een soort aanbevelingsbrief voor de nieuwe werkgever.


Getuigschrift van Martha Cortjens (1907-1987)
Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Dat het op deze manier gebeurde was eigenlijk niet zo vreemd. Je moet je realiseren dat de communicatiemiddelen vroeger niet zo uitgebreid waren als nu en een simpel telefoontje om een referentie na te trekken was niet mogelijk. Dus als de werknemer uit een andere stad kwam dan moest een referentie nagetrokken worden middels een brief per post. In dat geval was het gemakkelijker om bij het verlaten van je dienstbetrekking er maar gelijk om te vragen, zodat je dat gelijk aan je nieuwe werkgever kon overhandigen. Dat vertrek gebeurde meestal op eigen verzoek. In onderstaand getuigschrift wordt dat dan ook expliciet aangegeven.


Getuigschrift van Martha Cortjens (1907-1987)
Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Getuigschriften werden vroeger nog veel vaker afgegeven. Niet alleen bij het verlaten van een dienstbetrekking, maar ook bij het verhuizen naar een nieuwe stad of kerkgemeente Hier spreken we dan over een attest of attestatie. Ook hier diende het als een bewijs van goed gedrag. Zo'n bewijs van goed gedrag wordt ook tegenwoordig nog vaak gevraagd. Dit wordt dan door de gemeente waar de persoon woont verstrekt en dient vaak om aan te geven dat men geen crimineel verleden heeft. In sommige beroepen (bijv. in beroepen waar men met kinderen werkt) wordt om zo'n bewijs gevraagd.


Het bewijs van goed gedrag van Casper Beenker (1918-1967).
Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Ook als men in het buitenland wilde werken had men soms een bewijs van goed gedrag nodig, zoals Casper Beenker die een poosje in een Belgische kolonie is gaan werken.

Tenslotte nog een derde getuigschrift van Martha Cortjens. Zij heeft toch wel bij heel veel werkgevers naar tevredenheid gewerkt.


Getuigschrift van Martha Cortjens (1907-1987)
Klik op de afbeelding om het te vergroten.