Hoe oud worden wij?

de levensverwachtingen waren vroeger niet zo hoog als tegenwoordig. Toch werden er zeker wel hoge leeftijden bereikt. Zo bereikte in 1773 onze stamvader Berend Harms de leeftijd van 68 jaar. Zijn zoon en kleinzoon en achterkleinzoon werden ook ongeveer zo oud (resp. 67, 63 en 70 jaar) Mijn overgrootvader Kasper Stege bereikte maar liefst de respectabele leeftijd van 90.
Hieronder wordt in een staafdiagram aangegeven wat de bereikte leeftijden van de mannelijke afstammelingen van Berend Harms zijn.

graph1.jpg (24556 bytes)

Kindersterfte kwam natuurlijk ook veelvuldig voor. Zo werd er in het gezin van Berend Berents en Antje Jans maar liefst 3 maal een kind levenloos geboren alvorens een dochter werd geboren die wel levensvatbaar was. Toch werd ook zij niet ouder dan 36. Daarentegen werd haar jongste zus weer 78. Voor de vrouwelijke afstammelingen geld onderstaande grafiek.

graph2.jpg (26253 bytes)