Wie zijn de ouders van Berend Harmz

van Berend Harmz weten we zeker dat hij uit Dörpen in Westfalen kwam. Dit staat vermeld in de proclamatie van zijn huwelijk met Getruit Berends. Om te achterhalen wie zijn ouders zijn moeten we dus in Dörpen gaan zoeken. Dit wordt echter moeilijk, want behalve het feit dat de duitse archieven minder toegankelijk zijn dan de nederlandse archieven, weten we eigenlijk maar heel weinig over Berend. Door het patroniemen stelsel weten we wel dat de vader van Berend de naam Harm(annus) of Hermannus droeg. Het is bovendien aannemelijk dat Berend tijdens zijn huwelijk tussen de 20 en 35 jaar was.

A00010.jpg (81929 bytes)

Normaal gesproken is uit de doopgegevens van de kinderen veel af te leiden. Zo zijn de doopgetuigen meestal een oom of een tante en verder werden de kinderen vaak naar hun grootouders genoemd. Nu heb ik tot op de dag van vandaag de doopgegevens van de kinderen van Berend en Getruit niet kunnen vinden. Wel weet ik vrij zeker wie de kinderen (6 in totaal)  waren van het echtpaar.

Als we zoeken in Dörpen dan vinden we dat op 25 september 1705 een kind gedoopt wordt van Hermannus Schomacker en Elsa Hermans met de naam Bernardus. Gezien de datum zou de Bernardus onze Bernardus kunnen zijn. Ook het patroniem van Berend komt overeen.

Nu is in Dörpen in 1703 ook een volkstelling geweest en daar vinden we de volgende namen terug:
Hermen Schomacker 35 jaar
Elske uxor 28 jaar  (uxor is de latijnse aanduiding voor echtgenote)
filius Hermen 4 jaar  (filius betekent zoon)
filia Anna Christina 1 jaar  (filia betekent dochter)
Trine Schomacker vidua 73 jaar (vidua betekent weduwe)

Hieruit kunnen we afleiden dat de Bernardus uit 1705 een oudere broer en zus had, maar ook een grootmoeder die Trine heette. Hier kan dus dochter Trijntje naar vernoemd zijn.

Kijken we naar de vernoemingsregels dan zouden we de volgende conclusies kunnen trekken:

Trijntje of Grietje (Margaretha) zou dan de oudste dochter moeten zijn en vernoemd zijn naar de (onbekende) moeder van Getruit. De andere is vernoemd naar de oudste zus van moeder Getruit.
Elsje Berents zou naar oma aan vaders zijde (Elsa Hermans) zijn genoemd.
Berent zou vernoemd zijn naar opa aan moeders zijde of naar zijn vader.
Heiko zou mogelijk naar een onbekende oom aan vaders of moeders zijde zijn genoemd.
Anna is vernoemd naar haar tante Anna Christina (zus van zijn vader).
Volgens de theorie van de vernoemingsregels betekent dit dat er zoon Berent Harms nog een zoon genaamd Harm moet hebben gehad die dan naar zijn grootvader Hermen is vernoemd. Tot dusver ben ik die echter nog nergens tegen gekomen.

Rene Remkes bracht mij op het spoor van een andere mogelijkheid. Hierbij zijn niet Hermannus Schomacker en Elsa Hermans de ouders van Berend Harms, maar zijn dat Hermannus Schulte en Elsa Berents. Belangrijkste reden om hierin te geloven is dat Trijntje Berends zich bij de doop van 2 van haar kinderen Trijntje Scholtens noemt. Hermannus Schulte is zoon van Aicko Schulte en Gebba Bussinck. Heiko is gelijk aan Aicko, wat de naam van de jongste zoon van Berend Harms en Getruit Berends kan verklaren. Elsa Berends is een dochter van Berend Hinrichs Leffers genannt Reimen en Talla Bodige. Berend is in dat geval vernoemd naar grootvader van moeders zijde.
Als we dan weer de vernoemingsregels toepassen zou Berend Harms ook in dit geval nog een oudere zoon moeten hebben die naar grootvader aan vaders zijde is vernoemd.
Trijntje of Grietje (Margaretha) zou dan weer de oudste dochter moeten zijn en vernoemd zijn naar de (onbekende) moeder van Getruit. De andere is vernoemd naar de oudste zus van moeder Getruit.
Elsje Berents is dan vernoemd naar grootmoeder aan vaders zijde.
Berend is dan vernoemd naar grootvader aan moeders zijde.
Heiko is dan vernoemd naar de (onbekende) oudste broer van zijn vader (Berend Harms) die op zijn beurt weer vernoemd is naar zijn grootvader.
Anna zou vernoemd moeten zijn naar de (onbekende) oudste zus van vader Berend Harms.

We hebben hier dus twee theorien.  Nu nog op zoek naar de bewijzen.