Terug naar beginpagina:  http://home.hccnet.nl/gh.schuur/Familie overzicht van Sicke Aijolts (±1658 ?-?) G.H. Schuur - MMXI -

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921


Probant

Q-a  zijn vrouw Anne N.N. is geboren rond 1656 (?).

Anne is gehuwd met Sicke Aijolts, zie Q-b.

Q-b  hij zelf Sicke Aijolts is geboren rond 1658 (?) afkomstig uit Usquert.

<1>

Sicke is gehuwd met Anne N.N., zie Q-a.

Sicke trouwt op vrijdag 6 januari 1696 te Usquert op ongeveer 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Stijntje Dreeuws, zie Q-c.

Q-c  zijn vrouw Stijntje Dreeuws is geboren rond 1670 (?) afkomstig uit Den Andel.

<2>

Stijntje trouwt op vrijdag 6 januari 1696 te Usquert op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Sicke Aijolts, zie Q-b.

Graad I

I-a  zijn zoon Sicke Sickes, zoon van Sicke Aijolts (Q-b) en Anne N.N. (Q-a). I-b  zijn zoon Louwe Sickes, zoon van Sicke Aijolts (Q-b) en Anne N.N. (Q-a), is gedoopt in 1682.

Louwe is gehuwd met Lubge, zie I-c.

I-c  zijn schoondochter Lubge, dochter van Henric Allarts en Sjabe, is gedoopt op donderdag 16 augustus 1685.

Lubge is gehuwd met Louwe Sickes, zie I-b.

I-d  zijn schoonzoon Hindrik Harmsen is geboren rond 1690 (?).

<3>

Hindrik trouwt op maandag 3 juni 1720 te Usquert op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Sikkes, zie I-e.

I-e  zijn dochter Grietje Sikkes, dochter van Sicke Aijolts (Q-b) en Stijntje Dreeuws (Q-c), is gedoopt op woensdag 4 april 1696 te Usquert.

<4>

Grietje trouwt op maandag 3 juni 1720 te Usquert op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hindrik Harmsen, zie I-d.

I-f  zijn zoon Jan Sickes, zoon van Sicke Aijolts (Q-b) en Stijntje Dreeuws (Q-c), is gedoopt op woensdag 8 september 1700 te Usquert.

Graad II

II-a  zijn kleindochter Grietje Louwerts, dochter van Louwe Sickes (I-b) en Lubge (I-c), is gedoopt in 1702. II-b  zijn kleindochter Anje Louwerts, dochter van Louwe Sickes (I-b) en Lubge (I-c), is gedoopt in 1707. II-c  zijn kleinzoon Sikke Hindriks, zoon van Hindrik Harmsen (I-d) en Grietje Sikkes (I-e), is gedoopt op zaterdag 4 april 1722 te Usquert. II-d  zijn kleinzoon Sikke Hendriks, zoon van Hindrik Harmsen (I-d) en Grietje Sikkes (I-e), is gedoopt op zondag 9 juli 1724 te Usquert.

Sikke trouwt op zondag 8 juni 1749 te Usquert op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertje Jans, zie II-f.

II-e  zijn kleindochter Anje Hindriks, dochter van Hindrik Harmsen (I-d) en Grietje Sikkes (I-e), is gedoopt op zondag 26 mei 1726 te Usquert. II-f  zijn behuwd kleindochter Geertje Jans, dochter van Jan Freriks en Aijlke Jans, is gedoopt op zondag 11 augustus 1726 te Usquert.

<5>

Geertje trouwt op zondag 8 juni 1749 te Usquert op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Sikke Hendriks, zie II-d.

II-g  zijn kleindochter Stijntje Hindriks, dochter van Hindrik Harmsen (I-d) en Grietje Sikkes (I-e), is gedoopt op zondag 14 januari 1731 te Usquert.

Graad III

III-a  zijn behuwd achterkleindochter Tietje Lammers is overleden op dinsdag 5 mei 1840 te Uithuizen.

Het huwelijk met Hindrik Sikkes is geregistreerd in Uithuizen maar ze zijn getrouwd in Usquert (GR).
Bij het huwelijk met Harm Fokkes staat dat Tietje uit Middelstum komt.
In Middelstum is op 7 juni 1765 een Teetje Lammerts geboren. Haar ouders zijn Lammert Jans en Rixte Harms.
In haar overlijdensakte staat echter dat ze 78 jaar is geworden (zou dan rond 1762 geboren moeten zijn) met als geboorteplaats 't Zand (GR). Als ouders staan vermeld Lammert Driestenberg en Knelske Jacobs.
Aangezien ze een zoon Jan hebben lijkt de eerste optie het meest waarschijnlijk.

Tietje trouwt op woensdag 16 januari 1788 te Eppenhuizen Harm Fokkes van de Meden en Tietje Lammer(t)s van Middelstum. (1) met Harm Fokkes.

Tietje trouwt op zondag 2 augustus 1807 te Usquert (2) met de 57-jarige Hendrik Sikkes Bisschop, zie III-b.

III-b  zijn achterkleinzoon Hendrik Sikkes Bisschop, zoon van Sikke Hendriks (II-d) en Geertje Jans (II-f), dagloner en slachter, is gedoopt op zaterdag 30 mei 1750 te Usquert, is overleden op zaterdag 31 mei 1823 te Uithuizen. Hendrik werd 73 jaar en 1 dag.

<6>

Hendrik trouwt op dinsdag 10 oktober 1775 te Uithuizen op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Geeske Jochems, zie III-c.

Hendrik trouwt op zondag 2 augustus 1807 te Usquert op 57-jarige leeftijd (2) met Tietje Lammers, zie III-a.

III-c  zijn behuwd achterkleindochter Geeske Jochems, dochter van Jochem Teunjes en Trijnje Jans, is gedoopt op zondag 4 april 1751 te Uithuizen, is overleden op dinsdag 4 februari 1806 te Usquert Nalatende 4 kinderen.. Geeske werd 54 jaar en 10 maanden.

<7>

Geeske trouwt op dinsdag 10 oktober 1775 te Uithuizen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Sikkes Bisschop, zie III-b.

Graad IV

IV-a  zijn behuwd achterachterkleinzoon Pieter Derks van der Til.

Pieter is gehuwd met Trijnje Hindriks, zie IV-i.

IV-b  zijn achterachterkleindochter Trijnje Hindriks, dochter van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Geeske Jochems (III-c), is gedoopt op zondag 10 december 1775 te Uithuizen. IV-c  zijn achterachterkleindochter Trijnje Hindriks, dochter van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Geeske Jochems (III-c), is gedoopt op zondag 29 november 1778 te Uithuizen. IV-d  zijn achterachterkleinzoon Sikke Hindriks, zoon van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Geeske Jochems (III-c), is gedoopt op zondag 12 november 1780 te Uithuizen. IV-e  zijn achterachterkleinzoon Teunis Bisschop, zoon van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Geeske Jochems (III-c), is geboren te Kantens, is gedoopt op zondag 24 februari 1782 aldaar, is overleden op zondag 24 februari 1782 aldaar. IV-f  zijn achterachterkleinzoon Sikke Hendriks Bisschop, zoon van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Geeske Jochems (III-c), is gedoopt op dinsdag 15 februari 1785 te Uithuizen, is overleden op zaterdag 23 juni 1827 aldaar. Sikke werd 42 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Sikke is gehuwd met Marijtje Popkes Bos, zie IV-j.

IV-g  zijn behuwd achterachterkleindochter Klaaske Bonnes Bonsema, dochter van Bonne Luitjes Bonnema en Martje Klaassens, boerenmeid en dagloonster, is geboren op donderdag 15 maart 1787 te Middelstum, is overleden op zaterdag 19 maart 1842 te Uithuizen. Klaaske werd 55 jaar en 4 dagen.

Overleden te Uithuizen,'s avonds om 6 u. 51 j.<8>

Klaaske is gehuwd met N.N..

Klaaske trouwt op zaterdag 27 april 1816 te Uithuizen op 29-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Jochum Hendriks Bisschop, zie IV-h.

IV-h  zijn achterachterkleinzoon Jochum Hendriks Bisschop, zoon van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Geeske Jochems (III-c), dagloner, boerenknecht, is geboren op donderdag 18 oktober 1787 te Uithuizen, is gedoopt op zondag 21 oktober 1787 aldaar, is overleden op zaterdag 13 juni 1829 aldaar. Jochum werd 41 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Overleden te Uithuizen, in het huis getekend nr.200, 41 j. nalatende 5 kinderen.<9>

Jochum trouwt op zaterdag 27 april 1816 te Uithuizen op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaaske Bonnes Bonsema, zie IV-g.

IV-i  zijn achterachterkleindochter Trijnje Hindriks, dochter van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Geeske Jochems (III-c), is geboren op maandag 2 maart 1789 te Uithuizen, is gedoopt op donderdag 5 maart 1789 aldaar, is overleden op woensdag 30 september 1868 aldaar. Trijnje werd 79 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Trijnje is gehuwd met Pieter Derks van der Til, zie IV-a.

IV-j  zijn behuwd achterachterkleindochter Marijtje Popkes Bos, dochter van Popke Jacobs Bos en Geertjen Cornellis, is geboren op zondag 29 augustus 1790 te Zandeweer.

Marijtje is gehuwd met Sikke Hendriks Bisschop, zie IV-f.

IV-k  zijn achterachterkleinzoon Jan Hindriks, zoon van Hendrik Sikkes Bisschop (III-b) en Tietje Lammers (III-a), is gedoopt op zondag 12 februari 1809 te Uithuizen.

Graad V

V-a  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Johann Frederik Conraad Stötefalk, zoon van Christoffel Stötefalk en Sophia Frederika Amalia Lutkebruin, werkhuisvader, is geboren in 1811 te Schötmar DLD-Pruisen, is overleden op dinsdag 13 maart 1894 te Bellingwolde. Johann werd 83 jaar.

Johann Frederik Conraad Stötefalk, trouwde (2) op 29-04-1882 te Bellingwolde op 71 jarige leeftijd, toen werkhuisvader en weduwenaar van Geeske Bisschop met de naaister van beroep 20 jarige Hindertje Letens, geboren te Bellingwolde, dochter van NN en Wupke Letens.
Tevens was hij toen voogd van de bruid Doedo Letens en toeziend voogd van bruid Harm Letens.

<10>

Johann trouwt op zaterdag 22 februari 1845 te Bellingwolde op 34-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Geeske Jogchums, zie V-c.<11>

Johann trouwt op zaterdag 29 april 1882 te Bellingwolde op 71-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Hindertje Letens, dochter van Wupke Letens. Hindertje, naaister, is geboren in 1862 te Bellingwolde, is overleden op dinsdag 24 november 1942 aldaar. Hindertje werd 80 jaar.

V-b  zijn verre kleindochter (5e graad) Mattje Jochems Bisschop, dochter van Jochum Hendriks Bisschop (IV-h) en Klaaske Bonnes Bonsema (IV-g), is geboren in 1816 te Uithuizen, is overleden op zaterdag 6 juni 1885 te Zandeweer Gem.Kantens . Mattje werd 69 jaar.<12>

Mattje trouwt op zaterdag 31 december 1842 te Uithuizen op 26-jarige leeftijd met de 18-jarige Tomas Jacobs Klein, zie V-f.

V-c  zijn verre kleindochter (5e graad) Geeske Jogchums, dochter van Jochum Hendriks Bisschop (IV-h) en Klaaske Bonnes Bonsema (IV-g), werkhuismoeder, is geboren in 1818 te Uithuizen, is overleden op maandag 4 april 1881 te Bellingwolde. Geeske werd 63 jaar.

Geeske trouwt op zaterdag 22 februari 1845 te Bellingwolde op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Johann Frederik Conraad Stötefalk, zie V-a.<13>

V-d  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Elssien Aukes, dochter van Klaas Jakobs Aukes en Wopke Geerts Mestje, dagloonersche, is geboren in 1820.

Elssien is gehuwd met Jan Koops Hems.

Elssien trouwt op zaterdag 27 januari 1855 te Bellingwolde op 35-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Hendrik Bisschop, zie V-g.<14>

V-e  zijn verre kleinzoon (5e graad) Hendrik Sikkes Bisschop, zoon van Sikke Hendriks Bisschop (IV-f) en Marijtje Popkes Bos (IV-j), is geboren op donderdag 4 mei 1820 te Zandeweer.

Ze zijn in 1869 naar Amerika geemigreerd met 1 kind.

Hendrik trouwt op donderdag 18 juni 1846 te Warffum op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Aafke Ebels Dobbenga, zie V-i.

V-f  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Tomas Jacobs Klein, zoon van Jacob Jans Klein en Trijntje Jacobs, boerenknecht, is geboren in 1824 te Uithuizen, is overleden op woensdag 2 maart 1898 te Zandeweer Gem.Kantens. Tomas werd 74 jaar.

Tomas trouwt op zaterdag 31 december 1842 te Uithuizen op 18-jarige leeftijd met de 26-jarige Mattje Jochems Bisschop, zie V-b.

V-g  zijn verre kleinzoon (5e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Jochum Hendriks Bisschop (IV-h) en Klaaske Bonnes Bonsema (IV-g), boerenknecht en dagloner, is geboren in 1824 te Uithuizen, is overleden op zaterdag 4 december 1875 te Bellingwolde. Hendrik werd 51 jaar.

Hendrik trouwt op zaterdag 27 januari 1855 te Bellingwolde op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Elssien Aukes, zie V-d.<15>

V-h  zijn verre kleinzoon (5e graad) Bonne Bisschop, zoon van Jochum Hendriks Bisschop (IV-h) en Klaaske Bonnes Bonsema (IV-g), boerenknecht en dagloner, is geboren op dinsdag 23 augustus 1825 te Uithuizen, is overleden op donderdag 14 februari 1889 te Bellingwolde. Bonne werd 63 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Huwelijksbijlagen:
beider geboorteaktes, overlijdensaktes van de vaders en Klaaske Bonnes, certificaat van onvermogen, bewijs Nat.Militie 8e Regiment Infanterie en 5 jaar gediend (reg.912): lengte 1 el 6 Pm 6 Dm 3 St, aangezicht ovaal, voorhoofd laag, ogen grijs, neus ordinair, mond gewoon, kin rond, haar bruin en wenkbr. idem. (Hij woonde toen te Stedum)
Bij de huw.bijlagen zijn in de overl.aktes van de vaders de namen verwisseld. Via de Arrondissementsrechtbank is dit weer hersteld.
<16>

Bonne trouwt op zaterdag 6 mei 1854 te Bellingwolde op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Hillechien Höfte, zie V-j.

V-i  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Aafke Ebels Dobbenga is geboren op zondag 1 oktober 1826 te Warffum.

Aafke trouwt op donderdag 18 juni 1846 te Warffum op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Sikkes Bisschop, zie V-e.

V-j  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Hillechien Höfte, dochter van Geerd Jochums Höfte en Hindrikkijn Hindriks Strobosch, dagloonerske, is geboren op zaterdag 25 augustus 1827 te Bellingwolde, is overleden op vrijdag 18 april 1902 aldaar. Hillechien werd 74 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

<17>

Hillechien trouwt op zaterdag 6 mei 1854 te Bellingwolde op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Bonne Bisschop, zie V-h.

Graad VI

VI-a  zijn verre behuwd kleinzoon (6e graad) Jan Timmer.

Jan is gehuwd met Carlina Stötefalk, zie VI-d.

VI-b  zijn verre kleinzoon (6e graad) Johannes Stötefalk, zoon van Johann Frederik Conraad Stötefalk (V-a) en Geeske Jogchums (V-c), is geboren in 1844. VI-c  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Eltje Hendriks Fijt is geboren op vrijdag 12 december 1845 te Rasquert, is overleden op donderdag 14 april 1892 te Muskegon USA. Eltje werd 46 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Eltje trouwt op donderdag 1 februari 1872 te Michigan USA op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Ebel Bisschop, zie VI-e.

VI-d  zijn verre kleindochter (6e graad) Carlina Stötefalk, dochter van Johann Frederik Conraad Stötefalk (V-a) en Geeske Jogchums (V-c), is geboren in 1848 te Bellingwolde, is overleden op woensdag 29 november 1933 te Arnhem. Carlina werd 85 jaar.

Carlina is gehuwd met Jan Timmer, zie VI-a.

VI-e  zijn verre kleinzoon (6e graad) Ebel Bisschop, zoon van Hendrik Sikkes Bisschop (V-e) en Aafke Ebels Dobbenga (V-i), is geboren op zaterdag 20 januari 1849 te Usquert, is overleden op zondag 16 december 1934 te Spring Lake Michigan USA. Ebel werd 85 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Ebel trouwt op donderdag 1 februari 1872 te Michigan USA op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Eltje Hendriks Fijt, zie VI-c.

VI-f  zijn verre kleinzoon (6e graad) Jogchum Bisschop, zoon van Bonne Bisschop (V-h) en Hillechien Höfte (V-j), dagloner, is geboren rond 1855 te Bellingwolde, is overleden op zondag 27 oktober 1889 te Oudeschans Gem.Bellingwolde "Bellingwolde: 27 okt.1889, overleden in de namiddag 3 uur te Oudeschans: Jogchum Bisschop oud 34 jaar, dagloner, laatst gewoond hebbende te Oudeschans, geboren te Bellingwolde, zoon van Bonne Bisschop ovl en Hillechien Höfte daglonersche te Bellingwolde, vroeger weduwnaar van Tjalda Abbas, thans echtgen. van Geertje Hindriks.". Jogchum werd ongeveer 34 jaar.

Jogchum is gehuwd met Tjalda Helmers Abbas, zie VI-g.

Jogchum trouwt op zaterdag 31 oktober 1885 te Bellingwolde op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Geertje Hindriks, zie VI-h.<18>

VI-g  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Tjalda Helmers Abbas, dochter van Helmer Engelkes Abbas en Rikste Jürgens Toll, is geboren op zaterdag 30 juni 1855 te Wijmeer, is overleden rond 1884 te Bunderhee Ostfriesland. Tjalda werd ongeveer 29 jaar.

Tjalda is gehuwd met Jogchum Bisschop, zie VI-f.

VI-h  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Geertje Hindriks, dochter van Hindrik Jacobs Hindriks en Anna Berends Houwen, daglonersche, is geboren rond 1856 te Bellingwolde.

Geertje trouwt op zaterdag 31 oktober 1885 te Bellingwolde op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jogchum Bisschop, zie VI-f.<19>

VI-i  zijn verre kleinzoon (6e graad) doodgeboren zoon Bisschop, zoon van Bonne Bisschop (V-h) en Hillechien Höfte (V-j), doodgeboren op maandag 22 september 1856 te Bellingwolde, is overleden .<20> VI-j  zijn verre kleinzoon (6e graad) Hendrik Stötefalk, zoon van Johann Frederik Conraad Stötefalk (V-a) en Geeske Jogchums (V-c), is geboren op dinsdag 4 augustus 1857 te Bellingwolde, is overleden op donderdag 6 augustus 1857 aldaar. Hendrik werd 2 dagen. VI-k  zijn verre kleinzoon (6e graad) Geert Bisschop, zoon van Bonne Bisschop (V-h) en Hillechien Höfte (V-j), dagloner, is geboren rond 1861, is overleden op zaterdag 24 mei 1941 te Bellingwolde. Geert werd ongeveer 80 jaar.

Geert trouwt op zaterdag 12 februari 1887 te Bellingwolde genlias huw.akte nr.2 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Harmke Perton, zie VI-n.

VI-l  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Antje van der Laan, dochter van Abel van der Laan en Roelfina Hazelhof, is geboren op dinsdag 1 september 1863 te Bellingwolde, is overleden op zondag 19 maart 1911 aldaar. Antje werd 47 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

<21>

Antje trouwt op zaterdag 18 september 1886 te Bellingwolde op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Bisschop, zie VI-m.

VI-m  zijn verre kleinzoon (6e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Bonne Bisschop (V-h) en Hillechien Höfte (V-j), molenaarsknecht, boerenknecht, koopman, is geboren op maandag 19 juni 1865 te Bellingwolde, is overleden op vrijdag 16 december 1949 aldaar. Hendrik werd 84 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

<22>

Hendrik trouwt op zaterdag 18 september 1886 te Bellingwolde op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Antje van der Laan, zie VI-l.

Hendrik trouwt op zaterdag 29 januari 1916 te Bellingwolde op 50-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Geessien Striessenou, zie VI-o.

VI-n  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Harmke Perton, dochter van Sieno Perton en Stijntje Aukes, is geboren rond 1868 te Vriescheloo Gem.Bellingwolde.

Harmke trouwt op zaterdag 12 februari 1887 te Bellingwolde genlias huw.akte nr.2 op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Geert Bisschop, zie VI-k.

VI-o  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Geessien Striessenou, dochter van Eilko Striessenou en Wija Jonas, is geboren op zaterdag 24 juni 1876 te Vlagtwedde, is overleden op zondag 9 januari 1944 te Bellingwolde. Geessien werd 67 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Geessien trouwt op zaterdag 29 januari 1916 te Bellingwolde op 39-jarige leeftijd met de 50-jarige Hendrik Bisschop, zie VI-m.

Graad VII

VII-a  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Jacoba Bos, dochter van Kasper Bos en Jurriena Bakker.

Jacoba trouwt op zaterdag 4 oktober 1919 te Oude Pekela met de ongeveer 37-jarige Helmer Bisschop, zie VII-f.

VII-b  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) W. Groen.

W is gehuwd met Bonne Bisschop, zie VII-q.

VII-c  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Trijntje Trip, dochter van Jan Trip en Zwaantje Boelens, is geboren rond 1870 te Borger, is overleden op donderdag 1 april 1920. Trijntje werd ongeveer 50 jaar.

Trijntje trouwt op woensdag 3 augustus 1898 te Nieuwe Pekela op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Bonne Bisschop, zie VII-e.

VII-d  zijn verre kleinzoon (7e graad) Effie Bisschop, zoon van Ebel Bisschop (VI-e) en Eltje Hendriks Fijt (VI-c), is geboren rond 1876 (?) te Michigan USA. VII-e  zijn verre kleinzoon (7e graad) Bonne Bisschop, zoon van Jogchum Bisschop (VI-f) en Tjalda Helmers Abbas (VI-g), is geboren rond 1880 te Bellingwolde.

Bonne trouwt op woensdag 3 augustus 1898 te Nieuwe Pekela op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 28-jarige Trijntje Trip, zie VII-c.

Bonne trouwt op donderdag 1 april 1920 te Oude Pekela op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 36-jarige Grietje Poel, zie VII-h.

VII-f  zijn verre kleinzoon (7e graad) Helmer Bisschop, zoon van Jogchum Bisschop (VI-f) en Tjalda Helmers Abbas (VI-g), is geboren rond 1882 te Bellingwolde.

Helmer trouwt op zaterdag 2 november 1907 te Oude Pekela op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Pieterdina Schoonbeek, zie VII-g.

Helmer trouwt op zaterdag 4 oktober 1919 te Oude Pekela op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met Jacoba Bos, zie VII-a.

VII-g  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Pieterdina Schoonbeek, dochter van Geert Schoonbeek en Berta Flap, is geboren rond 1883 te Bellingwolde.

Pieterdina trouwt op zaterdag 2 november 1907 te Oude Pekela op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Helmer Bisschop, zie VII-f.

VII-h  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Grietje Poel, dochter van Heiko Poel en Siebrig Blokzijl, is geboren rond 1884 te Wedde.

Grietje trouwt op donderdag 1 april 1920 te Oude Pekela op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Bonne Bisschop, zie VII-e.

VII-i  zijn verre kleinzoon (7e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (VI-m) en Antje van der Laan (VI-l), snijder en caféhouder, is geboren in 1886 te Bellingwolde.

Hendrik trouwt op zaterdag 19 oktober 1907 te Bellingwolde op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Derktje Raatjes, zie VII-k.<23>

VII-j  zijn verre kleindochter (7e graad) Roelfina Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (VI-m) en Antje van der Laan (VI-l), is geboren in 1888 te Bellingwolde.

Roelfina trouwt op zaterdag 4 mei 1912 te Bellingwolde op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Schut, zie VII-l.<24>

VII-k  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Derktje Raatjes, dochter van Engelke Raatjes en Pietertje Perton, dienstbode, is geboren in 1889.

Derktje trouwt op zaterdag 19 oktober 1907 te Bellingwolde op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Bisschop, zie VII-i.<25>

VII-l  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Hendrik Schut, zoon van Jan Schut en Elizabeth Raatjes, dagloner, is geboren in 1891.

Hendrik trouwt op zaterdag 4 mei 1912 te Bellingwolde op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelfina Bisschop, zie VII-j.<26>

VII-m  zijn verre kleinzoon (7e graad) Jogchem Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (VI-m) en Antje van der Laan (VI-l), dagloner, is geboren in 1891 te Bellingwolde.

Jogchem trouwt op zaterdag 28 mei 1910 te Bellingwolde op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Evertje Hageman, zie VII-n.<27>

VII-n  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Evertje Hageman, dochter van Frans Hageman en Grietje van der Laan, is geboren in 1891 te Bellingwolde.

Evertje trouwt op zaterdag 28 mei 1910 te Bellingwolde op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Jogchem Bisschop, zie VII-m.<28>

VII-o  zijn verre kleinzoon (7e graad) Abel Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (VI-m) en Antje van der Laan (VI-l), slagersknecht, huisslachter, voorman strokartonfabriek en rangeerder, wonende te Nieuweschans, is geboren op dinsdag 4 oktober 1892 te Bellingwolde, is overleden op donderdag 23 april 1964 te Winschoten, is begraven op maandag 27 april 1964 te Nieuweschans. Abel werd 71 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

<29>

Abel trouwt op zaterdag 27 september 1913 te Nieuweschans op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Zwaantje Wiebrands, zie VII-s.

VII-p  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Derk van der Kamp, zoon van Derk Jan van der Kamp en Magdalena Jurgens, dagloner, is geboren in 1893.

Derk trouwt op zaterdag 5 mei 1917 te Bellingwolde op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Hillechien Bisschop, zie VII-t.<30>

VII-q  zijn verre kleinzoon (7e graad) Bonne Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (VI-m) en Antje van der Laan (VI-l), is geboren rond 1893 (?).

Bonne is gehuwd met W. Groen, zie VII-b.

VII-r  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Wijbe Wending is geboren op donderdag 2 april 1896, is overleden op woensdag 15 november 1967 te Nieuweschans. Wijbe werd 71 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Wijbe is gehuwd met Rikste Bisschop, zie VII-u.

VII-s  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Zwaantje Wiebrands, dochter van Derk Wiebrands en Swaantje Winterboer, is geboren op maandag 31 augustus 1896 te Nieuweschans, is overleden op woensdag 7 augustus 1963 te Winschoten. Zwaantje werd 66 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

<31>

Zwaantje trouwt op zaterdag 27 september 1913 te Nieuweschans op 17-jarige leeftijd met de 20-jarige Abel Bisschop, zie VII-o.

VII-t  zijn verre kleindochter (7e graad) Hillechien Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (VI-m) en Antje van der Laan (VI-l), is geboren in 1897 te Bellingwolde.

Hillechien trouwt op zaterdag 5 mei 1917 te Bellingwolde op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Derk van der Kamp, zie VII-p.<32>

VII-u  zijn verre kleindochter (7e graad) Rikste Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (VI-m) en Antje van der Laan (VI-l), is geboren op vrijdag 26 september 1902, is overleden op dinsdag 2 oktober 1979 te Nieuweschans. Rikste werd 77 jaar en 6 dagen.

Rikste is gehuwd met Wijbe Wending, zie VII-r.

VII-v  zijn verre kleinzoon (7e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (VI-m) en Geessien Striessenou (VI-o), is geboren op maandag 30 oktober 1916 te Bellingwolde.

Graad VIII

VIII-a  zijn verre kleinzoon (8e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Abel Bisschop (VII-o) en Zwaantje Wiebrands (VII-s), vissersknecht, meubelmaker, perser confectiefabriek en huismeester/tuinman Optilon, is geboren op woensdag 4 maart 1914 te Beerta, is overleden op donderdag 28 mei 1987 te Nieuweschans, is gecremeerd op dinsdag 2 juni 1987 te Winschoten. Hendrik werd 73 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 8 augustus 1942 te Nieuweschans op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Leentje Gottschall, zie VIII-i.

VIII-b  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Pieter Jurjens is geboren rond 1915 (?).

Pieter is gehuwd met Zwaantje Bisschop, zie VIII-c.

VIII-c  zijn verre kleindochter (8e graad) Zwaantje Bisschop, dochter van Abel Bisschop (VII-o) en Zwaantje Wiebrands (VII-s), is geboren op maandag 17 mei 1915 te Beerta, is overleden op dinsdag 28 februari 1978 te Finsterwolde. Zwaantje werd 62 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Zwaantje is gehuwd met Pieter Jurjens, zie VIII-b.

VIII-d  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Fiebo Jan Teekens, zoon van Albert Harm Teekens en Maria Onnetta Derks, electrisch lasser, is geboren op zaterdag 26 februari 1916 te Winschoten, is overleden op dinsdag 12 oktober 2004 aldaar, is gecremeerd op zaterdag 16 oktober 2004 aldaar. Fiebo werd 88 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Fiebo trouwt op zaterdag 4 december 1943 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Derkine Bisschop, zie VIII-h.

VIII-e  zijn verre kleindochter (8e graad) Antje Bisschop, dochter van Abel Bisschop (VII-o) en Zwaantje Wiebrands (VII-s), is geboren op dinsdag 6 juni 1916 te Beerta, is overleden op woensdag 7 juni 1916 aldaar. Antje werd 1 dag. VIII-f  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Johan Boltendal is geboren rond 1917 (?).

Johan is gehuwd met Antje Bisschop, zie VIII-g.

VIII-g  zijn verre kleindochter (8e graad) Antje Bisschop, dochter van Abel Bisschop (VII-o) en Zwaantje Wiebrands (VII-s), is geboren op maandag 27 augustus 1917 te Beerta, is overleden op vrijdag 18 mei 2007 aldaar, is gecremeerd op dinsdag 22 mei 2007 te Winschoten. Antje werd 89 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Een kleine annecdote:
"In Nieuweschans, vlak bij de Duitse grens, was het lucratief om thee te smokkelen. Velen deden hieraan mee. Echter Abel werd gesnapt en mocht zich toen een jaar lang niet in Nieuweschans begeven. Toen hij eindelijk weer naar huis mocht, vroeg hij zich af wie dat kleine kind wel was. Het bleek zijn dochter Antje te zijn."

Antje is gehuwd met Johan Boltendal, zie VIII-f.

VIII-h  zijn verre kleindochter (8e graad) Derkine Bisschop, dochter van Abel Bisschop (VII-o) en Zwaantje Wiebrands (VII-s), is geboren op woensdag 14 juli 1920 te Beerta, is overleden op dinsdag 15 juli 2008 te Winschoten, is gecremeerd op maandag 21 juli 2008 aldaar. Derkine werd 88 jaar en 1 dag.

Derkine trouwt op zaterdag 4 december 1943 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Fiebo Jan Teekens, zie VIII-d.

VIII-i  zijn verre behuwd kleindochter (8e graad) Leentje Gottschall, dochter van Kornelis Gottschall en Pietertje Sjouw, dienstmeisje, arb.puddingfabriek (Duitsl), stikster confectiefabriek en thuiswerkster confectiefabriek, is geboren op maandag 27 november 1922 te Hellevoetsluis.

Leentje trouwt op zaterdag 8 augustus 1942 te Nieuweschans op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Bisschop, zie VIII-a.

VIII-j  zijn verre kleinzoon (8e graad) doodgeboren zoon Bisschop, zoon van Abel Bisschop (VII-o) en Zwaantje Wiebrands (VII-s), doodgeboren op donderdag 8 november 1923, is overleden op donderdag 8 november 1923 te Oudezijl Gem. Beerta .<33>

Graad IX

IX-a  zijn verre behuwd kleinzoon (9e graad) Johannes Konraad (Johan) van Dijk, zoon van Pieter Jan van Dijk en Jantje Leentje Oosterhuis, is geboren op zondag 1 november 1942 te Oterdom.

Johannes trouwt op donderdag 27 augustus 1970 te Winschoten in het stadhuis te Winschoten. op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwaantje Maria Teekens, zie IX-i.

IX-b  zijn verre kleinzoon (9e graad) Tammo Jurjens, zoon van Pieter Jurjens (VIII-b) en Zwaantje Bisschop (VIII-c), is geboren in 1943, is overleden op woensdag 24 november 2004 te Hoogeveen, is gecremeerd op maandag 29 november 2004 te Meppel. Tammo werd 61 jaar. IX-c  zijn verre kleinzoon (9e graad) Abel Boltendal, zoon van Johan Boltendal (VIII-f) en Antje Bisschop (VIII-g), is geboren rond 1943 (?). IX-d  zijn verre kleinzoon (9e graad) Wubbe Boltendal, zoon van Johan Boltendal (VIII-f) en Antje Bisschop (VIII-g), is geboren rond 1943 (?). IX-e  zijn verre kleinzoon (9e graad) Abel Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (VIII-a) en Leentje Gottschall (VIII-i), directeur basisschool, is geboren op dinsdag 5 januari 1943 te Nieuweschans.

Abel trouwt op zaterdag 21 september 1968 te Finsterwolde op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwaantje Antje Diepenbroek, zie IX-g.

IX-f  zijn verre behuwd kleinzoon (9e graad) Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zoon van Jan Schuur en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen, wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op zondag 2 april 1944 te Winschoten.

Na het behalen van mijn onderwijzersbevoegdheid op de Kweekschool in Winschoten en het vervuld hebben van mijn diensttijd als technisch schrijver vertrokken we in 1968 naar Delft waar ik les ging geven op de obs. Antoni van Leeuwenhoekschool, later de obs. de Omnibus.

Bovendien heb ik na schooltijd vanaf 1972 tot 1986 bij de Gemeentelijke Schooltuinen gewerkt als tuinleider. Na opheffing door de Gemeente heb ik met een aantal collega's in 1986 de Stichting School- en Kindertuinen opgericht., waarbij ik tot aan mijn VUT in 2005 secretaris was.

Eerst woonden we in de Debussyflat nr.75. Later gingen we naar de Spreeuwenstraat 11 in de wijk Tanthof en in 2004 verhuisden we naar Berkel en Rodenrijs.

Geuko trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelia (Korrie) Bisschop, zie IX-h.

IX-g  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Zwaantje Antje Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek en Eija Kluiter, is geboren op zaterdag 24 februari 1945 te Finsterwolde.

Zwaantje trouwt op zaterdag 21 september 1968 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Abel Bisschop, zie IX-e.

IX-h  zijn verre kleindochter (9e graad) Kornelia (Korrie) Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (VIII-a) en Leentje Gottschall (VIII-i), verkoopster, huish.hulp bejaardencentr., verzorgingsassistente bejaardencentr., bej.verzorgster (1993), locatiehoofd Huyse St.Christoffel te Delft (1998), hoofd zorg Buitenweye (2001) en bejaardenconsulente (2003), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op donderdag 6 december 1945 te Nieuweschans.

Kornelia trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zie IX-f.

IX-i  zijn verre kleindochter (9e graad) Zwaantje Maria Teekens, dochter van Fiebo Jan Teekens (VIII-d) en Derkine Bisschop (VIII-h), is geboren op donderdag 3 oktober 1946 te Nieuweschans.

Getrouwd op donderdag 27 augustus 1970 in het stadhuis te Winschoten.

Zwaantje trouwt op donderdag 27 augustus 1970 te Winschoten in het stadhuis te Winschoten. op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Konraad (Johan) van Dijk, zie IX-a.

IX-j  zijn verre kleindochter (9e graad) N.N. Teekens, dochter van Fiebo Jan Teekens (VIII-d) en Derkine Bisschop (VIII-h), is geboren op dinsdag 23 mei 1950 te Nieuweschans, is overleden op dinsdag 23 mei 1950 aldaar. IX-k  zijn verre behuwd kleinzoon (9e graad) Anno Harm (Hans) Okken, zoon van Jakob (Jaap) Okken en Mien Venema, marechaussee, is geboren op zondag 13 april 1952.

Anno trouwt op vrijdag 20 juli 1973 te Nieuweschans op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Zwaantje Bisschop, zie IX-l.

IX-l  zijn verre kleindochter (9e graad) Zwaantje Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (VIII-a) en Leentje Gottschall (VIII-i), is geboren op dinsdag 12 januari 1954 te Nieuweschans, is overleden op donderdag 26 februari 2004 te Assen, is gecremeerd op donderdag 4 maart 2004 aldaar. Zwaantje werd 50 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Overleden om 18.14 uur.

Zwaantje trouwt op vrijdag 20 juli 1973 te Nieuweschans op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Anno Harm (Hans) Okken, zie IX-k.

IX-m  zijn verre kleinzoon (9e graad) Albert Harm Teekens, zoon van Fiebo Jan Teekens (VIII-d) en Derkine Bisschop (VIII-h), is geboren op dinsdag 23 november 1954 te WInschoten St.Lucasziekenhuis.

Albert is gehuwd met Grietje (Greetje) Nuus, zie IX-o.

IX-n  zijn verre behuwd kleinzoon (9e graad) Hendericus Heije (Rieks) van der Bosch, bankmedewerker, is geboren op maandag 27 januari 1958 te Winschoten.

Hendericus trouwt op vrijdag 29 april 1983 te Nieuweschans op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Hellen Bisschop, zie IX-p.

IX-o  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Grietje (Greetje) Nuus is geboren op zaterdag 21 juni 1958 te Winschoten.

Grietje is gehuwd met Albert Harm Teekens, zie IX-m.

IX-p  zijn verre kleindochter (9e graad) Hellen Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (VIII-a) en Leentje Gottschall (VIII-i), medisch secretaresse St Lucas ziekenhuis, is geboren op dinsdag 25 april 1961 te Nieuweschans.

Hellen trouwt op vrijdag 29 april 1983 te Nieuweschans op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendericus Heije (Rieks) van der Bosch, zie IX-n.

Graad X

X-a  zijn verre behuwd kleindochter (10e graad) Henriette Smit.

Henriette is gehuwd met Hendrik Harm Bisschop, zie X-l.

X-b  zijn verre kleinzoon (10e graad) Annemieke Teekens, zoon van Albert Harm Teekens (IX-m) en Grietje (Greetje) Nuus (IX-o). X-c  zijn verre behuwd kleindochter (10e graad) Hillie Vriesde.

Hillie is partner van Eilke Lenard Bisschop, zie X-o.

X-d  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Hans Hingstman.

Hans is gehuwd met Leonie Okken, zie X-q.

X-e  zijn verre kleinzoon (10e graad) Frank Teekens, zoon van Albert Harm Teekens (IX-m) en Grietje (Greetje) Nuus (IX-o). X-f  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Bastiaan Sloots.

Bastiaan trouwt op vrijdag 19 maart 2004 te Assen met de 26-jarige Bijamine Okken, zie X-r.

X-g  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Nicolaas Smeets, zoon van Louis Smeets en Sophia Johanna Catharina van der Meer, kinderbescherming, is geboren op dinsdag 26 juni 1962 te Rotterdam.

Nicolaas trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Janine Henrike Schuur, zie X-k.

X-h  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Johan van Doren, zoon van Antonius van Doren en Janny Gerrie Tiemens, is geboren op vrijdag 9 augustus 1963 te Apeldoorn.

Johan is partner van Marion Onnetta (Marion) van Dijk, zie X-p.

X-i  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Lodewijk Christiaan Beijersbergen van Henegouwen, zoon van Lodewijk Christiaan Beijersbergen van Henegouwen en Adriana Cornelia Johanna van Oevelen, netwerkbeheerder Defensie, wonende te Delft en Berkel en Rodenrijs, is geboren op dinsdag 22 maart 1966 te Delft.

Lodewijk trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Petra Anetta Schuur, zie X-j.

X-j  zijn verre kleindochter (10e graad) Petra Anetta Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (IX-f) en Kornelia (Korrie) Bisschop (IX-h), wonende te Delft en Berkel en Rodenrijs, is geboren op woensdag 7 februari 1968 te Winschoten.

Petra trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Lodewijk Christiaan Beijersbergen van Henegouwen, zie X-i.

X-k  zijn verre kleindochter (10e graad) Janine Henrike Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (IX-f) en Kornelia (Korrie) Bisschop (IX-h), jeugdbeschermer, wonende te Rotterdam, is geboren op woensdag 18 november 1970 te Delft.

Janine trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Smeets, zie X-g.

X-l  zijn verre kleinzoon (10e graad) Hendrik Harm Bisschop, zoon van Abel Bisschop (IX-e) en Zwaantje Antje Diepenbroek (IX-g), wonende te Delfzijl en Appingedam, is geboren op vrijdag 12 februari 1971.

Hendrik is gehuwd met Henriette Smit, zie X-a.

X-m  zijn verre kleinzoon (10e graad) Pieter Jan (Peter) van Dijk, zoon van Johannes Konraad (Johan) van Dijk (IX-a) en Zwaantje Maria Teekens (IX-i), is geboren op maandag 1 maart 1971 Delftzicht ziekenhuis 18.50 uur.

Getrouwd op vrijdag 22 augustus 2008 in het oude stadhuis te Harderwijk.

Pieter is gehuwd met Natasja Lulofs, zie X-n.

X-n  zijn verre behuwd kleindochter (10e graad) Natasja Lulofs, dochter van Berend Lulofs en Johanna Maria van der Beek, is geboren op vrijdag 9 augustus 1974 te Amsterdam.

Natasja is gehuwd met Pieter Jan (Peter) van Dijk, zie X-m.

X-o  zijn verre kleinzoon (10e graad) Eilke Lenard Bisschop, zoon van Abel Bisschop (IX-e) en Zwaantje Antje Diepenbroek (IX-g), is geboren op dinsdag 8 oktober 1974 te Delfzijl.

Eilke is partner van Hillie Vriesde, zie X-c.

X-p  zijn verre kleindochter (10e graad) Marion Onnetta (Marion) van Dijk, dochter van Johannes Konraad (Johan) van Dijk (IX-a) en Zwaantje Maria Teekens (IX-i), is geboren op dinsdag 30 september 1975 Delfzicht Ziekenhuis 21.23 uur.

Marion is partner van Johan van Doren, zie X-h.

X-q  zijn verre kleindochter (10e graad) Leonie Okken, dochter van Anno Harm (Hans) Okken (IX-k) en Zwaantje Bisschop (IX-l), is geboren op donderdag 11 december 1975 te Assen.

Leonie is gehuwd met Hans Hingstman, zie X-d.

X-r  zijn verre kleindochter (10e graad) Bijamine Okken, dochter van Anno Harm (Hans) Okken (IX-k) en Zwaantje Bisschop (IX-l), is geboren op donderdag 24 maart 1977 te Assen.

Bijamine trouwt op vrijdag 19 maart 2004 te Assen op 26-jarige leeftijd met Bastiaan Sloots, zie X-f.

X-s  zijn verre kleinzoon (10e graad) Jacob Henderik (Jaap) van der Bosch, zoon van Hendericus Heije (Rieks) van der Bosch (IX-n) en Hellen Bisschop (IX-p), is geboren op zondag 16 februari 1986 te Winschoten. X-t  zijn verre kleinzoon (10e graad) Hendrik Haije (Rik) van der Bosch, zoon van Hendericus Heije (Rieks) van der Bosch (IX-n) en Hellen Bisschop (IX-p), is geboren op woensdag 10 augustus 1988 te Winschoten. X-u  zijn verre kleindochter (10e graad) Geessien Marleen (Martine) van der Bosch, dochter van Hendericus Heije (Rieks) van der Bosch (IX-n) en Hellen Bisschop (IX-p), is geboren op woensdag 22 april 1992 te Winschoten.

Graad XI

XI-a  zijn verre kleindochter (11e graad) Nienke Hingstman, dochter van Hans Hingstman (X-d) en Leonie Okken (X-q). XI-b  zijn verre kleindochter (11e graad) Tirza Sloots, dochter van Bastiaan Sloots (X-f) en Bijamine Okken (X-r). XI-c  zijn verre kleindochter (11e graad) Fieke Smeets, dochter van Nicolaas Smeets (X-g) en Janine Henrike Schuur (X-k), is geboren op woensdag 24 juni 1992 te Rotterdam. XI-d  zijn verre kleinzoon (11e graad) Marvin Louis Beijersbergen van Henegouwen, zoon van Lodewijk Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (X-i) en Petra Anetta Schuur (X-j), is geboren op maandag 11 april 1994 te Delft. XI-e  zijn verre kleinzoon (11e graad) Dook Smeets, zoon van Nicolaas Smeets (X-g) en Janine Henrike Schuur (X-k), is geboren op woensdag 14 september 1994 te Rotterdam. XI-f  zijn verre kleinzoon (11e graad) Alex van Dijk, zoon van Pieter Jan (Peter) van Dijk (X-m) en Natasja Lulofs (X-n), is geboren op zaterdag 8 januari 2000 te Almere. XI-g  zijn verre kleindochter (11e graad) Djoni Sjalia Beijersbergen van Henegouwen, dochter van Lodewijk Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (X-i) en Petra Anetta Schuur (X-j), is geboren op zondag 16 januari 2000 te Delft. XI-h  zijn verre kleinzoon (11e graad) Arjan Hingstman, zoon van Hans Hingstman (X-d) en Leonie Okken (X-q), is geboren op maandag 3 september 2001. XI-i  zijn verre kleindochter (11e graad) Grietje Zwaantje (Elvira) Bisschop, dochter van Hendrik Harm Bisschop (X-l) en Henriette Smit (X-a), is geboren op donderdag 10 januari 2002 te Delfzijl. XI-j  zijn verre kleinzoon (11e graad) Dennis van Dijk, zoon van Pieter Jan (Peter) van Dijk (X-m) en Natasja Lulofs (X-n), is geboren op vrijdag 18 juli 2003 te Almere. XI-k  zijn verre kleindochter (11e graad) Antje Trijntje (Lisanne) Bisschop, dochter van Hendrik Harm Bisschop (X-l) en Henriette Smit (X-a), is geboren op maandag 3 mei 2004 te Delfzijl. XI-l  zijn verre kleinzoon (11e graad) Tijn Bisschop, natuurlijke zoon van Eilke Lenard Bisschop (X-o) en Hillie Vriesde (X-c), is geboren op zaterdag 12 augustus 2006.
Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 19 augustus 2011 met Haza-21 versie 3.3.0.417.20100921 door G.H. Schuur, Klapwijksezoom 227, 2652 BN BERKEL EN RODENRIJS.

1)  geb/huw: DTB Usquert 1662-1698

2)  zie huwelijk

3)  huw: DTB Usquert

4)  geb: DTB Usquert

5)  geb: DTB Usquert

6)  geb: DTB Usquert blz.51 ovl: akte nr.23Ý huw: Klapper +

7)  geb: DTB Uithuizen blz.34

8)  geb: akte nr.7Ý ovl.akte +

9)  geb: DTB UithuizenÝ ovl: akte nr.25Ý huw: akte nr.7Ý +

10)  geg. van deze fam.via email van M.Bruintjes

11)  huw.akte nr.3

12)  akte nr.20

13)  huw.akte nr.3

14)  huw.akte nr.2

15)  huw.akte nr.2

16)  geb.akte nr.37Ý overl.akte nr.16 huw.bijl.Ý +

17)  geb.akte nr.26 overl.akte nr.3Ý +

18)  genlias huw.akte nr.31

19)  genlias huw.akte nr.31

20)  ovl.akte nr.45

21)  persoonskaart

22)  persoonskaart

23)  akte nr.43

24)  akte nr.8

25)  akte nr.43

26)  akte nr.8

27)  akte nr.22

28)  akte nr.22

29)  trouwboekje

30)  akte nr.19

31)  trouwboekje

32)  akte nr.19

33)  ovl.akte nr.37


Index

Abbas

Helmer Engelkes VI-g; Tjalda Helmers VI-f, VI-g.

Aijolts

Sicke Q-a, Q-b, Q-c.

Allarts

Henric I-c.

Aukes

Elssien V-d, V-g; Klaas Jakobs V-d; Stijntje VI-n.

Bakker

Jurriena VII-a.

Beek, van der

Johanna Maria X-n.

Beijersbergen van Henegouwen

Lodewijk Christiaan Beijersbergen van Henegouwen X-i, X-j.

Bisschop

Abel IX-e, IX-g, VII-o, VII-s; Antje VIII-e, VIII-f, VIII-g; Antje Trijntje (Lisanne) XI-k; Bonne V-h, V-j, VII-b, VII-c, VII-e, VII-h, VII-q; Derkine VIII-d, VIII-h; Ebel VI-c, VI-e; Effie VII-d; Eilke Lenard X-c, X-o; Geert VI-k, VI-n; Grietje Zwaantje (Elvira) XI-i; Hellen IX-n, IX-p; Helmer VII-a, VII-f, VII-g; Hendrik V-d, V-g, VI-l, VI-m, VI-o, VII-i, VII-k, VII-v, VIII-a, VIII-i; Hendrik Harm X-a, X-l; Hendrik Sikkes III-a, III-b, III-c, V-e, V-i; Hillechien VII-p, VII-t; Jochum Hendriks IV-g, IV-h; Jogchem VII-m, VII-n; Jogchum VI-f, VI-g, VI-h; Kornelia (Korrie) IX-f, IX-h; Mattje Jochems V-b, V-f; N.N. VI-i, VIII-j; Rikste VII-r, VII-u; Roelfina VII-j, VII-l; Sikke Hendriks IV-f, IV-j; Teunis IV-e; Tijn XI-l; Zwaantje IX-k, IX-l, VIII-b, VIII-c.

Blokzijl

Siebrig VII-h.

Boelens

Zwaantje VII-c.

Boltendal

Abel IX-c; Johan VIII-f, VIII-g; Wubbe IX-d.

Bonnema

Bonne Luitjes IV-g.

Bonsema

Klaaske Bonnes IV-g, IV-h.

Bos

Jacoba VII-a, VII-f; Kasper VII-a; Marijtje Popkes IV-f, IV-j; Popke Jacobs IV-j.

Bosch, van der

Geessien Marleen (Martine) X-u; Hendericus Heije (Rieks) IX-n, IX-p; Hendrik Haije (Rik) X-t; Jacob Henderik (Jaap) X-s.

Cornellis

Geertjen IV-j.

Derks

Maria Onnetta VIII-d.

Diepenbroek

Harm IX-g; Zwaantje Antje IX-e, IX-g.

Dijk, van

Alex XI-f; Dennis XI-j; Johannes Konraad (Johan) IX-a, IX-i; Marion Onnetta (Marion) X-h, X-p; Pieter Jan (Peter) X-m, X-n; Pieter Jan IX-a.

Dobbenga

Aafke Ebels V-e, V-i.

Doren, van

Antonius X-h; Johan X-h, X-p.

Dreeuws

Stijntje Q-b, Q-c.

Fijt

Eltje Hendriks VI-c, VI-e.

Flap

Berta VII-g.

Fokkes

Harm III-a.

Fransen

Grietje Roelfiena Elsiena IX-f.

Freriks

Jan II-f.

Gottschall

Kornelis VIII-i; Leentje VIII-a, VIII-i.

Groen

W. VII-b, VII-q.

Hageman

Evertje VII-m, VII-n; Frans VII-n.

Harmsen

Hindrik I-d, I-e.

Hazelhof

Roelfina VI-l.

Hems

Jan Koops V-d.

Hendriks

Sikke II-d, II-f.

Henegouwen, van

Lodewijk Christiaan Beijersbergen X-i.

Hindriks

Anje II-e; Geertje VI-f, VI-h; Hindrik Jacobs VI-h; Jan IV-k; Sikke II-c, IV-d; Stijntje II-g; Trijnje IV-a, IV-b, IV-c, IV-i.

Hingstman

Arjan XI-h; Hans X-d, X-q; Nienke XI-a.

Höfte

Geerd Jochums V-j; Hillechien V-h, V-j.

Houwen

Anna Berends VI-h.

Jacobs

Trijntje V-f.

Jans

Aijlke II-f; Geertje II-d, II-f; Trijnje III-c.

Jochems

Geeske III-b, III-c.

Jogchums

Geeske V-a, V-c.

Jonas

Wija VI-o.

Jurgens

Magdalena VII-p.

Jurjens

Pieter VIII-b, VIII-c; Tammo IX-b.

Kamp, van der

Derk Jan VII-p; Derk VII-p, VII-t.

Klaassens

Martje IV-g.

Klein

Jacob Jans V-f; Tomas Jacobs V-b, V-f.

Kluiter

Eija IX-g.

Laan, van der

Abel VI-l; Antje VI-l, VI-m; Grietje VII-n.

Lammers

Tietje III-a, III-b.

Letens

Hindertje V-a; Wupke V-a.

Louwerts

Anje II-b; Grietje II-a.

Lulofs

Berend X-n; Natasja X-m, X-n.

Lutkebruin

Sophia Frederika Amalia V-a.

Meer, van der

Sophia Johanna Catharina X-g.

Mestje

Wopke Geerts V-d.

N.N.

Anne Q-a, Q-b.

Nuus

Grietje (Greetje) IX-m, IX-o.

Oevelen, van

Adriana Cornelia Johanna X-i.

Okken

Anno Harm (Hans) IX-k, IX-l; Bijamine X-f, X-r; Jakob (Jaap) IX-k; Leonie X-d, X-q.

Oosterhuis

Jantje Leentje IX-a.

Perton

Harmke VI-k, VI-n; Pietertje VII-k; Sieno VI-n.

Poel

Grietje VII-e, VII-h; Heiko VII-h.

Raatjes

Derktje VII-i, VII-k; Elizabeth VII-l; Engelke VII-k.

Schoonbeek

Geert VII-g; Pieterdina VII-f, VII-g.

Schut

Hendrik VII-j, VII-l; Jan VII-l.

Schuur

Geuko Hendrik (Gudi) IX-f, IX-h; Jan IX-f; Janine Henrike X-g, X-k; Petra Anetta X-i, X-j.

Sickes

Jan I-f; Louwe I-b, I-c; Sicke I-a.

Sikkes

Grietje I-d, I-e.

Sjouw

Pietertje VIII-i.

Sloots

Bastiaan X-f, X-r; Tirza XI-b.

Smeets

Dook XI-e; Fieke XI-c; Louis X-g; Nicolaas X-g, X-k.

Smit

Henriette X-a, X-l.

Stötefalk

Carlina VI-a, VI-d; Christoffel V-a; Hendrik VI-j; Johann Frederik Conraad V-a, V-c; Johannes VI-b.

Striessenou

Eilko VI-o; Geessien VI-m, VI-o.

Strobosch

Hindrikkijn Hindriks V-j.

Teekens

Albert Harm IX-m, IX-o, VIII-d; Annemieke X-b; Fiebo Jan VIII-d, VIII-h; Frank X-e; N.N. IX-j; Zwaantje Maria IX-a, IX-i.

Teunjes

Jochem III-c.

Tiemens

Janny Gerrie X-h.

Til, van der

Pieter Derks IV-a, IV-i.

Timmer

Jan VI-a, VI-d.

Toll

Rikste Jürgens VI-g.

Trip

Jan VII-c; Trijntje VII-c, VII-e.

Venema

Mien IX-k.

Vriesde

Hillie X-c, X-o.

Wending

Wijbe VII-r, VII-u.

Wiebrands

Derk VII-s; Zwaantje VII-o, VII-s.

Winterboer

Swaantje VII-s.

zonder achternaam

Djoni Sjalia Beijersbergen van Henegouwen XI-g; Lubge I-b, I-c; Marvin Louis Beijersbergen van Henegouwen XI-d; N.N. IV-c; Sjabe I-c.

Terug naar beginpagina:  http://home.hccnet.nl/gh.schuur/

 


Free counter and web stats