Familie overzicht van Borchert N.N. (1716-?)

terug naar hoofdmenuFree counter and web statsG.H. Schuur - MMVIII -


© 2008  G.H. Schuur

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.186.20060927


>

Probant

Q-a  zijn vrouw Geeske Pieters is geboren rond 1716 (?).

Geeske is gehuwd met Borchert N.N., zie Q-b.

Geeske is gehuwd met Harm Berents.

Q-b  hij zelf Borchert N.N., zoon van Pieter Borchers (I-a) en Mentjen Elses (I-c), is gedoopt op zondag 6 december 1716 te Blijham.

Borchert is gehuwd met Geeske Pieters, zie Q-a.

Graad I

I-a  zijn vader Pieter Borchers, zoon van Eelske Phopkens (II-b), schoolmeester te Blijham, is geboren rond 1679 (?).

Pieter trouwt (huw.contr.) op vrijdag 21 november 1710 te Blijham op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Mentjen Elses, zie I-c.

I-b  zijn stiefvader Edzard Eltiens is geboren rond 1688 (?).

Edzard is gehuwd met Mentjen Elses, zie I-c.

I-c  zijn moeder Mentjen Elses, dochter van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt op dinsdag 9 maart 1688 te Blijham (?).

Mentjen trouwt (huw.contr.) op vrijdag 21 november 1710 te Blijham op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 31-jarige Pieter Borchers, zie I-a.

Mentjen is gehuwd met Edzard Eltiens, zie I-b.

I-d  zijn schoondochter Bouwina Melcherts, dochter van Melchert Beerends en Trijntje Wirtjes, is gedoopt op zondag 16 oktober 1729 te Ekamp/Finsterwolde (GR).

Bouwina trouwt op zondag 23 mei 1756 te Beerta op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Berent Borcherts, zie I-f.

I-e  zijn schoonzoon Geert Hindriks is geboren rond 1732 (?).

Geert trouwt (huw.contr.) op zondag 18 april 1762 te Nieuw Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Eelke Borgers, zie I-g.

I-f  zijn zoon Berent Borcherts, zoon van Borchert N.N. (Q-b) en Geeske Pieters (Q-a), is geboren rond 1736 (?) afkomstig uit Ekamp/Finsterwolde (GR), is overleden voor maandag 22 maart 1802. Berent werd hoogstens 66 jaar.

Getuigen bij het huwelijkscontract aan bruidegomszijde waren: Harm Beerents als stiefvader en Geeske Pieters als moeder, Pieter Borgers als volle broeder, Eelke Borgers als volle suster, Hilke Borgers als volle suster, aan de bruidskant: Melgert Beerents als vader en Trijntje Wirties als moeder, Beerent Melgers als broeder en Anneke Luppes als aangetrouwde suster, Wirtie Melgers als volle broer.

Ze bezaten van 1766 tot 1801 een boerderij aan de Ekamperweg 27 in Finsterwolde. Deze werd later verkocht aan zoon Borchert.
Mogelijk is Berent Borcherts de zoon van Borchert Pieters:
kind Trijntje: Een zus van zijn grootvader (vaders kant) heet ook Trijntje,
kind Mijntje: Zijn grootmoeder (moeders kant) heet ook Mentjen (Mijntje) evenals de zus van Borchert Pieters. Van de Melchertskant zijn er trouwens ook Mijntjes.
kind Wobbechijn: Genoemd naar haar overgrootmoeder Eelske Phopkens?
kind Berent: Was zijn moeder een N.N.Berents? Een kleindochter heet Elsje, ook deze naam komt in de fam. voor.

Berent trouwt op zondag 23 mei 1756 te Beerta op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Bouwina Melcherts, zie I-d.

Berent trouwt op zondag 24 april 1774 te Beerta op ongeveer 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Moeder Hiddes, zie I-j.

I-g  zijn dochter Eelke Borgers, dochter van Borchert N.N. (Q-b) en Geeske Pieters (Q-a), is geboren rond 1742 (?).

Eelke trouwt (huw.contr.) op zondag 18 april 1762 te Nieuw Beerta op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Geert Hindriks, zie I-e.

I-h  zijn zoon Pieter Borgers, zoon van Borchert N.N. (Q-b) en Geeske Pieters (Q-a), is geboren rond 1748 (?). I-i  zijn dochter Hilke Borgers, dochter van Borchert N.N. (Q-b) en Geeske Pieters (Q-a), is geboren rond 1748 (?). I-j  zijn schoondochter Moeder Hiddes is geboren rond 1751 (?).

Moeder is gehuwd met Hindrik Ebels.

Moeder trouwt op zondag 24 april 1774 te Beerta op ongeveer 23-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Berent Borcherts, zie I-f.

Graad II

II-a  zijn grootvader N.N..

N is gehuwd met Eelske Phopkens, zie II-b.

II-b  zijn grootmoeder Eelske Phopkens.

Eelske is gehuwd met N.N., zie II-a.

II-c  zijn grootvader Else Addens, zoon van Addo Nannens (III-c) en Ettje Elses (III-d), is gedoopt op donderdag 25 november 1660 te Blijham, is overleden aldaar.

Er is een testament van 1707 waar Else 47 jaar en Menste 42 jaar oud is.

Else trouwt (huw.contr.) op woensdag 29 juli 1682 te Blijham op 21-jarige leeftijd met de 17-jarige Menske Heerens, zie II-d.

II-d  zijn grootmoeder Menske Heerens is gedoopt in 1665.

Menske trouwt (huw.contr.) op woensdag 29 juli 1682 te Blijham op 17-jarige leeftijd met de 21-jarige Else Addens, zie II-c.

II-e  zijn zus Menste Pieters, dochter van Pieter Borchers (I-a) en Mentjen Elses (I-c), is gedoopt op zondag 16 augustus 1711 te Blijham. II-f  zijn zus Eelske Pieters, dochter van Pieter Borchers (I-a) en Mentjen Elses (I-c), is gedoopt op donderdag 21 september 1713 te Blijham. II-g  zijn behuwd kleinzoon Geert Geerts is gedoopt op vrijdag 28 maart 1755 te Finsterwolde, is overleden op dinsdag 4 september 1810. Geert werd 55 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Geert gaat in ondertrouw op zaterdag 26 april 1783 te Oostwold op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Berents, zie II-i.

II-h  zijn kleinzoon Borchert Berents, zoon van Berent Borcherts (I-f) en Bouwina Melcherts (I-d), is gedoopt op zondag 13 februari 1757 te Finsterwolde. II-i  zijn kleindochter Trijntje Berents, dochter van Berent Borcherts (I-f) en Bouwina Melcherts (I-d), is gedoopt op zondag 15 oktober 1758 te Finsterwolde.

Trijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 26 april 1783 te Oostwold op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Geert Geerts, zie II-g.

II-j  zijn behuwd kleinzoon Jan Harms de Wijk is geboren rond 1762 (?) afkomstig uit Pekela (GR).

Jan trouwt (procl.) op zondag 6 mei 1792 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Wobbechijn Berents Huninga, zie II-l.

II-k  zijn behuwd kleinzoon Berend Geerts Klooster is geboren rond 1763 (?).

Berend is gehuwd met Wobbechijn Berents Huninga, zie II-l.

II-l  zijn kleindochter Wobbechijn Berents Huninga, dochter van Berent Borcherts (I-f) en Bouwina Melcherts (I-d), is gedoopt op zondag 29 mei 1763 te Finsterwolde, is overleden op maandag 20 maart 1848 te Midwolda. Wobbechijn werd 84 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Wobbechijn trouwt (procl.) op zondag 6 mei 1792 te Beerta op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Jan Harms de Wijk, zie II-j.

Wobbechijn trouwt op zondag 25 juni 1809 te Beerta op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Jan Hindriks, zie II-r.

Wobbechijn is gehuwd met Berend Geerts Klooster, zie II-k.

II-m  zijn behuwd kleinzoon Harm Jans Riet, zoon van Jan Harms Reit en Arien Jans, is geboren rond 1767 (?).

Harm trouwt op zondag 23 april 1797 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Mijntje Berents, zie II-p.

II-n  zijn kleinzoon Borchert Berendsz de Vries, zoon van Berent Borcherts (I-f) en Bouwina Melcherts (I-d), landgebruiker, is gedoopt op zondag 10 april 1768 te Finsterwolde, is overleden op dinsdag 3 juni 1834 te Ekamp/Finsterwolde (GR). Borchert werd 66 jaar, 1 maand en 24 dagen.

17 mei 1809:
Borgert Berends X Niessien Roelfs en Albertjen Roelfs als erfgenamen van wijlen hunnen broeder Albert Roelfs op 2 febr. 1809 overleden verkopen aan Harm Everts Egges X Eppien Berends ten Have: een huis, tuin en pl.min. 3 deimt land, staande en gelegen in de Morige onder Wedde, getekend no 29, zwettende N.Hindrik Berends / O.Jochum Geerts, Poppo S. ten Have en Egbert Jurriens / Z.Harm Wilkes meijerwijze / W. koperen koopsom 1375 glg.
bron: Westerwolders en hun woningbezit; het kerspel Wedde II, van dhr.Wegman blz 85

In het boerderijenboek van het Wold Oldambt dl.1 blz.335 staat dat hij de boerderij aan de Ekamperweg 27 te Finsterwolde in 1801 van zijn vader kocht en dat het in 1843 verkocht werd aan Jan Jans Oostland. Tevens staat daar in dat hij gehuwd was met Nieske Roelofs van der Laan van Blijham.
Overleden in het huis 181, oud 67 jaar, landgebruiker te Ekamp, te Ekamp gewoond hebbende, echtgen. van Nieske Roelofs, haar nalatende als wed. met 6 kinderen.

Borchert trouwt op zondag 17 januari 1796 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Neesje Roelofs, zie II-o.

II-o  zijn behuwd kleindochter Neesje Roelofs, dochter van Roelf Jans Snijder en Alke Berents, is gedoopt op vrijdag 16 december 1768 te Wedde, is overleden op dinsdag 22 december 1846 te Meerland/Finsterwolde (GR). Neesje werd 78 jaar en 6 dagen.

In het boerderijenboek van het Wold-Oldambt staat vermeld: Nieske Roelofs van der Laan.
Overleden te Meerland binnen de gemeente Finsterwolde, 's avonds om 11 uur, zonder beroep. (Als leeftijd staat genoemd 82 jaar, dit zal ongetwijfeld verkeerd zijn).

Neesje trouwt op zondag 17 januari 1796 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Borchert Berendsz de Vries, zie II-n.

II-p  zijn kleindochter Mijntje Berents, dochter van Berent Borcherts (I-f) en Bouwina Melcherts (I-d), is gedoopt op zondag 3 september 1769 te Finsterwolde.

Mijntje trouwt op zondag 23 april 1797 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Harm Jans Riet, zie II-m.

II-q  zijn kleinzoon Berent Berents, zoon van Berent Borcherts (I-f) en Bouwina Melcherts (I-d), is gedoopt op zondag 13 september 1772 te Finsterwolde. II-r  zijn behuwd kleinzoon Jan Hindriks is geboren rond 1779 (?) afkomstig uit Wedde.

Jan trouwt op zondag 25 juni 1809 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 46-jarige Wobbechijn Berents Huninga, zie II-l.

II-s  zijn kleindochter Elsje Berents, dochter van Berent Borcherts (I-f) en Moeder Hiddes (I-j), is gedoopt op zondag 31 januari 1779.

Graad III

III-a  zijn behuwd tante Geertien Ockes, dochter van Ocko Boeles en Tettije Aijlckens.

Geertien trouwt (h.c.) op woensdag 21 juli 1700 te Blijham (GR) (1) met de 41-jarige Feije Heres, zoon van Heere Feijes en Trijntie Jacobs. Feije is geref. gedoopt op donderdag 13 maart 1659 te Blijham (GR).

h.c. Blijham 07-02-1716 (37)
Hero Elses x Geertien Ockes
bruidegom:Elso Addens, vader; Mense Heeres, moeder; Adde Elses, broer; Pieter Borchers, zwager; Derck Haselhof en Berent Geerts, ooms.
bruid:doorgehaald: Ocke Boels, vader; Aijelke Ockes, broer; Else Bruggers, zwager; Boele Aijelkes en Koene Aijelkes, ooms; Aijelke Boeles, vedder; Albert Reijnts, vedder.
getuigen:Luppo Eppes en Zebo Geerts
opm.:Geertien Ockes, wed. Feijo Heres.


Geertien trouwt (h.c.) op vrijdag 7 februari 1716 te Blijham (GR) h.c. Blijham 07-02-1716 (37) Hero Elses x Geertien Ockes bruidegom:Elso Addens, vader; Mense Heeres, moeder; Adde Elses, broer; Pieter Borchers, zwager; Derck Haselhof en Berent Geerts, ooms. bruid:doorgehaald: Ocke Boels, vader; Aijelke Ockes, broer; Else Bruggers, zwager; Boele Aijelkes en Koene Aijelkes, ooms; Aijelke Boeles, vedder; Albert Reijnts, vedder. getuigen:Luppo Eppes en Zebo Geerts opm.:Geertien Ockes, wed. Feijo Heres. (2) met de minstens 23-jarige Hero Elses, zie III-k.

III-b  zijn behuwd achterkleindochter Roelfien Berents Westera.

Roelfien is gehuwd met Melchert Borcherts de Vries, zie III-ab.

III-c  zijn overgrootvader Addo Nannens, zoon van Nanno Doedens (IV-b) en Fosse Meijners (IV-c), is geboren rond 1617 (?), is gedoopt te Blijham (?), is overleden tussen 1663 en 1666. Addo werd hoogstens 49 jaar.

4 nov. 1656 (Oud-arch.,Gem.arch. fol.372r): Adde Nannes, wegens een messteek, geaccoreert op 2-0-0 (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)
28 juli 1657 (RAG VIa dl.1): Anneke Berents van Dorpen klaagt tegen Addo Nannens, Nanno Doedens zoon, dat deze haar bont en blauw heeft geslagen en vleselijck betast, waarna een kind geboren werd.
4 dec. 1660 (Oud Arch.Gem.Arch.fol.372r): Addo Nannens van dat hij Boele Harmens dichte hadde geslagen: 4-0-0 (Breukenregister Bellingwolde/Blijham)

Addo trouwt (huw.contr.) op zaterdag 31 mei 1659 te Blijham op ongeveer 42-jarige leeftijd met de 16-jarige Ettje Elses, zie III-d.

III-d  zijn overgrootmoeder Ettje Elses, dochter van Else Hemkes (IV-e) en Trijntje Heeres (IV-g), is gedoopt op donderdag 30 oktober 1642 te Blijham, is overleden tussen april 1704 en november 1707. Ettje werd hoogstens 65 jaar en 2 dagen.

Ettje trouwt (huw.contr.) op zaterdag 31 mei 1659 te Blijham op 16-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 42-jarige Addo Nannens, zie III-c.

Ettje gaat in ondertrouw (huw.contr.) te Leerort, trouwt (huw.contr.) op dinsdag 26 april 1667 te Blijham op 24-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Lucas Haselhoff, zie III-e.

III-e  zijn stiefovergrootvader Lucas Haselhoff, zoon van Derck Haselhoff (IV-d) en Machdalena Saxenhuisen (IV-f), sergeant te Leerort (Duitsl), grootgrondbezitter, wiinhandelaar te Winschoten, kerkvoogd te Blijham en chirurgijn, wonende te Blijham, is gedoopt rond 1643, is overleden rond 1723. Lucas werd ongeveer 80 jaar.

De 3e huw. procl. van Lucas Haselhoff en Eltje Elses was op 19 mei 1667 te Leerort (Dld) waar hij sergeant was.
Op 24 nov.1707 is er een afhandeling van een erfenis van wijlen Ettien Elses met Lucas Haselhoff. Folckert Engberts zal genieten 't Jolinck-Arve, met nog een huis en land te Hoorn.

Lucas gaat in ondertrouw (huw.contr.) te Leerort, trouwt (huw.contr.) op dinsdag 26 april 1667 te Blijham op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Ettje Elses, zie III-d.

III-f  zijn behuwd oom Geert Jans is geboren rond 1679 (?) afkomstig uit Ankum.

Geert trouwt (huw.contr.) op vrijdag 2 augustus 1709 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Trijntje Borchers, zie III-g.

III-g  zijn tante Trijntje Borchers, dochter van Eelske Phopkens (II-b), is geboren rond 1684 (?).

Trijntje trouwt (huw.contr.) op vrijdag 2 augustus 1709 te Blijham op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Geert Jans, zie III-f.

III-h  zijn oom Addo Elses, zoon van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt voor 1688 te Blijham.

Addo trouwt (huw.contr. Blijham 13-1-1712) op zondag 21 februari 1712 te Blijham op minstens 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Lysabeth Berents, zie III-l.

III-i  zijn behuwd oom Wubbe Wubbens Jabingh is geboren rond 1689 (?).

Wubbe trouwt (huw.contr. Blijham 28-4-1720) op donderdag 16 maart 1719 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Ettien Elses, zie III-m.

III-j  zijn tante Trijntie Elses, dochter van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is geboren rond 1691 (?), is gedoopt te Blijham. III-k  zijn oom Hero Elses, zoon van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt voor 1693 te Blijham.

Hero trouwt (h.c.) op vrijdag 7 februari 1716 te Blijham (GR) h.c. Blijham 07-02-1716 (37) Hero Elses x Geertien Ockes bruidegom:Elso Addens, vader; Mense Heeres, moeder; Adde Elses, broer; Pieter Borchers, zwager; Derck Haselhof en Berent Geerts, ooms. bruid:doorgehaald: Ocke Boels, vader; Aijelke Ockes, broer; Else Bruggers, zwager; Boele Aijelkes en Koene Aijelkes, ooms; Aijelke Boeles, vedder; Albert Reijnts, vedder. getuigen:Luppo Eppes en Zebo Geerts opm.:Geertien Ockes, wed. Feijo Heres. op minstens 23-jarige leeftijd met Geertien Ockes, zie III-a.

III-l  zijn behuwd tante Lysabeth Berents, dochter van Berent Roelfs en Grietje Jans, is gedoopt op donderdag 15 januari 1693 te Blijham.

Lysabeth trouwt (huw.contr. Blijham 13-1-1712) op zondag 21 februari 1712 te Blijham op 19-jarige leeftijd met de minstens 24-jarige Addo Elses, zie III-h.

III-m  zijn tante Ettien Elses, dochter van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt op donderdag 19 februari 1693 te Blijham.

Ettien trouwt (huw.contr. Blijham 28-4-1720) op donderdag 16 maart 1719 te Blijham op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Wubbe Wubbens Jabingh, zie III-i.

III-n  zijn oom Nanno Elses, zoon van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt tussen 1694 en 1700 te Blijham, is overleden rond 1769. Nanno werd hoogstens 75 jaar.

Nanno trouwt (huw.contr. Blijham 21-10-1724) op zondag 24 september 1724 te Blijham op hoogstens 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Geertruidt Hindricks, zie III-r.

III-o  zijn behuwd oom Jan Wirties, zoon van Wirtie Jans, is geboren rond 1699 (?).

Jan trouwt op vrijdag 20 mei 1729 te Bellingwolde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Beelke Elses, zie III-s.

III-p  zijn oom Haycko Elses, zoon van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt op vrijdag 17 februari 1702. III-q  zijn oom Renske Elses, zoon van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt op zondag 20 juli 1704 te Blijham. III-r  zijn behuwd tante Geertruidt Hindricks, dochter van Hindrick Wubbes en Gijssel Jans, is gedoopt in november 1704 te Blijham.

Geertruidt trouwt (huw.contr. Blijham 21-10-1724) op zondag 24 september 1724 te Blijham op 19-jarige leeftijd met de hoogstens 29-jarige Nanno Elses, zie III-n.

III-s  zijn tante Beelke Elses, dochter van Else Addens (II-c) en Menske Heerens (II-d), is gedoopt op zondag 6 februari 1707 te Blijham.

Beelke trouwt op vrijdag 20 mei 1729 te Bellingwolde op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Wirties, zie III-o.

III-t  zijn behuwd achterkleinzoon Olfert Lulofs Koolman, zoon van Lulof Harms en Emke Olferts Koolman, koopman winkelier, later landbouwer, is geboren op woensdag 26 oktober 1791 te Beerta (GR), is overleden op maandag 17 september 1860 aldaar. Olfert werd 68 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Ze woonden samen bij zijn moeder Emke Olferts Koolman, in het huis getekekend nr.181.
Voor het huwelijk was Antje reeds bevallen van hun eerste zoon Hindrik Olferts Koolman.

Olfert trouwt op vrijdag 24 december 1824 te Finsterwolde op 33-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Borcherts de Vries, zie III-y.

III-u  zijn achterkleindochter Alke (Heilke?) Borgers de Vries, dochter van Borchert Berendsz de Vries (II-n) en Neesje Roelofs (II-o), is geboren rond 1796 te Midwolda (GR), is overleden op zaterdag 25 september 1858 aldaar. Alke werd ongeveer 62 jaar.

Alke trouwt op vrijdag 5 maart 1819 te Delfzijl (GR) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerrit Haijes Klap, zie III-v.

III-v  zijn behuwd achterkleinzoon Gerrit Haijes Klap, arbeider, is geboren op maandag 22 januari 1798 te Woldendorp (GR).

Gerrit trouwt op vrijdag 5 maart 1819 te Delfzijl (GR) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Alke (Heilke?) Borgers de Vries, zie III-u.

III-w  zijn achterkleindochter Bouwina Borcherts de Vries, dochter van Borchert Berendsz de Vries (II-n) en Neesje Roelofs (II-o), is geboren in 1799 te Finsterwolde, is overleden op zondag 16 september 1821 aldaar. Bouwina werd 22 jaar. III-x  zijn achterkleinzoon Roelof Borcherts de Vries, zoon van Borchert Berendsz de Vries (II-n) en Neesje Roelofs (II-o), boerenknecht en dagloner, is geboren op zondag 25 juli 1802 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 1 augustus 1802 aldaar, is overleden op zondag 5 februari 1888 aldaar. Roelof werd 85 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

huwelijksbijlagen nr.9:
16 sept.1812 is 's avonds in het huis get. nr.52 geboren Jantje, dogter van Jan Jans Kamer, arbeider, en Harmke Jans Stuit
Nat.Militie van 1821 nr.15 niet opgeroepen, van beroep boerenknecht, vader landgebruiker.
25 juli 1802 geboren en 2 aug. gedoopt Roelf, van Borchert Berends en Nieske Roelfs.

Ingeschreven in het bev.reg. op 1 dec.1869: de Vries Borgerts, dagloner en Kamer Jantje, geen beroep,in het huis B no.10BK

Roelof trouwt op vrijdag 18 november 1831 te Finsterwolde op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantje Jans Kamer, zie III-ac.

III-y  zijn achterkleindochter Antje Borcherts de Vries, dochter van Borchert Berendsz de Vries (II-n) en Neesje Roelofs (II-o), is geboren op vrijdag 14 september 1804 te Finsterwolde (GR), is gedoopt op zondag 23 september 1804 aldaar, is overleden op donderdag 17 maart 1881 te Beerta (GR). Antje werd 76 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 24 december 1824 te Finsterwolde op 20-jarige leeftijd met de 33-jarige Olfert Lulofs Koolman, zie III-t.

III-z  zijn behuwd achterkleinzoon Siemen Folkerts Koller, zoon van Jan Folkerts Koller en Anna Margaretha Siemens, is geboren op donderdag 20 maart 1806 te Esthem (DLD).

Siemen trouwt op vrijdag 16 oktober 1835 te Finsterwolde op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Katharina Borgerts de Vries, zie III-ae.

III-aa  zijn achterkleindochter Aaltje Borcherts de Vries, dochter van Borchert Berendsz de Vries (II-n) en Neesje Roelofs (II-o), is geboren rond 1807 te Finsterwolde.

Aaltje trouwt op zaterdag 3 oktober 1840 te Wildervank (GR) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 27-jarige David Alberts Dokter, zie III-ad.

III-ab  zijn achterkleinzoon Melchert Borcherts de Vries, zoon van Borchert Berendsz de Vries (II-n) en Neesje Roelofs (II-o), is geboren op zaterdag 15 september 1810 te Finsterwolde.

Melchert is gehuwd met Roelfien Berents Westera, zie III-b.

III-ac  zijn behuwd achterkleindochter Jantje Jans Kamer, dochter van Jan Jans Kamer en Harmke Jans Stuit, is geboren op woensdag 16 september 1812 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 25 januari 1889 aldaar. Jantje werd 76 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 18 november 1831 te Finsterwolde op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Roelof Borcherts de Vries, zie III-x.

III-ad  zijn behuwd achterkleinzoon David Alberts Dokter, zoon van Albert Geerts Dokter en Jantje Davids, is geboren in 1813 afkomstig uit Nieuwe Pekela (GR).

David trouwt op zaterdag 3 oktober 1840 te Wildervank (GR) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Aaltje Borcherts de Vries, zie III-aa.

III-ae  zijn achterkleindochter Katharina Borgerts de Vries, dochter van Borchert Berendsz de Vries (II-n) en Neesje Roelofs (II-o), is geboren op zaterdag 14 augustus 1813 te Finsterwolde/Ekamp (GR), is overleden op donderdag 9 februari 1893 te Ekamp Gem.Finsterwolde (GR) . Katharina werd 79 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Katharina trouwt op vrijdag 16 oktober 1835 te Finsterwolde op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Siemen Folkerts Koller, zie III-z.

Graad IV

IV-a  zijn achterachterkleindochter Nieske Klap, dochter van Gerrit Haijes Klap (III-v) en Alke (Heilke?) Borgers de Vries (III-u).

Nieske is gehuwd met Jan Harms Veeger, zie IV-ai.

IV-b  zijn betovergrootvader Nanno Doedens, wonende te Blijham, is geboren rond 1592 (?), is gedoopt aldaar (?), is overleden na 1657. Nanno werd minstens 65 jaar.

Volgens een akte uit 8-10-1636 bezit Nanno Doedens, wonend Oostereinde Blijham, een heerd met 38 3/8 deimt.
In RAG VI,1 wordt hij als Nanne Does genoemd als directe familie bij het hc (1630) van Sebo Alerts, kerkvoogd te Bellingwolde, met Ettyn Hayckens, wed. van ds Goltzweder uit Blijham.

Nanno is gehuwd met Fosse Meijners, zie IV-c.

IV-c  zijn betovergrootmoeder Fosse Meijners is geboren rond 1598 (?).

Fosse is gehuwd met Nanno Doedens, zie IV-b.

IV-d  zijn stiefbetovergrootvader Derck Haselhoff, veldscheerder, chirurgijn en sergeant te Nieuweschans, is geboren rond 1600 te Dortmund, is overleden op zaterdag 10 december 1650 te Wedde, is begraven aldaar. Derck werd ongeveer 50 jaar.

-Waarschijnlijk komen de Haselhoff's uit Duitsland. In Westfalen komt deze naam nog steeds veel voor.
De eerste naamdragers komen omstreeks 900 al voor in het plaatsje Wambeln (DŁsseldorf). In 1308 wordt een zekere Johannes Haselhof burger van die stad.
Een andere grote concentratie bevindt zich nabij MŁnster/Marbeck. In de archieven aldaar worden o.a. genoemd Scholte von Haselhove (1478) en Johan von Haselhove (1490/1578)
-De volgorde van de kinderen van onze Derck, die staande zijn huwelijk geboren werden, is twijfelachtig. Uit zijn eerste huwelijk volgt in elk geval een zoon Jan. Mogelijk stammen ook Lucas en Geertruidt uit dit eerste huwelijk, terwijl Evert en Hans uit het tweede huwelijk stammen.
-Derck woonde in Nieuweschans aan het begin van de zuidkant van de Heerestraat, aan welke voorstraat tevens een Willem Saxenhuisen (verwant aan Machdalena?) boer op een "doorgaande plaats" was. In 1638 woont op Dercks plaats een Lieuwe Douwens. Omstreeks dat tijdstip moet hij naar Wedde getrokken zijn, waar hij borggraaf werd en dat klopt ook wel met de rekeningen van de drost van Wedde, want daarin komt hij voor van 1637 tot 1648. Hij staat dan vermeld als "borchgrave ofte huisknecht, die d'misdadigers apprehendeert en andere heerendiensten doet". Omstreeks die tijd fungeerde Johan Coenders als drost (1634-1652).
Deze zetelde op het huis te Wedde en was vanwege de stad Groningen (die in 1619 de koopman Willem van Hove in zijn rechten en plichten opvolgde) op die plaats gesteld. Het is niet geheel duidelijk wat de funktie van borggraaf nu precies inhield. Sommigen zien in hem de huisknecht van de drost, anderen menen veeleer dat het een bestuurlijke funktie was, inhoudende een plaatsvervangerschap van de drost bij diens afwezigheid. Dit zou dan ook de kleine vergoeding verklaarbaar maken (11 gulden) die de borggraaf kreeg. Dus meer een ere-funktie zonder veel geldelijk voordeel.
Uit het Grieks duidt "graaf" op "schrijven". Een burggraaf zou dus een schrijver zijn, in dit geval de schrijver of wel de secretaris van de drost. Aangezien de drost niet altijd het slot te Wedde bewoonde, was de burggraaf tevens slotbewaarder of "kastelein" en gevangenbewaarder.
De burggraven Haselhoff maakten deel uit van de "bovenlaag" van de bevolking. Ook qua ontwikkeling omdat ze in die tijd al konden lezen en schrijven.
-Op de begraafplaats in Wedde ligt nog steeds een grafsteen.
-Op 15 apr. 1657 (RA VI w.1) blijken de voogd Roelf Bregenbeek, Wiltet Renwering en Johan Hayes voormund en voogden te zijn over de minderjarige kinderen van wijlen Derck Haselhoff,Borchgrave.

Derck trouwt op donderdag 24 februari 1628 te Oudeschans (GR) op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Geertruijd Luckas, dochter van Lucas Ripperts(?). Geertruijd is geboren rond 1603 (?) te Bellingwolderschans, is overleden voor 1637. Geertruijd werd hoogstens 34 jaar.

Derck trouwt rond 1637 op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Machdalena Saxenhuisen, zie IV-f.

IV-e  zijn betovergrootvader Else Hemkes, zoon van Hemko Engels (V-f) en Ette Harmens (V-d), eigenerfde op 'Hemkenserf' te Blijham, is geboren rond 1600, is overleden voor vrijdag 25 februari 1661. Else werd hoogstens 61 jaar.

Else trouwt (huw.contr.) op maandag 8 april 1630 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Trijntje Heeres, zie IV-g.

IV-f  zijn stiefbetovergrootmoeder Machdalena Saxenhuisen, dochter van Evert Saxenhausen (V-b) en Lucretia N.N. (V-a), is geboren rond 1609 (?), is overleden op vrijdag 27 oktober 1679 te Wedde, is begraven aldaar. Machdalena werd ongeveer 70 jaar.

Op 10 juni 1667 is er sprake van een schuldbrief ad 100 slechte daalder ŗ 30 stuivers ten gunste van wijlen Albert Tiddes, echtgenoot van Magdalena Saxenhausen, gepasseerd op 9 mei 1660, welke obligatie door Magdalena was "overgelanght" aan haar dochter Geertruidt Haselhoff. Was Magdalena hertrouwd met Albert Tiddes die in 1658 vermeld staat als "borchgrave"

Machdalena trouwt rond 1637 op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 37-jarige Derck Haselhoff, zie IV-d.

Machdalena is gehuwd met Albert Tiddens.

Op 1/11 sept.1666 vermeldt het verbaal van de Commissie ter inspectie van de fortificaties, verpachtingen etc.: "Albert Tiddens, borggrave, gewesen pachter van de Hooren Beesten, heeft mede groote schade geleden is verstorven aan de Peste, naelatende een bedroeffde weduwe en kinderen, soo ook haar huijs over 3000 gulden waart, is onder de voedt gesmeten door de troepen van de bisschop van Munster, die toen heel Westerwolde teisterden.

IV-g  zijn betovergrootmoeder Trijntje Heeres, dochter van Hero Wiltes (V-e) en Beelke Hiddes (V-g), is geboren rond 1610 (?).

Trijntje trouwt (huw.contr.) op maandag 8 april 1630 te Blijham op ongeveer 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Else Hemkes, zie IV-e.

Trijntje trouwt (huw.contr.) op vrijdag 25 februari 1661 te Blijham op ongeveer 51-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Roelf Bregenbeek, zie IV-h.

IV-h  zijn stiefbetovergrootvader Roelf Bregenbeek, gerichtsvoogd van Westerwolde, is geboren rond 1631 (?).

Roelf trouwt (huw.contr.) op vrijdag 25 februari 1661 te Blijham op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 51-jarige Trijntje Heeres, zie IV-g.

IV-i  zijn oudoom Nanno Does Addens, zoon van Addo Nannens (III-c) en Ettje Elses (III-d), is gedoopt op donderdag 13 december 1663 te Blijham, is overleden tussen maandag 18 april 1689 en donderdag 24 november 1707. Nanno werd hoogstens 43 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Nanno trouwt (huw.contr.) op maandag 18 april 1689 te Blijham op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Trijntje Jacobs Schuiringe, zie IV-j.

IV-j  zijn behuwd oudtante Trijntje Jacobs Schuiringe, dochter van Jacob Schuiring en Nelle Jacobs, is geboren rond 1664 (?).

Trijntje trouwt (huw.contr.) op maandag 18 april 1689 te Blijham op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Nanno Does Addens, zie IV-i.

IV-k  zijn behuwd halfoudoom Wijbrandus Cranenborch, predikant, is geboren rond 1668 (?).

Wijbrandus is gehuwd met Trijntien Lucas Haselhoff, zie IV-l.

IV-l  zijn halfoudtante Trijntien Lucas Haselhoff, dochter van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is geboren op donderdag 1 maart 1668 te Blijham, is overleden op zondag 20 april 1721 te Wedde. Trijntien werd 53 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Trijntien is gehuwd met Wijbrandus Cranenborch, zie IV-k.

IV-m  zijn halfoudtante Magdaleentien Haselhoff, dochter van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is geboren in augustus 1670 te Blijham, is overleden op maandag 21 februari 1729 te Wedde. Magdaleentien werd 58 jaar en 6 maanden.

Magdaleentien trouwt (huw.contr.) op zaterdag 19 maart 1689 te Blijham op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Folckert Engberts, zie IV-n.

IV-n  zijn behuwd halfoudoom Folckert Engberts, zoon van Engelbartus Folckerts en Swaentien Jans Olinck, landbouwer te Hoorn (GR) en president kerkvoogd, is geboren rond 1671 te Wedde.

Op 24 nov. 1707 is er een afhandeling over de erfenis van wijlen Ettien Elses met Lucas Haselhoff. Folckert Engberts zal genieten 't Jolinck-arve met nog een huis en land te Hoorn.(RA VI e.1)

Folckert trouwt (huw.contr.) op zaterdag 19 maart 1689 te Blijham op ongeveer 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Magdaleentien Haselhoff, zie IV-m.

IV-o  zijn behuwd halfoudoom Berent Geerts, kerkvoogd, is geboren rond 1675 (?).

Berent is gehuwd met Lucretsjen Haselhoff, zie IV-r.

IV-p  zijn behuwd halfoudoom Pieter Harmens is geboren rond 1675 (?).

Pieter is gehuwd met Jantien Haselhoff, zie IV-s.

IV-q  zijn behuwd halfoudoom Theodorus Scheltes, konvooimeester te Bourtange, is geboren rond 1675 (?).

Theodorus is gehuwd met Jantien Haselhoff, zie IV-s.

IV-r  zijn halfoudtante Lucretsjen Haselhoff, dochter van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is gedoopt op donderdag 17 oktober 1675 te Blijham.

Lucretsjen is gehuwd met Berent Geerts, zie IV-o.

IV-s  zijn halfoudtante Jantien Haselhoff, dochter van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is gedoopt op donderdag 17 oktober 1675 te Blijham.

Jantien is gehuwd met Pieter Harmens, zie IV-p.

Jantien is gehuwd met Theodorus Scheltes, zie IV-q.

IV-t  zijn behuwd halfoudoom Hermannus Schmaal, predikant te Blijham, is geboren rond 1678 (?).

Hermannus is gehuwd met Beelken Haselhoff, zie IV-u.

IV-u  zijn halfoudtante Beelken Haselhoff, dochter van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is gedoopt op donderdag 20 januari 1678 te Blijham.

Beelken is gehuwd met Hermannus Schmaal, zie IV-t.

IV-v  zijn behuwd halfoudtante Antie Pieters is geboren rond 1680 (?).

Antie is gehuwd met Derk Haselhoff, zie IV-y.

IV-w  zijn behuwd halfoudtante Ester Schinkel is geboren rond 1680 (?).

Ester is gehuwd met Derk Haselhoff, zie IV-y.

IV-x  zijn halfoudoom Albertie Haselhoff, zoon van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is geboren 1680 of 1681, is gedoopt te Blijham. IV-y  zijn halfoudoom Derk Haselhoff, zoon van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is gedoopt op dinsdag 9 januari 1680 te Blijham, is overleden op donderdag 29 april 1756 aldaar. Derk werd 76 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Derk is gehuwd met Ester Schinkel, zie IV-w.

Derk is gehuwd met Antie Pieters, zie IV-v.

IV-z  zijn halfoudoom Albert Haselhoff, zoon van Lucas Haselhoff (III-e) en Ettje Elses (III-d), is gedoopt op donderdag 9 januari 1687 te Blijham. IV-aa  zijn volle nicht Menste Nannes, dochter van Nanno Elses (III-n) en Geertruidt Hindricks (III-r), is gedoopt op zondag 12 augustus 1725 te Blijham. IV-ab  zijn volle neef Hindrick Nannes, zoon van Nanno Elses (III-n) en Geertruidt Hindricks (III-r), landbouwer te Bellingwolde Hamdijk, wonende te Bellingwolder Hamdijk (GR), is gedoopt voor 1734 te Bellingwolde, is overleden voor 1812. Hindrick werd ongeveer 78 jaar.

Hindrick trouwt (huw.contr.) op dinsdag 3 november 1761 te Bellingwolde op minstens 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Klare Pieters, zie IV-ac.

IV-ac  zijn behuwd volle nicht Klare Pieters, dochter van Pieter Sijbens en Anje Willems, is gedoopt op vrijdag 19 maart 1734 te Bellingwolde, is overleden voor 1812. Klare werd hoogstens 77 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Klare trouwt (huw.contr.) op dinsdag 3 november 1761 te Bellingwolde op 27-jarige leeftijd met de minstens 27-jarige Hindrick Nannes, zie IV-ab.

IV-ad  zijn volle neef Elze Nannes, zoon van Nanno Elses (III-n) en Geertruidt Hindricks (III-r), is gedoopt op zondag 28 maart 1734 te Bellingwolde. IV-ae  zijn volle neef Wubbo Nannes, zoon van Nanno Elses (III-n) en Geertruidt Hindricks (III-r), is gedoopt op zondag 8 juli 1736 te Bellingwolde. IV-af  zijn volle nicht Gijssel Nannes, dochter van Nanno Elses (III-n) en Geertruidt Hindricks (III-r), is gedoopt op vrijdag 28 augustus 1739 te Bellingwolde. IV-ag  zijn volle neef Adde Nannes, zoon van Nanno Elses (III-n) en Geertruidt Hindricks (III-r), is gedoopt op maandag 14 mei 1742 te Bellingwolde. IV-ah  zijn volle nicht Mientje Nannes, dochter van Nanno Elses (III-n) en Geertruidt Hindricks (III-r), is gedoopt op vrijdag 9 april 1745 te Bellingwolde. IV-ai  zijn behuwd achterachterkleinzoon Jan Harms Veeger, zoon van Harm Berends Veeger en Aaltjen Jans Tichelaar, arbeider, is geboren op woensdag 20 augustus 1817 te Midwolda.

Jan is gehuwd met Nieske Klap, zie IV-a.

IV-aj  zijn behuwd achterachterkleinzoon Berend Tielman is geboren rond 1831 te Wildervank (GR).

Berend trouwt op zaterdag 31 mei 1862 te Wildervank (GR) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Remke de Vries, zie IV-ak.

IV-ak  zijn achterachterkleindochter Remke de Vries, dochter van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), is geboren rond 1834 te Finsterwolde (GR).

Remke trouwt op zaterdag 31 mei 1862 te Wildervank (GR) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Berend Tielman, zie IV-aj.

IV-al  zijn achterachterkleinzoon Borgert de Vries, zoon van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), arbeider, is geboren rond 1837, is overleden op zondag 22 juli 1917 te Finsterwolde (GR). Borgert werd ongeveer 80 jaar.Borgert trouwt op vrijdag 23 januari 1863 te Midwolda op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Hindrikjen Bulten, zie IV-am.

IV-am  zijn behuwd achterachterkleindochter Hindrikjen Bulten, dochter van Jan Hindriks Bulten en Jantje Eppes Slijm, is geboren rond 1840.

Hindrikjen trouwt op vrijdag 23 januari 1863 te Midwolda op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Borgert de Vries, zie IV-al.

IV-an  zijn behuwd achterachterkleindochter Vrouwke Janssen, dochter van Jan Karels Janssen en Gepke Eilders Auwen, is geboren rond 1840 te Wijmeer (DLD).

Vrouwke trouwt op dinsdag 18 mei 1875 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Roelf de Vries, zie IV-as.

IV-ao  zijn behuwd achterachterkleindochter Trientje van Dijk, dochter van Roelf Borgerts van Dijk en Hindrikje Jaspers van Dijk, dienstmeid, is geboren rond 1840 te Finsterwolde (GR).

Trientje trouwt op vrijdag 20 mei 1870 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan de Vries, zie IV-ap.

IV-ap  zijn achterachterkleinzoon Jan de Vries, zoon van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), boerenknecht, is geboren rond 1840 te Finsterwolde (GR), is overleden op zaterdag 28 maart 1908 te Ganzedijk Gem. Finsterwolde (GR) . Jan werd ongeveer 68 jaar.

Jan trouwt op vrijdag 20 mei 1870 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Trientje van Dijk, zie IV-ao.

IV-aq  zijn behuwd achterachterkleinzoon Tiddo Everts Luppens, zoon van Evert Jans Luppens en Anna Tiddes Hagenus, is geboren rond 1842.

Tiddo trouwt op vrijdag 27 juni 1873 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 20-jarige Alke de Vries, zie IV-ay.

IV-ar  zijn achterachterkleinzoon Roelf de Vries, zoon van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), is geboren in november 1842 te Finsterwolde (GR), is overleden op donderdag 12 januari 1843 aldaar . Roelf werd 2 maanden. IV-as  zijn achterachterkleinzoon Roelf de Vries, zoon van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), arbeider, is geboren rond 1845, is overleden op vrijdag 31 juli 1914 te Reiderwolderpolder Gem. Finsterwolde (GR) . Roelf werd ongeveer 69 jaar.

Roelf trouwt op dinsdag 18 mei 1875 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Vrouwke Janssen, zie IV-an.

IV-at  zijn achterachterkleindochter Berendiena de Vries, dochter van Melchert Borcherts de Vries (III-ab) en Roelfien Berents Westera (III-b), is geboren rond 1845 afkomstig uit Meeden (GR).

Berendiena trouwt op zaterdag 12 oktober 1872 te Meeden (GR) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Harm Venema, zie IV-av.

IV-au  zijn achterachterkleinzoon Harm de Vries, zoon van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), is geboren op vrijdag 4 augustus 1848 te Midwolda (GR). IV-av  zijn behuwd achterachterkleinzoon Harm Venema, zoon van Koene Venema en Reinje Geerts Mein, is geboren rond 1849 afkomstig uit Meeden (GR).

Harm trouwt op zaterdag 12 oktober 1872 te Meeden (GR) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Berendiena de Vries, zie IV-at.

IV-aw  zijn behuwd achterachterkleinzoon Willem Ekkes Timmer, zoon van Ekko Warntjes Timmer en Antje Pieters Visscher, boerenknecht en arbeider, is geboren op maandag 29 oktober 1849 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 2 juni 1933 te Beerta. Willem werd 83 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Volgens het bevolkingsregister van 1870 woonden ze in het huis A17.
Willem is overleden aan een hartstilstand en woonde de laatste jaren bij zijn dochter Antje te Beertsterhoogen

Willem trouwt op vrijdag 18 mei 1877 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Harmke de Vries, zie IV-ax.

IV-ax  zijn achterachterkleindochter Harmke de Vries, dochter van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), is geboren op vrijdag 5 april 1850 te Midwolda, is overleden op zondag 25 november 1923 te Finsterwolde (GR). Harmke werd 73 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Harmke trouwt op vrijdag 18 mei 1877 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Ekkes Timmer, zie IV-aw.

IV-ay  zijn achterachterkleindochter Alke de Vries, dochter van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), naaister, is geboren in 1853 te Oostwold Gem.Midwolda (GR), is overleden op vrijdag 25 december 1925 te Finsterwolde (GR) . Alke werd 72 jaar.

Alke trouwt op vrijdag 27 juni 1873 te Finsterwolde (GR) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Tiddo Everts Luppens, zie IV-aq.

IV-az  zijn achterachterkleinzoon Berend de Vries, zoon van Roelof Borcherts de Vries (III-x) en Jantje Jans Kamer (III-ac), is geboren in februari 1857, is overleden op zondag 26 juli 1857 te Finsterwolde (GR) . Berend werd 5 maanden.

Graad V

V-a  zijn oudmoeder Lucretia N.N..

Lucretia is gehuwd met Evert Saxenhausen, zie V-b.

V-b  zijn oudvader Evert Saxenhausen.

Overduidelijk is Magdalena verwant aan Willem Saxenhausen, die vanaf 1638 een "doorgaande plaats" in Nieuweschans heeft.
In het Rekeningenboek van Bunde (Ostfriesland) wordt 29 mrt.1641 Willem Saxenhuessen genoemd als glazenmaker, omdat hij in dat jaar ramen van de kerk, pastorie en school herstelt.

Evert is gehuwd met Lucretia N.N., zie V-a.

V-c  zijn oudvader Hidde Geerts.

Hidde is gehuwd met Beelke Hiddes, zie V-g.

V-d  zijn oudmoeder Ette Harmens is geboren rond 1574 (?), is overleden voor april 1637. Ette werd hoogstens 63 jaar.

Ette is gehuwd met Hemko Engels, zie V-f.

V-e  zijn oudvader Hero Wiltes is geboren rond 1580 te Blijham.

Hero is gehuwd met Beelke Hiddes, zie V-g.

V-f  zijn oudvader Hemko Engels, zoon van Harmen N.N. (VI-a) en Geertje N.N. (VI-b), is geboren rond 1580, is overleden na woensdag 1 september 1655. Hemko werd minstens 75 jaar.

Hemko is gehuwd met Ette Harmens, zie V-d.

V-g  zijn oudmoeder Beelke Hiddes is geboren rond 1580 (?).

Beelke is gehuwd met Hero Wiltes, zie V-e.

Beelke is gehuwd met Hidde Geerts, zie V-c.

V-h  zijn overoudoom Luppe Nannens, zoon van Nanno Doedens (IV-b) en Fosse Meijners (IV-c), is gedoopt op donderdag 7 november 1624 te Blijham, is gesneuveld.

V-i  zijn behuwd overoudoom Evert Haselhoff, zoon van Derck Haselhoff (IV-d) en Machdalena Saxenhuisen (IV-f), borggraaf te Wedde, is geboren rond 1640 te Wedde, is overleden op zaterdag 8 april 1690 aldaar. Evert werd ongeveer 50 jaar.

Tesamen met broer Lucas is Evert pachter van het gemaal, de gehoornde beesten en de bezaaide landen. Het schijnt tot een belastingzaak tussen beide broers enerzijds en de volmachten van de kerspels Wedde en Westerwoldingerland anderzijds te zijn gekomen in de jaren 1684-1686.

Evert trouwt (huw.contr.) op maandag 13 juni 1667 te Blijham op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Beelke Elsens, zie V-j.

Evert trouwt (huw.contr.) op zondag 14 december 1681 te Blijham op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Renske Jans, dochter van Jan Hindricks. Renske is geboren rond 1656 (?).

Renske is gehuwd met Otto Jans.

V-j  zijn overoudtante Beelke Elsens, dochter van Else Hemkes (IV-e) en Trijntje Heeres (IV-g), is gedoopt op donderdag 26 september 1641 te Blijham, is overleden op zondag 6 oktober 1680 te Wedde. Beelke werd 39 jaar en 10 dagen.

Beelke trouwt (huw.contr.) op maandag 13 juni 1667 te Blijham op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Evert Haselhoff, zie V-i.

V-k  zijn behuwd halfachterneef (5e graad) Klaas Boelkens, borggraaf te Wedde, is geboren rond 1687 (?).

Klaas is gehuwd met Swaentien Folckerts, zie V-l.

V-l  zijn halfachternicht (5e graad) Swaentien Folckerts, dochter van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is geboren rond 1690 te Hoorn/Wedde (GR), is overleden tussen zaterdag 24 mei 1766 en vrijdag 21 april 1769. Swaentien werd hoogstens 79 jaar.

Swaentien is gehuwd met Elzo Haselhoff, zie VI-m.

Swaentien is gehuwd met Klaas Boelkens, zie V-k.

V-m  zijn halfachternicht (5e graad) Ettien Folckerts, dochter van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is geboren 1693 of 1694 te Blijham. V-n  zijn behuwd halfachternicht (5e graad) Diewertje Heres is geboren rond 1695 (?).

Diewertje is gehuwd met Jan Haselhoff.

Diewertje is gehuwd met Derk Folckerts, zie V-o.

V-o  zijn halfachterneef (5e graad) Derk Folckerts, zoon van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is gedoopt op donderdag 31 maart 1695 te Blijham, is overleden voor dinsdag 19 maart 1771. Derk werd hoogstens 75 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Derk is gehuwd met Diewertje Heres, zie V-n.

V-p  zijn halfachternicht (5e graad) Trijntien Folckerts, dochter van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is geboren tussen 1696 en 1703 te Wedde/Hoorn (GR). V-q  zijn halfachternicht (5e graad) Lammechien Folckerts, dochter van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is geboren tussen 1696 en 1708.

Lammechien is gehuwd met Jan Clasens Nieholt, zie V-v.

V-r  zijn halfachterneef (5e graad) Engelbartus Folckerts, zoon van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is geboren tussen 1700 en 1705 te Wedde, is overleden voor 1760 aldaar. Engelbartus werd hoogstens 60 jaar.

Engelbartus is gehuwd met Eltijn Doedine Schelts, zie V-t.

V-s  zijn halfachterneef (5e graad) N.N., kind van Theodorus Scheltes (IV-q) en Jantien Haselhoff (IV-s), is geboren rond 1701 (?). V-t  zijn halfachternicht (5e graad) Eltijn Doedine Schelts, dochter van Theodorus Scheltes (IV-q) en Jantien Haselhoff (IV-s), is geboren rond 1701 (?).

Eltijn is gehuwd met Engelbartus Folckerts, zie V-r.

V-u  zijn halfachterneef (5e graad) Lucas Folckerts, zoon van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is gedoopt op woensdag 26 oktober 1701 te Wedde. V-v  zijn behuwd halfachterneef (5e graad) Jan Clasens Nieholt is geboren rond 1702 (?).

Jan is gehuwd met Lammechien Folckerts, zie V-q.

V-w  zijn behuwd halfachternicht (5e graad) Petertijn Smaal is geboren rond 1708 (?).

Petertijn is gehuwd met Albartus Folckerts, zie V-x.

V-x  zijn halfachterneef (5e graad) Albartus Folckerts, zoon van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is gedoopt op donderdag 25 oktober 1708 te Wedde.

Albartus is gehuwd met Petertijn Smaal, zie V-w.

V-y  zijn halfachterneef (5e graad) Jan Folckerts, zoon van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is geboren tussen 1709 en 1714.

Jan trouwt (huw.contr.) op dinsdag 29 april 1738 te Wedde op hoogstens 28-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Tamke Harrems, zie V-aa.

V-z  zijn behuwd halfachterneef (5e graad) Jarke Mening is geboren rond 1713 (?).

Jarke is gehuwd met Eltijn Folckerts, zie V-ab.

V-aa  zijn behuwd halfachternicht (5e graad) Tamke Harrems is geboren rond 1713 (?).

Tamke trouwt (huw.contr.) op dinsdag 29 april 1738 te Wedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Jan Folckerts, zie V-y.

V-ab  zijn halfachternicht (5e graad) Eltijn Folckerts, dochter van Folckert Engberts (IV-n) en Magdaleentien Haselhoff (IV-m), is gedoopt op zondag 5 februari 1713 te Wedde.

Eltijn is gehuwd met Jarke Mening, zie V-z.

V-ac  zijn behuwd achternicht (5e graad) Teilke Geerts, dochter van Geert Joesten en Johanna Christina Jans Bijlevelt, is gedoopt op zondag 20 mei 1759 te Bellingwolde, is overleden op vrijdag 5 april 1811. Teilke werd 51 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Overleden in het huis nr.116

Teilke is gehuwd met Roelf Hinderks. Roelf is geboren rond 1760, is overleden op vrijdag 5 april 1811 te Winschoten. Roelf werd ongeveer 51 jaar.

Teilke trouwt (Huw.contr.idem) op vrijdag 24 juni 1791 te Bellingwolde op 32-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Pieter Hindriks Hazelhof, zie V-ag.

V-ad  zijn achterneef (5e graad) Nanno Hindriks, zoon van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), landbouwer en koopman, is gedoopt op woensdag 17 februari 1762 te Bellingwolde, is overleden rond 1802. Nanno werd ongeveer 40 jaar.

Nanno is gehuwd met Tetje Geerts, zie V-ah.

V-ae  zijn achterneef (5e graad) Pieter Hindricks, zoon van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), is gedoopt op maandag 17 januari 1763 te Bellingwolde, is overleden voor vrijdag 8 maart 1765. Pieter werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 19 dagen. V-af  zijn behuwd achternicht (5e graad) Jantjen Karsiens, dochter van Karsien Tammes en Frouke Ottes, is gedoopt op zondag 7 oktober 1764 te Nieuw Beerta.

Jantjen trouwt (huw.contr. Nieuweschans 20-11-1800) op donderdag 20 november 1800 te Nieuw Scheemda (GR) op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Willem Hindriks Brouwer, zie V-aj.

V-ag  zijn achterneef (5e graad) Pieter Hindriks Hazelhof, zoon van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), commissionair, commissiekoper, dagloner (1815) en arbeider (1824), is gedoopt op vrijdag 8 maart 1765 te Bellingwolde, is overleden op maandag 23 augustus 1830 te Winschoten. Pieter werd 65 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Huwelijkscontract van Pieter Hinderks en Teilke Geerts, wed. van wijlen Roelf Hinderks:
"Ook recht v. repress. (f.400) aan de kinderen die de onlangs gehuwde Jan Willem Geerts bij Geeske Arends mocht verwekken, ofschoon ze zonder huw. voorwaarden in de echt zijn verenigd.
Aan de bruidegomszijde vertegenwoordigd:
Nanno Hinderks, Hero Hinderks, Willem Hinderks en Else Hinderks als broers, Geertruid Hinderks en Anje Hinderks als zusters.
Wubbo Nannes en deszelfs huisvr. Grietje Jansz als oom en aangehuwde moey Adde Nannes als oom en principaal voorstanders Berend Everts en Aaltje Pieters als aangehuwde oom en volle moey, Pieter Sijbens als neef, Anje Sijbens en Willemtje Sijbens als nichten, Pieter Brons als neef en Frouwe Brons als nicht, Pieter Berends als neef, Anje Berends als nicht, Willem Bartelts als neef en Gepke Bartelts als nicht.
Aan bruidszijde vertegenwoordigd:
Geert Joesten als vader, Jan Willem Geerts als broeder, Jacob Eppes en deszelfs huisvr. Stijntje Geerts als aangehuwde broeder en volle zuster, Antje Jans als nicht.
Acte Hamdijk onder Bellingwolde den 24 juni 1791.

Overleden te Winschoten 's morgens om 4 uur, in het huis getekend nr.294, oud 65 jaar, van beroep commissionair, wonende te Winschoten en geboren te Bellingwolde, gehuwd, man van Luktje Klaassens Klatter en voorheen gehuwd geweest met wijlen Tielke Geerts, hij was zoon van wijlen Hindrik Nannes in leven landbouwer en van wijlen Klaartje Heeres (zal Pieters moeten zijn), in de tijd Ehelieden, woonachtig te Bellingwolde geweest en aldaar overleden.

Pieter trouwt (Huw.contr.idem) op vrijdag 24 juni 1791 te Bellingwolde op 26-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Teilke Geerts, zie V-ac.

Pieter is gehuwd met Luktje Klaassens Klatter, zie V-ak.

V-ah  zijn behuwd achternicht (5e graad) Tetje Geerts, dochter van Geerdt Harms Tiddens en Eltje Jans, is gedoopt op zondag 21 september 1766 te Nieuw Beerta, is overleden op maandag 3 maart 1806 te Klein Ulsda (GR). Tetje werd 39 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Tetje is gehuwd met Nanno Hindriks, zie V-ad.

V-ai  zijn achterneef (5e graad) Heere Hindriks, zoon van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), is gedoopt op zondag 26 april 1767 te Bellingwolde. V-aj  zijn achterneef (5e graad) Willem Hindriks Brouwer, zoon van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), landbouwer en landbouwer te Oudeschans, is gedoopt op zondag 28 mei 1769 te Bellingwolde, is overleden op donderdag 6 september 1827 te Oudeschans (GR). Willem werd 58 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Willem trouwt (huw.contr. Nieuweschans 20-11-1800) op donderdag 20 november 1800 te Nieuw Scheemda (GR) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Jantjen Karsiens, zie V-af.

V-ak  zijn behuwd achternicht (5e graad) Luktje Klaassens Klatter, dochter van Klaas Willems Klatter en Trijntje Harms, is geboren op vrijdag 20 oktober 1769 te Winschoten, is overleden na 1830 aldaar. Luktje werd minstens 61 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Luktje is gehuwd met Pieter Hindriks Hazelhof, zie V-ag.

V-al  zijn achternicht (5e graad) Geertruid Hindriks, dochter van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), is gedoopt op vrijdag 20 december 1771. V-am  zijn achterneef (5e graad) Else Hindriks, zoon van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), is gedoopt op zondag 10 april 1774. V-an  zijn achternicht (5e graad) Anje Hindriks, dochter van Hindrick Nannes (IV-ab) en Klare Pieters (IV-ac), is gedoopt op woensdag 27 november 1776. V-ao  zijn verre kleindochter (5e graad) Jantje de Vries, dochter van Borgert de Vries (IV-al) en Hindrikjen Bulten (IV-am), is geboren rond 1863.

Jantje trouwt op zaterdag 27 april 1889 te Finsterwolde op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jan Pals, zie V-aq.

V-ap  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Hindrik Grade, zoon van Pieter Jans Grade en Geessien Koning, is geboren rond 1863 afkomstig uit Finsterwolde.

Hindrik trouwt op vrijdag 18 mei 1894 te Finsterwolde op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Remke de Vries, zie V-as.

V-aq  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Jan Pals, zoon van Christiaan Pals en Anje Jans van der Laan, is geboren rond 1865 afkomstig uit Finsterwolde.

Jan trouwt op zaterdag 27 april 1889 te Finsterwolde op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Jantje de Vries, zie V-ao.

Jan trouwt op vrijdag 11 december 1891 te Finsterwolde op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Engeltje de Vries, zie V-ar.

V-ar  zijn verre kleindochter (5e graad) Engeltje de Vries, dochter van Borgert de Vries (IV-al) en Hindrikjen Bulten (IV-am), is geboren rond 1866 afkomstig uit Finsterwolde.

Engeltje trouwt op vrijdag 11 december 1891 te Finsterwolde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jan Pals, zie V-aq.

V-as  zijn verre kleindochter (5e graad) Remke de Vries, dochter van Borgert de Vries (IV-al) en Hindrikjen Bulten (IV-am), is geboren rond 1870 afkomstig uit Finsterwolde.

Remke trouwt op vrijdag 18 mei 1894 te Finsterwolde op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Hindrik Grade, zie V-ap.

V-at  zijn verre kleinzoon (5e graad) Evert Luppens, zoon van Tiddo Everts Luppens (IV-aq) en Alke de Vries (IV-ay), is geboren op zondag 13 december 1874 te Ganzedijk Gem. Finsterwolde (GR), is overleden op maandag 16 november 1953. Evert werd 78 jaar, 11 maanden en 3 dagen. V-au  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Harm Meijer, zoon van Gerardus Meijer en Stientje Zuur, is geboren rond 1875 afkomstig uit Oostwold.

Harm trouwt op vrijdag 5 december 1902 te Midwolda op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Maria de Vries, zie V-ay.

V-av  zijn verre kleindochter (5e graad) Jantje Luppens, dochter van Tiddo Everts Luppens (IV-aq) en Alke de Vries (IV-ay), is geboren rond 1876 te Finsterwolde (GR), is overleden op vrijdag 15 mei 1925 aldaar. Jantje werd ongeveer 49 jaar. V-aw  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Maria N.N. is geboren rond 1878 (?).

Maria is gehuwd met Ekko Timmer, zie V-ax.

V-ax  zijn verre kleinzoon (5e graad) Ekko Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-aw) en Harmke de Vries (IV-ax), is geboren op dinsdag 2 april 1878 te Finsterwolde, is overleden op maandag 7 juni 1971 te Groningen (N.K.). Ekko werd 93 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Ekko is gehuwd met Maria N.N., zie V-aw.

V-ay  zijn verre kleindochter (5e graad) Maria de Vries, dochter van Borgert de Vries (IV-al) en Hindrikjen Bulten (IV-am), is geboren rond 1879 afkomstig uit Finsterwolde.

Maria trouwt op vrijdag 5 december 1902 te Midwolda op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Harm Meijer, zie V-au.

V-az  zijn verre kleindochter (5e graad) Anna Luppens, dochter van Tiddo Everts Luppens (IV-aq) en Alke de Vries (IV-ay), is geboren rond 1879 te Ganzedijk Gem. Finsterwolde (GR). V-ba  zijn verre kleinzoon (5e graad) Roelf Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-aw) en Harmke de Vries (IV-ax), is geboren op donderdag 8 mei 1879 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 11 juli 1885 aldaar. Roelf werd 6 jaar, 2 maanden en 3 dagen. V-bb  zijn verre kleinzoon (5e graad) Roelf Luppens, zoon van Tiddo Everts Luppens (IV-aq) en Alke de Vries (IV-ay), is geboren rond 1882 te Finsterwolde (GR). V-bc  zijn verre kleinzoon (5e graad) Pieter Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-aw) en Harmke de Vries (IV-ax), is geboren op maandag 27 november 1882 te Finsterwolde, is overleden op maandag 19 april 1886 aldaar. Pieter werd 3 jaar, 4 maanden en 23 dagen. V-bd  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Elisabeth Siemens, dochter van Arend Siemens en Martje Rijks, is geboren rond 1883 afkomstig uit Finsterwolde.

Elisabeth trouwt op vrijdag 13 december 1912 te Finsterwolde op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Roelf de Vries, zie V-be.

V-be  zijn verre kleinzoon (5e graad) Roelf de Vries, zoon van Borgert de Vries (IV-al) en Hindrikjen Bulten (IV-am), is geboren rond 1884 afkomstig uit Finsterwolde.

Roelf trouwt op vrijdag 13 december 1912 te Finsterwolde op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Elisabeth Siemens, zie V-bd.

V-bf  zijn verre kleindochter (5e graad) Hillechien Luppens, dochter van Tiddo Everts Luppens (IV-aq) en Alke de Vries (IV-ay), is geboren rond 1885 te Finsterwolde (GR). V-bg  zijn verre kleindochter (5e graad) Jantje Timmer, dochter van Willem Ekkes Timmer (IV-aw) en Harmke de Vries (IV-ax), is geboren op woensdag 28 januari 1885 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 1 mei 1886 aldaar. Jantje werd 1 jaar, 3 maanden en 3 dagen. V-bh  zijn verre kleinzoon (5e graad) Borchert Luppens, zoon van Tiddo Everts Luppens (IV-aq) en Alke de Vries (IV-ay), is geboren rond 1887 te Ganzedijk Gem. Finsterwolde (GR). V-bi  zijn verre kleindochter (5e graad) Jantje Timmer, dochter van Willem Ekkes Timmer (IV-aw) en Harmke de Vries (IV-ax), is geboren op vrijdag 1 april 1887 te Finsterwolde, is overleden op woensdag 14 oktober 1903 aldaar. Jantje werd 16 jaar, 6 maanden en 13 dagen. V-bj  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Hendrik Fransen, zoon van Heiko Jacobs Fransen en Grietje Luppes Bos, snijder, cafťhouder en werkhuisvader diaconie Bellingwolde, is geboren op donderdag 13 oktober 1887 te Beerta, is overleden op zaterdag 6 oktober 1956 te Bellingwolde, is begraven op woensdag 10 oktober 1956 aldaar. Hendrik werd 68 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Hendrik werd op bijna 3 jarige leeftijd wees en werd daarna opgevoed door de beheerders van het Beertster "armenhuis ". Later leerde hij het beroep van kleermaker bij Krone in Winschoten en kwam in dienst bij Dijkmeier in Finsterwolde.
Hij maakte veel zichtmachinekleden en zette o.a. leren stukken in de broeken van de marechaussee.
Na hun trouwen in 1919 kwamen ze op het tramcafť te Beertsterhoogen. Deze namen ze over van Elsiena Bos, zus van zijn moeder.
In de volksmond werd ze wel " Moetje Fransen" genoemd.
Toen er een nieuwe weg in Beerta werd aangelegd en het cafť ongunstig kwam te liggen werden ze "vader en moeder" van de diaconie (armenhuis) te Bellingwolde. Door Hendrik 's ziekte (leverkanker), verhuisden ze naar de Hoofdweg.
Na zijn overlijden woonde Antje er nog enkele jaren om later een bejaardenhuisje aan de Kastanjelaan te betrekken.
Tenslotte bracht ze haar laatste jaren door in het bejaardencentrum "de Blanckenborg" te Blijham.

Hendrik trouwt op zaterdag 23 augustus 1919 te Finsterwolde op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Antje Timmer, zie V-bk.

V-bk  zijn verre kleindochter (5e graad) Antje Timmer, dochter van Willem Ekkes Timmer (IV-aw) en Harmke de Vries (IV-ax), is geboren op zondag 4 mei 1890 te Finsterwolde, is overleden op maandag 18 februari 1980 te Blijham, is begraven op donderdag 21 februari 1980 te Bellingwolde. Antje werd 89 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 23 augustus 1919 te Finsterwolde op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrik Fransen, zie V-bj.

V-bl  zijn verre kleinzoon (5e graad) Roelf Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-aw) en Harmke de Vries (IV-ax), is geboren op woensdag 14 april 1897 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 27 januari 1944 te Bellingwolde. Roelf werd 46 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Roelf trouwt op vrijdag 21 mei 1920 te Finsterwolde (GR) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Martje Freij, zie V-bm.

V-bm  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Martje Freij, dochter van Pieter Freij en Geertje Walters, is geboren rond 1900 te Finsterwolde (GR).

Martje trouwt op vrijdag 21 mei 1920 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelf Timmer, zie V-bl.

Graad VI

VI-a  zijn oudgrootvader Harmen N.N. is geboren rond 1548 (?).

Harmen is gehuwd met Geertje N.N., zie VI-b.

VI-b  zijn oudgrootmoeder Geertje N.N. is geboren rond 1554 (?), is overleden voor woensdag 10 april 1619. Geertje werd hoogstens 65 jaar.

Overleden kort vůůr 10 april 1619 (RA V.dd): "Eebo Harmens, Geerdt Luittyens met Tette, en Hempko Engels met Ette, kinderen en erfgenamen van hun zal. moeder Geerttyen, dan Evert Untkens met Luppe in plaats van zal. moeder Wipke, Hinrick Mans sampt Thijo Luppens wegens huisvrouw Haycka, en Jemmo Eggericks als erfgenamen van hun zal. vader Manns Harmens voor hun erfgenamen en nakomelingen als Geertien Harmens, Eeben, Tetken en Etten zal. lieve moeder, en Luppen, Hinricks, Haijcken en Tyawen lieve bestemoeder en met hare soene Hicke Harmens, broer en oom."

Geertje is gehuwd met Harmen N.N., zie VI-a.

VI-c  zijn verre oom (6e graad) Herman Hemkes, zoon van Hemko Engels (V-f) en Ette Harmens (V-d), is geboren rond 1607 (?).

Herman trouwt (huw.contr.) op vrijdag 4 maart 1633 te Beerta op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Remke Sibelkens, zie VI-f.

VI-d  zijn verre behuwd oom (6e graad) Gerdt Jurjens is geboren rond 1607 (?).

Gerdt trouwt in april 1637 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hille Hemkes, zie VI-g.

VI-e  zijn verre oom (6e graad) Hero Herens, zoon van Hero Wiltes (V-e) en Beelke Hiddes (V-g), is geboren rond 1608 (?).

Hero trouwt op woensdag 21 maart 1635 te Blijham op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Wipke Ockens, zie VI-j.

VI-f  zijn verre behuwd tante (6e graad) Remke Sibelkens, dochter van Sibelke Tammes en Doede N.N., is geboren rond 1608 (?).

Remke trouwt (huw.contr.) op vrijdag 4 maart 1633 te Beerta op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Herman Hemkes, zie VI-c.

VI-g  zijn verre tante (6e graad) Hille Hemkes, dochter van Hemko Engels (V-f) en Ette Harmens (V-d), is geboren rond 1612 (?).

Hille trouwt in april 1637 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Gerdt Jurjens, zie VI-d.

VI-h  zijn verre oom (6e graad) Engel Hemkes, zoon van Hemko Engels (V-f) en Ette Harmens (V-d), is geboren rond 1612 (?). VI-i  zijn verre oom (6e graad) Aijke Hemkes, zoon van Hemko Engels (V-f) en Ette Harmens (V-d), is geboren rond 1612 (?). VI-j  zijn verre behuwd tante (6e graad) Wipke Ockens is geboren rond 1612 (?).

Wipke trouwt op woensdag 21 maart 1635 te Blijham op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Hero Herens, zie VI-e.

VI-k  zijn achterneef (6e graad) Derk Haselhoff, zoon van Evert Haselhoff (V-i) en Beelke Elsens (V-j), is geboren rond 1669 (?).

VI-l  zijn achterneef (6e graad) Albert Haselhoff, zoon van Evert Haselhoff (V-i) en Beelke Elsens (V-j), is geboren rond 1669 (?). VI-m  zijn achterneef (6e graad) Elzo Haselhoff, zoon van Evert Haselhoff (V-i) en Beelke Elsens (V-j), borggraaf te Wedde, is geboren rond 1670, is overleden voor oktober 1716. Elzo werd hoogstens 46 jaar.

Elzo is gehuwd met Anna Hubbeling, zie VI-n.

Elzo is gehuwd met Swaentien Folckerts, zie V-l.

VI-n  zijn behuwd achternicht (6e graad) Anna Hubbeling is geboren rond 1670 (?).

Anna is gehuwd met Elzo Haselhoff, zie VI-m.

VI-o  zijn achternicht (6e graad) Lucretia Haselhoff, dochter van Evert Haselhoff (V-i) en Beelke Elsens (V-j), is gedoopt tussen 1670 en 1678, is overleden na 1738. Lucretia werd ongeveer 68 jaar. VI-p  zijn verre behuwd halfneef (6e graad) Edzo Claesz Bult is geboren rond 1698 (?).

Edzo trouwt (huw.contr.) op zaterdag 5 juni 1728 te Oudeschans (GR) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 18-jarige Magdalena Haselhoff, zie VI-t.

VI-q  zijn verre behuwd halfnicht (6e graad) Geertjen Engelkes, dochter van Engelcke Hindricks en Naantje Engelckes Bruggers, is gedoopt rond 1700 te Vrieschelo, is overleden voor 1741. Geertjen werd hoogstens 41 jaar.

Geertjen trouwt (huw.contr.) op vrijdag 8 juli 1735 te Wedde op ongeveer 35-jarige leeftijd met de 18-jarige Elzo Hazelhoff, zie VI-ac.

VI-r  zijn verre behuwd halfnicht (6e graad) Ester Alles is geboren rond 1708 (?).

Ester is gehuwd met Evert Haselhoff, zie VI-s.

VI-s  zijn verre halfneef (6e graad) Evert Haselhoff, zoon van Elzo Haselhoff (VI-m) en Swaentien Folckerts (V-l), substituut v.d. schulte te Sappemeer, is gedoopt op maandag 28 mei 1708 te Wedde.

Evert is gehuwd met Ester Alles, zie VI-r.

VI-t  zijn verre halfnicht (6e graad) Magdalena Haselhoff, dochter van Elzo Haselhoff (VI-m) en Swaentien Folckerts (V-l), is gedoopt op zondag 4 mei 1710 te Wedde, is overleden tussen 1728 en 1731 te Oudeschans (GR). Magdalena werd hoogstens 20 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Magdalena trouwt (huw.contr.) op zaterdag 5 juni 1728 te Oudeschans (GR) op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Edzo Claesz Bult, zie VI-p.

VI-u  zijn verre halfneef (6e graad) Ettjen Haselhoff, zoon van Elzo Haselhoff (VI-m) en Swaentien Folckerts (V-l), is gedoopt op zondag 5 februari 1713 te Wedde. VI-v  zijn verre halfneef (6e graad) Folkert Engelbartus Haselhoff, zoon van Elzo Haselhoff (VI-m) en Swaentien Folckerts (V-l), is gedoopt op zondag 8 april 1714 te Wedde. VI-w  zijn verre halfnicht (6e graad) Gepke Klasens, dochter van Klaas Boelkens (V-k) en Swaentien Folckerts (V-l), is geboren rond 1716 (?). VI-x  zijn verre halfnicht (6e graad) Folkerdine Klasens, dochter van Klaas Boelkens (V-k) en Swaentien Folckerts (V-l), is geboren rond 1716 (?). VI-y  zijn verre halfnicht (6e graad) Harmine Klasens, dochter van Klaas Boelkens (V-k) en Swaentien Folckerts (V-l), is geboren rond 1716 (?). VI-z  zijn verre halfneef (6e graad) Eltje Klaasens, zoon van Klaas Boelkens (V-k) en Swaentien Folckerts (V-l), is geboren rond 1716 (?). VI-aa  zijn verre halfneef (6e graad) Eltje Klaasens, zoon van Klaas Boelkens (V-k) en Swaentien Folckerts (V-l), is geboren rond 1716 (?). VI-ab  zijn verre halfnicht (6e graad) Magdalena Klasens, dochter van Klaas Boelkens (V-k) en Swaentien Folckerts (V-l), is geboren rond 1716 (?). VI-ac  zijn verre halfneef (6e graad) Elzo Hazelhoff, zoon van Elzo Haselhoff (VI-m) en Swaentien Folckerts (V-l), borggraaf te Wedde en landbouwer op Schultenerve, is gedoopt op zondag 13 september 1716 te Wedde, is begraven op donderdag 28 januari 1790 aldaar. Elzo werd 73 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Bezit in 1755 grond in Westerlee. Tekent 17-05-1770 de willekeur van Wedde voor 2/4 ware (half eigenerfde). Wordt dan borggreef genoemd.

Elzo trouwt (huw.contr.) op vrijdag 8 juli 1735 te Wedde op 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 35-jarige Geertjen Engelkes, zie VI-q.

Elzo trouwt op dinsdag 20 juni 1741 te Nieuwe Pekela (GR) op 24-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Vrieske Haijes, zie VI-af.

VI-ad  zijn verre behuwd halfneef (6e graad) Luitjen Haijes is geboren rond 1719 (?).

Luitjen is gehuwd met Geertruid Swaantjes Klaasens, zie VI-ae.

VI-ae  zijn verre halfnicht (6e graad) Geertruid Swaantjes Klaasens, dochter van Klaas Boelkens (V-k) en Swaentien Folckerts (V-l), is gedoopt op zondag 15 januari 1719 te Wedde.

Geertruid is gehuwd met Luitjen Haijes, zie VI-ad.

VI-af  zijn verre behuwd halfnicht (6e graad) Vrieske Haijes, dochter van Haije Bennes en Scheltie Luitjes, is gedoopt op zondag 16 maart 1721 te Westerlee (GR), is begraven op dinsdag 14 september 1790 te Wedde. Vrieske werd 69 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Vrieske trouwt op dinsdag 20 juni 1741 te Nieuwe Pekela (GR) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Elzo Hazelhoff, zie VI-ac.

VI-ag  zijn verre behuwd neef (6e graad) Casper Thiessens Hazelhof, zoon van Ties Caspers (VII-b) en Eltien Elzes Hazelhof (VII-q), dagloner (1815-1817), ratelaar (1819-1836), arbeider (1837-1852) en zonder (1860), is gedoopt op zondag 26 juni 1791 te Winschoten, is overleden op woensdag 18 april 1860 aldaar. Casper werd 68 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Huwelijksbijlagen: Extract beider dopen, en 5 juni 1805 is begraven Ties Caspers.

Akte van naamsaanneming 20 april 1826 te Winschoten: Kasper Thijssens wonende te Winschoten welke verklaart dat hij aanneemt tot zijn geslachtsnaam den naam van Hazelhoff, dat hij heeft 4 zonen en 1 dochter nl. Thijs oud 8 jaar, Pieter oud 7 jaar, Jan oud 3 jaar, Teelke oud 27 weken, Ettje oud 6 jaar, wonende allen ten huize van de comparant.›

In het boek "Uit Winschotens Verleden" van J.H.Timmer staat op blz.46 ev. een smakelijk verhaal uit het leven van nachtwaker Kasper Tiessens onder het hoofdstuk: Van een feestelijke gildevergadering in 1820.
Hierin wordt beschreven hoe de nachtwakers door overtollig drankgebruik een flinke berisping ontvangen.

Overleden te Winschoten op 19 apr.1860, 's middags om 6 uur, oud 70 jaar, zonder beroep, laatst gewoond hebbende te Winschoten, weduwnaar van wijlen Anna Pieters Hazelhof.

Casper trouwt op vrijdag 24 november 1815 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Christina Pieters Hazelhof, zie VI-ai.

VI-ah  zijn verre neef (6e graad) Hinderik Nannings, zoon van Pieter Hindriks Hazelhof (V-ag) en Teilke Geerts (V-ac), is geboren op donderdag 22 maart 1792 te Bellingwolde. VI-ai  zijn verre nicht (6e graad) Johanna Christina Pieters Hazelhof, dochter van Pieter Hindriks Hazelhof (V-ag) en Teilke Geerts (V-ac), is geboren op dinsdag 2 april 1793 te Winschoten, is gedoopt op zondag 7 april 1793 aldaar, is overleden op donderdag 26 juli 1827 aldaar. Johanna werd 34 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Overleden in het huis get. nr.237, oud 34 j.

Johanna trouwt op vrijdag 24 november 1815 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Casper Thiessens Hazelhof, zie VI-ag.

VI-aj  zijn verre nicht (6e graad) Klaartje Hindriks Hazelhof, dochter van Pieter Hindriks Hazelhof (V-ag) en Teilke Geerts (V-ac), dienstmeid (1823) te Oude Pekela, is geboren op maandag 7 april 1794 te Bellingwolde, is gedoopt op vrijdag 11 april 1794 aldaar, is overleden op donderdag 22 april 1841 te Stadskanaal (GR). Klaartje werd 47 jaar en 15 dagen.

Klaartje is gehuwd met Harm Op 't Holt, zie VI-am.

VI-ak  zijn verre nicht (6e graad) Stijntje Hindriks Hazelhof, dochter van Pieter Hindriks Hazelhof (V-ag) en Teilke Geerts (V-ac), is geboren op zaterdag 1 augustus 1795 te Bellingwolde, is gedoopt op zondag 9 augustus 1795 aldaar, is overleden voor donderdag 30 januari 1800. Stijntje werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

VI-al  zijn verre nicht (6e graad) Geertruid Hindriks Hazelhof, dochter van Pieter Hindriks Hazelhof (V-ag) en Teilke Geerts (V-ac), is geboren op vrijdag 18 maart 1796 te Bellingwolde, is gedoopt op donderdag 24 maart 1796 aldaar. VI-am  zijn verre behuwd neef (6e graad) Harm Op 't Holt, tabakskerversknecht (1823) te Oude Pekela en wolkammer (1841) te Stadskanaal (gem.Wildervank), is geboren op dinsdag 26 april 1796 te Nieuwe Pekela (GR), is overleden na 1841. Harm werd minstens 45 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Harm is gehuwd met Klaartje Hindriks Hazelhof, zie VI-aj.

VI-an  zijn verre neef (6e graad) Jan Willem Hindriks Hazelhof, zoon van Pieter Hindriks Hazelhof (V-ag) en Teilke Geerts (V-ac), is geboren op zaterdag 15 september 1798 te Bellingwolde. VI-ao  zijn verre nicht (6e graad) Stijntje Hindriks Hazelhof, dochter van Pieter Hindriks Hazelhof (V-ag) en Teilke Geerts (V-ac), is geboren op donderdag 30 januari 1800 te Bellingwolde, is gedoopt op zondag 9 februari 1800 te Oudeschans (GR).

VI-ap  zijn verre behuwd kleinzoon (6e graad) Jan Schuur, zoon van Geuko Schuur en Martje Reer, meteropnemer, hulpbesteller PTT, knecht herenmodezaak, manufacturier en agentschap Nieuwsblad van het Noorden, is geboren op vrijdag 13 december 1907 te Winschoten, is gedoopt op zondag 14 augustus 1910 te Nieuwe Pekela (GR), is overleden op donderdag 2 juni 1983 te Winschoten. Jan werd 75 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 18 december 1942 te Bellingwolde op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Roelfiena Elsiena Fransen, zie VI-ax.

VI-aq  zijn verre kleindochter (6e graad) Marietje Timmer, dochter van Ekko Timmer (V-ax) en Maria N.N. (V-aw), is geboren rond 1910 (?). VI-ar  zijn verre kleinzoon (6e graad) Meindert Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-ax) en Maria N.N. (V-aw), is geboren rond 1910 (?). VI-as  zijn verre kleindochter (6e graad) Annie Timmer, dochter van Ekko Timmer (V-ax) en Maria N.N. (V-aw), is geboren rond 1910 (?). VI-at  zijn verre kleinzoon (6e graad) Harm Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-ax) en Maria N.N. (V-aw), is geboren rond 1910 (?). VI-au  zijn verre kleinzoon (6e graad) Jan Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-ax) en Maria N.N. (V-aw), is geboren rond 1910 (?). VI-av  zijn verre kleinzoon (6e graad) Willem Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-ax) en Maria N.N. (V-aw), is geboren rond 1910 (?). VI-aw  zijn verre kleindochter (6e graad) Eeke Timmer, dochter van Ekko Timmer (V-ax) en Maria N.N. (V-aw), is geboren rond 1910 (?). VI-ax  zijn verre kleindochter (6e graad) Grietje Roelfiena Elsiena Fransen, dochter van Hendrik Fransen (V-bj) en Antje Timmer (V-bk), is geboren op zaterdag 12 juni 1920 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt. Overleden op 14 september 2016 te Winschoten.

Grietje trouwt op vrijdag 18 december 1942 te Bellingwolde op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Schuur, zie VI-ap.

VI-ay  zijn verre kleinzoon (6e graad) Willem Timmer, zoon van Roelf Timmer (V-bl) en Martje Freij (V-bm), is geboren rond 1929 (?). VI-az  zijn verre kleindochter (6e graad) Geertje Timmer, dochter van Roelf Timmer (V-bl) en Martje Freij (V-bm), is geboren rond 1929 (?).

Graad VII

VII-a  zijn verre nicht (7e graad) Beelcke Herens, dochter van Hero Herens (VI-e) en Wipke Ockens (VI-j), is gedoopt op dinsdag 13 augustus 1641 te Blijham. VII-b  zijn verre behuwd halfneef (7e graad) Ties Caspers, zoon van Casper (Carspel) Jans en Elle Jans, landbouwer op de boerderij 't Wad (1777-1789) en dagloner te Winschoten, is geboren rond 1728 (?) afkomstig uit Winschoten, is begraven op woensdag 5 juni 1805 aldaar. Ties werd ongeveer 77 jaar.

Getuigen bij het huwelijkscontract:
aan bruidegomszijde: Elle Jans moeder, Jan Kaspers en Engeltjen Jans Ehel. broeder en aangetrouwde zuster, Mettjen Tammes en Imke Tammes volle nichten,
Aan bruidszijde: de Burggraaf Elso Hazelhof vader, Klaas Hazelhof en Grietje Kailders Ehel. broeder en aangetrouwde zuster, Adde Miening zwager, Lukas Pieters en Scheltje Hazelhof Ehel. aangetrouwde zwager en volle zuster, Lientje Hazelhof en Lucretia Hazelhof zusters, Fokke Hindriks en G.Busscher als getuigen.

Ties trouwt op donderdag 26 mei 1746 te Winschoten op ongeveer 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Lisebeth Elties. Lisebeth is geboren rond 1721 (?) afkomstig uit Winschoten.

Ties trouwt (Huw.contr.09-10-1772) op vrijdag 9 oktober 1772 te Winschoten op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Eltien Elzes Hazelhof, zie VII-q.

VII-c  zijn verre halfneef (7e graad) Elzo Elzes Hazelhoff, zoon van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Geertjen Engelkes (VI-q), is gedoopt op zondag 11 maart 1736 te Wedde, is overleden voor zondag 23 juni 1737. Elzo werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 12 dagen. VII-d  zijn verre halfneef (7e graad) Klaas Boelkes Elzes Hazelhoff, zoon van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Geertjen Engelkes (VI-q), is gedoopt op zondag 11 maart 1736 te Wedde, is overleden voor maandag 19 april 1745. Klaas werd hoogstens 9 jaar, 1 maand en 8 dagen. VII-e  zijn verre halfneef (7e graad) Elzo Elzes Hazelhoff, zoon van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Geertjen Engelkes (VI-q), is gedoopt op zondag 23 juni 1737 te Wedde, is overleden voor maandag 14 augustus 1758. Elzo werd hoogstens 21 jaar, 1 maand en 22 dagen. VII-f  zijn verre behuwd halfneef (7e graad) Adde Meening is geboren rond 1739 (?).

Adde is gehuwd met Swaantijn Elzes Hazelhoff, zie VII-g.

VII-g  zijn verre halfnicht (7e graad) Swaantijn Elzes Hazelhoff, dochter van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Geertjen Engelkes (VI-q), is gedoopt op zondag 17 mei 1739 te Wedde.

Swaantijn is gehuwd met Adde Meening, zie VII-f.

VII-h  zijn verre behuwd halfneef (7e graad) Lucas Pieters is geboren rond 1743 (?).

Lucas is gehuwd met Scheltje Elzes Hazelhoff, zie VII-j.

VII-i  zijn verre behuwd halfnicht (7e graad) Engelbert Nannes is geboren rond 1743 (?).

Engelbert is gehuwd met Scheltje Elzes Hazelhoff, zie VII-j.

VII-j  zijn verre halfnicht (7e graad) Scheltje Elzes Hazelhoff, dochter van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is gedoopt op zondag 31 maart 1743 te Wedde.

Scheltje is gehuwd met Engelbert Nannes, zie VII-i.

Scheltje is gehuwd met Lucas Pieters, zie VII-h.

VII-k  zijn verre behuwd halfnicht (7e graad) Grietje Koilers is geboren rond 1745 (?).

Grietje is gehuwd met Klaas Boelkes Elzes Hazelhoff, zie VII-m.

VII-l  zijn verre behuwd halfnicht (7e graad) Bartje Jans Kramer is geboren rond 1745 (?).

Bartje is gehuwd met Klaas Boelkes Elzes Hazelhoff, zie VII-m.

VII-m  zijn verre halfneef (7e graad) Klaas Boelkes Elzes Hazelhoff, zoon van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is gedoopt op maandag 19 april 1745 te Wedde.

Klaas is gehuwd met Grietje Koilers, zie VII-k.

Klaas is gehuwd met Bartje Jans Kramer, zie VII-l.

VII-n  zijn verre halfneef (7e graad) Haije Bens Elzes Hazelhoff, zoon van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is gedoopt op zondag 20 november 1746 te Wedde, is overleden voor maandag 11 augustus 1755. Haije werd hoogstens 8 jaar, 8 maanden en 22 dagen. VII-o  zijn verre halfnicht (7e graad) Lientje Elzes Hazelhoff, dochter van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is gedoopt rond 1748 te Wedde. VII-p  zijn verre halfnicht (7e graad) Lucretie Elzes Hazelhoff, dochter van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is gedoopt op zaterdag 15 augustus 1750 te Wedde. VII-q  zijn verre halfnicht (7e graad) Eltien Elzes Hazelhof, dochter van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is gedoopt op zondag 7 mei 1752 te Oude Pekela (GR), is overleden op zaterdag 6 maart 1824 te Winschoten. Eltien werd 71 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Gedoopt in het huis nr. 115

Eltien trouwt (Huw.contr.09-10-1772) op vrijdag 9 oktober 1772 te Winschoten op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 44-jarige Ties Caspers, zie VII-b.

VII-r  zijn verre halfneef (7e graad) Haye Bennes Hazelhoff, zoon van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is geboren op maandag 11 augustus 1755 te Westerlee (GR), is gedoopt op zondag 17 augustus 1755 aldaar. VII-s  zijn verre behuwd halfnicht (7e graad) Geertien Reints ter Maars is geboren rond 1758 (?).

Geertien is gehuwd met Elzo Elzes Hazelhoff, zie VII-v.

VII-t  zijn verre behuwd halfnicht (7e graad) Alke Harms Sterenborg is geboren rond 1758 (?).

Alke is gehuwd met Elzo Elzes Hazelhoff, zie VII-v.

VII-u  zijn verre behuwd halfneef (7e graad) Evert Jacobs is geboren rond 1758 (?).

Evert trouwt op vrijdag 24 oktober 1788 te Oude Pekela (GR) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Tielke Elzes Hazelhoff, zie VII-w.

VII-v  zijn verre halfneef (7e graad) Elzo Elzes Hazelhoff, zoon van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is geboren op maandag 14 augustus 1758 te Westerlee (GR), is overleden op dinsdag 14 september 1824 te Wedde. Elzo werd 66 jaar en 1 maand.

Elzo is gehuwd met Geertien Reints ter Maars, zie VII-s.

Elzo is gehuwd met Alke Harms Sterenborg, zie VII-t.

VII-w  zijn verre halfnicht (7e graad) Tielke Elzes Hazelhoff, dochter van Elzo Hazelhoff (VI-ac) en Vrieske Haijes (VI-af), is geboren op maandag 9 maart 1761 te Westerlee (GR).

Tielke trouwt op vrijdag 24 oktober 1788 te Oude Pekela (GR) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Evert Jacobs, zie VII-u.

VII-x  zijn verre behuwd nicht (7e graad) Antje Jans Smit, dochter van Jan Freerks Smit en Grietje Jans, dienstmaagd (1837) te Winschoten, dagloonster (1871) te Bellingwolde en werkhuispupil (1889), wonende te Bellingwolde, is geboren op zondag 25 oktober 1807 te Woldendorp (GR), is gedoopt op zondag 1 november 1807 aldaar, is overleden op zaterdag 28 december 1889 te Bellingwolde. Antje werd 82 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Overl.akte: Johannes Veldhuis, werhuisvader en Sebo Hillenga, werkhuispupil, geven aan dat is overleden op 28 dec.1889 te 3 uur te Bellingwolde, Antje Smit, oud 82 jaar, van beroep werkhuispupil, laatst gewoond hebbende te Bellingwolde, geboren te Termunten, dochter van wijlen de echtelieden Jan Freerks en Grietje Jans, echtgenote van Thies Hazelhoff.


Antje trouwt op donderdag 18 mei 1837 te Winschoten (is gescheiden op woensdag 1 oktober 1862 aldaar) op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Ties Kaspers Hazelhof, zie VII-ab.

VII-y  zijn verre behuwd neef (7e graad) Klaas Houtman, zoon van Goozen Houtman en Grietje Klaassens, timmerman (huw), is geboren rond 1814 te Winschoten (GR).

Klaas trouwt op donderdag 19 juni 1845 te Winschoten (GR) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Ettje Kaspers, zie VII-ae.

VII-z  zijn verre behuwd nicht (7e graad) Antje Schoonhoven, dochter van Christiaan Reemts Schoonhoven en Geeske Minnen van Hellinga, is geboren rond 1816 te Winschoten (GR).

Antje trouwt op donderdag 1 februari 1849 te Winschoten (GR) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Kaspers, zie VII-af.

VII-aa  zijn verre behuwd nicht (7e graad) Johanna Boltendal is geboren rond 1817 (?).

Johanna begint een relatie met Ties Kaspers Hazelhof, zie VII-ab.

VII-ab  zijn verre neef (7e graad) Ties Kaspers Hazelhof, zoon van Casper Thiessens Hazelhof (VI-ag) en Johanna Christina Pieters Hazelhof (VI-ai), kasteleinsknecht (1836), boerenknecht te Winschoten (1837), boerenknecht te Westerlee (1837) en arbeider te Stadskanaal, is geboren op zondag 24 augustus 1817 te Winschoten, is overleden op zaterdag 17 mei 1890 te Stadskanaal (GR). Ties werd 72 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Geboren in het huis getekend 115.
Huwelijksbijlagen:
Door de Herv.Predikant te Woldendorp is ter aarde besteld het lijk van Grietje Jans echtg. van Jan Freerks op 20 mei 1809 (burg.stand Termunten)
Doopprotocol Antje.
Reg. van overledenen te Winschoten: op donderdag 26 juli 1827 is in het huis get. nr.237 overleden Anna Hazelhoff, dochter van Pieter Hindriks Hazelhoff, van beroep commissionair, wonende te Winschoten en van wijlen Teelke Geerts, in de tijd echtelieden.
Reg.van geboorten te Winschoten: op 24 aug. 1817 is in het huis getekend nr.115 geboren Ties Kaspers.
Nationale Militie:
Loting van 1836 nr.53, door de Militieraad uit hoofde van lichaamsgebrek finaal vrijgesteld.
lengte: el 6 pm 4 dm 4 str, aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus ordinair, mond idem, kin plat, haar bruin, wenkbr.idem, merkb.tek. mist 2 leden van de linkerhand en "iets" met het rechteroog.
Het huwelijk wordt 1 okt.1862 door de arr.rechtbank te Winschoten ontbonden op grond van kwaadwillige verlating door gedaagde Ties.
Het vonnis wordt bij verstek gewezen.
Hij heeft een buitenechtelijke verhouding met Johanna Boltendal.
Kinderen hieruit zijn:
Fenna (volgens overl.akte Wildervank 1-8-1851 de naam Hazelhof dragend)
Anna ? (geb.Stadskanaal 21-2-1851, bij aangifte door Ties wordt alleen Johanna Boltendal als ouder genoemd)
Bij de volgende kinderen erkennen Ties en Johanna de ouders te zijn:
Fenna geb. 21- 5-1853 te Stadskanaal,
Kasper geb. 1-12-1855 te Stadskanaal,
Roelf geb. 29-11-1858 te Stadskanaal,
Johanna geb. 15- 6-1864 te Stadskanaal,
Ettje geb. 15- 7-1864 te Stadskanaal.
Al deze kinderen dragen de naam Hazelhof.

Ties trouwt op donderdag 18 mei 1837 te Winschoten (is gescheiden op woensdag 1 oktober 1862 aldaar) op 19-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Antje Jans Smit, zie VII-x.

Ties begint een relatie (2) met Johanna Boltendal, zie VII-aa.

VII-ac  zijn verre behuwd nicht (7e graad) Grietje Harms Plaat, dochter van Harm Willems Plaat en Aaltje Eltjes Pannenborg, dienstmeid (Huw), is geboren rond 1819.

Grietje trouwt op zaterdag 16 november 1844 te Winschoten (GR) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Kaspers, zie VII-ad.

VII-ad  zijn verre neef (7e graad) Pieter Kaspers, zoon van Casper Thiessens Hazelhof (VI-ag) en Johanna Christina Pieters Hazelhof (VI-ai), schoenmaker (huw), is geboren op woensdag 27 januari 1819 te Winschoten.

Geboren in het huis nr.133

Pieter trouwt op zaterdag 16 november 1844 te Winschoten (GR) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Grietje Harms Plaat, zie VII-ac.

VII-ae  zijn verre nicht (7e graad) Ettje Kaspers, dochter van Casper Thiessens Hazelhof (VI-ag) en Johanna Christina Pieters Hazelhof (VI-ai), arbeidster (huw), is geboren op donderdag 11 mei 1820 te Winschoten.

Ettje trouwt op donderdag 19 juni 1845 te Winschoten (GR) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Klaas Houtman, zie VII-y.

VII-af  zijn verre neef (7e graad) Jan Kaspers, zoon van Casper Thiessens Hazelhof (VI-ag) en Johanna Christina Pieters Hazelhof (VI-ai), kasteleinsknecht (huw), is geboren op dinsdag 28 januari 1823 te Winschoten.

Geboren in het huis nr.237

Jan trouwt op donderdag 1 februari 1849 te Winschoten (GR) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Antje Schoonhoven, zie VII-z.

VII-ag  zijn verre neef (7e graad) Teilko Kaspers, zoon van Casper Thiessens Hazelhof (VI-ag) en Johanna Christina Pieters Hazelhof (VI-ai), schoenmaker (huw), is geboren op zondag 14 augustus 1825 te Winschoten.

Geboren in het huis nr.237

Teilko trouwt op donderdag 4 december 1851 te Winschoten (GR) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Frouke Keijer, zie VII-ah.

VII-ah  zijn verre behuwd nicht (7e graad) Frouke Keijer, dochter van Berent Derks Keijer en Tje Koster, naaister (huw), is geboren rond 1827 te Winschoten (GR).

Frouke trouwt op donderdag 4 december 1851 te Winschoten (GR) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Teilko Kaspers, zie VII-ag.

VII-ai  zijn verre kleinzoon (7e graad) Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zoon van Jan Schuur (VI-ap) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (VI-ax), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op zondag 2 april 1944 te Winschoten (GR).

Na het behalen van mijn onderwijzersbevoegdheid op de Kweekschool in Winschoten en het vervuld hebben van mijn diensttijd als technisch schrijver vertrokken we in 1968 naar Delft waar ik les ging geven op de obs. Antoni van Leeuwenhoekschool, later de obs. de Omnibus.
Eerst woonden we in de Debussyflat nr.75. Later gingen we naar de Spreeuwenstraat 11 in de wijk Tanthof en in 2004 verhuisden we naar Berkel en Rodenrijs.

Geuko trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelia (Korrie) Bisschop, zie VII-aj.

VII-aj  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Kornelia (Korrie) Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (XI-a) en Leentje Gottschall (XI-i), verkoopster, huish.hulp bejaardencentr., verzorgingsassistente bejaardencentr., bej.verzorgster (1993), locatiehoofd Huyse St.Christoffel te Delft (1998), hoofd zorg Buitenweye (2001) en bejaardenconsulente (2003), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op donderdag 6 december 1945 te Nieuweschans.

Kornelia trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zie VII-ai.

VII-ak  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Geert (Gerrie) Loorbach is geboren in 1947.

Geert trouwt op maandag 22 juni 1970 te Winschoten (GR), trouwt (kerk) op maandag 22 juni 1970 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Ansje Martha Jantje Schuur, zie VII-am.

VII-al  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Koos Horlings, zoon van Elzo Horlings en Lucretia Vonk, administrateur, is geboren op donderdag 18 september 1947 te Oude Pekela (GR).

Koos trouwt op maandag 17 april 1972 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Martha Antje Henderika Schuur, zie VII-an.

VII-am  zijn verre kleindochter (7e graad) Ansje Martha Jantje Schuur, dochter van Jan Schuur (VI-ap) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (VI-ax), is geboren op zondag 28 december 1947 te Winschoten.

Ansje trouwt op maandag 22 juni 1970 te Winschoten (GR), trouwt (kerk) op maandag 22 juni 1970 aldaar op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Geert (Gerrie) Loorbach, zie VII-ak.

Ansje trouwt op vrijdag 21 september 2001 te Veenendaal (U) op 53-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Alex van der Wegen, zie VII-ao.

VII-an  zijn verre kleindochter (7e graad) Martha Antje Henderika Schuur, dochter van Jan Schuur (VI-ap) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (VI-ax), is geboren op donderdag 1 september 1949 te Winschoten.

Martha trouwt op maandag 17 april 1972 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Koos Horlings, zie VII-al.

VII-ao  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Alex van der Wegen is geboren op donderdag 3 mei 1951.

Alex trouwt op vrijdag 21 september 2001 te Veenendaal (U) op 50-jarige leeftijd met de 53-jarige Ansje Martha Jantje Schuur, zie VII-am.

Graad VIII

VIII-a  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Henk Jager.

Henk is partner van Cilia Horlings, zie VIII-y.

VIII-b  zijn verre behuwd kleindochter (8e graad) Jolanda Delger.

Jolanda is partner van Marko Horlings, zie VIII-aa.

VIII-c  zijn verre halfneef (8e graad) Elle Thiessens, kind van Ties Caspers (VII-b) en Eltien Elzes Hazelhof (VII-q), is gedoopt op zondag 30 oktober 1774 te Winschoten. VIII-d  zijn verre halfneef (8e graad) Else Haselhof, zoon van Ties Caspers (VII-b) en Eltien Elzes Hazelhof (VII-q), is gedoopt op vrijdag 8 november 1776 te Winschoten. VIII-e  zijn verre halfnicht (8e graad) Heelena Thiessens, dochter van Ties Caspers (VII-b) en Eltien Elzes Hazelhof (VII-q), is geboren rond 1778 (?), is gedoopt te Winschoten. VIII-f  zijn verre halfnicht (8e graad) Frieske Thiessens, dochter van Ties Caspers (VII-b) en Eltien Elzes Hazelhof (VII-q), is gedoopt op vrijdag 5 februari 1779 te Winschoten. VIII-g  zijn verre halfneef (8e graad) Heije Thiessens, zoon van Ties Caspers (VII-b) en Eltien Elzes Hazelhof (VII-q), is gedoopt op zondag 26 juni 1791 te Winschoten. VIII-h  zijn verre behuwd neef (8e graad) Jan Palts, zoon van Hindrik Brouwer Palts en Albertje Alberts Telkamp, dagloner en dagloner te Vriescheloo (1871), is geboren op maandag 10 november 1828 te Bellingwolde, is overleden na 1881. Jan werd minstens 53 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Jan is gehuwd met Roelfina Hazelhof, zie VIII-j.

VIII-i  zijn verre behuwd neef (8e graad) Abel van der Laan, zoon van Arend Abels van der Laan en Rikste Jans Frikken, boerenknecht te Nieuw Beerta, is geboren op maandag 7 maart 1836 te Beerta, is overleden op vrijdag 10 juni 1870 te Vrieschelo. Abel werd 34 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Huwelijksbijlagen:
Nat.Militie van 1855 nr.46 buiten oproeping (Heeft later bij de lichting 1858 voor iemand anders de dienstplicht vervuld), Certificaat van onvermogen zowel van Abel als Roelfina), geboorteaktes, overl.akte van Rikste Jans Frikken, toestemming van Tijs H.,arbeider te Stadskanaal.
(Op zijn Militie staat dat Abel boerenknecht te Nieuw-Beerta was en zijn vader dagloner te Bellingwolde)
Zijn overlijden is aangegeven door Harm Palts, later hertrouwt Roelfina met een Jan Palts

Abel trouwt op zaterdag 23 mei 1863 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelfina Hazelhof, zie VIII-j.

VIII-j  zijn verre nicht (8e graad) Roelfina Hazelhof, dochter van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Antje Jans Smit (VII-x), dienstmeid te Ulsda (1863) en dagloonster te Vriescheloo (1871-1881), is geboren op vrijdag 14 juli 1837 te Bellingwolde, is overleden op zondag 22 mei 1881 te Vrieschelo. Roelfina werd 43 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Geboren in het huis 203.
Overleden in de namiddag om 3 u. oud 43 jaar, dagloonersche, laatst gewoond hebbende te Vrieschelo en aldaar geboren.

Roelfina trouwt op zaterdag 23 mei 1863 te Beerta op 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Abel van der Laan, zie VIII-i.

Roelfina is gehuwd met Jan Palts, zie VIII-h.

VIII-k  zijn verre neef (8e graad) Roelf Hazelhof, natuurlijke zoon van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Johanna Boltendal (VII-aa), is geboren rond 1849 (?). VIII-l  zijn verre neef (8e graad) Kasper Hazelhof, natuurlijke zoon van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Johanna Boltendal (VII-aa), is geboren rond 1849 (?), is overleden op donderdag 1 augustus 1867 te Leeuwarden (FR) . Kasper werd ongeveer 18 jaar. VIII-m  zijn verre nicht (8e graad) Anna Boltendal, natuurlijke dochter van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Johanna Boltendal (VII-aa), is geboren rond 1849 (?). VIII-n  zijn verre nicht (8e graad) Fenna Hazelhof, waarschijnlijk natuurlijke dochter van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Johanna Boltendal (VII-aa), is geboren rond 1849 (?). VIII-o  zijn verre nicht (8e graad) Ettje Hazelhof, natuurlijke dochter van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Johanna Boltendal (VII-aa), is geboren rond 1849 (?). VIII-p  zijn verre nicht (8e graad) Johanna Hazelhof, natuurlijke dochter van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Johanna Boltendal (VII-aa), is geboren rond 1849 (?). VIII-q  zijn verre behuwd neef (8e graad) Roelf van der Vlag, zoon van Steffen van der Vlag en Ike Baalman, arbeider, is geboren rond 1852 te Bellingwolde (GR).

Roelf trouwt op zaterdag 15 maart 1873 te Onstwedde (GR) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Fenna Hazelhof, zie VIII-r.

VIII-r  zijn verre nicht (8e graad) Fenna Hazelhof, natuurlijke dochter van Ties Kaspers Hazelhof (VII-ab) en Johanna Boltendal (VII-aa), is geboren rond 1854 te Stadskanaal Gem.Onstwedde (GR).

Fenna trouwt op zaterdag 15 maart 1873 te Onstwedde (GR) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Roelf van der Vlag, zie VIII-q.

VIII-s  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Nicolaas Smeets, zoon van Louis Smeets en Sophia Johanna Catharina van der Meer, kinderbescherming, is geboren op dinsdag 26 juni 1962 te Rotterdam.

Nicolaas trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Janine Henrike Schuur, zie VIII-v.

VIII-t  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis), zoon van Lodewijk Christiaan Beijersbergen van Henegouwen en Adriana Cornelia Johanna (Sjaan) van Oevelen (Sjaan), netwerkbeheerder Defensie, wonende te Delft, is geboren op dinsdag 22 maart 1966 aldaar.

Louis trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Petra Anetta Schuur, zie VIII-u.

VIII-u  zijn verre kleindochter (8e graad) Petra Anetta Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (VII-ai) en Kornelia (Korrie) Bisschop (VII-aj), wonende te Delft, is geboren op woensdag 7 februari 1968 te Winschoten.

Petra trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft (ZH) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis), zie VIII-t.

VIII-v  zijn verre kleindochter (8e graad) Janine Henrike Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (VII-ai) en Kornelia (Korrie) Bisschop (VII-aj), jeugdbeschermer, wonende te Rotterdam, is geboren op woensdag 18 november 1970 te Delft.

Janine trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Smeets, zie VIII-s.

VIII-w  zijn verre kleinzoon (8e graad) Warnar Loorbach, zoon van Geert (Gerrie) Loorbach (VII-ak) en Ansje Martha Jantje Schuur (VII-am), is geboren op woensdag 30 juni 1971 te Hoogezand-Sappemeer (GR).

Warnar is partner van Annet Talens, zie VIII-z.

VIII-x  zijn verre kleinzoon (8e graad) Rogier Loorbach, zoon van Geert (Gerrie) Loorbach (VII-ak) en Ansje Martha Jantje Schuur (VII-am), is geboren op dinsdag 12 februari 1974 te Winschoten. VIII-y  zijn verre kleindochter (8e graad) Cilia Horlings, dochter van Koos Horlings (VII-al) en Martha Antje Henderika Schuur (VII-an), is geboren op woensdag 29 mei 1974 te Delfzijl (GR).

Cilia is partner van Henk Jager, zie VIII-a.

VIII-z  zijn verre behuwd kleindochter (8e graad) Annet Talens is geboren op zondag 21 maart 1976.

Annet is partner van Warnar Loorbach, zie VIII-w.

VIII-aa  zijn verre kleinzoon (8e graad) Marko Horlings, zoon van Koos Horlings (VII-al) en Martha Antje Henderika Schuur (VII-an), is geboren op maandag 8 november 1976 te Delfzijl (GR).

Marko is partner van Jolanda Delger, zie VIII-b.

Graad IX

IX-a  zijn verre behuwd nicht (9e graad) Wubbina Korte.

Wubbina is partner van Arend van der Laan, zie IX-g.

IX-b  zijn verre nicht (9e graad) Antje van der Laan, dochter van Abel van der Laan (VIII-i) en Roelfina Hazelhof (VIII-j), is geboren op dinsdag 1 september 1863 te Bellingwolde, is overleden op zondag 19 maart 1911 aldaar. Antje werd 47 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 18 september 1886 te Bellingwolde op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrik Bisschop, zie IX-e.

IX-c  zijn verre behuwd neef (9e graad) Klaas Volders, zoon van Klaas Volders en Albertje Prins, boerenknecht, is geboren in 1864.

Tijdens huwelijk was Klaas 24 jaar en boerenknecht en Rikste 23 jaar en dienstmeid.

Klaas trouwt op zaterdag 15 december 1888 te Bellingwolde (GR) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Rikste van der Laan, zie IX-d.

IX-d  zijn verre nicht (9e graad) Rikste van der Laan, dochter van Abel van der Laan (VIII-i) en Roelfina Hazelhof (VIII-j), dienstmeid, is geboren in 1865 te Bellingwolde (GR).

Rikste trouwt op zaterdag 15 december 1888 te Bellingwolde (GR) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Volders, zie IX-c.

IX-e  zijn verre behuwd neef (9e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Bonne Bisschop en Hillechien HŲfte, boerenknecht en koopman, is geboren op maandag 19 juni 1865 te Bellingwolde, is overleden op vrijdag 16 december 1949 aldaar. Hendrik werd 84 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 18 september 1886 te Bellingwolde op 21-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Antje van der Laan, zie IX-b.

Hendrik trouwt op zaterdag 29 januari 1916 te Bellingwolde op 50-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Geessien Striessenou, dochter van Eilko Striessenou en Wija Jonas. Geessien is geboren op zaterdag 24 juni 1876 te Vlagtwedde, is overleden op zondag 9 januari 1944 te Bellingwolde. Geessien werd 67 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

IX-f  zijn verre behuwd nicht (9e graad) Geertje Smit, dochter van Jakob Smit en Hilje Trof, dagloonersche, is geboren rond 1867 te Bellingwolde (GR).

Geertje trouwt op zaterdag 27 februari 1892 te Bellingwolde (GR) Tijdens huwelijk was Arend 23 jaar en daglooner, Geertje was 25 jaar en dagloonersche. op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Arend van der Laan, zie IX-g.

IX-g  zijn verre neef (9e graad) Arend van der Laan, zoon van Abel van der Laan (VIII-i) en Roelfina Hazelhof (VIII-j), dagloner, is geboren in 1868 te Bellingwolde (GR), is overleden op maandag 10 september 1945 aldaar , is als overleden aangegeven op dinsdag 11 september 1945 aldaar. Arend werd 77 jaar.

Arend trouwt op zaterdag 27 februari 1892 te Bellingwolde (GR) Tijdens huwelijk was Arend 23 jaar en daglooner, Geertje was 25 jaar en dagloonersche. op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Geertje Smit, zie IX-f.

Arend is partner van Wubbina Korte, zie IX-a.

IX-h  zijn verre kleindochter (9e graad) Fieke Smeets, dochter van Nicolaas Smeets (VIII-s) en Janine Henrike Schuur (VIII-v), is geboren op woensdag 24 juni 1992 te Rotterdam (ZH). IX-i  zijn verre kleinzoon (9e graad) Marvin Louis Beijersbergen van Henegouwen, zoon van Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis) (VIII-t) en Petra Anetta Schuur (VIII-u), is geboren op maandag 11 april 1994 te Delft. IX-j  zijn verre kleinzoon (9e graad) Dook Smeets, zoon van Nicolaas Smeets (VIII-s) en Janine Henrike Schuur (VIII-v), is geboren op woensdag 14 september 1994 te Rotterdam. IX-k  zijn verre kleindochter (9e graad) Djoni Sjalia Beijersbergen van Henegouwen, dochter van Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis) (VIII-t) en Petra Anetta Schuur (VIII-u), is geboren op zondag 16 januari 2000 te Delft. IX-l  zijn verre kleindochter (9e graad) Ilse Jager, natuurlijke dochter van Henk Jager (VIII-a) en Cilia Horlings (VIII-y), is geboren op zaterdag 27 december 2003 te Winschoten (GR). IX-m  zijn verre kleindochter (9e graad) Elja Loorbach, natuurlijke dochter van Warnar Loorbach (VIII-w) en Annet Talens (VIII-z), is geboren op donderdag 12 oktober 2006. IX-n  zijn verre kleindochter (9e graad) Sanne Horlings, natuurlijke dochter van Marko Horlings (VIII-aa) en Jolanda Delger (VIII-b), is geboren op zondag 1 juli 2007 te Midwolda (GR).

Graad X

X-a  zijn verre behuwd neef (10e graad) N.N.Van der Kamp.

N is gehuwd met Hilchie Bisschop, zie X-g.

X-b  zijn verre behuwd nicht (10e graad) W. Groen.

W is gehuwd met Bonne Bisschop, zie X-h.

X-c  zijn verre neef (10e graad) Abel Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (IX-e) en Antje van der Laan (IX-b), slagersknecht, huisslachter, voorman strokartonfabriek en rangeerder, wonende te Nieuweschans, is geboren op dinsdag 4 oktober 1892 te Bellingwolde, is overleden op donderdag 23 april 1964 te Winschoten, is begraven op maandag 27 april 1964 te Nieuweschans. Abel werd 71 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Abel trouwt op zaterdag 27 september 1913 te Nieuweschans op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Zwaantje Wiebrands, zie X-j.

X-d  zijn verre neef (10e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (IX-e) en Antje van der Laan (IX-b), snijder en cafťhouder, is geboren rond 1893 (?). X-e  zijn verre neef (10e graad) Jochem Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (IX-e) en Antje van der Laan (IX-b), is geboren rond 1893 (?). X-f  zijn verre nicht (10e graad) Fiene Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (IX-e) en Antje van der Laan (IX-b), is geboren rond 1893 (?). X-g  zijn verre nicht (10e graad) Hilchie Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (IX-e) en Antje van der Laan (IX-b), is geboren rond 1893 (?).

Hilchie is gehuwd met N.N.Van der Kamp, zie X-a.

X-h  zijn verre neef (10e graad) Bonne Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (IX-e) en Antje van der Laan (IX-b), is geboren rond 1893 (?).

Bonne is gehuwd met W. Groen, zie X-b.

X-i  zijn verre behuwd neef (10e graad) Wijbe Wending is geboren op donderdag 2 april 1896, is overleden op woensdag 15 november 1967 te Nieuweschans (GR). Wijbe werd 71 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Wijbe is gehuwd met Rikste Bisschop, zie X-k.

X-j  zijn verre behuwd nicht (10e graad) Zwaantje Wiebrands, dochter van Derk Wiebrands en Swaantje Winterboer, is geboren op maandag 31 augustus 1896 te Nieuweschans, is overleden op woensdag 7 augustus 1963 te Winschoten. Zwaantje werd 66 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Zwaantje trouwt op zaterdag 27 september 1913 te Nieuweschans op 17-jarige leeftijd met de 20-jarige Abel Bisschop, zie X-c.

X-k  zijn verre nicht (10e graad) Rikste Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (IX-e) en Antje van der Laan (IX-b), is geboren op vrijdag 26 september 1902, is overleden op dinsdag 2 oktober 1979 te Nieuweschans (GR). Rikste werd 77 jaar en 6 dagen.

Rikste is gehuwd met Wijbe Wending, zie X-i.

Graad XI

XI-a  zijn verre neef (11e graad) Hendrik Bisschop, zoon van Abel Bisschop (X-c) en Zwaantje Wiebrands (X-j), vissersknecht, meubelmaker, perser confectiefabriek en huismeester/tuinman Optilon, is geboren op woensdag 4 maart 1914 te Beerta, is overleden op donderdag 28 mei 1987 te Nieuweschans, is gecremeerd op dinsdag 2 juni 1987 te Winschoten. Hendrik werd 73 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 8 augustus 1942 te Nieuweschans op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Leentje Gottschall, zie XI-i.

XI-b  zijn verre behuwd neef (11e graad) Pieter Jurjens is geboren rond 1915 (?).

Pieter is gehuwd met Zwaantje Bisschop, zie XI-c.

XI-c  zijn verre nicht (11e graad) Zwaantje Bisschop, dochter van Abel Bisschop (X-c) en Zwaantje Wiebrands (X-j), is geboren op maandag 17 mei 1915 te Beerta, is overleden op dinsdag 28 februari 1978 te Finsterwolde. Zwaantje werd 62 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Zwaantje is gehuwd met Pieter Jurjens, zie XI-b.

XI-d  zijn verre behuwd neef (11e graad) Fiebo Teekens is geboren in 1916, is overleden op dinsdag 12 oktober 2004 te Winschoten (GR), is gecremeerd op zaterdag 16 oktober 2004 aldaar. Fiebo werd 88 jaar.

Fiebo trouwt op zaterdag 4 december 1943 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Derkine Bisschop, zie XI-h.

XI-e  zijn verre nicht (11e graad) Antje Bisschop, dochter van Abel Bisschop (X-c) en Zwaantje Wiebrands (X-j), is geboren op dinsdag 6 juni 1916 te Beerta, is overleden op woensdag 7 juni 1916 aldaar. Antje werd 1 dag. XI-f  zijn verre behuwd neef (11e graad) Johan Boltendal is geboren rond 1917 (?).

Johan is gehuwd met Antje Bisschop, zie XI-g.

XI-g  zijn verre nicht (11e graad) Antje Bisschop, dochter van Abel Bisschop (X-c) en Zwaantje Wiebrands (X-j), is geboren op maandag 27 augustus 1917 te Beerta, is overleden op vrijdag 18 mei 2007 te Beerta (GR), is gecremeerd op dinsdag 22 mei 2007 te Winschoten (GR). Antje werd 89 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Een kleine annecdote:
"In Nieuweschans, vlak bij de Duitse grens, was het lucratief om thee te smokkelen. Velen deden hieraan mee. Echter Abel werd gesnapt en mocht zich toen een jaar lang niet in Nieuweschans begeven. Toen hij eindelijk weer naar huis mocht, vroeg hij zich af wie dat kleine kind wel was. Het bleek zijn dochter Antje te zijn."

Antje is gehuwd met Johan Boltendal, zie XI-f.

XI-h  zijn verre nicht (11e graad) Derkine Bisschop, dochter van Abel Bisschop (X-c) en Zwaantje Wiebrands (X-j), is geboren op woensdag 14 juli 1920 te Beerta.

Derkine trouwt op zaterdag 4 december 1943 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Fiebo Teekens, zie XI-d.

XI-i  zijn verre behuwd nicht (11e graad) Leentje Gottschall, dochter van Kornelis Gottschall en Pietertje Sjouw, dienstmeisje, arb.puddingfabriek (Duitsl), stikster confectiefabriek en thuiswerkster confectiefabriek, is geboren op maandag 27 november 1922 te Hellevoetsluis (ZH).

Leentje trouwt op zaterdag 8 augustus 1942 te Nieuweschans op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Bisschop, zie XI-a.

XI-j  zijn verre neef (11e graad) doodgeboren zoon Bisschop, zoon van Abel Bisschop (X-c) en Zwaantje Wiebrands (X-j), doodgeboren op donderdag 8 november 1923, is overleden te Oudezijl Gem. Beerta (GR) .

Graad XII

XII-a  zijn verre behuwd neef (12e graad) Johan van Dijk.

Johan is gehuwd met Zwaantje Maria Teekens, zie XII-h.

XII-b  zijn verre behuwd nicht (12e graad) Greet N.N..

Greet is gehuwd met Albert Teekens, zie XII-k.

XII-c  zijn verre neef (12e graad) Tammo Jurjens, zoon van Pieter Jurjens (XI-b) en Zwaantje Bisschop (XI-c), is geboren in 1943, is overleden op woensdag 24 november 2004 te Hoogeveen (DR), is gecremeerd op maandag 29 november 2004 te Meppel (DR). Tammo werd 61 jaar. XII-d  zijn verre neef (12e graad) Abel Boltendal, zoon van Johan Boltendal (XI-f) en Antje Bisschop (XI-g), is geboren rond 1943 (?). XII-e  zijn verre neef (12e graad) Wubbe Boltendal, zoon van Johan Boltendal (XI-f) en Antje Bisschop (XI-g), is geboren rond 1943 (?). XII-f  zijn verre neef (12e graad) Abel Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop (XI-a) en Leentje Gottschall (XI-i), directeur basisschool, is geboren op dinsdag 5 januari 1943 te Nieuweschans.

Abel trouwt op zaterdag 21 september 1968 te Finsterwolde op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwaantje Antje Diepenbroek, zie XII-g.

XII-g  zijn verre behuwd nicht (12e graad) Zwaantje Antje Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek en Eija Kluiter, is geboren op zaterdag 24 februari 1945 te Finsterwolde.

Zwaantje trouwt op zaterdag 21 september 1968 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Abel Bisschop, zie XII-f.

XII-h  zijn verre nicht (12e graad) Zwaantje Maria Teekens, dochter van Fiebo Teekens (XI-d) en Derkine Bisschop (XI-h), is geboren op donderdag 3 oktober 1946 te Nieuweschans (GR).

Zwaantje is gehuwd met Johan van Dijk, zie XII-a.

XII-i  zijn verre behuwd neef (12e graad) Anno Harm (Hans) Okken, zoon van Jakob (Jaap) Okken en Mien Venema, marechaussee, is geboren op zondag 13 april 1952.

Anno trouwt op vrijdag 20 juli 1973 te Nieuweschans op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Zwaantje Bisschop, zie XII-j.

XII-j  zijn verre nicht (12e graad) Zwaantje Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (XI-a) en Leentje Gottschall (XI-i), is geboren op dinsdag 12 januari 1954 te Nieuweschans, is overleden op donderdag 26 februari 2004 te Assen (DR), is gecremeerd op donderdag 4 maart 2004 aldaar. Zwaantje werd 50 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Overleden om 18.14 uur.

Zwaantje trouwt op vrijdag 20 juli 1973 te Nieuweschans op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Anno Harm (Hans) Okken, zie XII-i.

XII-k  zijn verre neef (12e graad) Albert Teekens, zoon van Fiebo Teekens (XI-d) en Derkine Bisschop (XI-h), is geboren op dinsdag 23 november 1954 te WInschoten St.Lucasziekenhuis (GR).

Albert is gehuwd met Greet N.N., zie XII-b.

XII-l  zijn verre behuwd neef (12e graad) Rieks van der Bosch, bankbediende, is geboren op maandag 27 januari 1958 te Winschoten.

Rieks trouwt op donderdag 28 april 1983 te Nieuweschans op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Hellen Bisschop, zie XII-m.

XII-m  zijn verre nicht (12e graad) Hellen Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop (XI-a) en Leentje Gottschall (XI-i), is geboren op dinsdag 25 april 1961 te Nieuweschans.

Hellen trouwt op donderdag 28 april 1983 te Nieuweschans op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Rieks van der Bosch, zie XII-l.

Graad XIII

XIII-a  zijn verre behuwd neef (13e graad) Bastiaan Sloots.

Bastiaan trouwt op vrijdag 19 maart 2004 te Assen (DR) met de 26-jarige Bijamine Okken, zie XIII-l.

XIII-b  zijn verre behuwd neef (13e graad) Hans Hingstman.

Hans is gehuwd met Leonie Okken, zie XIII-k.

XIII-c  zijn verre behuwd nicht (13e graad) Hillie Vriesde.

Hillie is partner van Eilke Lennnart Bisschop, zie XIII-j.

XIII-d  zijn verre neef (13e graad) Peter van Dijk, zoon van Johan van Dijk (XII-a) en Zwaantje Maria Teekens (XII-h). XIII-e  zijn verre nicht (13e graad) Marion van Dijk, dochter van Johan van Dijk (XII-a) en Zwaantje Maria Teekens (XII-h). XIII-f  zijn verre neef (13e graad) Frank Teekens, zoon van Albert Teekens (XII-k) en Greet N.N. (XII-b). XIII-g  zijn verre neef (13e graad) Annemieke Teekens, zoon van Albert Teekens (XII-k) en Greet N.N. (XII-b). XIII-h  zijn verre behuwd nicht (13e graad) Henriette Smit.

Henriette is gehuwd met Hendrik Harm Bisschop, zie XIII-i.

XIII-i  zijn verre neef (13e graad) Hendrik Harm Bisschop, zoon van Abel Bisschop (XII-f) en Zwaantje Antje Diepenbroek (XII-g), wonende te Delfzijl (GR), is geboren op vrijdag 12 februari 1971.

Hendrik is gehuwd met Henriette Smit, zie XIII-h.

XIII-j  zijn verre neef (13e graad) Eilke Lennnart Bisschop, zoon van Abel Bisschop (XII-f) en Zwaantje Antje Diepenbroek (XII-g), is geboren op dinsdag 8 oktober 1974.

Eilke is partner van Hillie Vriesde, zie XIII-c.

XIII-k  zijn verre nicht (13e graad) Leonie Okken, dochter van Anno Harm (Hans) Okken (XII-i) en Zwaantje Bisschop (XII-j), is geboren op donderdag 11 december 1975 te Assen (DR).

Leonie is gehuwd met Hans Hingstman, zie XIII-b.

XIII-l  zijn verre nicht (13e graad) Bijamine Okken, dochter van Anno Harm (Hans) Okken (XII-i) en Zwaantje Bisschop (XII-j), is geboren op donderdag 24 maart 1977 te Assen (DR).

Bijamine trouwt op vrijdag 19 maart 2004 te Assen (DR) op 26-jarige leeftijd met Bastiaan Sloots, zie XIII-a.

XIII-m  zijn verre neef (13e graad) Jaap van der Bosch, zoon van Rieks van der Bosch (XII-l) en Hellen Bisschop (XII-m), is geboren op zondag 16 februari 1986 te Winschoten. XIII-n  zijn verre neef (13e graad) Rik van der Bosch, zoon van Rieks van der Bosch (XII-l) en Hellen Bisschop (XII-m), is geboren op woensdag 10 augustus 1988 te Winschoten. XIII-o  zijn verre nicht (13e graad) Martine van der Bosch, dochter van Rieks van der Bosch (XII-l) en Hellen Bisschop (XII-m), is geboren op woensdag 22 april 1992 te Winschoten.

Graad XIV

XIV-a  zijn verre nicht (14e graad) Nienke Hingstman, dochter van Hans Hingstman (XIII-b) en Leonie Okken (XIII-k). XIV-b  zijn verre nicht (14e graad) Tirza Sloots, dochter van Bastiaan Sloots (XIII-a) en Bijamine Okken (XIII-l). XIV-c  zijn verre neef (14e graad) Arjan Hingstman, zoon van Hans Hingstman (XIII-b) en Leonie Okken (XIII-k), is geboren op maandag 3 september 2001. XIV-d  zijn verre nicht (14e graad) Grietje Zwaantje (Elvira) Bisschop, dochter van Hendrik Harm Bisschop (XIII-i) en Henriette Smit (XIII-h), is geboren op donderdag 10 januari 2002 te Delfzijl (GR). XIV-e  zijn verre nicht (14e graad) Antje Trijntje (Lisanne) Bisschop, dochter van Hendrik Harm Bisschop (XIII-i) en Henriette Smit (XIII-h), is geboren op maandag 3 mei 2004 te Delfzijl (GR). XIV-f  zijn verre neef (14e graad) Tijn Bisschop, natuurlijke zoon van Eilke Lennnart Bisschop (XIII-j) en Hillie Vriesde (XIII-c), is geboren op zaterdag 12 augustus 2006.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 21 januari 2008 met Haza-21 versie 3.3.0.331.20071229 door G.H. Schuur, Klapwijksezoom 227, 2652 BN BERKEL EN RODENRIJS.

1)  DTB Blijham Ref D 1709-1811 fiche 1 (CBG)

2)  Driemaandl.Tijdschr.Westerwolde jrg.14 nr.3 (sept.1993) Huw.contr. Blijham fol.9v dd.21-11-1710 +

3)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444

4)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444

5)  geb: DTB Beerta

6)  geb: zie huw. huw: DTB Beerta› en Finsterwolde› HC : RA Beerta Vee 11 1754-1761› Boerderijen in het Wold Oldambt dl.1 blz.335 +

7)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444 testament: Blijham fol.102v dd.28-12-1707 +

8)  De boerderijen van het Wols Oldambt

9)  geb: DTB Finsterwolde 3 1763-1811 ovl: overl.akte nr.14› huw: DTB Finsterwolde 3 1763-1811 blz.107

10)  in Genlias overl.akte staat als geboorteplaats Blijham. geb: DTB Wedde 1701-1811 blz.27› ovl: overl.akte +

11)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444ę

12)  geg.Doewe Veen

13)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof HC RA VI A 2.1 Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444 +

14)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof HC : RA VI 2.1 +

15)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof HC2: RA VI A2.15 Kroniek van het geslacht Haselhoff +

16)  Huw.contr. Blijham fol.3 dd.2-8-1709

17)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444ę

18)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof, Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.446 +

19)  geb: DTB Finsterwolde› ovl: overl.akte huw: huw.akte nr.9 bevolk.reg. (CBG) +

20)  geb: geb.akte ovl: overl.akte +

21)  ovl.akte nr.5

22)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444 +

23)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 idem 6e jrg.nr.3 blz.65 genealogie Hazelhof De Nieuwe- of Langackerschans door J.J.Smedes Huw.1: DTB Oudeschans 1626-1663› Kroniek van het Geslacht Haselhof +

24)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof Kroniek van het geslacht Haselhoff +

25)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof Kroniek van het geslacht Haselhoff +

26)  Breukenboeken en RA VI o,2,7,3. +

27)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.97 +

28)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof +

29)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.445

30)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof +

31)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof HC : RA VI A2.56 +

32)  huw: RA Groningen hc.VI zz3 genealogie Hazelhof Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.447 +

33)  Genlias

34)  Genlias

35)  ovl.akte nr.22

36)  huw.akte nr.10

37)  huw.akte nr.8

38)  ovl.akte nr.9

39)  huw.akte nr.8

40)  huw.akte nr.10

41)  ovl. akte nr.3

42)  ovl.akte nr.27

43)  huw.akte nr.10

44)  W.Timmer en bevolk.reg. (CBG) +

45)  geb. burgl.stand Midwolda overl.akte nr.72› +

46)  ovl.akte nr.33

47)  huw.akte nr.10

48)  ovl.akte nr.25

49)  Kroniek van het geslacht Haselhoff +

50)  Gruoninga 1986 blz.77

51)  Gruoninga 1986 blz.77 en via email van Henk Wolda +

52)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof +

53)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.444

54)  ovl: 3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof HC1: RA Blijham VI A 216 HC2: idem 246 Kroniek van het geslacht Haselhoff +

55)  Kroniek van het geslacht Haselhoff

56)  geb: DTB Bellingwolde ovl: overl.akte Pieter H.Hazelhof Kroniek van het geslacht Haselhoff +

57)  Kroniek van het geslacht Haselhoff

58)  geb: DTB Bellingwolde VI nr.11› huw: DTB Bellingwolde VII› HC : RA Bellingwolde VI zz dl.3 fol.442 ovl: overl.akte nr.20› Kroniek van het geslacht Haselhoff +

59)  Kroniek van het geslacht Haselhoff

60)  geb.akte nr.96› + trouwboekje› +

61)  trouwboekje

62)  huw.akte nr.14

63)  huw.akte nr.14

64)  Gruoninga 1986 blz.77

65)  Gruoninga 1986 blz.77 +

66)  Gruoninga 1986 blz.77

67)  Kroniek van het geslacht Haselhoff

68)  geg. via email van D.Wolda

69)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof +

70)  Bronnen: 3 mndl.tijdschrift Westerwolde 1980/85 genealogie Hazelhof +

71)  geb: DTB Wedde› ovl: DTB Wedde HC1: RA Wedde VI x p.61 huw2: DTB Nieuwe Pekela T 1734-1811› Genealogie Hazelhof 3 mndl.tijdschrift Westerwolde +

72)  geb: DTB Westerlee en Heiligerlee D ovl: Gron.Kwartierstatenboek +

73)  geb: DTB Winschoten D 1774-1804› huw: huw.bijl.nr.21 ovl: overl.akte Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.449 +

74)  geb: huw.bijl.nr.21 ovl: huw.bijl.zoon Ties Kaspers› +

75)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.448

76)  Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.448

77)  Kroniek van het geslacht Haselhoffblz.448

78)  burgl.stand Neef Eggo Kiewiet ontdekte in de Ev. Lutherse Kerk aan de Vissersdijk in Winschoten in een kist een half vergaan doopboek. Hij vond hierin o.a.: "Volgens ontvangen van schrijven van Ds. J.U. BŲgeholz te Nieuwe Pekela d.d. 19 Aug 1910 zijn door hem op 14 Aug gedoopt in de Luthersche godsdienstoefening op de Garst nr.5 (?): Jan geboren 13 Dec 1907 te Winschoten en Fenna Petronella geboren 25 Mei 1909 te Winschoten, kinderen van Geuko Schuur en Martje Reer wonende Oudewerfslaan Winschoten."

79)  burgl.stand

80)  geb: zie huwelijk ovl: Boerderijenboek Beerta en DTB Winschoten huw: DTB Winschoten› HC : RA Winschoten V dd 26 blz.324› Kroniek van het geslacht Haselhoff +

81)  geb: DTB Oude Pekela 1751-1777› ovl: Boerderijenboek Beerta Kroniek van het geslacht Haselhoff +

82)  geb: DTB Woldendorp 1777-1811 blz.14›/overl.akte Kroniek van het geslacht Haselhoff ovl: overl.akte nr.104 Bellingwolde +

83)  huw.akte nr.34

84)  huw.akte nr.3

85)  geb/huw: huw.bijlagen Kroniek van het geslacht Haselhoff blz.234/235 +

86)  huw.akte nr.22

87)  Kroniek van het geslacht Haselhoff +

88)  huw.akte nr.22

89)  huw.akte nr.34

90)  Kroniek van het geslacht Haselhoff +

91)  huw.akte nr.3

92)  Kroniek van het geslacht Haselhoff +

93)  huw.akte nr.34

94)  huw.akte nr.34

95)  Kroniek van het geslacht Haselhoff

96)  geb/huw: huw.akte nr.24 + bijlagen overl.akte +

97)  geb: huw.bijl.nr.24 overl.akte nr.42 Kroniek van het geslacht Haselhoff +

98)  ovl.akte nr.A392

99)  huw.akte nr.19

100)  huw.akte nr.19

101)  persoonskaart

102)  huw.akte nr.32

103)  huw.akte nr.32

104)  persoonskaart

105)  huw.akte nr 2

106)  ovl.akte nr.83

107)  huw.akte nr 2

108)  trouwboekje

109)  trouwboekje

110)  ovl.akte nr.37


Index

Addens

Else II-c, II-d; Nanno Does IV-i, IV-j.

Aijlckens

Tettije III-a.

Alles

Ester VI-r, VI-s.

Auwen

Gepke Eilders IV-an.

Baalman

Ike VIII-q.

Beerends

Melchert I-d.

Bennes

Haije VI-af.

Berents

Alke II-o; Berent II-q; Borchert II-h; Elsje II-s; Harm Q-a; Lysabeth III-h, III-l; Mijntje II-m, II-p; Trijntje II-g, II-i.

Bijlevelt

Johanna Christina Jans V-ac.

Bisschop

Abel X-c, X-j, XII-f, XII-g; Antje XI-e, XI-f, XI-g; Antje Trijntje (Lisanne) XIV-e; Bonne IX-e, X-b, X-h; Derkine XI-d, XI-h; Eilke Lennnart XIII-c, XIII-j; Fiene X-f; Grietje Zwaantje (Elvira) XIV-d; Hellen XII-l, XII-m; Hendrik IX-b, IX-e, X-d, XI-a, XI-i; Hendrik Harm XIII-h, XIII-i; Hilchie X-a, X-g; Jochem X-e; Kornelia (Korrie) VII-ai, VII-aj; N.N. XI-j; Rikste X-i, X-k; Tijn XIV-f; Zwaantje XI-b, XI-c, XII-i, XII-j.

Boeles

Ocko III-a.

Boelkens

Klaas V-k, V-l.

Boltendal

Abel XII-d; Anna VIII-m; Johan XI-f, XI-g; Johanna VII-aa, VII-ab; Wubbe XII-e.

Borchers

Pieter I-a, I-c; Trijntje III-f, III-g.

Borcherts

Berent I-d, I-f, I-j.

Borgers

Eelke I-e, I-g; Hilke I-i; Pieter I-h.

Bos

Grietje Luppes V-bj.

Bosch, van der

Jaap XIII-m; Martine XIII-o; Rieks XII-l, XII-m; Rik XIII-n.

Bregenbeek

Roelf IV-g, IV-h.

Brouwer

Willem Hindriks V-af, V-aj.

Bruggers

Naantje Engelckes VI-q.

Bult

Edzo Claesz VI-p, VI-t.

Bulten

Hindrikjen IV-al, IV-am; Jan Hindriks IV-am.

Caspers

Ties VII-b, VII-q.

Cranenborch

Wijbrandus IV-k, IV-l.

Davids

Jantje III-ad.

Delger

Jolanda VIII-aa, VIII-b.

Diepenbroek

Harm XII-g; Zwaantje Antje XII-f, XII-g.

Dijk, van

Hindrikje Jaspers IV-ao; Johan XII-a, XII-h; Marion XIII-e; Peter XIII-d; Roelf Borgerts IV-ao; Trientje IV-ao, IV-ap.

Doedens

Nanno IV-b, IV-c.

Dokter

Albert Geerts III-ad; David Alberts III-aa, III-ad.

Ebels

Hindrik I-j.

Elsens

Beelke V-i, V-j.

Elses

Addo III-h, III-l; Beelke III-o, III-s; Ettien III-i, III-m; Ettje III-c, III-d, III-e; Haycko III-p; Hero III-a, III-k; Mentjen I-a, I-b, I-c; Nanno III-n, III-r; Renske III-q; Trijntie III-j.

Eltiens

Edzard I-b, I-c.

Elties

Lisebeth VII-b.

Engberts

Folckert IV-m, IV-n.

Engelkes

Geertjen VI-ac, VI-q.

Engels

Hemko V-d, V-f.

Feijes

Heere III-a.

Folckerts

Albartus V-w, V-x; Derk V-n, V-o; Eltijn V-ab, V-z; Engelbartus IV-n, V-r, V-t; Ettien V-m; Jan V-aa, V-y; Lammechien V-q, V-v; Lucas V-u; Swaentien V-k, V-l, VI-m; Trijntien V-p.

Fransen

Grietje Roelfiena Elsiena VI-ap, VI-ax; Heiko Jacobs V-bj; Hendrik V-bj, V-bk.

Freij

Martje V-bl, V-bm; Pieter V-bm.

Frikken

Rikste Jans VIII-i.

Geerts

Berent IV-o, IV-r; Geert II-g, II-i; Hidde V-c, V-g; Teilke V-ac, V-ag; Tetje V-ad, V-ah.

Gottschall

Kornelis XI-i; Leentje XI-a, XI-i.

Grade

Hindrik V-ap, V-as; Pieter Jans V-ap.

Groen

W. X-b, X-h.

Hagenus

Anna Tiddes IV-aq.

Haijes

Luitjen VI-ad, VI-ae; Vrieske VI-ac, VI-af.

Harmens

Ette V-d, V-f; Pieter IV-p, IV-s.

Harms

Lulof III-t; Trijntje V-ak.

Harrems

Tamke V-aa, V-y.

Haselhof

Else VIII-d.

Haselhoff

Albert IV-z, VI-l; Albertie IV-x; Beelken IV-t, IV-u; Derck IV-d, IV-f; Derk IV-v, IV-w, IV-y, VI-k; Elzo V-l, VI-m, VI-n; Ettjen VI-u; Evert V-i, V-j, VI-r, VI-s; Folkert Engelbartus VI-v; Jan V-n; Jantien IV-p, IV-q, IV-s; Lucas III-d, III-e; Lucretia VI-o; Lucretsjen IV-o, IV-r; Magdaleentien IV-m, IV-n; Magdalena VI-p, VI-t; Trijntien Lucas IV-k, IV-l.

Hazelhof

Casper Thiessens VI-ag, VI-ai; Eltien Elzes VII-b, VII-q; Ettje VIII-o; Fenna VIII-n, VIII-q, VIII-r; Geertruid Hindriks VI-al; Jan Willem Hindriks VI-an; Johanna Christina Pieters VI-ag, VI-ai; Johanna VIII-p; Kasper VIII-l; Klaartje Hindriks VI-aj, VI-am; Pieter Hindriks V-ac, V-ag, V-ak; Roelf VIII-k; Roelfina VIII-h, VIII-i, VIII-j; Stijntje Hindriks VI-ak, VI-ao; Ties Kaspers VII-aa, VII-ab, VII-x.

Hazelhoff

Elzo Elzes VII-c, VII-e, VII-s, VII-t, VII-v; Elzo VI-ac, VI-af, VI-q; Haije Bens Elzes VII-n; Haye Bennes VII-r; Klaas Boelkes Elzes VII-d, VII-k, VII-l, VII-m; Lientje Elzes VII-o; Lucretie Elzes VII-p; Scheltje Elzes VII-h, VII-i, VII-j; Swaantijn Elzes VII-f, VII-g; Tielke Elzes VII-u, VII-w.

Heerens

Menske II-c, II-d.

Heeres

Trijntje IV-e, IV-g, IV-h.

Hellinga, van

Geeske Minnen VII-z.

Hemkes

Aijke VI-i; Else IV-e, IV-g; Engel VI-h; Herman VI-c, VI-f; Hille VI-d, VI-g.

Henegouwen, van

Djoni Sjalia Beijersbergen IX-k; Lodewijk Christiaan Beijersbergen VIII-t; Louis Christiaan Beijersbergen VIII-t, VIII-u; Marvin Louis Beijersbergen IX-i.

Herens

Beelcke VII-a; Hero VI-e, VI-j.

Heres

Diewertje V-n, V-o; Feije III-a.

Hiddes

Beelke V-c, V-e, V-g; Moeder I-f, I-j.

Hinderks

Roelf V-ac.

Hindricks

Engelcke VI-q; Geertruidt III-n, III-r; Jan V-i; Pieter V-ae.

Hindriks

Anje V-an; Else V-am; Geert I-e, I-g; Geertruid V-al; Heere V-ai; Jan II-l, II-r; Nanno V-ad, V-ah.

Hingstman

Arjan XIV-c; Hans XIII-b, XIII-k; Nienke XIV-a.

HŲfte

Hillechien IX-e.

Holt, Op 't

Harm VI-aj, VI-am.

Horlings

Cilia VIII-a, VIII-y; Elzo VII-al; Koos VII-al, VII-an; Marko VIII-aa, VIII-b; Sanne IX-n.

Houtman

Goozen VII-y; Klaas VII-ae, VII-y.

Hubbeling

Anna VI-m, VI-n.

Huninga

Wobbechijn Berents II-j, II-k, II-l, II-r.

Jabingh

Wubbe Wubbens III-i, III-m.

Jacobs

Evert VII-u, VII-w; Nelle IV-j; Trijntie III-a.

Jager

Henk VIII-a, VIII-y; Ilse IX-l.

Jans

Arien II-m; Casper (Carspel) VII-b; Elle VII-b; Eltje V-ah; Geert III-f, III-g; Gijssel III-r; Grietje III-l, VII-x; Otto V-i, *55; Renske V-i; Wirtie III-o.

Janssen

Jan Karels IV-an; Vrouwke IV-an, IV-as.

Joesten

Geert V-ac.

Jonas

Wija IX-e.

Jurjens

Gerdt VI-d, VI-g; Pieter XI-b, XI-c; Tammo XII-c.

Kamer

Jan Jans III-ac; Jantje Jans III-ac, III-x.

Kamp, der

N.N.Van X-a, X-g.

Karsiens

Jantjen V-af, V-aj.

Kaspers

Ettje VII-ae, VII-y; Jan VII-af, VII-z; Pieter VII-ac, VII-ad; Teilko VII-ag, VII-ah.

Keijer

Berent Derks VII-ah; Frouke VII-ag, VII-ah.

Klaasens

Eltje VI-aa, VI-z; Geertruid Swaantjes VI-ad, VI-ae.

Klaassens

Grietje VII-y.

Klap

Gerrit Haijes III-u, III-v; Nieske IV-ai, IV-a.

Klasens

Folkerdine VI-x; Gepke VI-w; Harmine VI-y; Magdalena VI-ab.

Klatter

Klaas Willems V-ak; Luktje Klaassens V-ag, V-ak.

Klooster

Berend Geerts II-k, II-l.

Kluiter

Eija XII-g.

Koilers

Grietje VII-k, VII-m.

Koller

Jan Folkerts III-z; Siemen Folkerts III-ae, III-z.

Koning

Geessien V-ap.

Koolman

Emke Olferts III-t; Olfert Lulofs III-t, III-y.

Korte

Wubbina IX-a, IX-g.

Koster

Tje VII-ah.

Kramer

Bartje Jans VII-l, VII-m.

Laan, van der

Abel VIII-i, VIII-j; Anje Jans V-aq; Antje IX-b, IX-e; Arend Abels VIII-i; Arend IX-a, IX-f, IX-g; Rikste IX-c, IX-d.

Loorbach

Elja IX-m; Geert (Gerrie) VII-ak, VII-am; Rogier VIII-x; Warnar VIII-w, VIII-z.

Luckas

Geertruijd IV-d.

Luitjes

Scheltie VI-af.

Luppens

Anna V-az; Borchert V-bh; Evert Jans IV-aq; Evert V-at; Hillechien V-bf; Jantje V-av; Roelf V-bb; Tiddo Everts IV-aq, IV-ay.

Maars, ter

Geertien Reints VII-s, VII-v.

Meening

Adde VII-f, VII-g.

Meer, van der

Sophia Johanna Catharina VIII-s.

Meijer

Gerardus V-au; Harm V-au, V-ay.

Meijners

Fosse IV-b, IV-c.

Mein

Reinje Geerts IV-av.

Melcherts

Bouwina I-d, I-f.

Mening

Jarke V-ab, V-z.

N.N.

Borchert Q-a, Q-b; Doede VI-f; Geertje VI-a, VI-b; Greet XII-b, XII-k; Harmen VI-a, VI-b; Lucretia V-a, V-b; Maria V-aw, V-ax.

Nannens

Addo III-c, III-d; Luppe V-h.

Nannes

Adde IV-ag; Elze IV-ad; Engelbert VII-i, VII-j; Gijssel IV-af; Hindrick IV-ab, IV-ac; Menste IV-aa; Mientje IV-ah; Wubbo IV-ae.

Nannings

Hinderik VI-ah.

Nieholt

Jan Clasens V-q, V-v.

Ockens

Wipke VI-e, VI-j.

Ockes

Geertien III-a, III-k.

Oevelen, van

Adriana Cornelia Johanna (Sjaan) VIII-t.

Okken

Anno Harm (Hans) XII-i, XII-j; Bijamine XIII-a, XIII-l; Jakob (Jaap) XII-i; Leonie XIII-b, XIII-k.

Olinck

Swaentien Jans IV-n.

Ottes

Frouke V-af.

Pals

Christiaan V-aq; Jan V-ao, V-aq, V-ar.

Palts

Hindrik Brouwer VIII-h; Jan VIII-h, VIII-j.

Pannenborg

Aaltje Eltjes VII-ac.

Phopkens

Eelske II-a, II-b.

Pieters

Antie IV-v, IV-y; Eelske II-f; Geeske Q-a, Q-b; Klare IV-ab, IV-ac; Lucas VII-h, VII-j; Menste II-e.

Plaat

Grietje Harms VII-ac, VII-ad; Harm Willems VII-ac.

Prins

Albertje IX-c.

Reer

Martje VI-ap.

Reit

Jan Harms II-m.

Riet

Harm Jans II-m, II-p.

Rijks

Martje V-bd.

Ripperts(?)

Lucas IV-d.

Roelfs

Berent III-l.

Roelofs

Neesje II-n, II-o.

Saxenhausen

Evert V-a, V-b.

Saxenhuisen

Machdalena IV-d, IV-f.

Scheltes

Theodorus IV-q, IV-s.

Schelts

Eltijn Doedine V-r, V-t.

Schinkel

Ester IV-w, IV-y.

Schmaal

Hermannus IV-t, IV-u.

Schoonhoven

Antje VII-af, VII-z; Christiaan Reemts VII-z.

Schuiring

Jacob IV-j.

Schuiringe

Trijntje Jacobs IV-i, IV-j.

Schuur

Ansje Martha Jantje VII-ak, VII-am, VII-ao; Geuko Hendrik (Gudi) VII-ai, VII-aj; Geuko VI-ap; Jan VI-ap, VI-ax; Janine Henrike VIII-s, VIII-v; Martha Antje Henderika VII-al, VII-an; Petra Anetta VIII-t, VIII-u.

Sibelkens

Remke VI-c, VI-f.

Siemens

Anna Margaretha III-z; Arend V-bd; Elisabeth V-bd, V-be.

Sijbens

Pieter IV-ac.

Sjouw

Pietertje XI-i.

Slijm

Jantje Eppes IV-am.

Sloots

Bastiaan XIII-a, XIII-l; Tirza XIV-b.

Smaal

Petertijn V-w, V-x.

Smeets

Dook IX-j; Fieke IX-h; Louis VIII-s; Nicolaas VIII-s, VIII-v.

Smit

Antje Jans VII-ab, VII-x; Geertje IX-f, IX-g; Henriette XIII-h, XIII-i; Jakob IX-f; Jan Freerks VII-x.

Snijder

Roelf Jans II-o.

Sterenborg

Alke Harms VII-t, VII-v.

Striessenou

Eilko IX-e; Geessien IX-e.

Stuit

Harmke Jans III-ac.

Talens

Annet VIII-w, VIII-z.

Tammes

Karsien V-af; Sibelke VI-f.

Teekens

Albert XII-b, XII-k; Annemieke XIII-g; Fiebo XI-d, XI-h; Frank XIII-f; Zwaantje Maria XII-a, XII-h.

Telkamp

Albertje Alberts VIII-h.

Thiessens

Elle VIII-c; Frieske VIII-f; Heelena VIII-e; Heije VIII-g.

Tichelaar

Aaltjen Jans IV-ai.

Tiddens

Albert IV-f; Geerdt Harms V-ah.

Tielman

Berend IV-aj, IV-ak.

Timmer

Annie VI-as; Antje V-bj, V-bk; Eeke VI-aw; Ekko V-aw, V-ax; Ekko Warntjes IV-aw; Geertje VI-az; Harm VI-at; Jan VI-au; Jantje V-bg, V-bi; Marietje VI-aq; Meindert VI-ar; Pieter V-bc; Roelf V-ba, V-bl, V-bm; Willem VI-av, VI-ay; Willem Ekkes IV-aw, IV-ax.

Trof

Hilje IX-f.

Veeger

Harm Berends IV-ai; Jan Harms IV-ai, IV-a.

Venema

Harm IV-at, IV-av; Koene IV-av; Mien XII-i.

Visscher

Antje Pieters IV-aw.

Vlag, van der

Roelf VIII-q, VIII-r; Steffen VIII-q.

Volders

Klaas IX-c, IX-d.

Vonk

Lucretia VII-al.

Vries, de

Aaltje Borcherts III-aa, III-ad; Alke (Heilke?) Borgers III-u, III-v; Alke IV-aq, IV-ay; Antje Borcherts III-t, III-y; Berend IV-az; Berendiena IV-at, IV-av; Borchert Berendsz II-n, II-o; Borgert IV-al, IV-am; Bouwina Borcherts III-w; Engeltje V-aq, V-ar; Harm IV-au; Harmke IV-aw, IV-ax; Jan IV-ao, IV-ap; Jantje V-ao, V-aq; Katharina Borgerts III-ae, III-z; Maria V-au, V-ay; Melchert Borcherts III-ab, III-b; Remke IV-aj, IV-ak, V-ap, V-as; Roelf IV-an, IV-ar, IV-as, V-bd, V-be; Roelof Borcherts III-ac, III-x.

Vriesde

Hillie XIII-c, XIII-j.

Walters

Geertje V-bm.

Wegen, van der

Alex VII-am, VII-ao.

Wending

Wijbe X-i, X-k.

Westera

Roelfien Berents III-ab, III-b.

Wiebrands

Derk X-j; Zwaantje X-c, X-j.

Wijk, de

Jan Harms II-j, II-l.

Willems

Anje IV-ac.

Wiltes

Hero V-e, V-g.

Winterboer

Swaantje X-j.

Wirties

Jan III-o, III-s.

Wirtjes

Trijntje I-d.

Wubbes

Hindrick III-r.

Zuur

Stientje V-au.

zonder achternaam

N.N. II-a, II-b, V-s.

* verwijzing naar noot.