Familie overzicht van Wubbe op 't Bruininck (±1502-?)

terug naar hoofdmenuFree counter and web statsG.H. Schuur - MMVI -


© 2006  G.H. Schuur

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.186.20060927


Probant

Q-a  hij zelf Wubbe op 't Bruininck is geboren rond 1502.

Zoon Bruin is erfgenaam.
Register van hoenderbelastingen:
1568 Weende eigenerfden: Wubbe Bruininck. Idem 1570 en 1571
1569 Weende eigenerfden: Woltcke Bruininck.[]
Register van breuken:
20-11-1573 Gerth Trenninck is verdragen van der wundijnge he Wubbe Bruininck unforsens gedan, voer enn emder gulden to betalen over achte dage soe daer lempte blift is unfordrage steijth sijn tidt.
20-11-1573 Wubbe Bruininck is verdragen van ehnn kleen wunde he GerthTrenninck inth hoft gedann, doch geen mester eme de geheleth, voor ehnn keijser gl. is betalth.

Wubbe is gehuwd met Woltke Bruininck, zie Q-b.

Q-b  zijn vrouw Woltke Bruininck, dochter van Bruin N.N. (I-a), is geboren rond 1507 te Vlagtwedde, is overleden na 1569 aldaar. Woltke werd minstens 62 jaar.

Woltke is gehuwd met Wubbe op 't Bruininck, zie Q-a.

Graad I

I-a  zijn schoonvader Bruin N.N. is geboren rond 1485.

I-b  zijn zoon Bruin Wubbes Bruininck, zoon van Wubbe op 't Bruininck (Q-a) en Woltke Bruininck (Q-b), is geboren rond 1532 te Vlagtwedde, is overleden tussen 1574 en 1589 aldaar. Bruin werd hoogstens 57 jaar.

Zoon Wubbe is erfgenaam.
Register van hoenderbelastingen:
1573 Weende, eigenerfden: Bruin Bruininck; 1574 idem.
Register van breuken:
[04-10-1571: ]Brun Bruininck is mit den Drosten verdragen vann de wundinge he Gerth Moller gedan upt hoft vor twe karolij gl. is betalth.

Graad II

II-a  zijn kleinzoon Wubbe Bruins Bruininck, zoon van Bruin Wubbes Bruininck (I-b), landbouwer, is geboren rond 1562 te Vlagtwedde, is overleden tussen 1609 en 1632. Wubbe werd hoogstens 70 jaar.

Zoon Harm Wubbes is erfgenaam.
Register van hoenderbelasting:
1589 Weende, eigenerfden: Wubbe Bruininck; idem 1590 t/m 1592.
Breukregister:
1587 Geistlicher Jurisdictie. Wubbe Bruininck als Sendtwroger so im Seendt niet erschenen, gecomponiert vor ein daler. xxx st.
(sendtwroger is een aangever van een vergrijp tegen de geestelijkheid)
30-11-1609: Wubbe Brueninck tegen Abele Geerdes vrouwe.
26-11-1612: Wubbe Bruininck op 1 reael accordeert wegen mandat so de kerckvoechden van Vlachtwedde overgeven 2 - 8 - 0.
01-08-1640: Harmen Bruininck op die begreffnisse van sein moder an die nabuirs beer geschoncken, daerom verdragen op vijff Caroli guldens 5 - 0 - 0.

Wubbe trouwt rond 1598 te Vlagtwedde op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige N.N., zie II-b.

II-b  zijn behuwd kleindochter N.N. is geboren rond 1573, is overleden rond 1640. N werd ongeveer 67 jaar.

N trouwt rond 1598 te Vlagtwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Wubbe Bruins Bruininck, zie II-a.

Graad III

III-a  zijn behuwd achterkleinzoon Jan N.N. is geboren rond 1595 (?).

Jan trouwt (huw.contr.) op zondag 9 maart 1625 te Vlagtwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige N.N., zie III-c.

III-b  zijn achterkleinzoon Harm Wubbes Bruiningh, zoon van Wubbe Bruins Bruininck (II-a) en N.N. (II-b), landbouwer, is geboren rond 1598 te Vlagtwedde, is overleden tussen 1675 en 1684 aldaar. Harm werd hoogstens 86 jaar.

09-01-1632 Insaken Olert Edingh- impt. versoeckende dat d'erfgenamen van zal.Wubbe Bruiningh-ged. moghten werden condemneert omme in te brengen heuren bescheidt over soodane tegens huiden opgesechte acker boulandts op de Ellersinghbuiren-essche (idem meedlandt tot Friescheloo) zullen inhebben (idem uut Edingh erve ter ondersette) ter sette of anders sonder eigendom voor resterende 50 Emder gld. van heurluiden zal. bestemoders boedel uut Edingh huis. Daartegen de voors. gedageden (idem Herman Bruiningh) sulx ontkennende....
29-02-1632 InsaekenHerman Bruiningh-impt. versoeckende dat Albert Huistingh als voorstander van zal.Engel Hulsinghe kinderen- gedaegde muchte werden condemneert omme hem te restitueren soodaene 3 jaerlix, als sijn zal. vader Wibbe Bruiningh heeft moeten uutkeren, naerdat, der pupillen grotevader Jartke Hulsingh voors.renten tot sijnen last genomen ...... alles vermoege getuigenissen van den 12e en 13e oct.1603 ...
01-08-1640 Harmen Bruininck op die begreffnisse van zijn moder an die nabuirs beer geschoncken, daerom verdragen op 5 Car.gld. 5 - 0 - 0.
06-03-1667 Huw.contr. te Weende tussen Geert Bruininck en Swanke Luickens.
De ouders van de bruidegom beloven 1000 Cal.gld. aan hun zoon mee te geven.
Dedingsluiden bruidegom: Harm Bruininck - vader, Wubbe Bruininck - broeder, Frerick Ottes, Berendt Liefstinck, Harm Loerinck.
09-11-1675 Harmen Bruininck betaalt wegens uitinge van sijn vrouw.
02-11-1678 Insaken Harmen Bruiningh-impt. verd.hebb. Geert Bruiningh-ged. ,teneinde ged. soude moeten answeren als sibbevoogtover wijlen Albert Halminghs minderjarige kinderen bij Geertien Bruiningh verwekt... des gedagedes broeder Wubbe Bruiningh is ouder van jaren.
29-09-1684 Huw.contr. te Blijham (opgemaakt door de Pastor van Vlagtwedde) tussen Aicke Bruininck en Froucke Harms.
De bruidegom brengt in 100 Car.gld. van vaderlijk en moederlijk goed alsmede 700 Car.gld. gewonnen goed. De bruid neemt de bruidegom en voorkinderen op in haar behuizing.
Dedingsluiden bruidegom: Wubbe en Geert Bruininck - broeders, Wubbe Heijes, Berent Frericks en Geert Banninck.

Harm trouwt rond 1628 te Vlagtwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Icke Geerts Stroedingh, zie III-e.

III-c  zijn achterkleindochter N.N., dochter van Wubbe Bruins Bruininck (II-a) en N.N. (II-b), is geboren rond 1600.

N trouwt (huw.contr.) op zondag 9 maart 1625 te Vlagtwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan N.N., zie III-a.

III-d  zijn achterkleinzoon Jan Wubbes, zoon van Wubbe Bruins Bruininck (II-a) en N.N. (II-b), is geboren rond 1605.

Jan trouwt rond 1635 te Vlagtwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Swaencke Ellinck, zie III-f.

III-e  zijn behuwd achterkleindochter Icke Geerts Stroedingh, dochter van Geert Aickes Stroedingh en Geertjen Berends ten Campe, is geboren rond 1608 te Ellersinghuizen (GR), is overleden tussen 1675 en 1684. Icke werd hoogstens 76 jaar.

Icke trouwt rond 1628 te Vlagtwedde op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Harm Wubbes Bruiningh, zie III-b.

III-f  zijn behuwd achterkleindochter Swaencke Ellinck is geboren rond 1610 (?).

Swaencke trouwt rond 1635 te Vlagtwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jan Wubbes, zie III-d.

Graad IV

IV-a  zijn behuwd achterachterkleinzoon Albert Elzes Halmingh, zoon van Elze Engelkes Halmingh, is geboren rond 1630 te Onstwedde, is overleden voor woensdag 2 november 1678. Albert werd hoogstens 48 jaar.

Albert trouwt rond 1660 op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Geertien Harms Bruiningh, zie IV-e.

IV-b  zijn achterachterkleinzoon Wubbe Harms Bruiningh, zoon van Harm Wubbes Bruiningh (III-b) en Icke Geerts Stroedingh (III-e), landbouwer, is geboren rond 1630 te Vlagtwedde, is overleden rond 1706. Wubbe werd ongeveer 76 jaar.

Zoon Harm is erfgenaam.
Albertien Engels, dan Weduwe van Hindrick Renties verkoopt op 01-11-1683 (RA VI w 3) het Wijbelingh pachtwijze voor 9 jaren aan Wubbe Bruininck en Aeltien Berends Lieffstingh. Deze pachtwijze aankoop heeft tot duurzame eigendom geleid.
Betaald voor begraven op 17-9-1706

Wubbe trouwt (huw.contr.) op zondag 4 juli 1660 te Vlagtwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Aeltien Berents Lieffstinck, zie IV-g.

IV-c  zijn achterachterkleinzoon Geert Harms Bruiningh, zoon van Harm Wubbes Bruiningh (III-b) en Icke Geerts Stroedingh (III-e), is geboren rond 1635.

Geert trouwt (huw.contr.) op zondag 6 maart 1667 te Vlagtwedde op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Swancke Luickens Hulsinck, zie IV-h.

Geert trouwt voor 1693 op hoogstens 58-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 58-jarige Hendrickien Hindricks, zie IV-d.

IV-d  zijn behuwd achterachterkleindochter Hendrickien Hindricks is geboren rond 1635 (?).

Hendrickien trouwt voor 1693 op hoogstens 58-jarige leeftijd met de hoogstens 58-jarige Geert Harms Bruiningh, zie IV-c.

IV-e  zijn achterachterkleindochter Geertien Harms Bruiningh, dochter van Harm Wubbes Bruiningh (III-b) en Icke Geerts Stroedingh (III-e), is geboren rond 1637.

Geertien trouwt rond 1660 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Albert Elzes Halmingh, zie IV-a.

IV-f  zijn achterachterkleinzoon Aike Harms Bruiningh, zoon van Harm Wubbes Bruiningh (III-b) en Icke Geerts Stroedingh (III-e), is geboren rond 1639.

Aike trouwt in 1669 op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige N.N., zie IV-i.

Aike trouwt (huw.contr.) op dinsdag 26 september 1684 te Blijham op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Froucke Harms, zie IV-j.

IV-g  zijn behuwd achterachterkleindochter Aeltien Berents Lieffstinck, dochter van Berendt Kelbergen en Dedde Mennes, is geboren rond 1640 te Vlagtwedde, is overleden op dinsdag 28 augustus 1703 aldaar. Aeltien werd ongeveer 63 jaar.

Aeltien trouwt (huw.contr.) op zondag 4 juli 1660 te Vlagtwedde op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Wubbe Harms Bruiningh, zie IV-b.

IV-h  zijn behuwd achterachterkleindochter Swancke Luickens Hulsinck is geboren rond 1642 (?).

Swancke trouwt (huw.contr.) op zondag 6 maart 1667 te Vlagtwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Geert Harms Bruiningh, zie IV-c.

IV-i  zijn behuwd achterachterkleindochter N.N. is geboren rond 1644 (?).

N trouwt in 1669 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Aike Harms Bruiningh, zie IV-f.

IV-j  zijn behuwd achterachterkleindochter Froucke Harms is geboren rond 1659 (?).

Froucke trouwt (huw.contr.) op dinsdag 26 september 1684 te Blijham op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 45-jarige Aike Harms Bruiningh, zie IV-f.

Graad V

V-a  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Jarcke Harms Thedingh, zoon van Harm Jarckes Thedingh en Jantien Hansen Huitzingh, is geboren rond 1660 te Onstwedde.

Jarcke is gehuwd met Sibille Wubbes, zie V-d.

V-b  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Hilwert Elses is geboren rond 1660 te Vrieschelo.

Hilwert trouwt voor 1698 te Vlagtwedde op hoogstens 38-jarige leeftijd met de hoogstens 31-jarige Icke Wubbes, zie V-i.

V-c  zijn verre kleinzoon (5e graad) Harm Wubbes Bruiningh, zoon van Wubbe Harms Bruiningh (IV-b) en Aeltien Berents Lieffstinck (IV-g), is geboren rond 1660 te Vlagtwedde, is overleden op woensdag 25 oktober 1741 aldaar. Harm werd ongeveer 81 jaar.

Eerst was Aeltien Harms erfdochter, later kreeg hij uit zijn 2e huwelijk nog zoons. Toen werd Wubbe Harms erfzoon. Waarschijnlijk had hij er niet meer op gerekend nog een zoon te krijgen.
1693: Lidmaten te Vlagtwedde:
Weende 204: Harm Bruininck; Weende 205: Willemtien Renwerinck obiit 30-01-1701.
06-11-1701 Harmen Bruininck betaalt wegens sijns vrouws groeve.
28-10-1712 Huw.contr. tussen Aaltien Harms Bruiningh en Reint Frericks Hardingh:
Harm Bruiningh neemt zijn schoonzoon op in zijn behuizing "het Bruiningh" genaamd en tot Weende gelegen. De 2 zusters van de bruid worden uitgeboedeld met elk 2000 Car.gl. benevens diverse goederen. Ook krijgen zij een aandeel uit het moederlijk goed "het Hiddingh".
De broer van de bruids vader, Berent genaamd krijgt jaarlijks 100 Car.gl.
Dedingluiden bruid: Harmen Bruiningh - vader, Diacon Remcke Wiebelingh, Jarco Thedingh en Hilwert Elses - ooms, Geert Boelmans- oude oom, Else Halweringh, Berent Liefstingh, Remcke Mennes, Hiscke Wubbes, Homme Jans vooght van Westerwolde, Albert Eemsingh en Lammert ten Velthuis - vedders.
06-12-1729 In het testament van Harmen Bruiningh wordt bepaald dat alle bezittingen gaan naar de oudste zoon uit zijn 2e huwelijk in plaats van naar de oudste dochter uit zijn 1e huwelijk.
1733: Bijdrage voor de Lantssoldaat: Weende, Harmen Bruiningh
5 st. 4 p

Harm trouwt op donderdag 23 december 1688 te Vlagtwedde op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Willemtien Berents Renweringh, zie V-h.

Harm trouwt op zondag 4 mei 1721 te Vlagtwedde op ongeveer 61-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Annecke Egberts, zie V-o.

V-d  zijn verre kleindochter (5e graad) Sibille Wubbes, dochter van Wubbe Harms Bruiningh (IV-b) en Aeltien Berents Lieffstinck (IV-g), is geboren rond 1664 te Vlagtwedde, is gesneuveld.

Sibille is gehuwd met Jarcke Harms Thedingh, zie V-a.

V-e  zijn verre kleinzoon (5e graad) Elze Alberts Halmingh, zoon van Albert Elzes Halmingh (IV-a) en Geertien Harms Bruiningh (IV-e), is geboren rond 1665 te Onstwedde. V-f  zijn verre kleinzoon (5e graad) Jan Wubbes, zoon van Wubbe Harms Bruiningh (IV-b) en Aeltien Berents Lieffstinck (IV-g), is geboren rond 1665 te Vlagtwedde.

Jan trouwt voor 1698 te Onstwedde op hoogstens 33-jarige leeftijd met de hoogstens 31-jarige Trijntje Michaels, zie V-g.

V-g  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Trijntje Michaels, dochter van Michael Fabricius en Anna Jans Hoftingh, is geboren rond 1667, is overleden op dinsdag 21 februari 1747 te Onstwedde, is begraven op zondag 26 februari 1747 aldaar. Trijntje werd ongeveer 80 jaar.

Trijntje trouwt voor 1698 te Onstwedde op hoogstens 31-jarige leeftijd met de hoogstens 33-jarige Jan Wubbes, zie V-f.

V-h  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Willemtien Berents Renweringh, dochter van Berent Wilts Renweringh en Gepke Alberts Broers, is geboren rond 1667 te Veele (GR), is overleden op zondag 30 januari 1701 te Vlagtwedde. Willemtien werd ongeveer 34 jaar.

Willemtien trouwt op donderdag 23 december 1688 te Vlagtwedde op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Harm Wubbes Bruiningh, zie V-c.

V-i  zijn verre kleindochter (5e graad) Icke Wubbes, dochter van Wubbe Harms Bruiningh (IV-b) en Aeltien Berents Lieffstinck (IV-g), is geboren rond 1667 te Vlagtwedde.

Icke trouwt voor 1698 te Vlagtwedde op hoogstens 31-jarige leeftijd met de hoogstens 38-jarige Hilwert Elses, zie V-b.

V-j  zijn verre kleindochter (5e graad) Engeltje Alberts Halmingh, dochter van Albert Elzes Halmingh (IV-a) en Geertien Harms Bruiningh (IV-e), is geboren rond 1668 te Onstwedde. V-k  zijn verre kleindochter (5e graad) Ycke Alberts Halmingh, dochter van Albert Elzes Halmingh (IV-a) en Geertien Harms Bruiningh (IV-e), is geboren rond 1670 te Onstwedde. V-l  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Lutgert Willems Rencks, dochter van Willem Roelfs Rencks en Jantien Berents, is geboren rond 1678 te Roswinkel (GR).

Lutgert trouwt (huw.contr.) op maandag 23 juni 1698 te Vlagtwedde op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Remcke Wubbes, zie V-m.

V-m  zijn verre kleinzoon (5e graad) Remcke Wubbes, zoon van Wubbe Harms Bruiningh (IV-b) en Aeltien Berents Lieffstinck (IV-g), is geboren te Vlagtwedde, is gedoopt op donderdag 24 maart 1678 aldaar.

Remcke trouwt (huw.contr.) op maandag 23 juni 1698 te Vlagtwedde op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Lutgert Willems Rencks, zie V-l.

V-n  zijn verre kleinzoon (5e graad) Berent Wubbes, kind van Wubbe Harms Bruiningh (IV-b) en Aeltien Berents Lieffstinck (IV-g), is gedoopt op donderdag 12 september 1686 te Vlagtwedde. V-o  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Annecke Egberts, dochter van Egbert Hindricks en Griete Geerts, is geboren te Ellersinghuizen (GR), is gedoopt op donderdag 6 november 1687 te Vlagtwedde, is overleden voor 1764 aldaar. Annecke werd hoogstens 76 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Annecke trouwt op zondag 4 mei 1721 te Vlagtwedde op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 61-jarige Harm Wubbes Bruiningh, zie V-c.

Graad VI

VI-a  zijn verre behuwd kleinzoon (6e graad) Harm Jans is afkomstig uit Blijham.

Harm is gehuwd met Geertien Hilwerts, zie VI-d.

VI-b  zijn verre behuwd kleinzoon (6e graad) Reint Frericks Hardingh, zoon van Frerick Reints Hardingh en Getert Nannes Stroedingh, is geboren rond 1685 te Onstwedde, is overleden op dinsdag 1 oktober 1720. Reint werd ongeveer 35 jaar.

In de kerkeraadshandelingen van Vlagtwedde is:
Reijnt Frericks Bruiningh aangenomen op 08-06-1714 / obeït 01-10-1720 (nr.665)
en Aeltien Harmens Bruiningh aangenomen op 10-06-1707 / obeït 15-03-1720 (nr.484)

Tot ca. 1750 was het de gewoonte in Westerwolde dat, als een erfdochter trouwde, haar bruidegom dan zijn familienaam wijzigde en die van het erve aannam. Zo wordt in dit geval Reijnt Frericks Hardingh dus veranderd in Reijnt Frericks Bruiningh, omdat hij na zijn huwelijk ging inwonen bij zijn schoonvader Harmen Bruiningh in de behuizing " Het Bruininghe " genoemd en tot Weende gelegen. (zie huw.contract)
Reijnts broer Frerick kreeg de beschikking over " Het Nannes " bij Onstwedde. Verder wordt in het huwelijkscontract nog gesproken over zijn schoonmoeders bezittingen " Het Hiddingh ".
De uitgang "ing" betekent "zoon van".

Als zijn schoonvader Harm Wubbes Bruiningh voor de 2e keer trouwt, krijgt hij nog 1 dochter en 3 zoons. Nu herroept hij zijn oorspronkelijke wilsbeschikkingen bepaalt dat de oudste van deze zoons het Bruiningh-erve zal erven.

Op 30-05-1715 verkopen Claes en Swaentien Aijssinghe de erfplaats het Gooringhe te Ellersinghuizen aan Reijnt Frericks Harding, gehuwd geweest met Aeltien Harms Bruining. Deze gaat zich in 1721, als hij de erfplaats gaat bewonen, Reijnt Frericks Goring noemen.

Reint trouwt (Huw.contr.28-10-1712) op donderdag 27 oktober 1712 te Vlagtwedde op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Aeltien Harms Bruiningh, zie VI-c.

VI-c  zijn verre kleindochter (6e graad) Aeltien Harms Bruiningh, dochter van Harm Wubbes Bruiningh (V-c) en Willemtien Berents Renweringh (V-h), is geboren rond 1690 te Vlagtwedde, is overleden op vrijdag 15 maart 1720. Aeltien werd ongeveer 30 jaar.

Aeltien trouwt (Huw.contr.28-10-1712) op donderdag 27 oktober 1712 te Vlagtwedde op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Reint Frericks Hardingh, zie VI-b.

VI-d  zijn verre kleindochter (6e graad) Geertien Hilwerts, dochter van Hilwert Elses (V-b) en Icke Wubbes (V-i), is geboren rond 1692 (?).

Geertien is gehuwd met Harm Jans, zie VI-a.

VI-e  zijn verre kleinzoon (6e graad) Else Hilwerts, zoon van Hilwert Elses (V-b) en Icke Wubbes (V-i), is geboren rond 1692 (?). VI-f  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Boelmans Willems Heijes is geboren rond 1694 (?).

Boelmans trouwt rond 1719 te Onstwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Willemtien Harms, zie VI-j.

VI-g  zijn verre behuwd kleinzoon (6e graad) Boele Jans ter Wisch is geboren rond 1695 (?).

Boele trouwt voor 1723 te Vlagtwedde op hoogstens 28-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Albertien Harms, zie VI-h.

VI-h  zijn verre kleindochter (6e graad) Albertien Harms, dochter van Harm Wubbes Bruiningh (V-c) en Willemtien Berents Renweringh (V-h), is gedoopt op zaterdag 1 januari 1695 te Vlagtwedde.

Albertien trouwt voor 1723 te Vlagtwedde op hoogstens 28-jarige leeftijd met de hoogstens 28-jarige Boele Jans ter Wisch, zie VI-g.

VI-i  zijn verre kleindochter (6e graad) Anne Hilwerts, dochter van Hilwert Elses (V-b) en Icke Wubbes (V-i), is geboren rond 1698 (?).

Anne trouwt op zondag 15 mei 1735 te Onstwedde op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Albert Hiskes, zie VI-k.

VI-j  zijn verre kleinzoon (6e graad) Willemtien Harms, zoon van Harm Wubbes Bruiningh (V-c) en Willemtien Berents Renweringh (V-h), is gedoopt op zondag 30 januari 1701 te Vlagtwedde, is gesneuveld.

Willemtien trouwt rond 1719 te Onstwedde op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Boelmans Willems Heijes, zie VI-f.

VI-k  zijn verre behuwd kleinzoon (6e graad) Albert Hiskes is geboren rond 1705 (?).

Albert is gehuwd met Willemke Jans. Willemke is geboren rond 1668 (?), is begraven op woensdag 4 mei 1740 te Onstwedde. Willemke werd ongeveer 72 jaar.

Albert trouwt op zondag 15 mei 1735 te Onstwedde op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Anne Hilwerts, zie VI-i.

VI-l  zijn verre kleinzoon (6e graad) Wubbe Harms, zoon van Harm Wubbes Bruiningh (V-c) en Annecke Egberts (V-o), is gedoopt op vrijdag 12 maart 1723 te Vlagtwedde.

Wubbe trouwt (huw.contr.) op donderdag 4 oktober 1764 te Vlagtwedde op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anna Geerts Nanningh, zie VI-r.

VI-m  zijn verre kleinzoon (6e graad) Grietien Harms, zoon van Harm Wubbes Bruiningh (V-c) en Annecke Egberts (V-o), is gedoopt op zondag 28 april 1726 te Vlagtwedde.

Grietien trouwt op zondag 14 mei 1752 te Onstwedde op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Derk Hindricks Hiddingh, zie VI-n.

VI-n  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Derk Hindricks Hiddingh is geboren rond 1727 (?).

Derk trouwt op zondag 14 mei 1752 te Onstwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietien Harms, zie VI-m.

VI-o  zijn verre kleinzoon (6e graad) Egbert Harms, zoon van Harm Wubbes Bruiningh (V-c) en Annecke Egberts (V-o), is gedoopt op zondag 26 juni 1729 te Vlagtwedde.

Egbert trouwt op vrijdag 18 maart 1763 te Vlagtwedde op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hillegien Roelfs Oosterveld, zie VI-q.

VI-p  zijn verre kleinzoon (6e graad) Jan Harms, kind van Harm Wubbes Bruiningh (V-c) en Annecke Egberts (V-o), is gedoopt op zondag 7 juni 1733 te Vlagtwedde, is overleden na 1765. Jan werd minstens 32 jaar, 6 maanden en 24 dagen. VI-q  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Hillegien Roelfs Oosterveld is geboren rond 1738 (?).

Hillegien trouwt op vrijdag 18 maart 1763 te Vlagtwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Egbert Harms, zie VI-o.

VI-r  zijn verre behuwd kleindochter (6e graad) Anna Geerts Nanningh is geboren rond 1739 (?).

Anna trouwt (huw.contr.) op donderdag 4 oktober 1764 te Vlagtwedde op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 41-jarige Wubbe Harms, zie VI-l.

Graad VII

VII-a  zijn verre kleindochter (7e graad) Willemtie Reints, dochter van Reint Frericks Hardingh (VI-b) en Aeltien Harms Bruiningh (VI-c), is gedoopt in 1713 te Vlagtwedde. VII-b  zijn verre kleindochter (7e graad) Geter Reints, dochter van Reint Frericks Hardingh (VI-b) en Aeltien Harms Bruiningh (VI-c), is gedoopt in 1715 te Vlagtwedde. VII-c  zijn verre kleinzoon (7e graad) Harm Reints, zoon van Reint Frericks Hardingh (VI-b) en Aeltien Harms Bruiningh (VI-c), is gedoopt in 1716 te Vlagtwedde. VII-d  zijn verre kleinzoon (7e graad) Freerk Reints Goring, zoon van Reint Frericks Hardingh (VI-b) en Aeltien Harms Bruiningh (VI-c), is gedoopt op maandag 1 augustus 1718 te Vlagtwedde.

h.c. Blijham 15-05-1739 (113)
Freerck Reindts x Gepke Zebes
bruidegom:Harm Reints, broer; Freerck Hardingh, oom en principale voormont; Boele ter Wisch, aangetrouwde oom en sibbevoogd; Albertijn Harms, moei; Zwaantie Freercks, moei; Aike Nannings, aangetrouwde oom; Boelem Heijns, aangetrouwde oom; Jan Lammerts, zwager (tekent Ter Velthuis)
bruid:Pieter Remmes, stiefvader; Trijntie Harms, moeder; Heere Feijes, neef en princ. voormond; Berent Pieters, sibbevoogd; Reinder Elzes, vreemde voogd; Hero Sebes, broer; Trijntje Sebes, zuster.
getuigen:Joghem Remmes en Hinderk Elses


Freerk trouwt (h.c.) op vrijdag 15 mei 1739 te Blijham (GR) op 20-jarige leeftijd met de 17-jarige Gepke Sebens, zie VII-e.

VII-e  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Gepke Sebens, dochter van Zebo (Ockens) Heerens en Trijntie Harmens, is geref. gedoopt op zondag 18 mei 1721 te Blijham (GR).

Gepke trouwt (h.c.) op vrijdag 15 mei 1739 te Blijham (GR) op 17-jarige leeftijd met de 20-jarige Freerk Reints Goring, zie VII-d.

Graad VIII

VIII-a  zijn verre kleindochter (8e graad) Trijntie Freerks Goring, dochter van Freerk Reints Goring (VII-d) en Gepke Sebens (VII-e), is gedoopt op donderdag 22 maart 1742 te Winschoten. VIII-b  zijn verre kleinzoon (8e graad) Reint Freerks Goring, zoon van Freerk Reints Goring (VII-d) en Gepke Sebens (VII-e), is gedoopt op woensdag 16 december 1744 te Blijham. VIII-c  zijn verre kleindochter (8e graad) Geertruida Freerks Goring, dochter van Freerk Reints Goring (VII-d) en Gepke Sebens (VII-e), is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te Wedde. VIII-d  zijn verre kleinzoon (8e graad) Getert Freerks Goring, kind van Freerk Reints Goring (VII-d) en Gepke Sebens (VII-e), is gedoopt op zondag 25 januari 1750 te Wedde. VIII-e  zijn verre kleinzoon (8e graad) Harm Freerks Goring, zoon van Freerk Reints Goring (VII-d) en Gepke Sebens (VII-e), is Ned.Herv. gedoopt op zondag 31 januari 1751 te Wedde (GR) . VIII-f  zijn verre behuwd kleindochter (8e graad) Elzijn Harms Kroon, dochter van Harm Antonij en Annechien Jans Kroon, arbeidster, is gedoopt op zondag 6 februari 1752 te Winschoten, is overleden op donderdag 22 maart 1838 te Oude Pekela (GR). Elzijn werd 86 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Overlijdensakte: Overleden op 22 maart 1838 om 1uur, Elsien Harms Kroon, oud 84 jaar, van beroep: zonder, laatst gewoond hebbende te Oude Pekela, geboren te Meeden, laatst weduwe van Geert Berends Tipker, gewoond hebbende te Oude Pekela, nalatende 3 kinderen, zijnde de veredere gegevens de comparanten onbekend.
Volgens deze overl.akte zou ze rond 1754 in Meeden geboren zijn, wat haar zou maken tot een onbekend kind van Harm Heykes en fenje Laurens, de vernoeming van haar kinderen wijst echter overduidelijk op de hier gegeven afstamming. (Gens Nostra jrg.XXXVIII dec.1983 nr.12 blz.373)

Elzijn is gehuwd met Sebe Freriks Gorink, zie VIII-g.

Elzijn trouwt op zondag 15 maart 1801 te Oude Pekela (GR) op 49-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Geert Berends Tipker, zoon van Berend Tipkes en Aaltje Eltjes. Geert, arbeider, is geboren op zondag 7 april 1771 afkomstig uit Hoorn bij Wedde (GR), is overleden op dinsdag 31 juli 1827 te Oude Pekela (GR). Geert werd 56 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

overl.akte: Overleden in het huis nr.777, oud 54 jaren, van beroep arbeider.
Er zit tussen doopdatum en overlijden en verschil van 2 jaar!

Geert is gehuwd met Aaltjen Eltjes.

VIII-g  zijn verre kleinzoon (8e graad) Sebe Freriks Gorink, zoon van Freerk Reints Goring (VII-d) en Gepke Sebens (VII-e), voerman, is gedoopt op vrijdag 5 april 1754 te Winschoten, is overleden in 1796. Sebe werd 42 jaar.

Tijdens het huwelijk van zijn zoon Sebe op 11 nov.1815 was Elzijn Harms, zijn vrouw, al weduwe.
Door verschillende personen wordt verklaard dat zij Sebe Freerks als voerman in Oude Pekela goed hebben gekend en aanwezig zijn geweest op zijn begrafenis en dat Sebe Freerks in het jaar 1796 is overleden. (aldus dhr.Popkes+ te Beerta)

Sebe is gehuwd met Elzijn Harms Kroon, zie VIII-f.

VIII-h  zijn verre kleinzoon (8e graad) Harmem Freerks Goring, zoon van Freerk Reints Goring (VII-d) en Gepke Sebens (VII-e), is gedoopt op zondag 11 juli 1756 te Winschoten.

Graad IX

IX-a  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Geertjen Jans Bloem.

Geertjen is gehuwd met Harm Goren, zie IX-f.

IX-b  zijn verre kleindochter (9e graad) Gepke Goren, dochter van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), is geboren rond 1773, is overleden op zondag 14 december 1817. Gepke werd ongeveer 44 jaar. IX-c  zijn verre behuwd kleinzoon (9e graad) Derk Jans Croese is geboren rond 1775 (?) afkomstig uit Blijham.

Derk trouwt op zondag 21 april 1805 te Beerta op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Annechien (Croon) Goren, zie IX-h.

IX-d  zijn verre kleinzoon (9e graad) Harm Gorink, zoon van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), is gedoopt op zondag 15 september 1776 te Oude Pekela (GR). IX-e  zijn verre behuwd kleinzoon (9e graad) Freerk Wubbes Wage, zoon van Wubbe Freerks Wage en Jantje Willems, arbeider, is geboren op zondag 22 september 1776 te Wedde, is gedoopt op zondag 6 oktober 1776 aldaar, is overleden op vrijdag 3 november 1843 te Midwolda. Freerk werd 67 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Freerk gaat in ondertrouw op zondag 23 april 1809 te Finsterwolde op 32-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Annechien (Croon) Goren, zie IX-h.

Freerk trouwt op zondag 22 april 1827 te Midwolda op 50-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Tetje Hindriks Nap, dochter van Hindrik Jurjens Nap en Lijsbeth Arents. Tetje, arbeidster, is geboren op zaterdag 10 maart 1792 te Midwolda, is gedoopt op donderdag 15 maart 1792 aldaar, is overleden op vrijdag 21 februari 1879 te Ekamp Gem.Midwolda (GR). Tetje werd 86 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Tetje is gehuwd met Jan Jacobs Mooi.

IX-f  zijn verre kleinzoon (9e graad) Harm Goren, zoon van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), voerman, is gedoopt op zondag 1 augustus 1779 te Oude Pekela (GR).

Harm is gehuwd met Geertjen Jans Bloem, zie IX-a.

IX-g  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Geertje Hindriks Mulder, schipperske, is geboren rond 1780 (?) afkomstig uit Blijham, is overleden op dinsdag 24 april 1849 te Winschoterzijl/ Gem.Wedde (GR). Geertje werd ongeveer 69 jaar.

Geertje trouwt op zondag 19 november 1809 te Oude Pekela (GR) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Freerk Goren, zie IX-j.

IX-h  zijn verre kleindochter (9e graad) Annechien (Croon) Goren, dochter van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), arbeidster, is gedoopt op zondag 4 maart 1781 te Oude Pekela (GR), is overleden op donderdag 22 juni 1826 te Midwolda. Annechien werd 45 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Overleden als Annechien Sebes Goren.
Trouwt 1 als Annechien Sebes Kroen.
Bij haar overlijden is ze gehuwd met Freerk Wubbes Wage, bij de doop van het eerste kind uit dit huwelijk, Sebo (geb/ged. Finsterwolde 2/11.2.1810) heet de vader Fririk Wubbes Meijer, de moeder Annechien Sebes Croon. Het patroniem Willems genoemd bij het huwelijk, zal dus een verschrijving geweest zijn.
Bij het huwelijk van haar dochter Elsien wordt ze Annechien Sebes Groen genoemd.

Annechien trouwt op zondag 21 april 1805 te Beerta op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Derk Jans Croese, zie IX-c.

Annechien gaat in ondertrouw op zondag 23 april 1809 te Finsterwolde op 28-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Freerk Wubbes Wage, zie IX-e.

IX-i  zijn verre kleindochter (9e graad) Freeke Sebes Goren, dochter van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), is geboren op zondag 2 februari 1783 te Oude Pekela (GR).

Freeke trouwt op zondag 20 mei 1821 te Slochteren (GR) op 38-jarige leeftijd met de 29-jarige Hermann Henrich Rudolph (Harm) Pelgrim, zie IX-o.

IX-j  zijn verre kleinzoon (9e graad) Freerk Goren, zoon van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), schipper, is gedoopt op zondag 5 december 1784 te Oude Pekela (GR), is overleden op dinsdag 24 april 1849 te Winschoterzijl gem.Wedde (GR). Freerk werd 64 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Freerk trouwt op zondag 19 november 1809 te Oude Pekela (GR) op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Geertje Hindriks Mulder, zie IX-g.

Freerk trouwt op zaterdag 17 mei 1851 te Beerta op 66-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Antje Harms Ekkes, zie IX-r.

IX-k  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Engel Jans Swart, dochter van Jan Meints Swart en Trijntje Wigbolts Swart, is gedoopt op donderdag 7 december 1786 te Beerta, is overleden op donderdag 1 november 1855 aldaar. Engel werd 68 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Engel trouwt op zondag 10 maart 1811 te Beerta op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Reint Sebes Goren, zie IX-n.

IX-l  zijn verre kleindochter (9e graad) Trijntje Goren, dochter van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), is geboren op woensdag 10 januari 1787 te Oude Pekela (GR), is gedoopt op zondag 14 januari 1787 aldaar. IX-m  zijn verre kleindochter (9e graad) Grietje Goren, dochter van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), is geboren op maandag 27 oktober 1788 te Oude Pekela (GR), is gedoopt op zondag 9 november 1788 aldaar. IX-n  zijn verre kleinzoon (9e graad) Reint Sebes Goren, zoon van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), dagloner, is geboren op dinsdag 15 februari 1791 te Oude Pekela (GR), is gedoopt op zondag 20 februari 1791 aldaar, is overleden voor dinsdag 1 februari 1870. Reint werd hoogstens 78 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Hij is overleden na 14 mrt 1857 (huw) en voor 1 febr.1870 (overl. van Geertje Jans Landman.
Volkstelling 1840 van Beerta:
huisnr.178 - 3 gezinnen - 11 personen:
v.Ham Reinders Lukes 48 j. geb.Beerta, schoenmaker,
Mulder Luppien Hooites 38 j. geb.Nieuweschans
4 kinderen
Waalkens Okko Berends 60 j.
Goren Reint Sebes 49 j. geb.Oude Pekela, dagloner,
Zwart Engel Jans 53 j. geb.Beerta, zonder beroep,
Goren Reints Goren 17 j geb.Midwolde, zonder beroep jd,
Fenna Reints Goren 8 j. geb.Beerta, zonder beroep jd.

Volkstelling 1850 van Beerta: (62.1)
1.Goren Reint Sebes geb. 20-2-1791 Oude Pekela gehuwd.N.Herv. dagl.
huwt 14-3-1857 Grietje Jans Landman.
Op 20-5-1857 naar Winschoten.
2.Swart Engel geb. dec. 1786 Beerta gehuwd.N.Herv. zonder
overl.nov.1855
3.Goren Fenna geb. 1829 Beerta ongeh. N.Herv. zonder

Reint trouwt op zondag 10 maart 1811 te Beerta op 20-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Engel Jans Swart, zie IX-k.

Reint trouwt op zaterdag 14 maart 1857 te Beerta op 66-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Geertje Jans Landman, zie IX-t.

IX-o  zijn verre behuwd kleinzoon (9e graad) Hermann Henrich Rudolph (Harm) Pelgrim, zoon van Johann Friedrich Pelgrimm en Margretha Maria Ahrmanns, veenbaas, is afkomstig uit _ffelen/koninkr.Hannover, is evang.Luthers gedoopt op maandag 21 november 1791 aldaar.

Hermann trouwt op zondag 20 mei 1821 te Slochteren (GR) op 29-jarige leeftijd met de 38-jarige Freeke Sebes Goren, zie IX-i.

IX-p  zijn verre kleinzoon (9e graad) Jan Kroen Gorink, zoon van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), is geboren op donderdag 3 april 1794 te Oude Pekela (GR), is gedoopt op zondag 6 april 1794 aldaar. IX-q  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Janna Haikens Perton, dochter van Haiko Haikes Perton en Elljen Hindriks, is geboren op zondag 14 september 1794 te Beerta, is overleden op zaterdag 10 november 1860 te Oude Pekela (GR) . Janna werd 66 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 11 november 1815 te Beerta op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Sebe Freriks Gorink, zie IX-s.

IX-r  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Antje Harms Ekkes, dochter van Harm Ekkes en Grietje Detmers, is gedoopt op zondag 7 februari 1796 te Beerta.

Antje is gehuwd met Jacob Gerrits van Inzen. Jacob is geboren rond 1778 (?), is overleden op donderdag 4 mei 1848. Jacob werd ongeveer 70 jaar.

Antje trouwt op zaterdag 17 mei 1851 te Beerta op 55-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Freerk Goren, zie IX-j.

IX-s  zijn verre kleinzoon (9e graad) Sebe Freriks Gorink, zoon van Sebe Freriks Gorink (VIII-g) en Elzijn Harms Kroon (VIII-f), is geboren op woensdag 26 oktober 1796 te Oude Pekela (GR), is gedoopt op zondag 30 oktober 1796 aldaar, is overleden op donderdag 13 oktober 1864 aldaar. Sebe werd 67 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Doopboek Oude Pekela:
Op 26 Oct.1796 zoon van Elzijn Harms, wed.van Sebe Freriks, genaamd Sebe Freriks.
Overl.akte Oude Pekela:
Op 13 oct.1864, namiddags 3 uur, oud 68 jaren, van beroep arbeider, weduwnaar van Janna Perton, nalatende 3 kinderen. Zoon van Sebe Freriks Goren, in leven voerman te Oude Pekela en van Elzijn (Jans).

Sebe trouwt op zaterdag 11 november 1815 te Beerta op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Janna Haikens Perton, zie IX-q.

IX-t  zijn verre behuwd kleindochter (9e graad) Geertje Jans Landman, dochter van Jan Hiltjes Landman, is geboren op woensdag 20 februari 1805 te Oude Pekela (GR), is gedoopt op zondag 24 februari 1805, is overleden op donderdag 3 februari 1870 aldaar. Geertje werd 64 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Geertje is gehuwd met Berend Harms Schrik. Berend is overleden op maandag 15 april 1850 te Winschoten.

Geertje trouwt op zaterdag 14 maart 1857 te Beerta op 52-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Reint Sebes Goren, zie IX-n.

Graad X

X-a  zijn verre behuwd kleindochter (10e graad) Janna Schuur.

Janna is gehuwd met Sebo Goren, zie X-g.

X-b  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Heiko Geerts Kiewiet, zoon van Geert Jans Kiewiet en Grietje Jans, is geboren rond 1807.

Heiko is gehuwd met Wupke Aikes.

Heiko trouwt op maandag 4 februari 1850 te Midwolda (GR) op ongeveer 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Elsien Freerks Wage, zie X-p.

X-c  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Roelf Hindriks de Boer, zoon van Hinderik Jans de Boer en Hillechien Roelfs Klein, arbeider, is geboren op zondag 30 oktober 1808 te Beerta, is gedoopt op zondag 6 november 1808 aldaar, is overleden op dinsdag 28 juni 1870 te Wedde. Roelf werd 61 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Roelf trouwt op zaterdag 14 mei 1842 te Beerta op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Frea Freerks Wage, zie X-n.

X-d  zijn verre kleinzoon (10e graad) Sebo Freerks Wage, zoon van Freerk Wubbes Wage (IX-e) en Annechien (Croon) Goren (IX-h), is geboren op vrijdag 2 februari 1810 te Finsterwolde (GR), is overleden op donderdag 29 september 1825 te Ekamp Gem.Midwolda (GR). Sebo werd 15 jaar, 7 maanden en 27 dagen. X-e  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Remmer Jannes Deters, zoon van Tamme Dieters en Voske Hemmen, dagloner, is geboren op vrijdag 20 juli 1810 te Bunde, is gedoopt op zondag 22 juli 1810 aldaar.

Remmer trouwt op zaterdag 2 augustus 1834 te Beerta op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Reints Goren, zie X-f.

X-f  zijn verre kleindochter (10e graad) Trijntje Reints Goren, dochter van Reint Sebes Goren (IX-n) en Engel Jans Swart (IX-k), winkelierske, is geboren op dinsdag 10 december 1811 te Beerta, is gedoopt op vrijdag 20 december 1811 aldaar, is overleden op woensdag 14 mei 1873 aldaar. Trijntje werd 61 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 2 augustus 1834 te Beerta op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Remmer Jannes Deters, zie X-e.

Trijntje trouwt op zaterdag 29 oktober 1842 te Beerta op 30-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Herman Hindriks Oudekerk, zie X-h.

X-g  zijn verre kleinzoon (10e graad) Sebo Goren, zoon van Harm Goren (IX-f) en Geertjen Jans Bloem (IX-a), is geboren op vrijdag 17 april 1812 te Oude Pekela (GR), is overleden op zaterdag 25 april 1874 te Bellingwolde (GR). Sebo werd 62 jaar en 8 dagen.

Sebo is gehuwd met Janna Schuur, zie X-a.

X-h  zijn verre behuwd kleindochter (10e graad) Herman Hindriks Oudekerk, dochter van Hindrik Harms Oudekerk en Antje Koerts, is geboren op vrijdag 11 juni 1813 te Midwolda, is overleden op woensdag 22 juli 1868 te Beerta (GR). Herman werd 55 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Herman trouwt op zaterdag 29 oktober 1842 te Beerta op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Trijntje Reints Goren, zie X-f.

X-i  zijn verre kleindochter (10e graad) Elsien Goren, dochter van Reint Sebes Goren (IX-n) en Engel Jans Swart (IX-k), is geboren op donderdag 3 maart 1814 te Oostwold.

Elsien trouwt op zaterdag 11 januari 1845 te Beerta op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelf Jans Louters, zie X-o.

X-j  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Jacob Berends Loer, zoon van Berend Harms Loer en Engelina Abrahams Hulsebosch, boerenknecht, is geboren op maandag 21 maart 1814 te Nieuwolda (GR).

Jacob trouwt op zaterdag 13 april 1839 te Beerta (GR) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Reints Goren, zie X-l.

X-k  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Harm Prins, zoon van Obbo Willems Prins en Bieke Everts Brederode, is geboren op zondag 24 september 1815 te Beerta.

Harm trouwt op zaterdag 11 mei 1844 te Beerta op 28-jarige leeftijd met de 16-jarige Gepke Goren, zie X-s.

X-l  zijn verre kleindochter (10e graad) Aaltje Reints Goren, dochter van Reint Sebes Goren (IX-n) en Engel Jans Swart (IX-k), dienstmeid, arbeidster, is geboren op zondag 20 oktober 1816 te Beerta (GR), is overleden op vrijdag 1 september 1876 te Nieuwolda (GR) . Aaltje werd 59 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 13 april 1839 te Beerta (GR) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Berends Loer, zie X-j.

X-m  zijn verre kleindochter (10e graad) Aaltje Reints Goren, dochter van Reint Sebes Goren (IX-n) en Engel Jans Swart (IX-k), is geboren op zondag 20 oktober 1816 te Beerta (GR), is overleden op maandag 28 oktober 1816 aldaar . Aaltje werd 8 dagen. X-n  zijn verre kleindochter (10e graad) Frea Freerks Wage, dochter van Freerk Wubbes Wage (IX-e) en Annechien (Croon) Goren (IX-h), is geboren op woensdag 11 juni 1817 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 9 februari 1871 te Blijham. Frea werd 53 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Frea trouwt op zaterdag 14 mei 1842 te Beerta op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Roelf Hindriks de Boer, zie X-c.

X-o  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Roelf Jans Louters, zoon van Louter Christiaan Louters en Hilligje Roelfs Dieters, is geboren op zaterdag 18 september 1819 te Oude Pekela (GR).

Roelf trouwt op zaterdag 11 januari 1845 te Beerta op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Elsien Goren, zie X-i.

X-p  zijn verre kleindochter (10e graad) Elsien Freerks Wage, dochter van Freerk Wubbes Wage (IX-e) en Annechien (Croon) Goren (IX-h), is geboren rond 1821.

Elsien trouwt op maandag 4 februari 1850 te Midwolda (GR) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Heiko Geerts Kiewiet, zie X-b.

X-q  zijn verre kleinzoon (10e graad) Sebo Freerks Goren, zoon van Sebe Freriks Gorink (IX-s) en Janna Haikens Perton (IX-q), is geboren op donderdag 21 december 1826 te Winschoten.

Geboren in het huis nr.357 te Winschoten, Sebo Freerks, zoon van Sebe Freerk Goren en Janna Eikens (Haikens) Perton
X-r
  zijn verre kleindochter (10e graad) Fenna Goren, dochter van Reint Sebes Goren (IX-n) en Engel Jans Swart (IX-k), is geboren op zondag 9 september 1827 te Beerta, is overleden op dinsdag 12 oktober 1830 aldaar. Fenna werd 3 jaar, 1 maand en 3 dagen. X-s  zijn verre kleindochter (10e graad) Gepke Goren, dochter van Reint Sebes Goren (IX-n) en Engel Jans Swart (IX-k), is geboren op dinsdag 11 september 1827 te Midwolda, is overleden op woensdag 26 september 1855 te Beerta. Gepke werd 28 jaar en 15 dagen.

Gepke trouwt op zaterdag 11 mei 1844 te Beerta op 16-jarige leeftijd met de 28-jarige Harm Prins, zie X-k.

X-t  zijn verre behuwd kleinzoon (10e graad) Luppo Harms Schuur, zoon van Rijka Harms Schuur, boerenknecht, dagloner en landarbeider, is geboren op donderdag 4 februari 1830 te Scheemda, is overleden op woensdag 14 januari 1874 te Beerta. Luppo werd 43 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Huwelijksbijlagen:
beider geboorteakten,
Nationale Militie: loting van 1849 nr.48 (niet opgeroepen) (registr.nr.1973)
Kenmerken:
Aangezicht rond, voorhoofd idem, ogen blauw, neus ordinair, mond idem, kin spits, haar blond, wenkbrauwen idem. Kon toen nog niet schrijven.overlijdensakte van de moeder van Luppo,
overlijdensaktes van zijn grootouders,
huw.aankondiging.

Volgens een krantenartikel hebben ze op de Stikkerlaan te Beerta gewoond.
(Nwe Winschoter Courant 6 febr.1906)

Na het overlijden van Fenna werd haar zoon Reint (arbeider te Winschoterzijl) op 1 sept.1884 voogd over: Trijntje, oud 19 jaar, Elsien, oud 12 jaar en Geuko, oud 10 jaar.
Toeziend voogd werd Engel Schuur, arbeider te Stadskanaal (broeder).
Comparanten waren verder:
Tammo Deters, pettenmaker te Winschoten (neef moederszijde, zoon van Trijntje Reints Goren), Hendrik de Vries, arbeider te Beerta (neef vaderszijde) en Freerk Bos, arbeider te Stadskanaal (oudoom vaderszijde).


Luppo trouwt op dinsdag 14 oktober 1851 te Beerta op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Fenna Goren, zie X-u.

X-u  zijn verre kleindochter (10e graad) Fenna Goren, dochter van Reint Sebes Goren (IX-n) en Engel Jans Swart (IX-k), dagloonerske, is geboren op donderdag 8 december 1831 te Beerta, is overleden op donderdag 31 juli 1884 aldaar. Fenna werd 52 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Geboren om 12.00 uur te Beerta
Overleden om 19.00 uur te Beerta

Fenna trouwt op dinsdag 14 oktober 1851 te Beerta op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Luppo Harms Schuur, zie X-t.

Graad XI

XI-a  zijn verre kleinzoon (11e graad) N.N., kind van Remmer Jannes Deters (X-e) en Trijntje Reints Goren (X-f), is geboren rond 1830 (?). XI-b  zijn verre kleinzoon (11e graad) Tammo Deters, zoon van Remmer Jannes Deters (X-e) en Trijntje Reints Goren (X-f), pettenmaker, wonende te Winschoten, is geboren in 1837 te Beerta, is overleden op dinsdag 16 mei 1916 te Oude Pekela (GR) . Tammo werd 79 jaar.

Hij was voogd over Geuko Luppes Schuur.

Tammo is gehuwd met Regina Deiman, zie XI-c.

Tammo trouwt op zaterdag 7 februari 1891 op 54-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Wubke Goudschaal, zie XI-k.

XI-c  zijn verre behuwd kleindochter (11e graad) Regina Deiman is geboren rond 1837 (?).

Regina is gehuwd met Tammo Deters, zie XI-b.

XI-d  zijn verre behuwd kleindochter (11e graad) Harmanna van der Wal, dochter van Derk Jans van der Wal en Attje Harms Stek, arbeidster, is geboren op dinsdag 14 november 1837 te Midwolda (GR).

Harmanna trouwt op maandag 1 juni 1863 te Midwolda (GR) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Reint Loer, zie XI-e.

XI-e  zijn verre kleinzoon (11e graad) Reint Loer, zoon van Jacob Berends Loer (X-j) en Aaltje Reints Goren (X-l), arbeider en boerenknecht, is geboren in 1840 te Beerta (GR).

Reint trouwt op maandag 1 juni 1863 te Midwolda (GR) op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Harmanna van der Wal, zie XI-d.

Reint trouwt op woensdag 28 december 1881 te Midwolda (GR) op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Stientje Dik, zie XI-i.

Reint trouwt op zaterdag 10 juli 1897 te Nieuwolda (GR) op 57-jarige leeftijd (3) met de 43-jarige Jantje Karels, zie XI-n.

XI-f  zijn verre kleindochter (11e graad) Engelina Loer, dochter van Jacob Berends Loer (X-j) en Aaltje Reints Goren (X-l), arbeidster, is geboren in 1843 te Nieuw Scheemda (GR).

Engelina trouwt op zaterdag 14 februari 1874 te Onstwedde (GR) Ze wettigen 1 kind. op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Feiken, zie XI-g.

XI-g  zijn verre behuwd kleinzoon (11e graad) Harm Feiken, zoon van Egbert Harms Feiken en Albertje Hindriks Smid, arbeider, is geboren in 1848 te Stadskanaal (GR).

Bij hun huwelijk wettigen ze 1 kind.

Harm trouwt op zaterdag 14 februari 1874 te Onstwedde (GR) Ze wettigen 1 kind. op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Engelina Loer, zie XI-f.

XI-h  zijn verre behuwd kleinzoon (11e graad) Hindrik Bolhuis, zoon van Reinder Laurens Bolhuis en Harmke Hindriks Sporrel, arbeider, is geboren in 1849 te Veendam (GR).

Hindrik trouwt op donderdag 28 november 1872 te Nieuwolda (GR) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Abeltje Loer, zie XI-j.

XI-i  zijn verre behuwd kleindochter (11e graad) Stientje Dik, dochter van Jan Jakobs Dik en Albertje Oldehove, arbeidster, is geboren op donderdag 4 januari 1849 te Oostwold Gem.Midwolda (GR).

Stientje is gehuwd met Hindrik Loos.

Stientje trouwt op woensdag 28 december 1881 te Midwolda (GR) op 32-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Reint Loer, zie XI-e.

XI-j  zijn verre kleindochter (11e graad) Abeltje Loer, dochter van Jacob Berends Loer (X-j) en Aaltje Reints Goren (X-l), arbeidster, is geboren in 1850 te Nieuwolda (GR).

Abeltje trouwt op donderdag 28 november 1872 te Nieuwolda (GR) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hindrik Bolhuis, zie XI-h.

XI-k  zijn verre behuwd kleindochter (11e graad) Wubke Goudschaal, dochter van Christiaan Goudschaal en Albertje Wubbens, arbeidster, wonende te Winschoten, is geboren in 1852 te Bellingwolde.

Wubke is gehuwd met Jan Hartman. Jan is geboren rond 1852 (?).

Wubke trouwt op zaterdag 7 februari 1891 op 39-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Tammo Deters, zie XI-b.

XI-l  zijn verre kleinzoon (11e graad) Reint Luppes Schuur, zoon van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), dagloner, landarbeider, is geboren op donderdag 29 januari 1852 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt, is overleden op donderdag 25 april 1935 aldaar. Reint werd 83 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Geboren om 11.00 uur te Beerta.

Reint trouwt op zaterdag 1 mei 1880 te Beerta op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Hinderika de Boer, zie XI-q.

XI-m  zijn verre kleinzoon (11e graad) Hinderikus Schuur, zoon van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), is geboren op maandag 24 oktober 1853, is overleden op woensdag 13 mei 1857 te Beerta. Hinderikus werd 3 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Geboren om 1 uur te Beerta.
Overleden om 11.00 uur te Beerta.

XI-n
  zijn verre behuwd kleindochter (11e graad) Jantje Karels, dochter van Jan Karels en Hemmigje Majeur, arbeidster, is geboren in 1854 te Slochteren (GR).

Jantje trouwt op zaterdag 10 juli 1897 te Nieuwolda (GR) op 43-jarige leeftijd met de 57-jarige Reint Loer, zie XI-e.

XI-o  zijn verre behuwd kleindochter (11e graad) Hinderkien Moesker, dochter van Jacob Hindriks Moesker en Gesina Heidekamp, is geboren op maandag 16 juli 1855 te Onstwedde (GR).

Hinderkien trouwt op maandag 12 september 1881 te Onstwedde op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Engel Schuur, zie XI-p.

XI-p  zijn verre kleinzoon (11e graad) Engel Schuur, zoon van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), arbeider, is geboren op donderdag 24 januari 1856 te Beerta.

Op 9 mei 1879 vertrokken naar Onstwedde.

Engel trouwt op maandag 12 september 1881 te Onstwedde op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hinderkien Moesker, zie XI-o.

XI-q  zijn verre kleindochter (11e graad) Hinderika de Boer, dochter van Roelf Hindriks de Boer (X-c) en Frea Freerks Wage (X-n), is geboren op zondag 18 mei 1856 te Hoorn Gem Wedde (GR), is overleden op vrijdag 4 mei 1945 te Beerta. Hinderika werd 88 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Geboren om 21.00 uur te Hoorn, Wedde.

Hinderika trouwt op zaterdag 1 mei 1880 te Beerta op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Reint Luppes Schuur, zie XI-l.

XI-r  zijn verre behuwd kleinzoon (11e graad) Frans Schuur, zoon van Hindrik Berends Schuur en Grietje Frans van Dijk, dagloner en arbeider, wonende te Midwolda, is geboren op woensdag 28 oktober 1857 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 10 augustus 1916 te Groningen (GR), is begraven op dinsdag 15 augustus 1916 te Winschoten (GR). Frans werd 58 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Geboren om 22.00 uur te Finsterwolde (GR)
Bevolkingsregister1882 van Winschoten:
blz.154 (wijk Oostereinde) Op 1 dec.1882 gevestigd in de gemeente, vorige woonplaats Finsterwolde.
blz.154: vertrokken op 25 juli 1883 naar Beerta.
Bevolkingsregister 1897 van Winschoten:
blz.162: Op 13 sept.1897 gevestigd in Winschoten en gekomen uit Finsterwolde.

Frans trouwt op zaterdag 13 september 1879 te Beerta op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Rika Schuur, zie XI-t.

XI-s  zijn verre kleinzoon (11e graad) Rieko Schuur, zoon van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), is geboren op maandag 22 februari 1858 te Beerta, is overleden op woensdag 8 juni 1859 aldaar. Rieko werd 1 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Geboren om 16.00 uur te Beerta.
Overleden om 9.00 uur te Beerta.
XI-t
  zijn verre kleindochter (11e graad) Rika Schuur, dochter van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), dagloonerske, is geboren op maandag 21 november 1859 te Beerta, is overleden op vrijdag 24 januari 1941 te Winschoten (GR). Rika werd 81 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Geboren om 23.00 uur te Beerta.
Bev.reg. Winschoten 1882 blad 154: Vertrokken uit de gemeente per 25 juli naar Beerta.


Rika trouwt op zaterdag 13 september 1879 te Beerta op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Frans Schuur, zie XI-r.

XI-u  zijn verre behuwd kleinzoon (11e graad) Harm Diepenbroek, zoon van Gerrit Diepenbroek en Jantje Pater, dagloner, is geboren op donderdag 18 juli 1861 te Finsterwolde, is overleden op maandag 1 januari 1951 aldaar. Harm werd 89 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Harm trouwt op zaterdag 28 mei 1887 te Finsterwolde (R) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Schuur, zie XI-x.

XI-v  zijn verre kleinzoon (11e graad) Luppo Schuur, zoon van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), arbeider, is geboren op vrijdag 15 november 1861 te Beerta (GR), is overleden op vrijdag 8 februari 1884 te Rotterdam (GR) . Luppo werd 22 jaar, 2 maanden en 24 dagen. XI-w  zijn verre kleindochter (11e graad) Trijntje Schuur, dochter van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), is geboren op maandag 13 februari 1865 te Beerta, is overleden op maandag 21 augustus 1865 aldaar. Trijntje werd 6 maanden en 8 dagen. XI-x  zijn verre kleindochter (11e graad) Trijntje Schuur, dochter van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), dienstmeid, is geboren op zaterdag 16 februari 1867, is overleden op dinsdag 7 november 1939 te Finsterwolde (GR) . Trijntje werd 72 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

In het bevolkingsregister van Winschoten staat dat ze op 8 febr.1882 is ingeschreven en op 26 juni 1882 is uitgeschreven naar Beerta. (bl.nr.10)

Trijntje trouwt op zaterdag 28 mei 1887 te Finsterwolde (R) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Diepenbroek, zie XI-u.

XI-y  zijn verre behuwd kleinzoon (11e graad) Nies de Voogd, zoon van Haiko de Voogd en Antje Molema, dagloner (1893), wonende te Finsterwolde, is geboren op zaterdag 27 maart 1869 te Finsterwolde (GR).

Geboren om 15.00 uur te Finsterwolde.
Hij wordt in de geboorteakte vermeld als Nies Molema en bij het huwelijk van Haiko en Antje op 21-10-1870 te Finsterwolde erkend.


Nies trouwt op vrijdag 3 maart 1893 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Elsien Schuur, zie XI-z.

XI-z  zijn verre kleindochter (11e graad) Elsien Schuur, dochter van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), dagloonster, wonende te Finsterwolde, is geboren op zaterdag 27 maart 1869 te Beerta.

Geboren om 18.30 uur te Beerta.

Elsien trouwt op vrijdag 3 maart 1893 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Nies de Voogd, zie XI-y.

XI-aa  zijn verre kleinzoon (11e graad) Geuko Schuur, zoon van Luppo Harms Schuur (X-t) en Fenna Goren (X-u), boerenknecht, hoornblazer KNIL, politieagent te Amsterdam en knecht herenmodezaak, is geboren op zaterdag 25 juli 1874 te Beerta, is evang.Luthers gedoopt op zondag 25 oktober 1874 te Oude Pekela (GR), is overleden op vrijdag 9 december 1921 te Groningen (N.K.), is begraven op dinsdag 13 december 1921 te Winschoten. Geuko werd 47 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Toen Geuko werd geboren was zijn vader al overleden. Zijn moeder stierf toen hij 10 jaar was. Er werd een plaatsje voor hem gezocht door het burgl. armenbestuur in het " werkhuis" te Beerta. Toeziend voogd werd zijn broer Reint. Geuko werkte hier en daar als boerenknecht. Het laatst bij T.H.de Kuiper. In 1892 kreeg hij van zijn voogd toestemming om in Nederlands Indie te dienen. Hij werd hoornblazer der 1e Compagnie van het 12e bataljon Infanterie te Koeta Radja. (nr.35383) Na diverse krijgsverrichtingen werd hij een poos door koorts geveld. Ook raakte hij o.a. gewond door een kogel in zijn rechter onderarm. Op 28 maart wist hij zijn Compagnies-Commandant R.A.Cornelis van de dood te redden.
Hiervoor werd hij onderscheiden als Ridder van de Militaire Willemsorde voor Moed, Beleid en Trouw der 4e klasse.
Op 8 dec. 1904 vertrok hij na 12 jaar uit Batavia en zegde de dienst vaarwel. In 1905 werd het huwelijk voltrokken tussen Geuko en Martje Reer. 2 kinderen stierven al in 1907. Tot 1907 was hij agent van Politie te Amsterdam.
Aanpassingsmoeilijkheden deed ze besluiten terug te keren naar Winschoten. Daar werd hij pakhuisknecht bij de gebr.Keizer.
Ze woonden achtereenvolgens in Winschoten aan de Weersinge, de Oude Werfslaan, de Hofstraat nr 2, de Engelschestraat nr 28 en de Dwingeloweg 27 (53).
Geuko overleed na een operatie in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
In 1937 kocht zoon Jan in opdracht van zijn moeder, de wed.Martje Schuur, het winkelhuis aan de Engelstilstraat 29. Van 14 dec.1942 tot aan haar dood woonde Martje aan de Trekweg 5.

Geuko trouwt op vrijdag 19 mei 1905 te Winschoten op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Martje Reer, zie XI-ab.

XI-ab  zijn verre behuwd kleindochter (11e graad) Martje Reer, dochter van Jan Reer en Petronella Thaden, is geboren op zondag 9 augustus 1874 te Oude Pekela (GR), is evang.Luthers gedoopt op zondag 3 januari 1875 aldaar, is overleden op dinsdag 12 april 1949 te Winschoten, is begraven op zaterdag 16 april 1949 te Winschoten (GR) grafnummer OB 1l K3 015 00695 . Martje werd 74 jaar, 8 maanden en 3 dagen.Martje trouwt op vrijdag 19 mei 1905 te Winschoten op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Geuko Schuur, zie XI-aa.

Graad XII

XII-a  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Antko Dussel, zoon van Cornelis Barteld Dussel en Henderika Winterboer, is geboren te Nieuweschans (GR).

Antko trouwt op donderdag 23 januari 1913 te Winschoten (GR) met de 23-jarige Grietje Schuur, zie XII-aj.

XII-b  zijn verre kleinzoon (12e graad) Engel Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x).

Engel is gehuwd met Antje Nieboer, zie XII-bw.

XII-c  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Wibbina Pieterman.

Wibbina is gehuwd met Harm Diepenbroek, zie XII-bl.

XII-d  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) N.N. Bloksma.

N is gehuwd met Engelina Elsina Schuur, zie XII-bm.

XII-e  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Derk Kuiper, zoon van Evert Kuiper en Geesje Hogerman.

Derk trouwt op donderdag 2 april 1914 te Winschoten (GR) met de 19-jarige Fenna Schuur, zie XII-av.

XII-f  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Elizabeth Graver.

Elizabeth is gehuwd met Rieko Schuur, zie XII-bk.

XII-g  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Heike Scheltens.

Heike is gehuwd met Harm Diepenbroek, zie XII-bl.

XII-h  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Jantje Jager, dochter van Otto Jager en Wiecherdina Schut, is geboren op dinsdag 18 maart 1879 te Gasselternijveenschemond Gem.Gasselte (DR).

Jantje trouwt op zaterdag 4 juni 1904 te Borger (DR) (is gescheiden op donderdag 4 oktober 1928 te Assen (DR)) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Luppo Schuur, zie XII-j.

XII-i  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Geert Vegt, zoon van Roelf Hindriks Vegt en Fenna Mulder, landarbeider en petroleumventer( ca 1934), is geboren op zondag 13 april 1879 te Beerta (GR), is overleden op woensdag 4 oktober 1972 te Driebergen, is begraven te Beerta (GR). Geert werd 93 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Geert trouwt op zaterdag 20 december 1902 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Fenna Schuur, zie XII-l.

XII-j  zijn verre kleinzoon (12e graad) Luppo Schuur, zoon van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op maandag 23 februari 1880 te Stadskanaal Gem.Onstwedde (GR).

Bij het huwelijk van Engel Schuur en Hinderkien Moesker op 12-09-1881 wordt hij erkend.


Luppo trouwt op zaterdag 4 juni 1904 te Borger (DR) (is gescheiden op donderdag 4 oktober 1928 te Assen (DR)) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Jager, zie XII-h.

XII-k  zijn verre kleinzoon (12e graad) Hindrik Schuur, zoon van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op maandag 31 mei 1880 te Finsterwolde (GR), is overleden op dinsdag 28 maart 1944 te Winschoten (GR). Hindrik werd 63 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Bev.reg. blad 154: vestiging in de gem. Winschoten per 1 dec. 1882 komende uit Finsterwolde.
Vertrokken uit Winschoten per 25 juli 1883 naar Beerta.
Overleden om 15 uur. Aangever was Stoffer Geert van Dijk, oud 64 jaar, aanspreker/lijkbezorger.
Ten tijde van overlijden waren beide ouders reeds overleden.

XII-l
  zijn verre kleindochter (12e graad) Fenna Schuur, dochter van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), is geboren op dinsdag 25 januari 1881 te Beerta, is overleden op dinsdag 9 november 1954 te Hilversum, is begraven te Beerta (GR). Fenna werd 73 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Fenna trouwt op zaterdag 20 december 1902 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert Vegt, zie XII-i.

XII-m  zijn verre kleindochter (12e graad) Trientje Schuur, dochter van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op zondag 10 juli 1881 te Finsterwolde (GR). XII-n  zijn verre kleinzoon (12e graad) Free Schuur, zoon van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), is geboren op donderdag 22 juni 1882 te Beerta (GR).

Hij is op 16 mei 1900 naar Pruisen vertrokken en overleden zonder achterlating van afkomelingen.
Ongehuwd gebleven.
XII-o
  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Jan Postema, zoon van Hendrik Postema en Annechien van Dijk, scheepstimmerman, is geboren rond 1883 te Westerbroek Gem.Hoogezand (GR).

Jan trouwt op donderdag 28 mei 1908 te Groningen (GR) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Fenna Diepenbroek, zie XII-af.

XII-p  zijn verre kleinzoon (12e graad) Luppe Schuur, zoon van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), is geboren op donderdag 20 december 1883 te Winschoterzijl Gem.Wedde (GR), is overleden op donderdag 19 april 1906 te Beerta (GR). Luppe werd 22 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Luppe trouwt op zaterdag 21 mei 1904 te Beerta (GR) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Emke Janssen, zie XII-r.

XII-q  zijn verre kleinzoon (12e graad) Jacob Schuur, zoon van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), wonende te Onstwedde en te Eindhoven, is geboren op zaterdag 12 januari 1884 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR), is overleden in 1968. Jacob werd 84 jaar.

Toen zijn kinderen Engel en Jan in Canada zaten, is hij hun achterna gereisd om daar een bestaan op te bouwen. ( date of arrival 1927/08/05, port of arrival Quebec, ship Montnairn, Canadian Pacific (bron Nat.Archief Canada, immigrationsrecords)) De bedoeling was dat de rest van de familie hem uiteindelijk na zou komen. Dit is echter niet gebeurd. Hij is teruggekomen en rond 1929 (?) zijn ze naar Eindhoven verhuisd, omdat Philips in het noorden van het land arbeiders ronselde voor zijn fabrieken in Eindhoven. Philips had daar een complete wijk met huizen voor hen gebouwd en een compleet medisch en sociaal netwerk opgezet. Vanwege de crisisjaren waren erg veel mensen bereid om naar het zuiden te komen. Vandaar dat er in Eindhoven erg veel mensen uit Drenthe en Groningen wonen. Die wijk heet nu nog steeds "De Drenthse wijk".(aldus mw. A.Indri-Schuur)

Jacob trouwt op zaterdag 13 oktober 1906 te Borger (DR) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Wijchers, zie XII-u.

XII-r  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Emke Janssen, dochter van Berend Jansen en Antje Adam, is geboren op maandag 18 augustus 1884 te Finsterwolde (GR), is overleden op maandag 18 augustus 1884 aldaar.

Emke trouwt op zaterdag 21 mei 1904 te Beerta (GR) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Luppe Schuur, zie XII-p.

XII-s  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Hendrik Jelle Hekman, zoon van Jan Hekman Hekman en Hilke van Dijk, schoenmaker, is geboren rond 1885 te Midwolda.

Hendrik trouwt op zaterdag 16 april 1910 te Beerta op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Elsien Schuur, zie XII-am.

XII-t  zijn verre kleinzoon (12e graad) Jan Schuur, zoon van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op woensdag 8 april 1885 te Beerta (GR), is overleden op woensdag 1 oktober 1958, is begraven op maandag 6 oktober 1958 te Winschoten (GR) grafnummer OB 06 K2 015 00032 . Jan werd 73 jaar, 5 maanden en 23 dagen.
Jan trouwt op donderdag 25 maart 1909 te Winschoten (GR) op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Meta Sweertman, zie XII-ak.

XII-u  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Aaltje Wijchers, dochter van Jan Wijchers en Jantje Kruizinga, is geboren op zondag 12 juli 1885 te Annerveenschekanaal Gem. Anloo, is overleden in 1971. Aaltje werd 86 jaar.

Aaltje trouwt op zaterdag 13 oktober 1906 te Borger (DR) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacob Schuur, zie XII-q.

XII-v  zijn verre kleinzoon (12e graad) Engel Schuur, zoon van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op woensdag 4 november 1885 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Engel trouwt op zaterdag 22 oktober 1904 te Onstwedde (GR) op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Eefke Schepers, zie XII-x.

XII-w  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Hendrik Roossien, zoon van Jurjen Roossien en Renska Drenth, is geboren op vrijdag 2 juli 1886 te Wildervanksterdallen Gem.Wildervank (GR).

Hendrik trouwt op zaterdag 4 mei 1907 te Onstwedde (GR) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Fenna Schuur, zie XII-ab.

XII-x  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Eefke Schepers, dochter van Jan Schepers en Hillechien Ossel, is geboren op dinsdag 6 juli 1886 te Vledderveen Gem.Onstwedde (GR).

Eefke trouwt op zaterdag 22 oktober 1904 te Onstwedde (GR) op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Engel Schuur, zie XII-v.

XII-y  zijn verre kleinzoon (12e graad) Roelf Schuur, zoon van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), is geboren op dinsdag 10 augustus 1886 te Beerta (GR), is overleden op maandag 14 mei 1951 aldaar. Roelf werd 64 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Ongehuwd gebleven.
XII-z
  zijn verre kleinzoon (12e graad) Reint Schuur, zoon van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), schuitevaardersknecht, is geboren op vrijdag 4 februari 1887 te Winschoterzijl gem.Wedde (GR), is overleden op maandag 8 februari 1971 te Winschoten (GR), is begraven op vrijdag 12 februari 1971 aldaar grafnummer NB AG 0100400068. Reint werd 84 jaar en 4 dagen.

Bij de volkstelling van 1900 woonde Reint met zijn vrouw en dochter Rieka Fransina in Winschoten aan de Buitenvenne 8d, later St. Vitusholt en Liefkensstraat.
Op 8 mei 1911 vertrekken ze naar Nieuweschans om zich op 26 april 1912 weer in de gemeente Winschoten te vestigen aan het Zandpad 17d, later 19.
In Michichan USA woont een kleindochter onder de naam van Grace Smith. (via e-mail)


Reint trouwt op donderdag 17 februari 1910 te Winschoten op 23-jarige leeftijd met de 18-jarige Grietje Koster, zie XII-an.

XII-aa  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Henderikus Egberdinus Scholtens, zoon van Jan Scholtens en Lena Kappen, schuitevaardersknecht, is geboren op zondag 20 februari 1887 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Henderikus trouwt op zaterdag 20 augustus 1910 te Onstwedde (GR) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Gesina Jacoba Schuur, zie XII-al.

XII-ab  zijn verre kleindochter (12e graad) Fenna Schuur, dochter van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op zaterdag 25 juni 1887 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR), is overleden op donderdag 3 januari 1957 te Musselkanaal (GR). Fenna werd 69 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Fenna trouwt op zaterdag 4 mei 1907 te Onstwedde (GR) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Hendrik Roossien, zie XII-w.

XII-ac  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Mijndert Popkes, zoon van Tijbo Popkes en Weija Bruns, timmerman, is geboren op zaterdag 6 augustus 1887 te Beerta, is overleden op zondag 9 april 1978 aldaar. Mijndert werd 90 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Mijndert trouwt op zaterdag 28 mei 1910 te Beerta op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Trijntje Schuur, zie XII-ai.

XII-ad  zijn verre kleinzoon (12e graad) Gerrit Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), spoorwegarbeider, is geboren rond 1888.

Gerrit trouwt op zaterdag 25 mei 1912 te Nieuweschans (GR) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Christina van Hedel, zie XII-au.

XII-ae  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Berend Kip, zoon van Evert Kip en Gesina Idzes, is geboren op vrijdag 9 november 1888 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Hij is erkend bij het huwelijk van Evert en Gesina dd.09-02-1889 te Onstwedde.

Berend trouwt op zaterdag 2 september 1911 te Onstwedde (GR) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Annechien Schuur, zie XII-ao.

XII-af  zijn verre kleindochter (12e graad) Fenna Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren rond 1889.

Fenna trouwt op donderdag 28 mei 1908 te Groningen (GR) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Postema, zie XII-o.

XII-ag  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Antje Zwart, dochter van Jan Zwart en Geessien Welp, is geboren rond 1889 (?).

Antje trouwt op vrijdag 21 mei 1915 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Geert Diepenbroek, zie XII-ah.

XII-ah  zijn verre kleinzoon (12e graad) Geert Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren rond 1889 (?).

Geert trouwt op vrijdag 21 mei 1915 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Antje Zwart, zie XII-ag.

XII-ai  zijn verre kleindochter (12e graad) Trijntje Schuur, dochter van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), is geboren op zondag 13 januari 1889 te Beerta, is overleden op zaterdag 19 april 1952 te Zuidlaren (DR). Trijntje werd 63 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 28 mei 1910 te Beerta op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Mijndert Popkes, zie XII-ac.

XII-aj  zijn verre kleindochter (12e graad) Grietje Schuur, dochter van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op donderdag 2 mei 1889 te Winschoterzijl Gem Wedde (GR).

Grietje trouwt op donderdag 23 januari 1913 te Winschoten (GR) op 23-jarige leeftijd met Antko Dussel, zie XII-a.

XII-ak  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Meta Sweertman, dochter van Grietje Sweertman, is geboren op woensdag 7 augustus 1889, is overleden op zaterdag 6 juni 1981. Meta werd 91 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Meta trouwt op donderdag 25 maart 1909 te Winschoten (GR) op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Schuur, zie XII-t.

XII-al  zijn verre kleindochter (12e graad) Gesina Jacoba Schuur, dochter van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op donderdag 15 augustus 1889 te Stadskanaal (GR).

Gesina trouwt op zaterdag 20 augustus 1910 te Onstwedde (GR) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Henderikus Egberdinus Scholtens, zie XII-aa.

XII-am  zijn verre kleindochter (12e graad) Elsien Schuur, dochter van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), zonder (1910), is geboren op vrijdag 26 december 1890 te Beerta (GR), is overleden op maandag 20 mei 1912 te Scheemda (GR). Elsien werd 21 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Elsien trouwt op zaterdag 16 april 1910 te Beerta op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrik Jelle Hekman, zie XII-s.

XII-an  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Grietje Koster, dochter van Jetze Koster Koster en Antje de Vries, is geboren op zondag 8 maart 1891 te Achtkarspelen, is overleden op donderdag 19 januari 1967 te Winschoten (GR). Grietje werd 75 jaar, 10 maanden en 11 dagen.Grietje trouwt op donderdag 17 februari 1910 te Winschoten op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Reint Schuur, zie XII-z.

XII-ao  zijn verre kleindochter (12e graad) Annechien Schuur, dochter van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op zondag 22 maart 1891 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Annechien trouwt op zaterdag 2 september 1911 te Onstwedde (GR) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Berend Kip, zie XII-ae.

XII-ap  zijn verre kleindochter (12e graad) Jantje Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren in november 1891, is overleden op woensdag 12 oktober 1892 te Ekamp Gem.Finsterwolde (GR) . Jantje werd 11 maanden. XII-aq  zijn verre kleinzoon (12e graad) Luppo Schuur, zoon van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op woensdag 29 maart 1893 te Finsterwolde, is overleden op woensdag 8 februari 1899 te Winschoten (GR). Luppo werd 5 jaar, 10 maanden en 10 dagen. XII-ar  zijn verre kleinzoon (12e graad) Gezinus Filippus Schuur, zoon van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op zondag 11 juni 1893 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Gezinus trouwt op zaterdag 29 april 1916 te Onstwedde (GR) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Barbera Platje, zie XII-aw.

XII-as  zijn verre kleinzoon (12e graad) Luppo Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren op zaterdag 1 juli 1893 te Finsterwolde.

Luppo trouwt op vrijdag 19 mei 1922 te Midwolda op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Hinderika Twiest, zie XII-br.

XII-at  zijn verre kleinzoon (12e graad) Freerk Schuur, zoon van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), is geboren op donderdag 21 december 1893 te Nieuw Beerta Gem.Beerta (GR), is overleden op dinsdag 13 oktober 1964 te Winschoten (GR). Freerk werd 70 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Freerk trouwt op zaterdag 16 mei 1914 te Beerta op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Jaapie Oldenburger, zie XII-bb.

XII-au  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Christina van Hedel, dochter van Gijsbertus Leonardus van Hedel en Swaantje van Wijk, is geboren rond 1894.

Christina trouwt op zaterdag 25 mei 1912 te Nieuweschans (GR) op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerrit Diepenbroek, zie XII-ad.

XII-av  zijn verre kleindochter (12e graad) Fenna Schuur, dochter van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op donderdag 23 augustus 1894 te Finsterwolde, is overleden op woensdag 4 april 1979 te Winschoten (GR), is begraven op zaterdag 7 april 1979 aldaar grafnummer NB AG 0200600127 . Fenna werd 84 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Fenna trouwt op donderdag 2 april 1914 te Winschoten (GR) op 19-jarige leeftijd met Derk Kuiper, zie XII-e.

XII-aw  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Barbera Platje, dochter van Jan Platje en Alberdina Harmanna Pinkster, is geboren op zondag 21 oktober 1894 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Barbera trouwt op zaterdag 29 april 1916 te Onstwedde (GR) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Gezinus Filippus Schuur, zie XII-ar.

XII-ax  zijn verre kleinzoon (12e graad) Reint Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren op zondag 6 januari 1895 te Finsterwolde (GR), is overleden op dinsdag 4 augustus 1925 te Appelscha Gem.Ooststellingwerf (FR) . Reint werd 30 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Reint trouwt op zaterdag 8 januari 1916 te Beerta GR op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Oktje ter Hark, zie XII-bg.

XII-ay  zijn verre kleinzoon (12e graad) Reint Reint Schuur, zoon van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), landarbeider, is geboren op woensdag 16 januari 1895 te Nieuw Beerta, is Ned.Herv. gedoopt, is overleden op vrijdag 10 september 1982 te Winschoten (GR). Reint werd 87 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Reint trouwt op zaterdag 6 maart 1915 te Beerta op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Hindertje Zuidema, zie XII-bc.

XII-az  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Egbertje Moesker, dochter van Jan Moesker en Hinderkien Pinkster, is geboren op zaterdag 9 maart 1895 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR), is overleden op maandag 26 april 1976 te Musselkanaal (GR). Egbertje werd 81 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Egbertje trouwt op zaterdag 7 september 1918 te Onstwedde (GR) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Schuur, zie XII-ba.

XII-ba  zijn verre kleinzoon (12e graad) Hendrik Schuur, zoon van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op donderdag 29 augustus 1895 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR), is overleden op woensdag 26 december 1973 te Musselkanaal (GR). Hendrik werd 78 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 7 september 1918 te Onstwedde (GR) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Egbertje Moesker, zie XII-az.

XII-bb  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Jaapie Oldenburger, dochter van Ida Oldenburger, is geboren op maandag 6 april 1896 te Nieuweschans (GR), is overleden op donderdag 3 september 1942 te Beerta (GR). Jaapie werd 46 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Bij akte van 20-04-1914 wordt ze door haar moeder Ida Oldenburger erkend.


Jaapie trouwt op zaterdag 16 mei 1914 te Beerta op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Freerk Schuur, zie XII-at.

XII-bc  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Hindertje Zuidema, dochter van Roelf Zuidema en Hindertje Bodde, is geboren op dinsdag 28 april 1896 te Beerta (GR), is Ned.Herv. gedoopt, is overleden op vrijdag 1 september 1967 aldaar. Hindertje werd 71 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Hindertje trouwt op zaterdag 6 maart 1915 te Beerta op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Reint Reint Schuur, zie XII-ay.

XII-bd  zijn verre kleindochter (12e graad) doodgeboren dochter Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), doodgeboren op zondag 7 juni 1896 te Ekamp Gem.Finsterwolde (GR), is overleden . XII-be  zijn verre kleindochter (12e graad) Franzina Schuur, dochter van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op zondag 12 juli 1896 te Finsterwolde (GR), is overleden op zondag 12 februari 1899 te Winschoten (GR). Franzina werd 2 jaar en 7 maanden. XII-bf  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Christiaan Kamphuis, zoon van Jochum Kamphuis en Anna Maria Petronella Brans, is geboren op dinsdag 20 oktober 1896 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Christiaan trouwt op zaterdag 9 augustus 1919 te Onstwedde (GR) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrika Elsina Schuur, zie XII-bh.

XII-bg  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Oktje ter Hark, dochter van Berend ter Hark en Geessien Das, is geboren in 1897 te Oudezijl Gem.Beerta (GR).

Oktje trouwt op zaterdag 8 januari 1916 te Beerta GR op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Reint Diepenbroek, zie XII-ax.

XII-bh  zijn verre kleindochter (12e graad) Hendrika Elsina Schuur, dochter van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op woensdag 7 april 1897 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR).

Hendrika trouwt op zaterdag 9 augustus 1919 te Onstwedde (GR) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Christiaan Kamphuis, zie XII-bf.

XII-bi  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Evert Kuiper, zoon van Evert Kuiper en Geesje Hogerman, is geboren op maandag 27 september 1897 te Winschoten (GR), is overleden op woensdag 13 juni 1962 aldaar, is begraven te Acacialaan Winschoten. Evert werd 64 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Evert trouwt op donderdag 20 november 1919 te Winschoten (GR) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Engelina Elsina Schuur, zie XII-bm.

XII-bj  zijn verre kleinzoon (12e graad) Harm Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren rond 1898, is overleden op maandag 16 januari 1899 te Ekamp Gem.Finsterwolde (GR) . Harm werd ongeveer 1 jaar. XII-bk  zijn verre kleinzoon (12e graad) Rieko Schuur, zoon van Reint Luppes Schuur (XI-l) en Hinderika de Boer (XI-q), is geboren op zaterdag 12 november 1898 te Beerta (GR), is overleden op zaterdag 23 februari 1980 te Winschoten (GR). Rieko werd 81 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Rieko is gehuwd met Elizabeth Graver, zie XII-f.

XII-bl  zijn verre kleinzoon (12e graad) Harm Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), rangeerder, is geboren rond 1899 te Finsterwolde (GR), is overleden op zaterdag 16 juli 1949 te Nieuweschans (GR) . Harm werd ongeveer 50 jaar.

Harm is gehuwd met Wibbina Pieterman, zie XII-c.

Harm is gehuwd met Heike Scheltens, zie XII-g.

XII-bm  zijn verre kleindochter (12e graad) Engelina Elsina Schuur, dochter van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op zondag 15 januari 1899 te Winschoten (GR), is overleden op dinsdag 8 november 1977 aldaar, is begraven op zaterdag 12 november 1977 te Acacialaan Winschoten grafnr.NB AG 0100400050. Engelina werd 78 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Engelina is gehuwd met N.N. Bloksma, zie XII-d.

Engelina trouwt op donderdag 20 november 1919 te Winschoten (GR) op 20-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Evert Kuiper, zie XII-bi.

XII-bn  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Alberdina Harmina Platje, dochter van Jan Platje en Alberdina Harmanna Pinkster, is geboren op dinsdag 14 maart 1899 te Onstwedde (GR), is overleden in 1977. Alberdina werd 78 jaar.

Alberdina trouwt op zaterdag 13 april 1918 te Onstwedde (GR) op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Berend Schuur, zie XII-bo.

XII-bo  zijn verre kleinzoon (12e graad) Berend Schuur, zoon van Engel Schuur (XI-p) en Hinderkien Moesker (XI-o), is geboren op dinsdag 21 maart 1899 te Stadskanaal Gem. Onstwedde (GR), is overleden op dinsdag 27 december 1977 te Stadskanaal (GR). Berend werd 78 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Berend trouwt op zaterdag 13 april 1918 te Onstwedde (GR) op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Alberdina Harmina Platje, zie XII-bn.

XII-bp  zijn verre kleinzoon (12e graad) Luppo Schuur, zoon van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op woensdag 12 september 1900 te Winschoten (GR), is overleden op woensdag 12 november 1902 aldaar. Luppo werd 2 jaar en 2 maanden.

Gegevens volgens bevolkingsregister Winschoten (blad 232)
XII-bq
  zijn verre kleindochter (12e graad) Jantje Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren rond 1901, is overleden op zondag 12 juni 1904 te Ekamp Gem.Finsterwolde (GR) . Jantje werd ongeveer 3 jaar. XII-br  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Hinderika Twiest is geboren op donderdag 21 november 1901 te Midwolda.

Hinderika trouwt op vrijdag 19 mei 1922 te Midwolda op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Luppo Diepenbroek, zie XII-as.

XII-bs  zijn verre kleindochter (12e graad) Rika Franzina Schuur, dochter van Frans Schuur (XI-r) en Rika Schuur (XI-t), is geboren op zondag 23 augustus 1903 te Winschoten (GR). XII-bt  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Derk Kiewiet, zoon van Eggo Kiewiet en Jurrina Lutjeboer, is geboren op vrijdag 27 januari 1905, is overleden op donderdag 12 maart 1981 te Rotterdam. Derk werd 76 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Derk trouwt op maandag 15 juni 1936 te Groningen (GR) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Fenna Petronella Schuur, zie XII-ca.

XII-bu  zijn verre kleinzoon (12e graad) Jan Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XI-u) en Trijntje Schuur (XI-x), is geboren op zondag 19 februari 1905, is overleden op dinsdag 28 februari 1905 te Finsterwolde (GR) . Jan werd 9 dagen. XII-bv  zijn verre kleinzoon (12e graad) Luppo Schuur, zoon van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), is geboren op vrijdag 30 maart 1906 te Winschoten, is overleden op maandag 16 december 1907 aldaar. Luppo werd 1 jaar, 8 maanden en 16 dagen. XII-bw  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Antje Nieboer is geboren op maandag 31 december 1906 te Westerlee (GR), is overleden op maandag 27 augustus 1962 te Groningen (GR). Antje werd 55 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Antje is gehuwd met Engel Diepenbroek, zie XII-b.

XII-bx  zijn verre kleindochter (12e graad) Petronella Schuur, dochter van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), is geboren op dinsdag 8 januari 1907 te Winschoten, is overleden op donderdag 17 januari 1907 aldaar. Petronella werd 9 dagen. XII-by  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Kaatje-Geessiena Tuin is geboren op zaterdag 20 juli 1907 te Finsterwolde (GR), is overleden op maandag 19 juni 1995 te Winschoten. Kaatje-Geessiena werd 87 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Kaatje-Geessiena trouwt op zaterdag 6 april 1935 te Finsterwolde (GR) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Petro Luppo Schuur, zie XII-cb.

XII-bz  zijn verre kleinzoon (12e graad) Jan Schuur, zoon van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), meteropnemer, hulpbesteller PTT, knecht herenmodezaak, manufacturier en agentschap Nieuwsblad van het Noorden, is geboren op vrijdag 13 december 1907 te Winschoten, is gedoopt op zondag 14 augustus 1910 te Nieuwe Pekela (GR), is overleden op donderdag 2 juni 1983 te Winschoten. Jan werd 75 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 18 december 1942 te Bellingwolde op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Roelfiena Elsiena Fransen, zie XII-cg.

XII-ca  zijn verre kleindochter (12e graad) Fenna Petronella Schuur, dochter van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), is geboren op dinsdag 25 mei 1909 te Winschoten, is gedoopt op zondag 14 augustus 1910 te Nieuwe Pekela (GR) Gedoopt in de Ev.Lutherse Kerk. Zie bij broer Jan., is overleden op woensdag 7 april 1982 te Zwijndrecht (ZH). Fenna werd 72 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Fenna trouwt op maandag 15 juni 1936 te Groningen (GR) op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Derk Kiewiet, zie XII-bt.

XII-cb  zijn verre kleinzoon (12e graad) Petro Luppo Schuur, zoon van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), huisschilder, ziekenfondsbode, is geboren op zaterdag 14 januari 1911 te Winschoten, is overleden op maandag 9 juli 1990 aldaar, is gecremeerd op donderdag 12 juli 1990 aldaar. Petro werd 79 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Petro trouwt op zaterdag 6 april 1935 te Finsterwolde (GR) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Kaatje-Geessiena Tuin, zie XII-by.

XII-cc  zijn verre behuwd kleinzoon (12e graad) Wietze Johannes Fellinga, broodbezorger Coop, is geboren op dinsdag 4 juli 1911.

Wietze trouwt op maandag 23 augustus 1937 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Luppechiena Schuur, zie XII-cd.

XII-cd  zijn verre kleindochter (12e graad) Luppechiena Schuur, dochter van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), is geboren op zondag 31 maart 1912 te Winschoten, is overleden op vrijdag 27 februari 1998 te Groningen (N.K.). Luppechiena werd 85 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Luppechiena trouwt op maandag 23 augustus 1937 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Wietze Johannes Fellinga, zie XII-cc.

XII-ce  zijn verre kleindochter (12e graad) doodgeboren dochter Schuur, dochter van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), doodgeboren op zondag 7 september 1913 te Winschoten (GR). XII-cf  zijn verre kleinzoon (12e graad) doodgeboren zoon Schuur, zoon van Geuko Schuur (XI-aa) en Martje Reer (XI-ab), doodgeboren op maandag 3 januari 1916 te Winschoten (GR). XII-cg  zijn verre behuwd kleindochter (12e graad) Grietje Roelfiena Elsiena Fransen, dochter van Hendrik Fransen en Antje Timmer, is geboren op zaterdag 12 juni 1920 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt.

Grietje trouwt op vrijdag 18 december 1942 te Bellingwolde op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Schuur, zie XII-bz.

Graad XIII

XIII-a  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Arnoldus Bonder.

Arnoldus is gehuwd met Henderika Popkes, zie XIII-cb.

XIII-b  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Joop Koopmans.

Joop trouwt op woensdag 22 september 1937 met de 25-jarige Hinderika (Rika) Vegt, zie XIII-am.

XIII-c  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) H. Striezenau, vertegenwoordiger, wonende te Hofstraat te Winschoten.

H is gehuwd met Rieka Francina Schuur, zie XIII-ai.

XIII-d  zijn verre kleinzoon (13e graad) Berend Kuiper, zoon van Evert Kuiper (XII-bi) en Engelina Elsina Schuur (XII-bm), is geboren te Winschoten (GR).

Berend is gehuwd met Harmina Nitters, zie XIII-ci.

XIII-e  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) N.N..

N is gehuwd met Aaltje Schuur, zie XIII-bg.

XIII-f  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) C.B.P. Kramer.

C is gehuwd met Tijbo Popkes, zie XIII-aj.

XIII-g  zijn verre kleindochter (13e graad) Grietje Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XII-bi) en Engelina Elsina Schuur (XII-bm), is geboren te Winschoten (GR), is overleden te Groningen (N.K.).

Grietje is gehuwd met Hein Huisman, zie XIII-l.

XIII-h  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Toos N.N..

Toos (is gescheiden in 1966) met Luppo Schuur, zie XIII-bf.

XIII-i  zijn verre kleinzoon (13e graad) R. Schuur, zoon van Reint Schuur (XII-z) en Grietje Koster (XII-an).

R is gehuwd met G. Groen, zie XIII-m.

XIII-j  zijn verre kleinzoon (13e graad) Jan Kuiper, zoon van Evert Kuiper (XII-bi) en Engelina Elsina Schuur (XII-bm), is geboren te Winschoten (GR).

Jan is gehuwd met Geke Kloosterman, zie XIII-q.

XIII-k  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Johannes Bos.

Johannes is gehuwd met Elsiena Geertruida Schuur, zie XIII-cm.

XIII-l  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Hein Huisman.

Hein is gehuwd met Grietje Kuiper, zie XIII-g.

XIII-m  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) G. Groen.

G is gehuwd met R. Schuur, zie XIII-i.

XIII-n  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) G. Heeres.

G is gehuwd met Sieke Schuur, zie XIII-bv.

XIII-o  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Johannes Houwing.

Johannes is gehuwd met Hindrikje Schuur, zie XIII-bz.

XIII-p  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) T.J. Aardema.

T is gehuwd met Antje Schuur, zie XIII-an.

XIII-q  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Geke Kloosterman, dochter van Otto Kloosterman en Grietje Straatman.

Geke is gehuwd met Jan Kuiper, zie XIII-j.

XIII-r  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Grietje Oosterveld.

Grietje is gehuwd met Berend Emko Schuur, zie XIII-t.

XIII-s  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Janna Walburg is overleden op maandag 2 september 1991.

Janna is gehuwd met Reint Schuur, zie XIII-x.

XIII-t  zijn verre kleinzoon (13e graad) Berend Emko Schuur, zoon van Luppe Schuur (XII-p) en Emke Janssen (XII-r), is geboren op woensdag 30 oktober 1901 te Beerta (GR), is overleden op vrijdag 6 december 1985 aldaar. Berend werd 84 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Berend is gehuwd met Grietje Oosterveld, zie XIII-r.

XIII-u  zijn verre kleindochter (13e graad) Fenna Vegt, dochter van Geert Vegt (XII-i) en Fenna Schuur (XII-l), wonende te ter Apel (GR), is geboren op woensdag 28 januari 1903 te Beerta, is overleden op maandag 15 juli 1996 te ter Apel (GR), is gecremeerd op zaterdag 20 juli 1996 te Groningen (N.K.). Fenna werd 93 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Fenna trouwt op zaterdag 7 november 1925 te Anloo (DR) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Albert Kiewiet, zie XIII-v.

XIII-v  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Albert Kiewiet, zoon van Eggo Kiewiet en Jurrina Lutjeboer, tuinder, is geboren op donderdag 9 juli 1903 te Winschoten, is overleden op zaterdag 7 april 1984 te Sappemeer (GR). Albert werd 80 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Albert trouwt op zaterdag 7 november 1925 te Anloo (DR) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Fenna Vegt, zie XIII-u.

XIII-w  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) N.N. is geboren rond 1904 (?), is overleden rond 1953. N werd ongeveer 49 jaar.

N trouwt rond 1952 op ongeveer 48-jarige leeftijd met de hoogstens 34-jarige Gezinus Schuur, zie XIII-be.

XIII-x  zijn verre kleinzoon (13e graad) Reint Schuur, zoon van Luppe Schuur (XII-p) en Emke Janssen (XII-r), wonende te ten Boer (GR), is geboren op maandag 21 november 1904 te Beerta (GR).

Reint is gehuwd met Janna Walburg, zie XIII-s.

XIII-y  zijn verre kleinzoon (13e graad) Engel Schuur, zoon van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), is geboren in 1907.

Engel en Jan zijn beide geemigreerd naar Canada.(In de Immigration Records van het Nat.Archief van Canada staat Engel genoemd als Engel Scheur
Date of arrival 1926/03/28, port of arrival Saint John, New Brunswick, ship Montrose Canadian Pacific).
Ze zijn daar beiden getrouwd en hebben kinderen. Ze leefden in Chatham, Ontario.
XIII-z
  zijn verre kleinzoon (13e graad) Reint Vegt, zoon van Geert Vegt (XII-i) en Fenna Schuur (XII-l), is geboren op donderdag 20 juni 1907 te Beerta (GR), is overleden op zaterdag 1 maart 1986 aldaar. Reint werd 78 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hij is overleden aan een slopende ziekte.

Reint trouwt op woensdag 17 januari 1934 te Beerta (GR) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Saakje de Jong, zie XIII-ac.

XIII-aa  zijn verre kleindochter (13e graad) Riki Schuur, dochter van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), is geboren na 1908.

Woont in de prov.Limburg.

XIII-ab
  zijn verre kleinzoon (13e graad) Frans Schuur, zoon van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op vrijdag 6 maart 1908 te Winschoten (GR), is overleden op maandag 21 september 1908 aldaar. Frans werd 6 maanden en 15 dagen.


XIII-ac
  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Saakje de Jong, dochter van Jacob de Jong en Saakje Buma, is geboren op zondag 19 juli 1908 te Bolsward (FR), is overleden op maandag 6 juni 1977 te Beerta (GR). Saakje werd 68 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Saakje trouwt op woensdag 17 januari 1934 te Beerta (GR) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Reint Vegt, zie XIII-z.

XIII-ad  zijn verre kleinzoon (13e graad) Jan Schuur, zoon van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), is geboren op dinsdag 27 oktober 1908 te Scheemda (GR).

Jan is aangekomen op 1927/05/14, port of arrival Quebec, ship Montclare, Canadian Pacific. Is samen met broer Engel naar Canada geemigreerd. Zie ook bij Engel Schuur.
XIII-ae
  zijn verre kleinzoon (13e graad) Roelf Vegt, zoon van Geert Vegt (XII-i) en Fenna Schuur (XII-l), is geboren op zondag 6 december 1908 te Beerta (GR), is overleden op woensdag 30 december 1942 te Grosz Rosen. Roelf werd 34 jaar en 24 dagen.

Roelf is in 1942 meegenomen door de Gestapo en is omgekomen in het concentratiekamp "Grossrozen" in Polen.

Roelf is gehuwd met Wendelke (Wenny) Roemeling, zie XIII-as.

XIII-af  zijn verre kleindochter (13e graad) Grietje Schuur, dochter van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op maandag 19 april 1909 te Winschoten (GR). XIII-ag  zijn verre kleindochter (13e graad) Hinderika Vegt, dochter van Geert Vegt (XII-i) en Fenna Schuur (XII-l), is geboren op zondag 20 maart 1910 te Beerta (GR), is overleden op zaterdag 2 april 1910 aldaar. Hinderika werd 13 dagen. XIII-ah  zijn verre kleinzoon (13e graad) Hilke Hekman, kind van Hendrik Jelle Hekman (XII-s) en Elsien Schuur (XII-am), is geboren op dinsdag 28 juni 1910 te Midwolda (GR), is overleden op maandag 28 augustus 1911 aldaar. Hilke werd 1 jaar en 2 maanden. XIII-ai  zijn verre kleindochter (13e graad) Rieka Francina Schuur, dochter van Reint Schuur (XII-z) en Grietje Koster (XII-an), is geboren op vrijdag 9 december 1910 te Winschoten (GR).

Rieka is gehuwd met H. Striezenau, zie XIII-c.

XIII-aj  zijn verre kleinzoon (13e graad) Tijbo Popkes, zoon van Mijndert Popkes (XII-ac) en Trijntje Schuur (XII-ai), wonende te Beerta (GR), is geboren op donderdag 12 januari 1911 aldaar.

Tijbo is gehuwd met C.B.P. Kramer, zie XIII-f.

XIII-ak  zijn verre kleinzoon (13e graad) Hindericus (Rieks) Vegt, zoon van Geert Vegt (XII-i) en Fenna Schuur (XII-l), machinist NS, is geboren op woensdag 12 april 1911 te Blijham (GR), is overleden op vrijdag 26 november 1976 te Groningen (GR). Hindericus werd 65 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Hij is overleden aan een slopende ziekte.

Hindericus trouwt op zaterdag 5 juni 1937 te Finsterwolde (GR) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmke Graver, zie XIII-ao.

XIII-al  zijn verre kleindochter (13e graad) Rieka Fransina Schuur, dochter van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op donderdag 19 oktober 1911 te Winschoten (GR). XIII-am  zijn verre kleindochter (13e graad) Hinderika (Rika) Vegt, dochter van Geert Vegt (XII-i) en Fenna Schuur (XII-l), is geboren op vrijdag 19 april 1912 te Beerta (GR), is overleden op woensdag 10 november 1965 te Hilversum. Hinderika werd 53 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Hinderika trouwt op woensdag 22 september 1937 op 25-jarige leeftijd met Joop Koopmans, zie XIII-b.

XIII-an  zijn verre kleindochter (13e graad) Antje Schuur, dochter van Reint Schuur (XII-z) en Grietje Koster (XII-an), is geboren op zondag 30 juni 1912 te Winschoten (GR).

Antje is gehuwd met T.J. Aardema, zie XIII-p.

XIII-ao  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Harmke Graver is geboren op dinsdag 24 september 1912 te Finsterwolde (GR).

Harmke trouwt op zaterdag 5 juni 1937 te Finsterwolde (GR) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hindericus (Rieks) Vegt, zie XIII-ak.

XIII-ap  zijn verre kleinzoon (13e graad) doodgeboren zoon Schuur, zoon van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), doodgeboren op maandag 7 oktober 1912 te Winschoten (GR). XIII-aq  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Dini Johanna Dijkhuis is geboren op zondag 15 december 1912 te Winschoten (GR).

Dini trouwt op donderdag 28 november 1935 te Winschoten (GR) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Frans Schuur, zie XIII-ba.

XIII-ar  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Adri N.N. is geboren rond 1913 (?), is overleden rond 1985. Adri werd ongeveer 72 jaar.

Adri is gehuwd met Gezinus Schuur, zie XIII-be.

XIII-as  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Wendelke (Wenny) Roemeling is geboren op zaterdag 27 september 1913.

Wendelke is gehuwd met Roelf Vegt, zie XIII-ae.

XIII-at  zijn verre kleinzoon (13e graad) Luppe Vegt, zoon van Geert Vegt (XII-i) en Fenna Schuur (XII-l), is geboren op zondag 5 oktober 1913 te Beerta (GR), is overleden op maandag 23 februari 1914 aldaar. Luppe werd 4 maanden en 18 dagen. XIII-au  zijn verre kleinzoon (13e graad) Jan Schuur, zoon van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op zondag 16 november 1913 te Winschoten (GR). XIII-av  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) N.N. van Elst is geboren rond 1914 (?).

N is gehuwd met Annie Schuur, zie XIII-bo.

XIII-aw  zijn verre kleindochter (13e graad) Fransina Schuur, dochter van Reint Schuur (XII-z) en Grietje Koster (XII-an), is geboren op zaterdag 28 februari 1914 te Winschoten (GR), is overleden op dinsdag 15 september 1914 aldaar. Fransina werd 6 maanden en 18 dagen. XIII-ax  zijn verre kleindochter (13e graad) Hinderika Schuur, dochter van Freerk Schuur (XII-at) en Jaapie Oldenburger (XII-bb), is geboren op maandag 27 juli 1914 te Beerta (GR), is overleden op woensdag 28 oktober 1914 aldaar. Hinderika werd 3 maanden en 1 dag. XIII-ay  zijn verre kleinzoon (13e graad) Reint Roelf Schuur, zoon van Reint Reint Schuur (XII-ay) en Hindertje Zuidema (XII-bc), marechaussee, wonende te Marum (GR), is geboren op donderdag 15 juli 1915 te Beerta, is overleden op zaterdag 10 maart 1945 te Hamburg-Neuengamme (DLD). Reint werd 29 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Reint trouwt op vrijdag 12 maart 1943 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Tjaaktje Kampegiena Hillinga, zie XIII-bu.

XIII-az  zijn verre kleinzoon (13e graad) Harm Diepenbroek, zoon van Geert Diepenbroek (XII-ah) en Antje Zwart (XII-ag), is geboren op dinsdag 27 juli 1915 te Finsterwolde, is overleden op dinsdag 4 november 2003 te Beerta (GR), is gecremeerd op vrijdag 7 november 2003 te Winschoten (GR). Harm werd 88 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Harm trouwt op zaterdag 3 mei 1941 te Beerta op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Eija Kluiter, zie XIII-bi.

XIII-ba  zijn verre kleinzoon (13e graad) Frans Schuur, zoon van Reint Schuur (XII-z) en Grietje Koster (XII-an), fabrieksarbeider, sjouwer, is geboren op dinsdag 31 augustus 1915 te Winschoten (GR), is overleden op zaterdag 8 augustus 1970 aldaar, is begraven op woensdag 12 augustus 1970 aldaar grafnummer NB AG 0300900012 . Frans werd 54 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Woonadressen te Winschoten:
28-11-1935 tot 01-05-1940 St Vitusholt 6e laan no 8
01-05-1940 tot 17-05-1941 Engelschestraat 24a
17-05-1941 tot 19-12-1945 Wirsinge 10
19-12-1945 tot 07-03-1946 Zandpad 92
07-03-1946 tot 25-11-1947 Olieslagerstraat 36
25-11-1947 tot 27-04-1953 Gaslaan 16
27-04-1953 tot 30-03-1959 Graaf Lodewijkstraat 17
30-03-1959 tot 27-10-1962 Graaf Lodewijkstraat 66
27-10-1962 tot 27-12-1965 Witte de Withstraat 29
27-12-1965 tot 29-07-1968 Tulpstraat 11
29-07-1968 tot aan overlijden Azaleastraat 49Frans trouwt op donderdag 28 november 1935 te Winschoten (GR) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Dini Johanna Dijkhuis, zie XIII-aq.

XIII-bb  zijn verre kleinzoon (13e graad) Frans Schuur, zoon van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op vrijdag 1 december 1916 te Winschoten (GR). XIII-bc  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Simon Jurjens, zoon van Harm Berend Jurjens en Nieske Misker, marechaussee, is geboren op woensdag 11 april 1917 te Finsterwolde, is Ned.Herv. gedoopt.

Simon trouwt op zaterdag 28 augustus 1943 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Hinderika Schuur, zie XIII-bs.

XIII-bd  zijn verre kleindochter (13e graad) Roelfina Schuur, dochter van Reint Reint Schuur (XII-ay) en Hindertje Zuidema (XII-bc), is geboren op zaterdag 15 september 1917 te Beerta (GR), is overleden op vrijdag 23 juli 1937. Roelfina werd 19 jaar, 10 maanden en 8 dagen. XIII-be  zijn verre kleinzoon (13e graad) Gezinus Schuur, zoon van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), wonende te Eindhoven, is geboren na 1918.

Geen kinderen.

Gezinus trouwt rond 1952 op hoogstens 34-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 48-jarige N.N., zie XIII-w.

Gezinus is gehuwd met Adri N.N., zie XIII-ar.

XIII-bf  zijn verre kleinzoon (13e graad) Luppo Schuur, zoon van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), is geboren na 1918.

Geen kinderen

Luppo (is gescheiden in 1966) met Toos N.N., zie XIII-h.

XIII-bg  zijn verre kleindochter (13e graad) Aaltje Schuur, dochter van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), wonende te Eindhoven, is geboren na 1918.

Haar 2e man is een Engelsman. Ze zijn naar Australie geemigreerd.


Aaltje (is gescheiden) (1) met Karel N.N., zie XIII-br.

Aaltje is gehuwd met N.N., zie XIII-e.

XIII-bh  zijn verre kleinzoon (13e graad) Jan Frans Schuur, zoon van N.N. Bloksma (XII-d) en Engelina Elsina Schuur (XII-bm), is geboren op woensdag 9 januari 1918, is overleden op donderdag 3 mei 1945. Jan werd 27 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Jan Frans is waarschijnlijk overleden op 3 mei 1945 in Neuengamme. Hij is vermist op 3 mei 1945 in de Lubecker Bucht??

Jan trouwt op donderdag 19 maart 1942 te Winschoten (GR) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Albertje Struwer, zie XIII-bw.

XIII-bi  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Eija Kluiter is geboren op donderdag 31 januari 1918 te Beerta.

Eija trouwt op zaterdag 3 mei 1941 te Beerta op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Diepenbroek, zie XIII-az.

XIII-bj  zijn verre kleinzoon (13e graad) Jacob Schuur, zoon van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), wonende te Eindhoven, is geboren op vrijdag 26 april 1918 te Onstwedde.Jacob trouwt op vrijdag 17 november 1944 te Luyksgestel (NB) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Christina Maria Lemmens, zie XIII-bk.

XIII-bk  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Christina Maria Lemmens is geboren op woensdag 28 augustus 1918 te Luyksgestel (NB).

Christina trouwt op vrijdag 17 november 1944 te Luyksgestel (NB) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Schuur, zie XIII-bj.

XIII-bl  zijn verre kleindochter (13e graad) Janna Schuur, dochter van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op zondag 3 november 1918 te Winschoten (GR). XIII-bm  zijn verre kleinzoon (13e graad) Jetze Schuur, zoon van Reint Schuur (XII-z) en Grietje Koster (XII-an), wonende te Semarang, is geboren op zondag 24 november 1918 te Winschoten (GR). XIII-bn  zijn verre kleinzoon (13e graad) Hennie (Hindrik?) Schuur, zoon van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), is geboren na 1919.

Hennie trouwt rond 1960 op hoogstens 41-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Griet van der Wetering, zie XIII-cs.

XIII-bo  zijn verre kleindochter (13e graad) Annie Schuur, dochter van Jacob Schuur (XII-q) en Aaltje Wijchers (XII-u), wonende te Eindhoven, is geboren na 1919.

Annie is gehuwd met N.N. van Elst, zie XIII-av.

XIII-bp  zijn verre kleinzoon (13e graad) Reint Schuur, zoon van Freerk Schuur (XII-at) en Jaapie Oldenburger (XII-bb), is geboren op donderdag 10 juli 1919, is overleden op dinsdag 20 augustus 1991 te Gem.Reiderland (GR). Reint werd 72 jaar, 1 maand en 10 dagen. XIII-bq  zijn verre kleindochter (13e graad) Meta Schuur, dochter van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op zaterdag 6 september 1919 te Winschoten (GR), is overleden op woensdag 3 maart 1920. Meta werd 5 maanden en 26 dagen. XIII-br  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Karel N.N. is geboren rond 1920 (?).

Karel (is gescheiden) met Aaltje Schuur, zie XIII-bg.

XIII-bs  zijn verre kleindochter (13e graad) Hinderika Schuur, dochter van Reint Reint Schuur (XII-ay) en Hindertje Zuidema (XII-bc), wonende te Groningen (GR), is geboren op zondag 11 april 1920 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt.

Hinderika trouwt op zaterdag 28 augustus 1943 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Simon Jurjens, zie XIII-bc.

XIII-bt  zijn verre kleinzoon (13e graad) Evert Kuiper, zoon van Evert Kuiper (XII-bi) en Engelina Elsina Schuur (XII-bm), is geboren op zaterdag 24 april 1920, is overleden op zaterdag 4 december 1993, is gecremeerd op donderdag 9 december 1993 te Groningen (N.K.). Evert werd 73 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Evert is gehuwd met Katharina de Vries, zie XIII-cd.

XIII-bu  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Tjaaktje Kampegiena Hillinga, dochter van Berend Hillinga en Reina Heeren, is geboren op zaterdag 21 augustus 1920 te Drieborg/Beerta (GR).

Tjaaktje trouwt op vrijdag 12 maart 1943 op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Reint Roelf Schuur, zie XIII-ay.

XIII-bv  zijn verre kleindochter (13e graad) Sieke Schuur, dochter van Reint Schuur (XII-z) en Grietje Koster (XII-an), is geboren op zondag 5 september 1920 te Winschoten (GR).

Sieke is gehuwd met G. Heeres, zie XIII-n.

XIII-bw  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Albertje Struwer, dochter van Barend Struwer en Lammerdina de Jong, is geboren op vrijdag 19 november 1920 te Den Haag, is overleden op zaterdag 29 september 2001. Albertje werd 80 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Albertje trouwt op donderdag 19 maart 1942 te Winschoten (GR) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Frans Schuur, zie XIII-bh.

XIII-bx  zijn verre kleinzoon (13e graad) Harm Schuur, zoon van Freerk Schuur (XII-at) en Jaapie Oldenburger (XII-bb), is geboren op zondag 16 januari 1921 te Beerta (GR), is overleden op zaterdag 26 juli 1941 te Groningen (GR). Harm werd 20 jaar, 6 maanden en 10 dagen. XIII-by  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Jan van der Laan is geboren op zondag 17 juli 1921, is overleden op zondag 4 augustus 1968. Jan werd 47 jaar en 18 dagen.

Jan is gehuwd met Rieka Kuiper, zie XIII-ca.

XIII-bz  zijn verre kleindochter (13e graad) Hindrikje Schuur, dochter van Reint Reint Schuur (XII-ay) en Hindertje Zuidema (XII-bc), wonende te Beerta (GR), is geboren op vrijdag 4 augustus 1922 aldaar.

Hindrikje is gehuwd met Johannes Houwing, zie XIII-o.

XIII-ca  zijn verre kleindochter (13e graad) Rieka Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XII-bi) en Engelina Elsina Schuur (XII-bm), is geboren in 1923 te Winschoten (GR).

Rieka is gehuwd met Jan van der Laan, zie XIII-by.

XIII-cb  zijn verre kleindochter (13e graad) Henderika Popkes, dochter van Mijndert Popkes (XII-ac) en Trijntje Schuur (XII-ai), wonende te Emmen, is geboren op vrijdag 26 januari 1923 te Groningen (GR).

Henderika is gehuwd met Arnoldus Bonder, zie XIII-a.

XIII-cc  zijn verre kleinzoon (13e graad) Luppo Schuur, zoon van Freerk Schuur (XII-at) en Jaapie Oldenburger (XII-bb), is geboren op zaterdag 2 februari 1924 te Beerta (GR), is overleden op zondag 28 augustus 1983 aldaar. Luppo werd 59 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Ongehuwd gebleven.
XIII-cd
  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Katharina de Vries, dochter van Frederik de Vries en Grietje van Looij, is geboren op vrijdag 7 maart 1924 te Groningen (N.K.), is overleden op vrijdag 23 augustus 1996 te Vlagtwedde (GR), is gecremeerd op donderdag 28 november 1996 te Winschoten (GR). Katharina werd 72 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Katharina is gehuwd met Evert Kuiper, zie XIII-bt.

XIII-ce  zijn verre kleinzoon (13e graad) Reint Schuur, zoon van Rieko Schuur (XII-bk) en Elizabeth Graver (XII-f), is geboren op woensdag 8 oktober 1924 te Finsterwolde (GR), is overleden op vrijdag 29 november 1991 te Delfzijl (GR). Reint werd 67 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Reint is gehuwd met Jantje Schroder, zie XIII-cg.

XIII-cf  zijn verre kleindochter (13e graad) Alberdina Diepenbroek, dochter van Engel Diepenbroek (XII-b) en Antje Nieboer (XII-bw), is geboren op woensdag 16 september 1925 te Westerlee (GR). XIII-cg  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Jantje Schroder, wonende te Holwierde (GR), is geboren op vrijdag 18 juni 1926 te Finsterwolde (GR).

Jantje is gehuwd met Reint Schuur, zie XIII-ce.

XIII-ch  zijn verre kleindochter (13e graad) Imke Liena Schuur, dochter van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren op vrijdag 19 augustus 1927, is overleden op donderdag 6 december 1934. Imke werd 7 jaar, 3 maanden en 17 dagen.


XIII-ci
  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Harmina Nitters is geboren op donderdag 31 mei 1928, is overleden op maandag 16 september 1974. Harmina werd 46 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Harmina is gehuwd met Berend Kuiper, zie XIII-d.

XIII-cj  zijn verre kleinzoon (13e graad) Harm Diepenbroek, zoon van Engel Diepenbroek (XII-b) en Antje Nieboer (XII-bw), detailhandelaar bloemen, is geboren op maandag 2 december 1929.

Harm Diepenbroek was eigenaar van de bloemenstal Bolt op de Grote Markt te Groningen.

Harm trouwt op zaterdag 27 juli 1957 te Groningen (GR) op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Stientje Schokker, zie XIII-ct.

XIII-ck  zijn verre kleinzoon (13e graad) Reint Schuur, zoon van Jan Schuur (XII-t) en Meta Sweertman (XII-ak), is geboren in 1930 te Winschoten (GR), is overleden op dinsdag 22 oktober 1946 aldaar. Reint werd 16 jaar.

Overleden om 9 uur, aangever was Wilko Popkes.

XIII-cl
  zijn verre kleindochter (13e graad) Eika Diepenbroek, dochter van Engel Diepenbroek (XII-b) en Antje Nieboer (XII-bw), is geboren op maandag 6 januari 1930 te Groningen (GR). XIII-cm  zijn verre kleindochter (13e graad) Elsiena Geertruida Schuur, dochter van Rieko Schuur (XII-bk) en Elizabeth Graver (XII-f), wonende te Delfzijl (GR), is geboren op donderdag 16 januari 1930 te Finsterwolde (GR).

Elsiena is gehuwd met Johannes Bos, zie XIII-k.

XIII-cn  zijn verre kleinzoon (13e graad) Harm Jan Diepenbroek, zoon van Luppo Diepenbroek (XII-as) en Hinderika Twiest (XII-br), is geboren in 1931. XIII-co  zijn verre kleinzoon (13e graad) Gerrit Diepenbroek, zoon van Engel Diepenbroek (XII-b) en Antje Nieboer (XII-bw), is geboren op woensdag 11 februari 1931 te Groningen (GR). XIII-cp  zijn verre kleinzoon (13e graad) Roelf Schuur, zoon van Freerk Schuur (XII-at) en Jaapie Oldenburger (XII-bb), is geboren op maandag 26 december 1932 te Beerta (GR), is overleden op vrijdag 11 februari 1955 te Groningen (GR). Roelf werd 22 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Ongehuwd gebleven.
XIII-cq
  zijn verre kleinzoon (13e graad) Jan Diepenbroek, zoon van Luppo Diepenbroek (XII-as) en Hinderika Twiest (XII-br), is geboren in 1934. XIII-cr  zijn verre kleinzoon (13e graad) Albert Diepenbroek, zoon van Engel Diepenbroek (XII-b) en Antje Nieboer (XII-bw), is geboren op zaterdag 10 maart 1934 te Groningen (GR). XIII-cs  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Griet van der Wetering is geboren rond 1935 (?).

Griet trouwt rond 1960 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de hoogstens 41-jarige Hennie (Hindrik?) Schuur, zie XIII-bn.

XIII-ct  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Stientje Schokker, dochter van Jan Schokker en Frederika Smit, is geboren op vrijdag 15 mei 1936 te Groningen (GR).

Stientje trouwt op zaterdag 27 juli 1957 te Groningen (GR) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Diepenbroek, zie XIII-cj.

XIII-cu  zijn verre kleinzoon (13e graad) Eggo Geuko Kiewiet, zoon van Derk Kiewiet (XII-bt) en Fenna Petronella Schuur (XII-ca), administrateur, wonende te Zwijndrecht (ZH), is geboren op donderdag 22 juli 1937 te Groningen (GR), is Evangelisch Luthers gedoopt op zondag 28 mei 1939 te Winschoten (GR).

Eggo gaat in ondertrouw op dinsdag 19 maart 1974 te Rotterdam, trouwt op woensdag 22 mei 1974 te Pernis Gem. Rotterdam (huwelijksgetuigen waren Marten Kiewiet en Jan Nikken (opa van de Bruid)) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna (Joke) van den Adel, zie XIII-do.

XIII-cv  zijn verre kleinzoon (13e graad) Marten Kiewiet, zoon van Derk Kiewiet (XII-bt) en Fenna Petronella Schuur (XII-ca), wonende te Capelle A/d IJssel (ZH), is geboren op zondag 15 januari 1939 te Groningen (N.K.), is Evangelisch Luthers gedoopt op zondag 28 mei 1939 te Winschoten (GR).

Marten trouwt op vrijdag 22 september 1961 op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Margaretha Neeltje Huber, zie XIII-cx.

XIII-cw  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Eduard (Eddy) van Bergem is geboren op zondag 14 mei 1939, is overleden op vrijdag 18 juli 2003 te Nieuw Balinge (DR) Is door een auto ongeval om het leven gekomen.. Eduard werd 64 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Eduard trouwt op maandag 28 november 1966 (is gescheiden in 1992) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Fenna Jurrina Kiewiet, zie XIII-dg.

XIII-cx  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Margaretha Neeltje Huber is geboren op vrijdag 13 oktober 1939 te Rotterdam, is overleden op woensdag 24 april 1996 aldaar, is begraven te Capelle A/d IJssel (ZH). Margaretha werd 56 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Margaretha trouwt op vrijdag 22 september 1961 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Marten Kiewiet, zie XIII-cv.

XIII-cy  zijn verre kleindochter (13e graad) Fenna Jurrina Kiewiet, dochter van Derk Kiewiet (XII-bt) en Fenna Petronella Schuur (XII-ca), is geboren op zondag 1 september 1940 te Groningen (N.K.), is overleden op zaterdag 5 december 1942 aldaar, is begraven te Zuiderbegraafplaats te Groningen. Fenna werd 2 jaar, 3 maanden en 4 dagen. XIII-cz  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Aleida Catharina (Lidy) Hemmer is geboren rond 1942 (?).

Aleida trouwt op vrijdag 24 november 1967 te Groningen (N.K.) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Wietze (Johan) Fellinga, zie XIII-da.

XIII-da  zijn verre kleinzoon (13e graad) Johannes Wietze (Johan) Fellinga, zoon van Wietze Johannes Fellinga (XII-cc) en Luppechiena Schuur (XII-cd), is geboren op zaterdag 4 juli 1942.

Johannes trouwt op vrijdag 24 november 1967 te Groningen (N.K.) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Aleida Catharina (Lidy) Hemmer, zie XIII-cz.

XIII-db  zijn verre kleinzoon (13e graad) Geuko Jan (Geuki) Schuur, zoon van Petro Luppo Schuur (XII-cb) en Kaatje-Geessiena Tuin (XII-by), andragoog, is geboren op zondag 11 juli 1943 te Winschoten.

Geuko trouwt op zaterdag 6 juli 1968 te Uppsala Zweden op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Heléne Gransbo, zie XIII-de.

XIII-dc  zijn verre kleinzoon (13e graad) Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zoon van Jan Schuur (XII-bz) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (XII-cg), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op zondag 2 april 1944 te Winschoten (GR).

Na het behalen van mijn onderwijzersbevoegdheid op de Kweekschool in Winschoten en het vervuld hebben van mijn diensttijd als technisch schrijver vertrokken we in 1968 naar Delft waar ik les ging geven op de obs. Antoni van Leeuwenhoekschool, later de obs. de Omnibus.
Eerst woonden we in de Debussyflat nr.75. Later gingen we naar de Spreeuwenstraat 11 in de wijk Tanthof en in 2004 verhuisden we naar Berkel en Rodenrijs.

Geuko trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelia (Korrie) Bisschop, zie XIII-df.

XIII-dd  zijn verre kleindochter (13e graad) Trijntje Diepenbroek, dochter van Engel Diepenbroek (XII-b) en Antje Nieboer (XII-bw), is geboren op dinsdag 6 februari 1945 te Groningen (GR). XIII-de  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Heléne Gransbo is geboren op zaterdag 31 maart 1945 te Stockholm.

Heléne trouwt op zaterdag 6 juli 1968 te Uppsala Zweden op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Geuko Jan (Geuki) Schuur, zie XIII-db.

XIII-df  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Kornelia (Korrie) Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop en Leentje Gottschall, verkoopster, huish.hulp bejaardencentr., verzorgingsassistente bejaardencentr., bej.verzorgster (1993), locatiehoofd Huyse St.Christoffel te Delft (1998), hoofd zorg Buitenweye (2001) en bejaardenconsulente (2003), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op donderdag 6 december 1945 te Nieuweschans.

Kornelia trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zie XIII-dc.

XIII-dg  zijn verre kleindochter (13e graad) Fenna Jurrina Kiewiet, dochter van Derk Kiewiet (XII-bt) en Fenna Petronella Schuur (XII-ca), wonende te Hoogeveen (DR), is geboren op zondag 21 april 1946 te Groningen (N.K.).

Fenna trouwt op maandag 28 november 1966 (is gescheiden in 1992) op 20-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Eduard (Eddy) van Bergem, zie XIII-cw.

Fenna trouwt op vrijdag 8 oktober 1999 op 53-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Derk Hut, zie XIII-dm.

XIII-dh  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Hein Berend Folkers is geboren op woensdag 18 september 1946 te Groningen (N.K.).

Hein is gehuwd met Martha Helena Fellinga, zie XIII-dj.

XIII-di  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Geert (Ger) Loorbach is geboren in 1947.

Geert trouwt op maandag 22 juni 1970 te Winschoten (GR), trouwt (kerk) op maandag 22 juni 1970 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Ansje Martha Jantje Schuur, zie XIII-dl.

XIII-dj  zijn verre kleindochter (13e graad) Martha Helena Fellinga, dochter van Wietze Johannes Fellinga (XII-cc) en Luppechiena Schuur (XII-cd), is geboren op vrijdag 4 juli 1947 te Groningen (N.K.).

Martha is gehuwd met Hein Berend Folkers, zie XIII-dh.

XIII-dk  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Koos Horlings, zoon van Elzo Horlings en Lucretia Vonk, administrateur, is geboren op donderdag 18 september 1947 te Oude Pekela (GR).

Koos trouwt op maandag 17 april 1972 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Martha Antje Henderika Schuur, zie XIII-dn.

XIII-dl  zijn verre kleindochter (13e graad) Ansje Martha Jantje Schuur, dochter van Jan Schuur (XII-bz) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (XII-cg), is geboren op zondag 28 december 1947 te Winschoten.

Ansje trouwt op maandag 22 juni 1970 te Winschoten (GR), trouwt (kerk) op maandag 22 juni 1970 aldaar op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Geert (Ger) Loorbach, zie XIII-di.

Ansje trouwt op vrijdag 21 september 2001 te Veenendaal (U) op 53-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Alex van der Wegen, zie XIII-dp.

XIII-dm  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Derk Hut, wonende te Hoogeveen (DR), is geboren op donderdag 13 januari 1949 aldaar.

Derk is gehuwd met Jacoba Woltertje Rumph.

Derk trouwt op vrijdag 8 oktober 1999 op 50-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Fenna Jurrina Kiewiet, zie XIII-dg.

XIII-dn  zijn verre kleindochter (13e graad) Martha Antje Henderika Schuur, dochter van Jan Schuur (XII-bz) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (XII-cg), is geboren op donderdag 1 september 1949 te Winschoten.

Martha trouwt op maandag 17 april 1972 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Koos Horlings, zie XIII-dk.

XIII-do  zijn verre behuwd kleindochter (13e graad) Johanna (Joke) van den Adel, dochter van Hendrik Frank van den Adel en Lena Nikken, is geboren op zaterdag 7 april 1951.

Johanna gaat in ondertrouw op dinsdag 19 maart 1974 te Rotterdam, trouwt op woensdag 22 mei 1974 te Pernis Gem. Rotterdam (huwelijksgetuigen waren Marten Kiewiet en Jan Nikken (opa van de Bruid)) op 23-jarige leeftijd met de 36-jarige Eggo Geuko Kiewiet, zie XIII-cu.

XIII-dp  zijn verre behuwd kleinzoon (13e graad) Alex van der Wegen is geboren op donderdag 3 mei 1951.

Alex trouwt op vrijdag 21 september 2001 te Veenendaal (U) op 50-jarige leeftijd met de 53-jarige Ansje Martha Jantje Schuur, zie XIII-dl.

Graad XIV

XIV-a  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Alie Bultjer.

Alie is gehuwd met Geert Diepenbroek, zie XIV-bl.

XIV-b  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Ronald Paul.

Ronald is gehuwd met Reina Marjolein Kiewiet, zie XIV-do.

XIV-c  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Monique van der Pluijm, wonende te Capelle A/d IJssel (ZH).

Monique is gehuwd met Ronald Marten Kiewiet, zie XIV-cs.

XIV-d  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Alex Edward Melle Tuik.

Alex is gehuwd met Linda Fenna Jurrina van Bergem, zie XIV-cu.

XIV-e  zijn verre kleinzoon (14e graad) Appie Kuiper, zoon van Berend Kuiper (XIII-d) en Harmina Nitters (XIII-ci).

Appie is gehuwd met Marietje N.N., zie XIV-z.

XIV-f  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Jantje Andrea Angenieta Nanninga.

Jantje is gehuwd met Engel Geert Vegt, zie XIV-az.

XIV-g  zijn verre kleinzoon (14e graad) Evert Kuiper, zoon van Berend Kuiper (XIII-d) en Harmina Nitters (XIII-ci), is geboren te Winschoten (GR).

Evert is partner van Anje Eggens, zie XIV-y.

XIV-h  zijn verre kleinzoon (14e graad) Evert Huisman, zoon van Hein Huisman (XIII-l) en Grietje Kuiper (XIII-g), is geboren te Groningen (N.K.).

Evert is gehuwd met Anja N.N., zie XIV-o.

XIV-i  zijn verre kleindochter (14e graad) Grietje Huisman, dochter van Hein Huisman (XIII-l) en Grietje Kuiper (XIII-g), is geboren te Groningen (N.K.).

Grietje is gehuwd met Jan N.N., zie XIV-w.

XIV-j  zijn verre kleinzoon (14e graad) Jan Huisman, zoon van Hein Huisman (XIII-l) en Grietje Kuiper (XIII-g), is geboren te Groningen (N.K.).

Jan is gehuwd met Lineke N.N., zie XIV-af.

XIV-k  zijn verre kleindochter (14e graad) Jurriena Huisman, dochter van Hein Huisman (XIII-l) en Grietje Kuiper (XIII-g), is geboren te Groningen (N.K.). XIV-l  zijn verre kleindochter (14e graad) Alie Kuiper, dochter van Jan Kuiper (XIII-j) en Geke Kloosterman (XIII-q).

Alie is partner van Nanko Schipper, zie XIV-t.

XIV-m  zijn verre kleindochter (14e graad) Engelina Elsina Kuiper, dochter van Jan Kuiper (XIII-j) en Geke Kloosterman (XIII-q), is geboren te Winschoten (GR). XIV-n  zijn verre kleindochter (14e graad) Anneke Kuiper, dochter van Berend Kuiper (XIII-d) en Harmina Nitters (XIII-ci), is geboren te Winschoten (GR). XIV-o  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Anja N.N..

Anja is gehuwd met Evert Huisman, zie XIV-h.

XIV-p  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Jan van Dijk is geboren te Woltersum (GR).

Jan is gehuwd met Janna Fransisca Kuiper, zie XIV-cc.

XIV-q  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Eiske Jantje Lubbers is geboren te Roden (GR).

Eiske trouwt te Groningen (GR) met Evert Kuiper, zie XIV-bt.

XIV-r  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Derk Huls.

Derk trouwt in 2002 te Vlagtwedde (GR) met de 55-jarige Rika Kuiper, zie XIV-bm.

XIV-s  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Friedel Sass is geboren te Moeln (DLD).

Friedel is gehuwd met Rika Kuiper, zie XIV-bm.

XIV-t  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Nanko Schipper.

Nanko is partner van Alie Kuiper, zie XIV-l.

XIV-u  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) N.N..

N is gehuwd met Engelina Elsina (Liena) Huisman, zie XIV-bv.

XIV-v  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Henk Jager.

Henk is partner van Cilia Horlings, zie XIV-dj.

XIV-w  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Jan N.N..

Jan is gehuwd met Grietje Huisman, zie XIV-i.

XIV-x  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Geessien Janssen.

Geessien is gehuwd met Geert Vegt, zie XIV-au.

XIV-y  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Anje Eggens.

Anje is partner van Evert Kuiper, zie XIV-g.

XIV-z  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Marietje N.N..

Marietje is gehuwd met Appie Kuiper, zie XIV-e.

XIV-aa  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) H. Elderman.

H trouwt op donderdag 22 januari 1959 te Winschoten (GR) met de 19-jarige Zwaantje Edske Schuur, zie XIV-aw.

XIV-ab  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) N.N. Kroes.

N is gehuwd met Jantje Elizabeth Schuur, zie XIV-bz.

XIV-ac  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) R.H. Bents.

R is gehuwd met Luppe Berend Schuur, zie XIV-ak.

XIV-ad  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Eltje Hiltje Jackel.

Eltje is gehuwd met Willem Vegt, zie XIV-bk.

XIV-ae  zijn verre kleinzoon (14e graad) N.N., kind van Riki Schuur (XIII-aa). XIV-af  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Lineke N.N..

Lineke is gehuwd met Jan Huisman, zie XIV-j.

XIV-ag  zijn verre kleindochter (14e graad) Jurrina Fenna Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op vrijdag 15 januari 1926 te Anloo (DR). XIV-ah  zijn verre kleinzoon (14e graad) Geert Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op vrijdag 2 maart 1928 te Beerta, is overleden op woensdag 11 april 1928 te Sappemeer (GR). Geert werd 1 maand en 9 dagen. XIV-ai  zijn verre kleinzoon (14e graad) Geert Eggo Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op woensdag 20 maart 1929 te Sappemeer (GR), is overleden op vrijdag 26 februari 1943 aldaar. Geert werd 13 jaar, 11 maanden en 6 dagen. XIV-aj  zijn verre kleinzoon (14e graad) Eggo Geert Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op dinsdag 4 maart 1930 te Sappemeer (GR). XIV-ak  zijn verre kleinzoon (14e graad) Luppe Berend Schuur, zoon van Berend Emko Schuur (XIII-t) en Grietje Oosterveld (XIII-r), wonende te Finsterwolde (GR), is geboren op donderdag 21 september 1933 aldaar.

Luppe is gehuwd met R.H. Bents, zie XIV-ac.

XIV-al  zijn verre kleindochter (14e graad) Saakje Vegt, dochter van Reint Vegt (XIII-z) en Saakje de Jong (XIII-ac), is geboren op zondag 15 juli 1934 te Beerta (GR). XIV-am  zijn verre kleindochter (14e graad) Fenna Henderika Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op vrijdag 24 augustus 1934 te Sappemeer (GR). XIV-an  zijn verre kleinzoon (14e graad) Geert Engel Vegt, zoon van Roelf Vegt (XIII-ae) en Wendelke (Wenny) Roemeling (XIII-as), is geboren op dinsdag 5 februari 1935 te Beerta (GR). XIV-ao  zijn verre kleinzoon (14e graad) Reint Roelf Hendericus Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op maandag 16 december 1935 te Sappemeer (GR). XIV-ap  zijn verre kleinzoon (14e graad) Reint Schuur, zoon van Frans Schuur (XIII-ba) en Dini Johanna Dijkhuis (XIII-aq), is geboren op zaterdag 2 mei 1936 te Winschoten (GR), is overleden op woensdag 1 juni 2005 te Onstwedde (GR). Reint werd 69 jaar en 30 dagen. XIV-aq  zijn verre kleindochter (14e graad) Fenna Vegt, dochter van Reint Vegt (XIII-z) en Saakje de Jong (XIII-ac), is geboren op woensdag 5 mei 1937 te Beerta (GR). XIV-ar  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Toon van den Boom is geboren rond 1938 (?), is overleden op donderdag 16 november 2000. Toon werd ongeveer 62 jaar.

Toon trouwt op zaterdag 14 augustus 1971 op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 22-jarige Rosalina (Roos) Schuur, zie XIV-bs.

XIV-as  zijn verre kleindochter (14e graad) Hinderika Fenna Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op maandag 3 januari 1938 te Sappemeer (GR), is overleden op zaterdag 8 januari 1938 aldaar. Hinderika werd 5 dagen. XIV-at  zijn verre kleinzoon (14e graad) Geert Vegt, zoon van Reint Vegt (XIII-z) en Saakje de Jong (XIII-ac), is geboren op zaterdag 2 april 1938 te Beerta (GR). XIV-au  zijn verre kleinzoon (14e graad) Geert Vegt, zoon van Hindericus (Rieks) Vegt (XIII-ak) en Harmke Graver (XIII-ao), leraar, wonende te Bedum (GR), is geboren op dinsdag 3 januari 1939 te Winschoten (GR).

Geert is gehuwd met Geessien Janssen, zie XIV-x.

XIV-av  zijn verre kleindochter (14e graad) Hinderika Fenna Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op zondag 8 januari 1939 te Sappemeer (GR). XIV-aw  zijn verre kleindochter (14e graad) Zwaantje Edske Schuur, dochter van Frans Schuur (XIII-ba) en Dini Johanna Dijkhuis (XIII-aq), is geboren op dinsdag 9 mei 1939 te Winschoten (GR).

Zwaantje trouwt op donderdag 22 januari 1959 te Winschoten (GR) op 19-jarige leeftijd met H. Elderman, zie XIV-aa.

XIV-ax  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Marinus van Oosten is geboren op donderdag 18 april 1940.

Marinus trouwt op donderdag 12 december 1963 te Groningen (N.K.) op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Engelina Elsina Kuiper, zie XIV-bd.

XIV-ay  zijn verre kleindochter (14e graad) Roelfina Fenna Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (XIII-v) en Fenna Vegt (XIII-u), is geboren op woensdag 2 april 1941 te Sappemeer (GR). XIV-az  zijn verre kleinzoon (14e graad) Engel Geert Vegt, zoon van Roelf Vegt (XIII-ae) en Wendelke (Wenny) Roemeling (XIII-as), wonende te Blijham (GR), is geboren op vrijdag 10 oktober 1941 te Beerta (GR).

Engel is gehuwd met Jantje Andrea Angenieta Nanninga, zie XIV-f.

XIV-ba  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Jan Stobbe is geboren op zaterdag 23 mei 1942 te Sneek (FR).

Jan trouwt te Groningen (GR) met Antje Kuiper, zie XIV-br.

XIV-bb  zijn verre kleinzoon (14e graad) Evert Jacobus Schuur, zoon van Jan Frans Schuur (XIII-bh) en Albertje Struwer (XIII-bw), is geboren op dinsdag 22 september 1942.

Evert trouwt op vrijdag 14 mei 1971 te Groningen (N.K.) op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Suurhof, zie XIV-bu.

XIV-bc  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Abel Bisschop, zoon van Hendrik Bisschop en Leentje Gottschall, directeur basisschool, is geboren op dinsdag 5 januari 1943 te Nieuweschans.

Abel trouwt op zaterdag 21 september 1968 te Finsterwolde op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwaantje Antje Diepenbroek, zie XIV-bf.

XIV-bd  zijn verre kleindochter (14e graad) Engelina Elsina Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op donderdag 26 oktober 1944, is overleden op woensdag 26 september 1990 te Sneek (FR), is gecremeerd op zondag 30 september 1990 te Goutum. Engelina werd 45 jaar en 11 maanden.

Engelina trouwt op donderdag 12 december 1963 te Groningen (N.K.) op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Marinus van Oosten, zie XIV-ax.

XIV-be  zijn verre kleinzoon (14e graad) David Schuur, zoon van Jan Frans Schuur (XIII-bh) en Albertje Struwer (XIII-bw), is geboren in 1945 te Winschoten (GR). XIV-bf  zijn verre kleindochter (14e graad) Zwaantje Antje Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XIII-az) en Eija Kluiter (XIII-bi), is geboren op zaterdag 24 februari 1945 te Finsterwolde.

Zwaantje trouwt op zaterdag 21 september 1968 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Abel Bisschop, zie XIV-bc.

XIV-bg  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Louw Haaima is geboren op maandag 16 april 1945, is overleden op dinsdag 16 juni 1998 te Groningen (GR). Louw werd 53 jaar en 2 maanden.

Louw is gehuwd met Suzanna Josina Kuiper, zie XIV-bi.

XIV-bh  zijn verre kleinzoon (14e graad) Jacob Maarten Vegt, zoon van Reint Vegt (XIII-z) en Saakje de Jong (XIII-ac), is geboren op dinsdag 9 oktober 1945 te Beerta (GR). XIV-bi  zijn verre kleindochter (14e graad) Suzanna Josina Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op dinsdag 18 december 1945.

Suzanna is gehuwd met Louw Haaima, zie XIV-bg.

XIV-bj  zijn verre kleindochter (14e graad) Elly van Elst, dochter van N.N. van Elst (XIII-av) en Annie Schuur (XIII-bo), is geboren in 1946. XIV-bk  zijn verre kleinzoon (14e graad) Willem Vegt, zoon van Hindericus (Rieks) Vegt (XIII-ak) en Harmke Graver (XIII-ao), wonende te Nijmegen (Gld), is geboren op zondag 13 januari 1946 te Groningen (GR).

Willem is gehuwd met Eltje Hiltje Jackel, zie XIV-ad.

XIV-bl  zijn verre kleinzoon (14e graad) Geert Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XIII-az) en Eija Kluiter (XIII-bi), wonende te Emmercompascuum (DR), is geboren op dinsdag 11 februari 1947.

Geert is gehuwd met Alie Bultjer, zie XIV-a.

XIV-bm  zijn verre kleindochter (14e graad) Rika Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op dinsdag 15 juli 1947.

Rika is gehuwd met Friedel Sass, zie XIV-s.

Rika trouwt in 2002 te Vlagtwedde (GR) op 55-jarige leeftijd (2) met Derk Huls, zie XIV-r.

XIV-bn  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Wiert van der Veen, zoon van Kasper van der Veen en Jantje Haanstra, is geboren op woensdag 21 april 1948 te Slochteren (GR).

Wiert trouwt op vrijdag 16 mei 1975 te Groningen (GR) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Kuiper, zie XIV-bw.

XIV-bo  zijn verre kleinzoon (14e graad) Esse Schuur, zoon van Frans Schuur (XIII-ba) en Dini Johanna Dijkhuis (XIII-aq), is geboren op maandag 24 mei 1948 te Winschoten (GR). XIV-bp  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Martienus Maria van den Oord, wonende te Ammerzoden, is geboren op woensdag 14 juli 1948.

Martienus trouwt op vrijdag 25 juli 1975 op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Alysette Jose Schuur, zie XIV-cb.

XIV-bq  zijn verre kleinzoon (14e graad) Joop Jacobus Theodorus Schuur, zoon van Jacob Schuur (XIII-bj) en Christina Maria Lemmens (XIII-bk), wonende te Eindhoven, is geboren op donderdag 21 oktober 1948.

Ongehuwd (2001)
XIV-br
  zijn verre kleindochter (14e graad) Antje Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op zondag 24 oktober 1948.

Antje trouwt te Groningen (GR) met Jan Stobbe, zie XIV-ba.

XIV-bs  zijn verre kleindochter (14e graad) Rosalina (Roos) Schuur, dochter van Jacob Schuur (XIII-bj) en Christina Maria Lemmens (XIII-bk), wonende te Eindhoven, is geboren op donderdag 9 december 1948.

Rosalina trouwt op zaterdag 14 augustus 1971 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Toon van den Boom, zie XIV-ar.

XIV-bt  zijn verre kleinzoon (14e graad) Evert Kuiper, zoon van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op maandag 19 december 1949.

Evert trouwt te Groningen (GR) met Eiske Jantje Lubbers, zie XIV-q.

XIV-bu  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Trijntje Suurhof, dochter van Albert Suurhof en Helma Rostock, is geboren op dinsdag 28 november 1950.

Trijntje trouwt op vrijdag 14 mei 1971 te Groningen (N.K.) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Evert Jacobus Schuur, zie XIV-bb.

XIV-bv  zijn verre kleindochter (14e graad) Engelina Elsina (Liena) Huisman, dochter van Hein Huisman (XIII-l) en Grietje Kuiper (XIII-g), is geboren op vrijdag 15 december 1950, is overleden op dinsdag 5 augustus 2003. Engelina werd 52 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Engelina is gehuwd met N.N., zie XIV-u.

XIV-bw  zijn verre kleindochter (14e graad) Grietje Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op maandag 26 februari 1951 te Groningen (GR).

Grietje trouwt op vrijdag 16 mei 1975 te Groningen (GR) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Wiert van der Veen, zie XIV-bn.

XIV-bx  zijn verre kleindochter (14e graad) Aly N.N., dochter van Karel N.N. (XIII-br) en Aaltje Schuur (XIII-bg), is geboren rond 1952. XIV-by  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Ugo Giuseppe Giovanni Indri, wonende te Geldrop (2001), is geboren op vrijdag 1 februari 1952.

Ugo trouwt op vrijdag 8 mei 1998 op 46-jarige leeftijd met de 43-jarige Alysette Jose Schuur, zie XIV-cb.

XIV-bz  zijn verre kleindochter (14e graad) Jantje Elizabeth Schuur, dochter van Reint Schuur (XIII-ce) en Jantje Schroder (XIII-cg), wonende te Holwierde (GR), is geboren op donderdag 20 november 1952 te Finsterwolde (GR).

Jantje is gehuwd met N.N. Kroes, zie XIV-ab.

XIV-ca  zijn verre kleindochter (14e graad) Grietje Schuur, dochter van Frans Schuur (XIII-ba) en Dini Johanna Dijkhuis (XIII-aq), is geboren op woensdag 2 september 1953 te Winschoten (GR). XIV-cb  zijn verre kleindochter (14e graad) Alysette Jose Schuur, dochter van Jacob Schuur (XIII-bj) en Christina Maria Lemmens (XIII-bk), wonende te Ammerzoden, te Eindhoven en te Geldrop (2001), is geboren op dinsdag 30 november 1954 te Eindhoven.

Alysette trouwt op vrijdag 25 juli 1975 op 20-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Martienus Maria van den Oord, zie XIV-bp.

Alysette trouwt op vrijdag 8 mei 1998 op 43-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Ugo Giuseppe Giovanni Indri, zie XIV-by.

XIV-cc  zijn verre kleindochter (14e graad) Janna Fransisca Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op maandag 2 mei 1955 te Groningen (GR).

Janna is gehuwd met Jan van Dijk, zie XIV-p.

XIV-cd  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Marcel Eissens is geboren op maandag 25 november 1957 te Groningen (GR).

Marcel trouwt op donderdag 7 april 1988 te Groningen (GR) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Louise Kuiper, zie XIV-ch.

XIV-ce  zijn verre kleindochter (14e graad) Marijke van Elst, dochter van N.N. van Elst (XIII-av) en Annie Schuur (XIII-bo), is geboren rond 1958. XIV-cf  zijn verre kleindochter (14e graad) Frederika Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XIII-cj) en Stientje Schokker (XIII-ct), is geboren op dinsdag 2 september 1958 te Groningen (GR). XIV-cg  zijn verre kleindochter (14e graad) Martha Hinderika Diepenbroek, dochter van Jan Diepenbroek (XIII-cq), is geboren in 1960. XIV-ch  zijn verre kleindochter (14e graad) Louise Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIII-bt) en Katharina de Vries (XIII-cd), is geboren op donderdag 21 juli 1960.

Louise trouwt op donderdag 7 april 1988 te Groningen (GR) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Marcel Eissens, zie XIV-cd.

XIV-ci  zijn verre kleindochter (14e graad) Anneke Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XIII-cj) en Stientje Schokker (XIII-ct), is geboren op zondag 25 september 1960 te Groningen (GR). XIV-cj  zijn verre kleinzoon (14e graad) Engel Diepenbroek, zoon van Harm Diepenbroek (XIII-cj) en Stientje Schokker (XIII-ct), is geboren op zondag 25 september 1960 te Groningen (GR). XIV-ck  zijn verre kleinzoon (14e graad) Luppo Doeke Diepenbroek, zoon van Harm Jan Diepenbroek (XIII-cn), is geboren in 1961. XIV-cl  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Nicolaas Smeets, zoon van Louis Smeets en Sophia Johanna Catharina van der Meer, kinderbescherming, is geboren op dinsdag 26 juni 1962 te Rotterdam.

Nicolaas trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Janine Henrike Schuur, zie XIV-cz.

XIV-cm  zijn verre kleinzoon (14e graad) Doeke Luppo Diepenbroek, zoon van Harm Jan Diepenbroek (XIII-cn), is geboren in 1963. XIV-cn  zijn verre kleinzoon (14e graad) Luppo Remko Diepenbroek, zoon van Jan Diepenbroek (XIII-cq), is geboren in 1963. XIV-co  zijn verre kleinzoon (14e graad) Rob Charles Robert Schuur, zoon van Jacob Schuur (XIII-bj) en Christina Maria Lemmens (XIII-bk), is geboren op zondag 17 maart 1963.

Rob is gehuwd met Yvonne Vercasteren, zie XIV-cq.

XIV-cq  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Yvonne Vercasteren, wonende te Eindhoven, is geboren op vrijdag 14 februari 1964.

Yvonne is gehuwd met Rob Charles Robert Schuur, zie XIV-co.

XIV-cr  zijn verre kleinzoon (14e graad) Rieko Schuur, zoon van Reint Schuur (XIII-ce) en Jantje Schroder (XIII-cg), stedebouwkundig ingenieur, wonende te Delft, is geboren op zondag 27 december 1964 te Delfzijl (GR). XIV-cs  zijn verre kleinzoon (14e graad) Ronald Marten Kiewiet, zoon van Marten Kiewiet (XIII-cv) en Margaretha Neeltje Huber (XIII-cx), is geboren op zaterdag 20 november 1965 te Capelle A/d IJssel (ZH).

Ronald is gehuwd met Monique van der Pluijm, zie XIV-c.

XIV-ct  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis), zoon van Louis Beijersbergen van Henegouwen en A.C.J. van Oevelen (Sjaan), netwerkbeheerder Defensie, wonende te Delft, is geboren op dinsdag 22 maart 1966 aldaar.

Louis trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Petra Anetta Schuur, zie XIV-cv.

XIV-cu  zijn verre kleindochter (14e graad) Linda Fenna Jurrina van Bergem, dochter van Eduard (Eddy) van Bergem (XIII-cw) en Fenna Jurrina Kiewiet (XIII-dg), is geboren op vrijdag 27 oktober 1967.

Linda is gehuwd met Alex Edward Melle Tuik, zie XIV-d.

XIV-cv  zijn verre kleindochter (14e graad) Petra Anetta Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (XIII-dc) en Kornelia (Korrie) Bisschop (XIII-df), wonende te Delft, is geboren op woensdag 7 februari 1968 te Winschoten.

Petra trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft (ZH) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis), zie XIV-ct.

XIV-cx  zijn verre kleindochter (14e graad) Christina Diepenbroek, dochter van Harm Diepenbroek (XIII-cj) en Stientje Schokker (XIII-ct), is geboren op maandag 29 december 1969 te Groningen (GR). XIV-cy  zijn verre kleindochter (14e graad) Karin Folkers, dochter van Hein Berend Folkers (XIII-dh) en Martha Helena Fellinga (XIII-dj), is geboren op zondag 3 mei 1970 te Groningen (N.K.).

.

XIV-cz  zijn verre kleindochter (14e graad) Janine Henrike Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (XIII-dc) en Kornelia (Korrie) Bisschop (XIII-df), jeugdbeschermer, wonende te Rotterdam, is geboren op woensdag 18 november 1970 te Delft.

Janine trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Smeets, zie XIV-cl.

XIV-da  zijn verre behuwd kleindochter (14e graad) Henderika Jacqueline Dirksje Rijken, wonende te Heerjansdam Gem. Zwijndrecht (ZH), is geboren op maandag 25 januari 1971 te Dordrecht (ZH).

Henderika trouwt op donderdag 12 februari 2004 op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Alexander (Sander) Kiewiet, zie XIV-dg.

XIV-db  zijn verre kleinzoon (14e graad) doodgeboren zoon van Bergem, zoon van Eduard (Eddy) van Bergem (XIII-cw) en Fenna Jurrina Kiewiet (XIII-dg), doodgeboren op maandag 31 mei 1971, is overleden te Dordrecht (ZH). XIV-dc  zijn verre kleinzoon (14e graad) Warnar Loorbach, zoon van Geert (Ger) Loorbach (XIII-di) en Ansje Martha Jantje Schuur (XIII-dl), is geboren op woensdag 30 juni 1971 te Veendam. XIV-dd  zijn verre kleinzoon (14e graad) Oskar Geuk Schuur, zoon van Geuko Jan (Geuki) Schuur (XIII-db) en Heléne Gransbo (XIII-de), advocaat, is geboren op zondag 26 september 1971 te Veendam.

XIV-de  zijn verre kleindochter (14e graad) Yvonne Folkers, dochter van Hein Berend Folkers (XIII-dh) en Martha Helena Fellinga (XIII-dj), is geboren op woensdag 23 augustus 1972 te Groningen (N.K.).

XIV-df  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Peter Berg is geboren op zaterdag 21 oktober 1972.

Peter trouwt op zaterdag 1 september 2001 op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Jessica Helena Schuur, zie XIV-dk.

XIV-dg  zijn verre kleinzoon (14e graad) Alexander (Sander) Kiewiet, zoon van Marten Kiewiet (XIII-cv) en Margaretha Neeltje Huber (XIII-cx), wonende te Heerjansdam Gem. Zwijndrecht (ZH), is geboren op vrijdag 27 oktober 1972 te Rotterdam.

Alexander trouwt op donderdag 12 februari 2004 op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Henderika Jacqueline Dirksje Rijken, zie XIV-da.

XIV-di  zijn verre kleinzoon (14e graad) Rogier Loorbach, zoon van Geert (Ger) Loorbach (XIII-di) en Ansje Martha Jantje Schuur (XIII-dl), is geboren op dinsdag 12 februari 1974 te Winschoten. XIV-dj  zijn verre kleindochter (14e graad) Cilia Horlings, dochter van Koos Horlings (XIII-dk) en Martha Antje Henderika Schuur (XIII-dn), is geboren op woensdag 29 mei 1974 te Delfzijl (GR).

Cilia is partner van Henk Jager, zie XIV-v.

XIV-dk  zijn verre kleindochter (14e graad) Jessica Helena Schuur, dochter van Geuko Jan (Geuki) Schuur (XIII-db) en Heléne Gransbo (XIII-de), wonende te Lund in Zweden, is geboren op dinsdag 27 augustus 1974 te Sappemeer (GR).

Jessica trouwt op zaterdag 1 september 2001 op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Peter Berg, zie XIV-df.

XIV-dl  zijn verre behuwd kleinzoon (14e graad) Jan Willem Groenenberg is geboren op dinsdag 6 mei 1975.

Jan is partner van Helen Diana Kiewiet, zie XIV-dm.

XIV-dm  zijn verre kleindochter (14e graad) Helen Diana Kiewiet, dochter van Eggo Geuko Kiewiet (XIII-cu) en Johanna (Joke) van den Adel (XIII-do), personeelsconsulente, is geboren op zaterdag 11 oktober 1975 te Dordrecht (ZH).

Helen is partner van Jan Willem Groenenberg, zie XIV-dl.

XIV-dn  zijn verre kleinzoon (14e graad) Marko Horlings, zoon van Koos Horlings (XIII-dk) en Martha Antje Henderika Schuur (XIII-dn), is geboren op maandag 8 november 1976 te Delfzijl (GR). XIV-do  zijn verre kleindochter (14e graad) Reina Marjolein Kiewiet, dochter van Eggo Geuko Kiewiet (XIII-cu) en Johanna (Joke) van den Adel (XIII-do), personeelsconsulente, is geboren op maandag 28 maart 1977 te Dordrecht (ZH).

Reina is gehuwd met Ronald Paul, zie XIV-b.

Graad XV

XV-a  zijn verre kleindochter (15e graad) Elise Henriette Margaretha Kiewiet (Elise), dochter van Ronald Marten Kiewiet (XIV-cs) en Monique van der Pluijm (XIV-c). XV-b  zijn verre kleindochter (15e graad) Desiree Ferrari, dochter van Friedel Sass (XIV-s) en Rika Kuiper (XIV-bm). XV-c  zijn verre kleinzoon (15e graad) Evert van Oosten, zoon van Marinus van Oosten (XIV-ax) en Engelina Elsina Kuiper (XIV-bd), is geboren te Sneek (FR). XV-d  zijn verre behuwd kleindochter (15e graad) Henriette Smit.

Henriette is gehuwd met Hendrik Harm Bisschop, zie XV-l.

XV-e  zijn verre behuwd kleinzoon (15e graad) N.N..

N is gehuwd met Femmigje van Oosten, zie XV-m.

XV-f  zijn verre kleindochter (15e graad) Erna Haaima, dochter van Louw Haaima (XIV-bg) en Suzanna Josina Kuiper (XIV-bi). XV-g  zijn verre kleinzoon (15e graad) Jacob Haaima, zoon van Louw Haaima (XIV-bg) en Suzanna Josina Kuiper (XIV-bi). XV-h  zijn verre kleindochter (15e graad) Harriet Diepenbroek, dochter van Geert Diepenbroek (XIV-bl) en Alie Bultjer (XIV-a). XV-i  zijn verre kleinzoon (15e graad) Robbie Schuur, zoon van David Schuur (XIV-be) en Mea Noordman. XV-j  zijn verre kleindochter (15e graad) Marjan Diepenbroek, dochter van Geert Diepenbroek (XIV-bl) en Alie Bultjer (XIV-a). XV-k  zijn verre kleinzoon (15e graad) Evert Haaima, zoon van Louw Haaima (XIV-bg) en Suzanna Josina Kuiper (XIV-bi). XV-l  zijn verre kleinzoon (15e graad) Hendrik Harm Bisschop, zoon van Abel Bisschop (XIV-bc) en Zwaantje Antje Diepenbroek (XIV-bf), wonende te Delfzijl (GR), is geboren op vrijdag 12 februari 1971.

Hendrik is gehuwd met Henriette Smit, zie XV-d.

XV-m  zijn verre kleindochter (15e graad) Femmigje van Oosten, dochter van Marinus van Oosten (XIV-ax) en Engelina Elsina Kuiper (XIV-bd), is geboren op donderdag 15 juli 1971.

Femmigje is gehuwd met N.N., zie XV-e.

XV-n  zijn verre kleindochter (15e graad) Karin Stobbe, dochter van Jan Stobbe (XIV-ba) en Antje Kuiper (XIV-br), is geboren op zondag 13 februari 1972. XV-o  zijn verre kleindochter (15e graad) Diana Schuur, dochter van David Schuur (XIV-be) en Mea Noordman, is geboren op zaterdag 23 september 1972. XV-p  zijn verre kleinzoon (15e graad) Frans Schuur, zoon van Evert Jacobus Schuur (XIV-bb) en Trijntje Suurhof (XIV-bu), is geboren op woensdag 7 november 1973 te Groningen (N.K.). XV-q  zijn verre kleinzoon (15e graad) Eilke Lennnart Bisschop, zoon van Abel Bisschop (XIV-bc) en Zwaantje Antje Diepenbroek (XIV-bf), is geboren op dinsdag 8 oktober 1974. XV-r  zijn verre kleindochter (15e graad) Grietje Stobbe, dochter van Jan Stobbe (XIV-ba) en Antje Kuiper (XIV-br), is geboren op woensdag 9 oktober 1974. XV-s  zijn verre kleinzoon (15e graad) Peter Schuur, zoon van Evert Jacobus Schuur (XIV-bb) en Trijntje Suurhof (XIV-bu), is geboren op woensdag 28 april 1976 te Groningen (N.K.). XV-t  zijn verre kleindochter (15e graad) Yvonne Stobbe, dochter van Jan Stobbe (XIV-ba) en Antje Kuiper (XIV-br), is geboren op maandag 19 juli 1976 te Sneek (FR). XV-u  zijn verre kleinzoon (15e graad) Rene van den Boom, zoon van Toon van den Boom (XIV-ar) en Rosalina (Roos) Schuur (XIV-bs), is geboren op zondag 10 juli 1977. XV-v  zijn verre kleindochter (15e graad) Christel Adriana Maria van den Oord, dochter van Martienus Maria van den Oord (XIV-bp) en Alysette Jose Schuur (XIV-cb), is geboren op zondag 31 juli 1977. XV-w  zijn verre kleindochter (15e graad) Monique van der Veen, dochter van Wiert van der Veen (XIV-bn) en Grietje Kuiper (XIV-bw), is geboren op woensdag 2 november 1977. XV-x  zijn verre kleinzoon (15e graad) Evert Richard Kuiper, zoon van Evert Kuiper (XIV-bt) en Eiske Jantje Lubbers (XIV-q), is geboren op dinsdag 20 juni 1978 te Groningen (GR). XV-y  zijn verre kleindochter (15e graad) Linda van Dijk, dochter van Jan van Dijk (XIV-p) en Janna Fransisca Kuiper (XIV-cc), is geboren op woensdag 25 oktober 1978. XV-z  zijn verre kleinzoon (15e graad) Marc van den Boom, zoon van Toon van den Boom (XIV-ar) en Rosalina (Roos) Schuur (XIV-bs), is geboren op dinsdag 8 mei 1979. XV-aa  zijn verre kleinzoon (15e graad) Patrick Hendrikus Jacobus van den Oord, zoon van Martienus Maria van den Oord (XIV-bp) en Alysette Jose Schuur (XIV-cb), is geboren op maandag 5 mei 1980. XV-ab  zijn verre kleinzoon (15e graad) Pascal Sass, zoon van Friedel Sass (XIV-s) en Rika Kuiper (XIV-bm), is geboren op maandag 13 april 1981. XV-ac  zijn verre kleindochter (15e graad) Sandra van Dijk, dochter van Jan van Dijk (XIV-p) en Janna Fransisca Kuiper (XIV-cc), is geboren op donderdag 20 augustus 1981 te Groningen (GR). XV-ad  zijn verre kleindochter (15e graad) Diana Kuiper, dochter van Evert Kuiper (XIV-bt) en Eiske Jantje Lubbers (XIV-q), is geboren op donderdag 25 februari 1982 te Groningen (GR). XV-ae  zijn verre kleindochter (15e graad) Annemiek Kuiper, natuurlijke dochter van Evert Kuiper (XIV-g) en Anje Eggens (XIV-y), is geboren op dinsdag 18 mei 1982 te Winschoten (GR). XV-af  zijn verre kleinzoon (15e graad) Richard Dambacher, zoon van Wiert van der Veen (XIV-bn) en Grietje Kuiper (XIV-bw), is geboren op donderdag 12 april 1984 te Assen (DR). XV-ag  zijn verre kleindochter (15e graad) Digna Kuiper, dochter van Appie Kuiper (XIV-e) en Marietje N.N. (XIV-z), is geboren op donderdag 13 september 1984 te Winschoten (GR). XV-ah  zijn verre kleinzoon (15e graad) Robin Pascal Tuik, zoon van Alex Edward Melle Tuik (XIV-d) en Linda Fenna Jurrina van Bergem (XIV-cu), wonende te Hoogeveen (DR), is geboren op woensdag 3 mei 1989. XV-ai  zijn verre kleindochter (15e graad) Cynthia Katharina Louise Eissens, dochter van Marcel Eissens (XIV-cd) en Louise Kuiper (XIV-ch), is geboren op donderdag 12 december 1991 te Groningen (GR). XV-aj  zijn verre kleindochter (15e graad) Fieke Smeets, dochter van Nicolaas Smeets (XIV-cl) en Janine Henrike Schuur (XIV-cz), is geboren op woensdag 24 juni 1992 te Rotterdam (ZH). XV-ak  zijn verre kleinzoon (15e graad) Bryan Michael Tuik, zoon van Alex Edward Melle Tuik (XIV-d) en Linda Fenna Jurrina van Bergem (XIV-cu), wonende te Hoogeveen (DR), is geboren op maandag 26 april 1993. XV-al  zijn verre kleindochter (15e graad) Mireille Chantal Eissens, dochter van Marcel Eissens (XIV-cd) en Louise Kuiper (XIV-ch), is geboren op dinsdag 13 juli 1993 te Groningen (GR). XV-am  zijn verre kleinzoon (15e graad) Marvin Louis Beijersbergen van Henegouwen, zoon van Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis) (XIV-ct) en Petra Anetta Schuur (XIV-cv), is geboren op maandag 11 april 1994 te Delft. XV-an  zijn verre kleinzoon (15e graad) Dook Smeets, zoon van Nicolaas Smeets (XIV-cl) en Janine Henrike Schuur (XIV-cz), is geboren op woensdag 14 september 1994 te Rotterdam. XV-ao  zijn verre kleinzoon (15e graad) Marcel Albert Eissens, zoon van Marcel Eissens (XIV-cd) en Louise Kuiper (XIV-ch), is geboren op zaterdag 11 oktober 1997 te Groningen (GR). XV-ap  zijn verre kleindochter (15e graad) Djoni Sjalia Beijersbergen van Henegouwen, dochter van Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis) (XIV-ct) en Petra Anetta Schuur (XIV-cv), is geboren op zondag 16 januari 2000 te DelftXV-as  zijn verre kleinzoon (15e graad) Kars Paul, zoon van Ronald Paul (XIV-b) en Reina Marjolein Kiewiet (XIV-do), doodgeboren op vrijdag 5 juli 2002 te Dordrecht (ZH), is begraven op woensdag 10 juli 2002 te Papendrecht (ZH). XV-at  zijn verre kleindochter (15e graad) Anne Margaretha Henriette Kiewiet, dochter van Ronald Marten Kiewiet (XIV-cs) en Monique van der Pluijm (XIV-c), is geboren op dinsdag 13 augustus 2002 te Rotterdam. XV-au  zijn verre kleindochter (15e graad) Nienke Robine Paul, dochter van Ronald Paul (XIV-b) en Reina Marjolein Kiewiet (XIV-do), is geboren op woensdag 7 mei 2003. XV-av  zijn verre kleindochter (15e graad) Ilse Jager, natuurlijke dochter van Henk Jager (XIV-v) en Cilia Horlings (XIV-dj), is geboren op zaterdag 27 december 2003 te Winschoten (GR). XV-aw  zijn verre kleindochter (15e graad) Margaretha Kiewiet, dochter van Alexander (Sander) Kiewiet (XIV-dg) en Henderika Jacqueline Dirksje Rijken (XIV-da), is geboren op vrijdag 19 maart 2004 te Zwijndrecht (ZH). XV-ax  zijn verre kleindochter (15e graad) Marith Emeline Groenenberg, natuurlijke dochter van Jan Willem Groenenberg (XIV-dl) en Helen Diana Kiewiet (XIV-dm), is geboren op donderdag 14 oktober 2004.

Graad XVI

XVI-a  zijn verre kleindochter (16e graad) Grietje Zwaantje (Elvira) Bisschop, dochter van Hendrik Harm Bisschop (XV-l) en Henriette Smit (XV-d), is geboren op donderdag 10 januari 2002 te Delfzijl (GR). XVI-b  zijn verre kleindochter (16e graad) Antje Trijntje (Lisanne) Bisschop, dochter van Hendrik Harm Bisschop (XV-l) en Henriette Smit (XV-d), is geboren op maandag 3 mei 2004 te Delfzijl (GR).


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 9 november 2006 met Haza-21 versie 3.3.0.186.20060927 door G.H. Schuur, Klapwijksezoom 227, 2652 BN BERKEL EN RODENRIJS.

1)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt 88 erve Bruining +

2)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde erve Bruining +

3)  3 mndl.Tijdschrift Westerwolde erve Bruiningh +

4)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt 88 erve Bruining +

5)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt 88 erve Bruining en jrg.14 nr.1 +

6)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt.88 erve Bruining +

7)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt 88 erve Bruining, Drie mndl.Tijdschrift Westerwolde mrt.1993 blz.3 e.v. +

8)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt 88 erve Bruining, Drie mndl.Tijdschrift Westerwolde mrt.1993 blz.3 e.v. HC : RA Vlagtwedde VIz.1 Gron.Volksalmanak 1949 blz.75 +

9)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt 88 erve Bruining +

10)  Driemaandl.tijdschrift Westerwolde jrg.18 dec.97

11)  3 mndl.tijdschrift Westerwolde mrt.88 +

12)  ovl: DTB Vlagtwedde, kerkeraadshand. lidm.nr.665 huw: DTB VlagtweddeÝ HC : RA Vlagtwedde VI z1 blz.68/69Ý Onder de Clockeslach van Vlachtwedde, Drie mndl.Tijdschrift Westerwolde mrt.1993 blz.3 e.v. +

13)  geb: zie huw. ovl: DTB Vlagtwedde, kerkeraadshand. lidm.nr.484 +

14)  geb: DTB Vlagtwedde HC : RA Blijham fol.113

15)  geb: DTB Blijham II 1709-1811

16)  DTB Wedde pag.16

17)  geb: Gens Nostra dec.83 nr.12 blz.373 ovl: Overl.akte (RA Groningen) +

18)  geg.dhr.Popkes te Beerta +

19)  Geert trouwt op zondag 15 maart 1801 te Oude Pekela (GR) met Aaltjen.

20)  geb: DTB Winschoten ovl: dhr Popkes te Beerta +

21)  Jan Jacobs Mooi, zoon van Jacob Jans Mooi en Elsien Derks. Jan is geboren rond 1754 (?), is overleden op donderdag 25 maart 1824 te Midwolda. Jan werd ongeveer 70 jaar.

22)  Gens Nostra dec.1993 + Genlias: Midwolda huw.akte nr.1 dd 0402 1850

23)  geb: DTB Beerta 1730-1811 ovl: dhr.Popkes Beerta +

24)  geb: DTB Oude Pekela (382) 1771-1797Ý huw: DTB Beerta II 1730-1811 (blz.82)Ý +

25)  ovl.akte nr.83

26)  huw.akte nr.8

27)  ovl.akte nr.41

28)  huw.akte nr.8

29)  ovl.akte nr.40

30)  geg.dhr.Poptkes te Beerta +

31)  geb.akte nr.8 overl.akte nr.4 huw.akte nr.29

32)  geb.akte en extract overl.akte

33)  ovl.:akte nr.31

34)  huw.akte nr.21

35)  huw.akte nr.21

36)  huw.akte nr.34

37)  huw.akte nr.11

38)  huw.akte nr.2

39)  huw.akte nr.2

40)  huw.akte nr.16

41)  huw.akte nr.34

42)  huw.akte nr.16

43)  BS Beerta aktenr.10

44)  huw.akte nr.11

45)  begr: Winschoten Hofstraat grafnr. OB 02K3 014 00702

46)  ovl: akte nr.7

47)  ovl: akte 24

48)  geg.dhr.D.Veen

49)  geb.akte nr.99 huw.akte nr.24

50)  graflijst Winschoten

51)  geb.akte 86 te Beerta

52)  geg.dhr.D.Veen

53)  ovl: akte nr.70 gem.Winschoten

54)  huw.akte nr.215

55)  graflijst Winschoten

56)  geb. kinderen: blad 7-400 bevolkingsregister Winschoten

57)  ovl: alg begraafplaats Winschoten grafnr. OB 06 K2 015 00032

58)  grafnummer NB AG 01 004 00068

59)  adv.CBG

60)  huw.akte nr.13

61)  huw.akte nr.215

62)  huw.akte nr.12

63)  huw.akte nr.12

64)  dossier Schuur C.B.G.

65)  ovl: oa grafsteen begraafplaats Acacialaan Winschoten

66)  ovl.akte nr.54

67)  huw.akte nr.13

68)  overzicht graven in Winschoten

69)  ovl.akte nr.A92

70)  huw.akte nr.1

71)  geg. dhr. D.Veen

72)  ovl.akte nr.25

73)  huw.akte nr.1

74)  ovl.akte nr.5

75)  ovl.akte nr.14

76)  ovl.akte nr.29

77)  ovl.akte nr.12

78)  burgl.stand Neef Eggo Kiewiet ontdekte in de Ev. Lutherse Kerk aan de Vissersdijk in Winschoten in een kist een half vergaan doopboek. Hij vond hierin o.a.: "Volgens ontvangen van schrijven van Ds. J.U. Bögeholz te Nieuwe Pekela d.d. 19 Aug 1910 zijn door hem op 14 Aug gedoopt in de Luthersche godsdienstoefening op de Garst nr.5 (?): Jan geboren 13 Dec 1907 te Winschoten en Fenna Petronella geboren 25 Mei 1909 te Winschoten, kinderen van Geuko Schuur en Martje Reer wonende Oudewerfslaan Winschoten."

79)  burgl.stand

80)  Volgens mevr.Alysette Indri Schuur via e-mail +

81)  Via e-mail van mw.Alysette Indri-Schuur

82)  ovl: blad 7-400 bevolkingsregister Winschoten

83)  graflijst Winschoten

84)  gegevens van Eg Kiewiet

85)  persoonskaart CBG

86)  via e-mail van Mw.Alysette Indri Schuur

87)  gegevens via e-mail van mw.Alysette Indri Schuur

88)  ovl: grafsteen Oude begraafplaats Winschoten

89)  ovl: akte 236

90)  via e-mail van mw.A.Indri-Schuur


Index

Aardema

T.J. XIII-an, XIII-p.

Adam

Antje XII-r.

Adel, van den

Hendrik Frank XIII-do; Johanna (Joke) XIII-cu, XIII-do.

Ahrmanns

Margretha Maria IX-o.

Aikes

Wupke X-b.

Antonij

Harm VIII-f.

Arents

Lijsbeth IX-e.

Bents

R.H. XIV-ac, XIV-ak.

Berents

Jantien V-l.

Berg

Peter XIV-df, XIV-dk.

Bergem, van

Eduard (Eddy) XIII-cw, XIII-dg; Linda Fenna Jurrina XIV-cu, XIV-d; N.N. XIV-db.

Bisschop

Abel XIV-bc, XIV-bf; Antje Trijntje (Lisanne) XVI-b; Eilke Lennnart XV-q; Grietje Zwaantje (Elvira) XVI-a; Hendrik XIII-df, XIV-bc; Hendrik Harm XV-d, XV-l; Kornelia (Korrie) XIII-dc, XIII-df.

Bloem

Geertjen Jans IX-a, IX-f.

Bloksma

N.N. XII-bm, XII-d.

Bodde

Hindertje XII-bc.

Boer, de

Hinderik Jans X-c; Hinderika XI-l, XI-q; Roelf Hindriks X-c, X-n.

Bolhuis

Hindrik XI-h, XI-j; Reinder Laurens XI-h.

Bonder

Arnoldus XIII-a, XIII-cb.

Boom, van den

Marc XV-z; Rene XV-u; Toon XIV-ar, XIV-bs.

Bos

Johannes XIII-cm, XIII-k.

Brans

Anna Maria Petronella XII-bf.

Brederode

Bieke Everts X-k.

Broers

Gepke Alberts V-h.

Bruid), van de

Jan Nikken (opa XIII-cu, XIII-do.

Bruininck

Bruin Wubbes I-b; Woltke Q-a, Q-b; Wubbe Bruins II-a, II-b.

Bruininck, op 't

Wubbe Q-a, Q-b.

Bruiningh

Aeltien Harms VI-b, VI-c; Aike Harms IV-f, IV-i, IV-j; Geert Harms IV-c, IV-d, IV-h; Geertien Harms IV-a, IV-e; Harm Wubbes III-b, III-e, V-c, V-h, V-o; Wubbe Harms IV-b, IV-g.

Bruns

Weija XII-ac.

Bultjer

Alie XIV-a, XIV-bl.

Buma

Saakje XIII-ac.

Campe, ten

Geertjen Berends III-e.

Croese

Derk Jans IX-c, IX-h.

Dambacher

Richard XV-af.

Das

Geessien XII-bg.

Deiman

Regina XI-b, XI-c.

Derks

Elsien *21.

Deters

Remmer Jannes X-e, X-f; Tammo XI-b, XI-c, XI-k.

Detmers

Grietje IX-r.

Diepenbroek

Alberdina XIII-cf; Albert XIII-cr; Anneke XIV-ci; Christina XIV-cx; Doeke Luppo XIV-cm; Eika XIII-cl; Engel XII-bw, XII-b, XIV-cj; Fenna XII-af, XII-o; Frederika XIV-cf; Geert XII-ag, XII-ah, XIV-a, XIV-bl; Gerrit XI-u, XII-ad, XII-au, XIII-co; Harm XI-u, XI-x, XII-bj, XII-bl, XII-c, XII-g, XIII-az, XIII-bi, XIII-cj, XIII-ct; Harm Jan XIII-cn; Harriet XV-h; Jan XII-bu, XIII-cq; Jantje XII-ap, XII-bq; Luppo XII-as, XII-br; Luppo Doeke XIV-ck; Luppo Remko XIV-cn; Marjan XV-j; Martha Hinderika XIV-cg; N.N. XII-bd; Reint XII-ax, XII-bg; Trijntje XIII-dd; Zwaantje Antje XIV-bc, XIV-bf.

Dieters

Hilligje Roelfs X-o; Tamme X-e.

Dijk, van

Annechien XII-o; Grietje Frans XI-r; Hilke XII-s; Jan XIV-cc, XIV-p; Linda XV-y; Sandra XV-ac.

Dijkhuis

Dini Johanna XIII-aq, XIII-ba.

Dik

Jan Jakobs XI-i; Stientje XI-e, XI-i.

Drenth

Renska XII-w.

Dussel

Antko XII-aj, XII-a; Cornelis Barteld XII-a.

Egberts

Annecke V-c, V-o.

Eggens

Anje XIV-g, XIV-y.

Eissens

Cynthia Katharina Louise XV-ai; Marcel Albert XV-ao; Marcel XIV-cd, XIV-ch; Mireille Chantal XV-al.

Ekkes

Antje Harms IX-j, IX-r; Harm IX-r.

Elderman

H. XIV-aa, XIV-aw.

Ellinck

Swaencke III-d, III-f.

Elses

Hilwert V-b, V-i.

Elst, van

Elly XIV-bj; Marijke XIV-ce; N.N. XIII-av, XIII-bo.

Eltjes

Aaltje VIII-f; Aaltjen VIII-f, *20.

Fabricius

Michael V-g.

Feiken

Egbert Harms XI-g; Harm XI-f, XI-g.

Fellinga

Johannes Wietze (Johan) XIII-cz, XIII-da; Martha Helena XIII-dh, XIII-dj; Wietze Johannes XII-cc, XII-cd.

Ferrari

Desiree XV-b.

Folkers

Hein Berend XIII-dh, XIII-dj; Karin XIV-cw, XIV-cy; Yvonne XIV-cp, XIV-de.

Fransen

Grietje Roelfiena Elsiena XII-bz, XII-cg; Hendrik XII-cg.

Geerts

Griete V-o.

Goren

Aaltje Reints X-j, X-l, X-m; Annechien (Croon) IX-c, IX-e, IX-h; Elsien X-i, X-o; Fenna X-r, X-t, X-u; Freeke Sebes IX-i, IX-o; Freerk IX-g, IX-j, IX-r; Gepke IX-b, X-k, X-s; Grietje IX-m; Harm IX-a, IX-f; Reint Sebes IX-k, IX-n, IX-t; Sebo Freerks X-q; Sebo X-a, X-g; Trijntje IX-l; Trijntje Reints X-e, X-f, X-h.

Goring

Freerk Reints VII-d, VII-e; Geertruida Freerks VIII-c; Getert Freerks VIII-d; Harm Freerks VIII-e; Harmem Freerks VIII-h; Reint Freerks VIII-b; Trijntie Freerks VIII-a.

Gorink

Harm IX-d; Jan Kroen IX-p; Sebe Freriks IX-q, IX-s, VIII-f, VIII-g.

Gottschall

Leentje XIII-df, XIV-bc.

Goudschaal

Christiaan XI-k; Wubke XI-b, XI-k.

Gransbo

Heléne XIII-db, XIII-de.

Graver

Elizabeth XII-bk, XII-f; Harmke XIII-ak, XIII-ao.

Groen

G. XIII-i, XIII-m.

Groenenberg

Jan Willem XIV-dl, XIV-dm; Marith Emeline XV-ax.

Haaima

Erna XV-f; Evert XV-k; Jacob XV-g; Louw XIV-bg, XIV-bi.

Haanstra

Jantje XIV-bn.

Halmingh

Albert Elzes IV-a, IV-e; Elze Alberts V-e; Elze Engelkes IV-a; Engeltje Alberts V-j; Ycke Alberts V-k.

Hardingh

Frerick Reints VI-b; Reint Frericks VI-b, VI-c.

Hark, ter

Berend XII-bg; Oktje XII-ax, XII-bg.

Harmens

Trijntie VII-e.

Harms

Albertien VI-g, VI-h; Egbert VI-o, VI-q; Froucke IV-f, IV-j; Grietien VI-m, VI-n; Jan VI-p; Willemtien VI-f, VI-j; Wubbe VI-l, VI-r.

Hartman

Jan XI-k.

Hedel, van

Christina XII-ad, XII-au; Gijsbertus Leonardus XII-au.

Heeren

Reina XIII-bu.

Heerens

Zebo (Ockens) VII-e.

Heeres

G. XIII-bv, XIII-n.

Heidekamp

Gesina XI-o.

Heijes

Boelmans Willems VI-f, VI-j.

Hekman

Hendrik Jelle XII-am, XII-s; Hilke XIII-ah; Jan Hekman XII-s.

Hemmen

Voske X-e.

Hemmer

Aleida Catharina (Lidy) XIII-cz, XIII-da.

Henegouwen, van

Djoni Sjalia Beijersbergen XV-ap; Louis Beijersbergen XIV-ct; Louis Christiaan Beijersbergen XIV-ct, XIV-cv; Marvin Louis Beijersbergen XV-am.

Hiddingh

Derk Hindricks VI-m, VI-n.

Hillinga

Berend XIII-bu; Tjaaktje Kampegiena XIII-ay, XIII-bu.

Hilwerts

Anne VI-i, VI-k; Else VI-e; Geertien VI-a, VI-d.

Hindricks

Egbert V-o; Hendrickien IV-c, IV-d.

Hindriks

Elljen IX-q.

Hiskes

Albert VI-i, VI-k.

Hoftingh

Anna Jans V-g.

Hogerman

Geesje XII-bi, XII-e.

Horlings

Cilia XIV-dj, XIV-v; Elzo XIII-dk; Koos XIII-dk, XIII-dn; Marko XIV-dn.

Houwing

Johannes XIII-bz, XIII-o.

Huber

Margaretha Neeltje XIII-cv, XIII-cx.

Huisman

Engelina Elsina (Liena) XIV-bv, XIV-u; Evert XIV-h, XIV-o; Grietje XIV-i, XIV-w; Hein XIII-g, XIII-l; Jan XIV-af, XIV-j; Jurriena XIV-k.

Huitzingh

Jantien Hansen V-a.

Huls

Derk XIV-bm, XIV-r.

Hulsebosch

Engelina Abrahams X-j.

Hulsinck

Swancke Luickens IV-c, IV-h.

Hut

Derk XIII-dg, XIII-dm.

Idzes

Gesina XII-ae.

Indri

Ugo Giuseppe Giovanni XIV-by, XIV-cb.

Inzen, van

Jacob Gerrits IX-r.

Jackel

Eltje Hiltje XIV-ad, XIV-bk.

Jager

Henk XIV-dj, XIV-v; Ilse XV-av; Jantje XII-h, XII-j; Otto XII-h.

Jans

Grietje X-b; Harm VI-a, VI-d; Willemke VI-k.

Jansen

Berend XII-r.

Janssen

Emke XII-p, XII-r; Geessien XIV-au, XIV-x.

Jong, de

Jacob XIII-ac; Lammerdina XIII-bw; Saakje XIII-ac, XIII-z.

Jurjens

Harm Berend XIII-bc; Simon XIII-bc, XIII-bs.

Kamphuis

Christiaan XII-bf, XII-bh; Jochum XII-bf.

Kappen

Lena XII-aa.

Karels

Jan XI-n; Jantje XI-e, XI-n.

Kelbergen

Berendt IV-g.

Kiewiet

Albert XIII-u, XIII-v; Alexander (Sander) XIV-da, XIV-dg; Anne Margaretha Henriette XV-at; Derk XII-bt, XII-ca; Eggo Geert XIV-aj; Eggo Geuko XIII-cu, XIII-do; Eggo XII-bt, XIII-v; Elise Henriette Margaretha XV-a; Fenna Henderika XIV-am; Fenna Jurrina XIII-cw, XIII-cy, XIII-dg, XIII-dm; Geert Eggo XIV-ai; Geert Jans X-b; Geert XIV-ah; Heiko Geerts X-b, X-p; Helen Diana XIV-dl, XIV-dm; Hinderika Fenna XIV-as, XIV-av; Jurrina Fenna XIV-ag; Margaretha XV-aw; Marten XIII-cu, XIII-cv, XIII-cx, XIII-do; Reina Marjolein XIV-b, XIV-do; Reint Roelf Hendericus XIV-ao; Roelfina Fenna XIV-ay; Ronald Marten XIV-cs, XIV-c.

Kip

Berend XII-ae, XII-ao; Evert XII-ae.

Klein

Hillechien Roelfs X-c.

Kloosterman

Geke XIII-j, XIII-q; Otto XIII-q.

Kluiter

Eija XIII-az, XIII-bi.

Koerts

Antje X-h.

Koopmans

Joop XIII-am, XIII-b.

Koster

Grietje XII-an, XII-z; Jetze Koster XII-an.

Kramer

C.B.P. XIII-aj, XIII-f.

Kroes

N.N. XIV-ab, XIV-bz.

Kroon

Annechien Jans VIII-f; Elzijn Harms VIII-f, VIII-g.

Kruizinga

Jantje XII-u.

Kuiper

Alie XIV-l, XIV-t; Anneke XIV-n; Annemiek XV-ae; Antje XIV-ba, XIV-br; Appie XIV-e, XIV-z; Berend XIII-ci, XIII-d; Derk XII-av, XII-e; Diana XV-ad; Digna XV-ag; Engelina Elsina XIV-ax, XIV-bd, XIV-m; Evert XII-bi, XII-bm, XII-e, XIII-bt, XIII-cd, XIV-bt, XIV-g, XIV-q, XIV-y; Evert Richard XV-x; Grietje XIII-g, XIII-l, XIV-bn, XIV-bw; Jan XIII-j, XIII-q; Janna Fransisca XIV-cc, XIV-p; Louise XIV-cd, XIV-ch; Rieka XIII-by, XIII-ca; Rika XIV-bm, XIV-r, XIV-s; Suzanna Josina XIV-bg, XIV-bi.

Laan, van der

Jan XIII-by, XIII-ca.

Landman

Geertje Jans IX-n, IX-t; Jan Hiltjes IX-t.

Lemmens

Christina Maria XIII-bj, XIII-bk.

Lieffstinck

Aeltien Berents IV-b, IV-g.

Loer

Abeltje XI-h, XI-j; Berend Harms X-j; Engelina XI-f, XI-g; Jacob Berends X-j, X-l; Reint XI-d, XI-e, XI-i, XI-n.

Looij, van

Grietje XIII-cd.

Loorbach

Geert (Ger) XIII-di, XIII-dl; Rogier XIV-di; Warnar XIV-dc.

Loos

Hindrik XI-i.

Louters

Louter Christiaan X-o; Roelf Jans X-i, X-o.

Lubbers

Eiske Jantje XIV-bt, XIV-q.

Lutjeboer

Jurrina XII-bt, XIII-v.

Majeur

Hemmigje XI-n.

Meer, van der

Sophia Johanna Catharina XIV-cl.

Mennes

Dedde IV-g.

Michaels

Trijntje V-f, V-g.

Misker

Nieske XIII-bc.

Moesker

Egbertje XII-az, XII-ba; Hinderkien XI-o, XI-p; Jacob Hindriks XI-o; Jan XII-az.

Molema

Antje XI-y.

Mooi

Jacob Jans *21; Jan Jacobs IX-e, *21.

Mulder

Fenna XII-i; Geertje Hindriks IX-g, IX-j.

N.N.

Adri XIII-ar, XIII-be; Aly XIV-bx; Anja XIV-h, XIV-o; Bruin I-a; Jan III-a, III-c, XIV-i, XIV-w; Karel XIII-bg, XIII-br; Lineke XIV-af, XIV-j; Marietje XIV-e, XIV-z; Toos XIII-bf, XIII-h.

Nanninga

Jantje Andrea Angenieta XIV-az, XIV-f.

Nanningh

Anna Geerts VI-l, VI-r.

Nap

Hindrik Jurjens IX-e; Tetje Hindriks IX-e.

Nieboer

Antje XII-bw, XII-b.

Nikken

Lena XIII-do.

Nitters

Harmina XIII-ci, XIII-d.

Noordman

Mea XV-i, XV-o.

Oevelen, van

A.C.J. XIV-ct.

Oldehove

Albertje XI-i.

Oldenburger

Jaapie XII-at, XII-bb.

Oord, van den

Christel Adriana Maria XV-v; Martienus Maria XIV-bp, XIV-cb; Patrick Hendrikus Jacobus XV-aa.

Oosten, van

Evert XV-c; Femmigje XV-e, XV-m; Marinus XIV-ax, XIV-bd.

Oosterveld

Grietje XIII-r, XIII-t; Hillegien Roelfs VI-o, VI-q.

Ossel

Hillechien XII-x.

Oudekerk

Herman Hindriks X-f, X-h; Hindrik Harms X-h.

Pater

Jantje XI-u.

Paul

Kars XV-as; Nienke Robine XV-au; Ronald XIV-b, XIV-do.

Pelgrim

Hermann Henrich Rudolph (Harm) IX-i, IX-o.

Pelgrimm

Johann Friedrich IX-o.

Perton

Haiko Haikes IX-q; Janna Haikens IX-q, IX-s.

Pieterman

Wibbina XII-bl, XII-c.

Pinkster

Alberdina Harmanna XII-aw, XII-bn; Hinderkien XII-az.

Platje

Alberdina Harmina XII-bn, XII-bo; Barbera XII-ar, XII-aw; Jan XII-aw, XII-bn.

Pluijm, van der

Monique XIV-cs, XIV-c.

Popkes

Henderika XIII-a, XIII-cb; Mijndert XII-ac, XII-ai; Tijbo XII-ac, XIII-aj, XIII-f.

Postema

Hendrik XII-o; Jan XII-af, XII-o.

Prins

Harm X-k, X-s; Obbo Willems X-k.

Reer

Jan XI-ab; Martje XI-aa, XI-ab.

Reints

Geter VII-b; Harm VII-c; Willemtie VII-a.

Rencks

Lutgert Willems V-l, V-m; Willem Roelfs V-l.

Renweringh

Berent Wilts V-h; Willemtien Berents V-c, V-h.

Rijken

Henderika Jacqueline Dirksje XIV-da, XIV-dg.

Roemeling

Wendelke (Wenny) XIII-ae, XIII-as.

Roossien

Hendrik XII-ab, XII-w; Jurjen XII-w.

Rostock

Helma XIV-bu.

Rumph

Jacoba Woltertje XIII-dm.

Sass

Friedel XIV-bm, XIV-s; Pascal XV-ab.

Scheltens

Heike XII-bl, XII-g.

Schepers

Eefke XII-v, XII-x; Jan XII-x.

Schipper

Nanko XIV-l, XIV-t.

Schokker

Jan XIII-ct; Stientje XIII-cj, XIII-ct.

Scholtens

Henderikus Egberdinus XII-aa, XII-al; Jan XII-aa.

Schrik

Berend Harms IX-t.

Schroder

Jantje XIII-ce, XIII-cg.

Schut

Wiecherdina XII-h.

Schuur

Aaltje XIII-bg, XIII-br, XIII-e; Alysette Jose XIV-bp, XIV-by, XIV-cb; Annechien XII-ae, XII-ao; Annie XIII-av, XIII-bo; Ansje Martha Jantje XIII-di, XIII-dl, XIII-dp; Antje XIII-an, XIII-p; Berend Emko XIII-r, XIII-t; Berend XII-bn, XII-bo; David XIV-be; Diana XV-o; Elsien XI-y, XI-z, XII-am, XII-s; Elsiena Geertruida XIII-cm, XIII-k; Engel XI-o, XI-p, XII-v, XII-x, XIII-y; Engelina Elsina XII-bi, XII-bm, XII-d; Esse XIV-bo; Evert Jacobus XIV-bb, XIV-bu; Fenna Petronella XII-bt, XII-ca; Fenna XII-ab, XII-av, XII-e, XII-i, XII-l, XII-w; Frans XI-r, XI-t, XIII-ab, XIII-aq, XIII-ba, XIII-bb, XV-p; Fransina XIII-aw; Franzina XII-be; Free XII-n; Freerk XII-at, XII-bb; Gesina Jacoba XII-aa, XII-al; Geuko Hendrik (Gudi) XIII-dc, XIII-df; Geuko Jan (Geuki) XIII-db, XIII-de; Geuko XI-aa, XI-ab; Gezinus Filippus XII-ar, XII-aw; Gezinus XIII-ar, XIII-be, XIII-w; Grietje XII-aj, XII-a, XIII-af, XIV-ca; Harm XIII-bx; Hendrik XII-az, XII-ba; Hendrika Elsina XII-bf, XII-bh; Hennie (Hindrik?) XIII-bn, XIII-cs; Hinderika XIII-ax, XIII-bc, XIII-bs; Hinderikus XI-m; Hindrik Berends XI-r; Hindrik XII-k; Hindrikje XIII-bz, XIII-o; Imke Liena XIII-ch; Jacob XII-q, XII-u, XIII-bj, XIII-bk; Jan Frans XIII-bh, XIII-bw; Jan XII-ak, XII-bz, XII-cg, XII-t, XIII-ad, XIII-au; Janine Henrike XIV-cl, XIV-cz; Janna X-a, X-g, XIII-bl; Jantje Elizabeth XIV-ab, XIV-bz; Jessica Helena XIV-df, XIV-dk; Jetze XIII-bm; Joop Jacobus Theodorus XIV-bq; Luppe Berend XIV-ac, XIV-ak; Luppe XII-p, XII-r; Luppechiena XII-cc, XII-cd; Luppo Harms X-t, X-u; Luppo XI-v, XII-aq, XII-bp, XII-bv, XII-h, XII-j, XIII-bf, XIII-cc, XIII-h; Martha Antje Henderika XIII-dk, XIII-dn; Meta XIII-bq; N.N. XII-ce, XII-cf, XIII-ap; Oskar Geuk XIV-dd, XIV-dh; Peter XV-s; Petra Anetta XIV-ct, XIV-cv; Petro Luppo XII-by, XII-cb; Petronella XII-bx; R. XIII-i, XIII-m; Reint Luppes XI-l, XI-q; Reint Reint XII-ay, XII-bc; Reint Roelf XIII-ay, XIII-bu; Reint XII-an, XII-z, XIII-bp, XIII-ce, XIII-cg, XIII-ck, XIII-s, XIII-x, XIV-ap; Rieka Francina XIII-ai, XIII-c; Rieka Fransina XIII-al; Rieko XI-s, XII-bk, XII-f, XIV-cr; Rijka Harms X-t; Rika Franzina XII-bs; Rika XI-r, XI-t; Riki XIII-aa; Rob Charles Robert XIV-co, XIV-cq; Robbie XV-i; Roelf XII-y, XIII-cp; Roelfina XIII-bd; Rosalina (Roos) XIV-ar, XIV-bs; Sieke XIII-bv, XIII-n; Trientje XII-m; Trijntje XI-u, XI-w, XI-x, XII-ac, XII-ai; Zwaantje Edske XIV-aa, XIV-aw.

Sebens

Gepke VII-d, VII-e.

Smeets

Dook XV-an; Fieke XV-aj; Louis XIV-cl; Nicolaas XIV-cl, XIV-cz.

Smid

Albertje Hindriks XI-g.

Smit

Frederika XIII-ct; Henriette XV-d, XV-l.

Sporrel

Harmke Hindriks XI-h.

Stek

Attje Harms XI-d.

Stobbe

Grietje XV-r; Jan XIV-ba, XIV-br; Karin XV-n; Yvonne XV-t.

Straatman

Grietje XIII-q.

Striezenau

H. XIII-ai, XIII-c.

Stroedingh

Geert Aickes III-e; Getert Nannes VI-b; Icke Geerts III-b, III-e.

Struwer

Albertje XIII-bh, XIII-bw; Barend XIII-bw.

Suurhof

Albert XIV-bu; Trijntje XIV-bb, XIV-bu.

Swart

Engel Jans IX-k, IX-n; Jan Meints IX-k; Trijntje Wigbolts IX-k.

Sweertman

Grietje XII-ak; Meta XII-ak, XII-t.

Thaden

Petronella XI-ab.

Thedingh

Harm Jarckes V-a; Jarcke Harms V-a, V-d.

Timmer

Antje XII-cg.

Tipker

Geert Berends VIII-f.

Tipkes

Berend VIII-f.

Tuik

Alex Edward Melle XIV-cu, XIV-d; Bryan Michael XV-ak; Robin Pascal XV-ah.

Tuin

Kaatje-Geessiena XII-by, XII-cb.

Twiest

Hinderika XII-as, XII-br.

Veen, van der

Kasper XIV-bn; Monique XV-w; Wiert XIV-bn, XIV-bw.

Vegt

Engel Geert XIV-az, XIV-f; Fenna XIII-u, XIII-v, XIV-aq; Geert Engel XIV-an; Geert XII-i, XII-l, XIV-at, XIV-au, XIV-x; Hindericus (Rieks) XIII-ak, XIII-ao; Hinderika (Rika) XIII-am, XIII-b; Hinderika XIII-ag; Jacob Maarten XIV-bh; Luppe XIII-at; Reint XIII-ac, XIII-z; Roelf Hindriks XII-i; Roelf XIII-ae, XIII-as; Saakje XIV-al; Willem XIV-ad, XIV-bk.

Vercasteren

Yvonne XIV-co, XIV-cq.

Vonk

Lucretia XIII-dk.

Voogd, de

Haiko XI-y; Nies XI-y, XI-z.

Vries, de

Antje XII-an; Frederik XIII-cd; Katharina XIII-bt, XIII-cd.

Wage

Elsien Freerks X-b, X-p; Frea Freerks X-c, X-n; Freerk Wubbes IX-e, IX-h; Sebo Freerks X-d; Wubbe Freerks IX-e.

Wal, van der

Derk Jans XI-d; Harmanna XI-d, XI-e.

Walburg

Janna XIII-s, XIII-x.

Wegen, van der

Alex XIII-dl, XIII-dp.

Welp

Geessien XII-ag.

Wetering, van der

Griet XIII-bn, XIII-cs.

Wijchers

Aaltje XII-q, XII-u; Jan XII-u.

Wijk, van

Swaantje XII-au.

Willems

Jantje IX-e.

Winterboer

Henderika XII-a.

Wisch, ter

Boele Jans VI-g, VI-h.

Wubbens

Albertje XI-k.

Wubbes

Berent V-n; Icke V-b, V-i; Jan III-d, III-f, V-f, V-g; Remcke V-l, V-m; Sibille V-a, V-d.

Zuidema

Hindertje XII-ay, XII-bc; Roelf XII-bc.

Zwart

Antje XII-ag, XII-ah; Jan XII-ag.

zonder achternaam

Ida Oldenburger XII-bb; N.N. II-a, II-b, III-a, III-c, IV-f, IV-i, XI-a, XIII-be, XIII-bg, XIII-e, XIII-w, XIV-ae, XIV-bv, XIV-u, XV-e, XV-m.

* verwijzing naar noot.