Familie overzicht van Warranties Jans (Timmer) (Ī1702 ?-?)

terug naar hoofdmenuFree counter and web statsG.H. Schuur - MMVI -


© 2006  G.H. Schuur

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.186.20060927


Probant

Q-a  hij zelf Warranties Jans is geboren rond 1702 (?) afkomstig uit Winschoten.

Warranties trouwt op zaterdag 21 mei 1729 te Nieuw Beerta op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Gepke Janties, zie Q-b.

Warranties trouwt op zondag 6 april 1749 te Beerta op ongeveer 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Geertje Berents, zie Q-c.

Q-b  zijn vrouw Gepke Janties is geboren rond 1708 (?) afkomstig uit Oostfriesland.

Gepke trouwt op zaterdag 21 mei 1729 te Nieuw Beerta op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Warranties Jans, zie Q-a.

Q-c  zijn vrouw Geertje Berents is geboren rond 1724 (?).

Geertje trouwt op zondag 6 april 1749 te Beerta op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 47-jarige Warranties Jans, zie Q-a.

Graad I

I-a  zijn schoondochter Harmke Hendriks is geboren rond 1738 (?).

Harmke is gehuwd met Berend Stades.

Harmke is gehuwd met Ekke Warranties, zie I-c.

I-b  zijn schoondochter Elisabeth Derks, dochter van Derk Hindriks en Grietje Tammes, is gedoopt op zondag 19 januari 1738 te Scheemda, is begraven op woensdag 30 juni 1790 te Nieuw Beerta. Elisabeth werd 52 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Elisabeth trouwt op zondag 22 mei 1768 te Nieuw Beerta op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Ekke Warranties, zie I-c.

I-c  zijn zoon Ekke Warranties, zoon van Warranties Jans (Q-a

) en Gepke Janties (Q-b
), is gedoopt op zondag 19 oktober 1738 te Nieuw Beerta, is overleden op zondag 17 december 1809 te Beerta. Ekke werd 71 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Op belijdenis des geloofs zijn tot ledematen aangenomen Elijzabet Derks in 1774 en Ekke Warrenties in 1779.

Ekke trouwt op zondag 22 mei 1768 te Nieuw Beerta op 29-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Elisabeth Derks, zie I-b.

Ekke is gehuwd met Harmke Hendriks, zie I-a.

Graad II

II-a  zijn kleinzoon Derk Ekkes, zoon van Ekke Warranties (I-c) en Elisabeth Derks (I-b), is gedoopt op zondag 27 augustus 1769 te Nieuw Beerta. II-b  zijn kleinzoon Warrentie Ekkes Timmer, zoon van Ekke Warranties (I-c) en Elisabeth Derks (I-b), timmerman (bev.reg.Beerta 1810-1830), zijlwaarder, is geboren op zondag 27 augustus 1769 te Nieuw Beerta, is gedoopt op maandag 11 september 1769 aldaar, is overleden op zaterdag 30 mei 1846 te Beerta/Stadspolder (GR). Warrentie werd 76 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Bevolk.lijst ingezetenen Beerta 1810-1830 blz.140 en 141(CBG):
Warntje Ekkes Timmer, geb.1769, timmerman,
Albertje Jans, geb.1773,
Harmke Warntjes Timmer, geb.1799, Willem Warntjes Timmer, geb.1806,
Jan Warntjes Timmer, geb.1801, Lupke Warntjes Timmer, geb.1809,
Ekko Warntjes Timmer, geb.1804, Derk Warntjes Timmer, geb.1813.

Zijn 2e vrouw was een kind van zijn moeders zuster Anneke Derks.

Overleden te Beerta 's middags om 2 uur te Stadspolder, van beroep zeilwaarder, achterlatende 6 meerderjarige kinderen.

Warrentie trouwt op vrijdag 14 april 1797 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Albertje Jans Kiel, zie II-c.

Warrentie trouwt op zondag 22 april 1832 te Midwolda op 62-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Berentje Berends van der Laan, zie II-d.

II-c  zijn behuwd kleindochter Albertje Jans Kiel, dochter van Jan Hendriks en Lupke Willems, is gedoopt op zondag 25 april 1773 te Finsterwolde, is overleden op zondag 8 mei 1831 te Finsterwolde/Stadspolder (GR). Albertje werd 58 jaar en 13 dagen.

Overleden te Stadspolder, 's morgens om 5 uur in het huis 160, nalatende man met 7 kinderen.

Albertje trouwt op vrijdag 14 april 1797 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Warrentie Ekkes Timmer, zie II-b.

II-d  zijn behuwd kleindochter Berentje Berends van der Laan, dochter van Berend Hilkes en Anneke Derks, is gedoopt op zondag 7 november 1779 te Scheemda.

Berentje is gehuwd met Remko Pieters Mulder, zoon van Pieter Jans Mulder en Etjen Roelfs. Remko, barbier te Midwolda, is geboren op vrijdag 16 januari 1767, is gedoopt op zondag 25 januari 1767 te Eexta (GR), is overleden op zondag 9 augustus 1829. Remko werd 62 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Berentje trouwt op zondag 22 april 1832 te Midwolda op 52-jarige leeftijd (2) met de 62-jarige Warrentie Ekkes Timmer, zie II-b.

II-e  zijn kleindochter Trijntie Ekkes, dochter van Ekke Warranties (I-c) en Elisabeth Derks (I-b), is gedoopt op zondag 23 april 1780 te Nieuw Beerta.

Graad III

III-a  zijn behuwd achterkleinzoon Folkert Alberts Schuurman, zoon van Albert Jacobs Schuurman en Moeder Folkerts, dienstknecht (bij huw), is geboren op zondag 25 juli 1784 te Winschoten (GR).

Folkert trouwt op zaterdag 16 september 1837 te Beerta (GR) op 53-jarige leeftijd met de 28-jarige Lupke Warntjes Timmer, zie III-j.

III-b  zijn behuwd achterkleinzoon Hindrik Reimt Jans Stuut, zoon van Jan Tomas Stuut en Aafke Hindriks, boerenknecht (bij huw), is geboren op donderdag 20 november 1788 te Finsterwolde (GR).

Hindrik trouwt op donderdag 20 mei 1824 te Beerta (GR) op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Elizabeth Warrentjes Timmer, zie III-d.

III-c  zijn behuwd achterkleindochter Elisabeth Jacobs Houwen, dochter van Jacob Jans Houwen en Menje Christiaans, is geboren op woensdag 13 juli 1791 te Beerta (GR), is gedoopt op zondag 17 juli 1791 te Beerta, is overleden op vrijdag 26 augustus 1859 te Beerta (GR) . Elisabeth werd 68 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 10 november 1832 te Beerta (GR) op 41-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Warntjes Timmer, zie III-f.

III-d  zijn achterkleindochter Elizabeth Warrentjes Timmer, dochter van Warrentie Ekkes Timmer (II-b) en Albertje Jans Kiel (II-c), dienstmeid (bij huw), is geboren op zaterdag 12 mei 1798 te Nieuw Beerta Gem.Beerta, is overleden op dinsdag 27 december 1853 te Finsterwolde (GR) . Elizabeth werd 55 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Elizabeth trouwt op donderdag 20 mei 1824 te Beerta (GR) op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Hindrik Reimt Jans Stuut, zie III-b.

III-e  zijn achterkleindochter Harmke Warntjes Timmer, dochter van Warrentie Ekkes Timmer (II-b) en Albertje Jans Kiel (II-c), is geboren in 1799 te Beerta. III-f  zijn achterkleinzoon Jan Warntjes Timmer, zoon van Warrentie Ekkes Timmer (II-b) en Albertje Jans Kiel (II-c), timmerman (bij huw), stelmaker, is geboren op dinsdag 24 november 1801 te Stadspolder Gem.Beerta (GR), is overleden op zondag 5 juli 1863 te Beerta (GR) . Jan werd 61 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 10 november 1832 te Beerta (GR) op 30-jarige leeftijd met de 41-jarige Elisabeth Jacobs Houwen, zie III-c.

III-g  zijn achterkleinzoon Ekko Warntjes Timmer, zoon van Warrentie Ekkes Timmer (II-b) en Albertje Jans Kiel (II-c), timmerman, is geboren op maandag 13 februari 1804 te Nieuw Beerta, is gedoopt op zondag 26 februari 1804 aldaar, is overleden op maandag 5 oktober 1857 te Finsterwolde. Ekko werd 53 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

huwelijksbijlagen:
19 sept 1807 is geboren en 11 okt.gedoopt Antje, dochter van Pieter Jans en Aaltje Gerrits,
13 febr. 1804 is geboren kind van Warntje Ekkes en Albertje Jans gedoopt 26 genaamd Ekke,
Nat.Militie, zonder beroep, vader zijlwaarder, wonende te Stadspolder Beerta, lichting 1823 8e afd. Infanterie, 5 jaar gediend.
8 mei 1831 is in huis nr.160 te Stadspolder overleden Albertje Jans Kiel, oud 58 jaar, nalatende 7 kinderen.

Ekko trouwt op zaterdag 14 april 1832 te Finsterwolde op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Pieters Visscher, zie III-i.

III-h  zijn achterkleinzoon Willem Warntjes Timmer, zoon van Warrentie Ekkes Timmer (II-b) en Albertje Jans Kiel (II-c), zijlwaarder, is geboren op woensdag 15 januari 1806 te Nieuw Beerta, is gedoopt op zondag 26 januari 1806 aldaar, is overleden op dinsdag 28 mei 1844 te Beerta (GR) . Willem werd 38 jaar, 4 maanden en 13 dagen. III-i  zijn behuwd achterkleindochter Antje Pieters Visscher, dochter van Pieter Jans Visscher en Aaltje Geerts, winkelierske en koopvrouw, is geboren op dinsdag 29 september 1807 te Finsterwolde, is gedoopt op zondag 11 oktober 1807 aldaar, is overleden op donderdag 15 november 1883 aldaar. Antje werd 76 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Volgens het bev.reg. van 1860 woonde de wed. Antje Pieters Visscher (koopvrouw) in het huis B34K.

Antje trouwt op zaterdag 14 april 1832 te Finsterwolde op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Ekko Warntjes Timmer, zie III-g.

III-j  zijn achterkleindochter Lupke Warntjes Timmer, dochter van Warrentie Ekkes Timmer (II-b) en Albertje Jans Kiel (II-c), is geboren op zaterdag 1 april 1809 te Nieuw Beerta Gem.Beerta.

Lupke trouwt op zaterdag 16 september 1837 te Beerta (GR) op 28-jarige leeftijd met de 53-jarige Folkert Alberts Schuurman, zie III-a.

III-k  zijn achterkleinzoon Derk Warntjes Timmer, zoon van Warrentie Ekkes Timmer (II-b) en Albertje Jans Kiel (II-c), is geboren in 1813 te Beerta.

Graad IV

IV-a  zijn achterachterkleinzoon Albertjen Ekkes Timmer, kind van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op dinsdag 9 oktober 1832 te Finsterwolde. IV-b  zijn achterachterkleinzoon Pieter Ekkes Timmer, zoon van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op zaterdag 26 april 1834 te Finsterwolde. IV-c  zijn achterachterkleindochter Aaltjen Ekkes Timmer, dochter van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op donderdag 31 december 1835 te Finsterwolde. IV-d  zijn achterachterkleindochter Berendje Ekkes Timmer, dochter van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op maandag 24 september 1838 te Finsterwolde. IV-e  zijn achterachterkleindochter Pieterke Ekkes Timmer, dochter van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op zaterdag 21 november 1840 te Finsterwolde. IV-f  zijn achterachterkleindochter Elizabeth Ekkes Timmer, dochter van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op zaterdag 24 december 1842 te Finsterwolde. IV-g  zijn achterachterkleinzoon Pieter Ekkes Timmer, zoon van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op zaterdag 21 juni 1845 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 24 december 1925 te Finsterwolde/Ganzedijk (GR). Pieter werd 80 jaar, 6 maanden en 3 dagen. IV-h  zijn achterachterkleinzoon Willem Ekkes Timmer, zoon van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), is geboren op vrijdag 4 augustus 1848 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 2 september 1848 aldaar. Willem werd 29 dagen. IV-i  zijn achterachterkleinzoon Willem Ekkes Timmer, zoon van Ekko Warntjes Timmer (III-g) en Antje Pieters Visscher (III-i), boerenknecht en arbeider, is geboren op maandag 29 oktober 1849 te Finsterwolde, is overleden op vrijdag 2 juni 1933 te Beerta. Willem werd 83 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Volgens het bevolkingsregister van 1870 woonden ze in het huis A17.
Willem is overleden aan een hartstilstand en woonde de laatste jaren bij zijn dochter Antje te Beertsterhoogen

Willem trouwt op vrijdag 18 mei 1877 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Harmke de Vries, zie IV-j.

IV-j  zijn behuwd achterachterkleindochter Harmke de Vries, dochter van Roelof Borcherts de Vries en Jantje Jans Kamer, is geboren op vrijdag 5 april 1850 te Midwolda, is overleden op zondag 25 november 1923 te Finsterwolde (GR). Harmke werd 73 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Harmke trouwt op vrijdag 18 mei 1877 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Ekkes Timmer, zie IV-i.

Graad V

V-a  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Maria N.N. is geboren rond 1878 (?).

Maria is gehuwd met Ekko Timmer, zie V-b.

V-b  zijn verre kleinzoon (5e graad) Ekko Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-i) en Harmke de Vries (IV-j), is geboren op dinsdag 2 april 1878 te Finsterwolde, is overleden op maandag 7 juni 1971 te Groningen (N.K.). Ekko werd 93 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Ekko is gehuwd met Maria N.N., zie V-a.

V-c  zijn verre kleinzoon (5e graad) Roelf Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-i) en Harmke de Vries (IV-j), is geboren op donderdag 8 mei 1879 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 11 juli 1885 aldaar. Roelf werd 6 jaar, 2 maanden en 3 dagen. V-d  zijn verre kleinzoon (5e graad) Pieter Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-i) en Harmke de Vries (IV-j), is geboren op maandag 27 november 1882 te Finsterwolde, is overleden op maandag 19 april 1886 aldaar. Pieter werd 3 jaar, 4 maanden en 23 dagen. V-e  zijn verre kleindochter (5e graad) Jantje Timmer, dochter van Willem Ekkes Timmer (IV-i) en Harmke de Vries (IV-j), is geboren op woensdag 28 januari 1885 te Finsterwolde, is overleden op zaterdag 1 mei 1886 aldaar. Jantje werd 1 jaar, 3 maanden en 3 dagen. V-f  zijn verre kleindochter (5e graad) Jantje Timmer, dochter van Willem Ekkes Timmer (IV-i) en Harmke de Vries (IV-j), is geboren op vrijdag 1 april 1887 te Finsterwolde, is overleden op woensdag 14 oktober 1903 aldaar. Jantje werd 16 jaar, 6 maanden en 13 dagen. V-g  zijn verre behuwd kleinzoon (5e graad) Hendrik Fransen, zoon van Heiko Jacobs Fransen en Grietje Luppes Bos, snijder, cafťhouder en werkhuisvader diaconie Bellingwolde, is geboren op donderdag 13 oktober 1887 te Beerta, is overleden op zaterdag 6 oktober 1956 te Bellingwolde, is begraven op woensdag 10 oktober 1956 aldaar. Hendrik werd 68 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Hendrik werd op bijna 3 jarige leeftijd wees en werd daarna opgevoed door de beheerders van het Beertster "armenhuis ". Later leerde hij het beroep van kleermaker bij Krone in Winschoten en kwam in dienst bij Dijkmeier in Finsterwolde.
Hij maakte veel zichtmachinekleden en zette o.a. leren stukken in de broeken van de marechaussee.
Na hun trouwen in 1919 kwamen ze op het tramcafť te Beertsterhoogen. Deze namen ze over van Elsiena Bos, zus van zijn moeder.
In de volksmond werd ze wel " Moetje Fransen" genoemd.
Toen er een nieuwe weg in Beerta werd aangelegd en het cafť ongunstig kwam te liggen werden ze "vader en moeder" van de diaconie (armenhuis) te Bellingwolde. Door Hendrik 's ziekte (leverkanker), verhuisden ze naar de Hoofdweg.
Na zijn overlijden woonde Antje er nog enkele jaren om later een bejaardenhuisje aan de Kastanjelaan te betrekken.
Tenslotte bracht ze haar laatste jaren door in het bejaardencentrum "de Blanckenborg" te Blijham.

Hendrik trouwt op zaterdag 23 augustus 1919 te Finsterwolde op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Antje Timmer, zie V-h.

V-h  zijn verre kleindochter (5e graad) Antje Timmer, dochter van Willem Ekkes Timmer (IV-i) en Harmke de Vries (IV-j), is geboren op zondag 4 mei 1890 te Finsterwolde, is overleden op maandag 18 februari 1980 te Blijham, is begraven op donderdag 21 februari 1980 te Bellingwolde. Antje werd 89 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 23 augustus 1919 te Finsterwolde op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrik Fransen, zie V-g.

V-i  zijn verre kleinzoon (5e graad) Roelf Timmer, zoon van Willem Ekkes Timmer (IV-i) en Harmke de Vries (IV-j), is geboren op woensdag 14 april 1897 te Finsterwolde, is overleden op donderdag 27 januari 1944 te Bellingwolde. Roelf werd 46 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Roelf trouwt op vrijdag 21 mei 1920 te Finsterwolde (GR) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Martje Freij, zie V-j.

V-j  zijn verre behuwd kleindochter (5e graad) Martje Freij, dochter van Pieter Freij en Geertje Walters, is geboren rond 1900 te Finsterwolde (GR).

Martje trouwt op vrijdag 21 mei 1920 te Finsterwolde (GR) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelf Timmer, zie V-i.

Graad VI

VI-a  zijn verre behuwd kleinzoon (6e graad) Jan Schuur, zoon van Geuko Schuur en Martje Reer, meteropnemer, hulpbesteller PTT, knecht herenmodezaak, manufacturier en agentschap Nieuwsblad van het Noorden, is geboren op vrijdag 13 december 1907 te Winschoten, is gedoopt op zondag 14 augustus 1910 te Nieuwe Pekela (GR), is overleden op donderdag 2 juni 1983 te Winschoten. Jan werd 75 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 18 december 1942 te Bellingwolde op 35-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Roelfiena Elsiena Fransen, zie VI-i.

VI-b  zijn verre kleindochter (6e graad) Eeke Timmer, dochter van Ekko Timmer (V-b) en Maria N.N. (V-a), is geboren rond 1910 (?). VI-c  zijn verre kleinzoon (6e graad) Willem Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-b) en Maria N.N. (V-a), is geboren rond 1910 (?). VI-d  zijn verre kleinzoon (6e graad) Jan Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-b) en Maria N.N. (V-a), is geboren rond 1910 (?). VI-e  zijn verre kleinzoon (6e graad) Harm Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-b) en Maria N.N. (V-a), is geboren rond 1910 (?). VI-f  zijn verre kleindochter (6e graad) Annie Timmer, dochter van Ekko Timmer (V-b) en Maria N.N. (V-a), is geboren rond 1910 (?). VI-g  zijn verre kleindochter (6e graad) Marietje Timmer, dochter van Ekko Timmer (V-b) en Maria N.N. (V-a), is geboren rond 1910 (?). VI-h  zijn verre kleinzoon (6e graad) Meindert Timmer, zoon van Ekko Timmer (V-b) en Maria N.N. (V-a), is geboren rond 1910 (?). VI-i  zijn verre kleindochter (6e graad) Grietje Roelfiena Elsiena Fransen, dochter van Hendrik Fransen (V-g) en Antje Timmer (V-h), is geboren op zaterdag 12 juni 1920 te Beerta, is Ned.Herv. gedoopt. Overleden op 14 september 2016 te Winschoten.

Grietje trouwt op vrijdag 18 december 1942 te Bellingwolde op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Schuur, zie VI-a.

VI-j  zijn verre kleindochter (6e graad) Geertje Timmer, dochter van Roelf Timmer (V-i) en Martje Freij (V-j), is geboren rond 1929 (?). VI-k  zijn verre kleinzoon (6e graad) Willem Timmer, zoon van Roelf Timmer (V-i) en Martje Freij (V-j), is geboren rond 1929 (?).

Graad VII

VII-a  zijn verre kleinzoon (7e graad) Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zoon van Jan Schuur (VI-a) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (VI-i), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op zondag 2 april 1944 te Winschoten (GR).

Na het behalen van mijn onderwijzersbevoegdheid op de Kweekschool in Winschoten en het vervuld hebben van mijn diensttijd als technisch schrijver vertrokken we in 1968 naar Delft waar ik les ging geven op de obs. Antoni van Leeuwenhoekschool, later de obs. de Omnibus.
Eerst woonden we in de Debussyflat nr.75. Later gingen we naar de Spreeuwenstraat 11 in de wijk Tanthof en in 2004 verhuisden we naar Berkel en Rodenrijs.

Geuko trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelia (Korrie) Bisschop, zie VII-b.

VII-b  zijn verre behuwd kleindochter (7e graad) Kornelia (Korrie) Bisschop, dochter van Hendrik Bisschop en Leentje Gottschall, verkoopster, huish.hulp bejaardencentr., verzorgingsassistente bejaardencentr., bej.verzorgster (1993), locatiehoofd Huyse St.Christoffel te Delft (1998), hoofd zorg Buitenweye (2001) en bejaardenconsulente (2003), wonende te Delft en te Berkel en Rodenrijs, is geboren op donderdag 6 december 1945 te Nieuweschans.

Kornelia trouwt op maandag 19 september 1966 te Nieuweschans op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Geuko Hendrik (Gudi) Schuur, zie VII-a.

VII-c  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Geert (Ger) Loorbach is geboren in 1947.

Geert trouwt op maandag 22 juni 1970 te Winschoten (GR), trouwt (kerk) op maandag 22 juni 1970 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Ansje Martha Jantje Schuur, zie VII-e.

VII-d  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Koos Horlings, zoon van Elzo Horlings en Lucretia Vonk, administrateur, is geboren op donderdag 18 september 1947 te Oude Pekela (GR).

Koos trouwt op maandag 17 april 1972 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Martha Antje Henderika Schuur, zie VII-f.

VII-e  zijn verre kleindochter (7e graad) Ansje Martha Jantje Schuur, dochter van Jan Schuur (VI-a) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (VI-i), is geboren op zondag 28 december 1947 te Winschoten.

Ansje trouwt op maandag 22 juni 1970 te Winschoten (GR), trouwt (kerk) op maandag 22 juni 1970 aldaar op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Geert (Ger) Loorbach, zie VII-c.

Ansje trouwt op vrijdag 21 september 2001 te Veenendaal (U) op 53-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Alex van der Wegen, zie VII-g.

VII-f  zijn verre kleindochter (7e graad) Martha Antje Henderika Schuur, dochter van Jan Schuur (VI-a) en Grietje Roelfiena Elsiena Fransen (VI-i), is geboren op donderdag 1 september 1949 te Winschoten.

Martha trouwt op maandag 17 april 1972 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Koos Horlings, zie VII-d.

VII-g  zijn verre behuwd kleinzoon (7e graad) Alex van der Wegen is geboren op donderdag 3 mei 1951.

Alex trouwt op vrijdag 21 september 2001 te Veenendaal (U) op 50-jarige leeftijd met de 53-jarige Ansje Martha Jantje Schuur, zie VII-e.

Graad VIII

VIII-a  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Henk Jager.

Henk is partner van Cilia Horlings, zie VIII-h.

VIII-b  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Nicolaas Smeets, zoon van Louis Smeets en Sophia Johanna Catharina van der Meer, kinderbescherming, is geboren op dinsdag 26 juni 1962 te Rotterdam.

Nicolaas trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Janine Henrike Schuur, zie VIII-e.

VIII-c  zijn verre behuwd kleinzoon (8e graad) Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis), zoon van Louis Beijersbergen van Henegouwen en A.C.J. van Oevelen (Sjaan), netwerkbeheerder Defensie, wonende te Delft, is geboren op dinsdag 22 maart 1966 aldaar.

Louis trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft (ZH) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Petra Anetta Schuur, zie VIII-d.

VIII-d  zijn verre kleindochter (8e graad) Petra Anetta Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (VII-a) en Kornelia (Korrie) Bisschop (VII-b), wonende te Delft, is geboren op woensdag 7 februari 1968 te Winschoten.

Petra trouwt op vrijdag 26 januari 1990 te Delft (ZH) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis), zie VIII-c.

VIII-e  zijn verre kleindochter (8e graad) Janine Henrike Schuur, dochter van Geuko Hendrik (Gudi) Schuur (VII-a) en Kornelia (Korrie) Bisschop (VII-b), jeugdbeschermer, wonende te Rotterdam, is geboren op woensdag 18 november 1970 te Delft.

Janine trouwt op vrijdag 24 januari 1992 te Delft op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Smeets, zie VIII-b.

VIII-f  zijn verre kleinzoon (8e graad) Warnar Loorbach, zoon van Geert (Ger) Loorbach (VII-c) en Ansje Martha Jantje Schuur (VII-e), is geboren op woensdag 30 juni 1971 te Veendam. VIII-g  zijn verre kleinzoon (8e graad) Rogier Loorbach, zoon van Geert (Ger) Loorbach (VII-c) en Ansje Martha Jantje Schuur (VII-e), is geboren op dinsdag 12 februari 1974 te Winschoten. VIII-h  zijn verre kleindochter (8e graad) Cilia Horlings, dochter van Koos Horlings (VII-d) en Martha Antje Henderika Schuur (VII-f), is geboren op woensdag 29 mei 1974 te Delfzijl (GR).

Cilia is partner van Henk Jager, zie VIII-a.

VIII-i  zijn verre kleinzoon (8e graad) Marko Horlings, zoon van Koos Horlings (VII-d) en Martha Antje Henderika Schuur (VII-f), is geboren op maandag 8 november 1976 te Delfzijl (GR).

Graad IX

IX-a  zijn verre kleindochter (9e graad) Fieke Smeets, dochter van Nicolaas Smeets (VIII-b) en Janine Henrike Schuur (VIII-e), is geboren op woensdag 24 juni 1992 te Rotterdam (ZH). IX-b  zijn verre kleinzoon (9e graad) Marvin Louis Beijersbergen van Henegouwen, zoon van Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis) (VIII-c) en Petra Anetta Schuur (VIII-d), is geboren op maandag 11 april 1994 te Delft. IX-c  zijn verre kleinzoon (9e graad) Dook Smeets, zoon van Nicolaas Smeets (VIII-b) en Janine Henrike Schuur (VIII-e), is geboren op woensdag 14 september 1994 te Rotterdam. IX-d  zijn verre kleindochter (9e graad) Djoni Sjalia Beijersbergen van Henegouwen, dochter van Louis Christiaan Beijersbergen van Henegouwen (Louis) (VIII-c) en Petra Anetta Schuur (VIII-d), is geboren op zondag 16 januari 2000 te Delft. IX-e  zijn verre kleindochter (9e graad) Ilse Jager, natuurlijke dochter van Henk Jager (VIII-a) en Cilia Horlings (VIII-h), is geboren op zaterdag 27 december 2003 te Winschoten (GR).


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 9 november 2006 met Haza-21 versie 3.3.0.186.20060927 door G.H. Schuur, Klapwijksezoom 227, 2652 BN BERKEL EN RODENRIJS.

1)  huw: DTB Nieuw Beerta

2)  geb: DTB Scheemda› ovl: DTB Beerta +

3)  geb : ?DTB Nieuw Beerta I blz.50› huw.1 : DTB Nieuw Beerta 2› huw.2 : DTB Finsterwolde belijd: DTB Nieuw Beerta III blz.55 en 57 +

4)  geb: DTB Nw.Beerta I blz.86› ovl: overl.akte nr.13› huw: DTB Finsterwolde› +

5)  geb: DTB Finsterwolde 3 1763-1811› ovl: overl.akte› +

6)  huw.akte nr.20

7)  huw.akte nr.4

8)  ovl.akte nr.63

9)  huw.akte nr.21

10)  ovl.akte nr.37

11)  huw.akte nr.4

12)  ovl.akte nr.19

13)  huw.akte nr.21

14)  geb./huw.: huw.akte nr.3 overl. : overl.akte +

15)  ovl.akte nr.34

16)  geb./doop: DTB Finsterwolde› overl. : overl.akte bevolk.reg. van 1860 (CBG) +

17)  huw.akte nr.20

18)  W.Timmer en bevolk.reg. (CBG) +

19)  geb. burgl.stand Midwolda overl.akte nr.72› +

20)  geb.akte nr.96› + trouwboekje› +

21)  trouwboekje

22)  huw.akte nr.14

23)  huw.akte nr.14

24)  burgl.stand Neef Eggo Kiewiet ontdekte in de Ev. Lutherse Kerk aan de Vissersdijk in Winschoten in een kist een half vergaan doopboek. Hij vond hierin o.a.: "Volgens ontvangen van schrijven van Ds. J.U. BŲgeholz te Nieuwe Pekela d.d. 19 Aug 1910 zijn door hem op 14 Aug gedoopt in de Luthersche godsdienstoefening op de Garst nr.5 (?): Jan geboren 13 Dec 1907 te Winschoten en Fenna Petronella geboren 25 Mei 1909 te Winschoten, kinderen van Geuko Schuur en Martje Reer wonende Oudewerfslaan Winschoten."

25)  burgl.stand


Index

Berents

Geertje Q-a, Q-c.

Bisschop

Hendrik VII-b; Kornelia (Korrie) VII-a, VII-b.

Bos

Grietje Luppes V-g.

Christiaans

Menje III-c.

Derks

Anneke II-d; Elisabeth I-b, I-c.

Ekkes

Derk II-a; Trijntie II-e.

Folkerts

Moeder III-a.

Fransen

Grietje Roelfiena Elsiena VI-a, VI-i; Heiko Jacobs V-g; Hendrik V-g, V-h.

Freij

Martje V-i, V-j; Pieter V-j.

Geerts

Aaltje III-i.

Gottschall

Leentje VII-b.

Hendriks

Harmke I-a, I-c; Jan II-c.

Henegouwen, van

Djoni Sjalia Beijersbergen IX-d; Louis Beijersbergen VIII-c; Louis Christiaan Beijersbergen VIII-c, VIII-d; Marvin Louis Beijersbergen IX-b.

Hilkes

Berend II-d.

Hindriks

Aafke III-b; Derk I-b.

Horlings

Cilia VIII-a, VIII-h; Elzo VII-d; Koos VII-d, VII-f; Marko VIII-i.

Houwen

Elisabeth Jacobs III-c, III-f; Jacob Jans III-c.

Jager

Henk VIII-a, VIII-h; Ilse IX-e.

Jans

Warranties Q-a, Q-b, Q-c.

Janties

Gepke Q-a, Q-b.

Kamer

Jantje Jans IV-j.

Kiel

Albertje Jans II-b, II-c.

Laan, van der

Berentje Berends II-b, II-d.

Loorbach

Geert (Ger) VII-c, VII-e; Rogier VIII-g; Warnar VIII-f.

Meer, van der

Sophia Johanna Catharina VIII-b.

Mulder

Pieter Jans II-d; Remko Pieters II-d.

N.N.

Maria V-a, V-b.

Oevelen, van

A.C.J. VIII-c.

Reer

Martje VI-a.

Roelfs

Etjen II-d.

Schuur

Ansje Martha Jantje VII-c, VII-e, VII-g; Geuko Hendrik (Gudi) VII-a, VII-b; Geuko VI-a; Jan VI-a, VI-i; Janine Henrike VIII-b, VIII-e; Martha Antje Henderika VII-d, VII-f; Petra Anetta VIII-c, VIII-d.

Schuurman

Albert Jacobs III-a; Folkert Alberts III-a, III-j.

Smeets

Dook IX-c; Fieke IX-a; Louis VIII-b; Nicolaas VIII-b, VIII-e.

Stades

Berend I-a.

Stuut

Hindrik Reimt Jans III-b, III-d; Jan Tomas III-b.

Tammes

Grietje I-b.

Timmer

Aaltjen Ekkes IV-c; Albertjen Ekkes IV-a; Annie VI-f; Antje V-g, V-h; Berendje Ekkes IV-d; Derk Warntjes III-k; Eeke VI-b; Ekko V-a, V-b; Ekko Warntjes III-g, III-i; Elizabeth Warrentjes III-b, III-d; Elizabeth Ekkes IV-f; Geertje VI-j; Harm VI-e; Harmke Warntjes III-e; Jan VI-d; Jan Warntjes III-c, III-f; Jantje V-e, V-f; Lupke Warntjes III-a, III-j; Marietje VI-g; Meindert VI-h; Pieter V-d; Pieter Ekkes IV-b, IV-g; Pieterke Ekkes IV-e; Roelf V-c, V-i, V-j; Warrentie Ekkes II-b, II-c, II-d; Willem VI-c, VI-k; Willem Ekkes IV-h, IV-i, IV-j; Willem Warntjes III-h.

Visscher

Antje Pieters III-g, III-i; Pieter Jans III-i.

Vonk

Lucretia VII-d.

Vries, de

Harmke IV-i, IV-j; Roelof Borcherts IV-j.

Walters

Geertje V-j.

Warranties

Ekke I-a, I-b, I-c.

Wegen, van der

Alex VII-e, VII-g.

Willems

Lupke II-c.