U bevindt zich hier:

Kiremandee

De Rozendans

Scottisches

Ontwaak

Er zoude een meisje

Polka's

Valse Liefde

Ghij Sotten

Walsen

Luilak

Kringdansen

Algemeen:

Startpagina

Impressum


Tekst en muziek “Van den boonkens” traditioneel uit het “Antwerps liedboek”.

In dit lied is worden mensen gewaarschuwd tegen liefdesdwaasheden, opgewekt door de geur van de bloeiende bonenstruik.
Wellicht was het een vastenavondlied. Hoewel voor ons nu grotendeels onbegrijpelijk, was het in de zestiende eeuw algemeen bekend.

Dit lied is gebaseerd op versies die al eerder verschenen zijn op cd van Paul Rans en de groep Folkcorn.
(www.folkcorn.nl)


Ghy sotten en sottinnekens, ghy meyskens also net,
al zijde sot van sinnekens, ghy hoort doch altemet;
wat dinghe dat u let? Ghy clappaerts en clappeyen,
die haren clepel breyen en die den sotten leyen,
in weelden met ons reyen; ghesellekens, wacht u ghy;
alser die boonen bloeyen, ghy comt hem veel te by.


Aechten ende Nelleken die, met den koers beroct,
besoecken aent cappelleken al daermen kermesse hot,
ende so payen sy den sot; Hanneken ende Lijsken
sy singhen gelijck een cijsken, sy volgen met een rijsken,
dan gaen sy met een wijsken, en spelen ghingen sy,
alser die boonen bloeyen, ghy coemt hem veel te by.

Dan isser menich polleken so aerdich op den tre,
sy draghen een silver dolleken, een mesken fraey van sne,
ende een bonten calierken mee; dan trouwen sy een motteken,
oft eenghebroken potteken, sy torten so lief int rotteken,
men vint so menich sotteken, al segghen die lieden: " 't zij,
alser die boonen bloeyen, ghy coemt hem veel te by.


Silvie Moors: zang
Jenny van Diggelen: tin-whistle en zang
Gilles Rullmann: viool en zang
Guy Roelofs: bouzouki en keyboards
Ben Faes: contrabas
Ruben van Boven: drums

Klik op de afbeelding om te vergroten