De Igelsia Santa Domingo is gebouwd op de fundamenten van de Incatempel Coricancha, een schitterende tempel gewijd aan de zonnegod Inti. Begin 1500 werd de tempel helaas vernield door de conquistadores onder leding van Juan Pizarro. Deze zorgde ervoor dat de tempel geplunderd (goud!) en vernield werd en liet hem na aan de Dominicanen. Deze bouwden er een kerk op. Na de aardbeving van 1950 kwamen de oude Incafundamenten letterlijk aan het licht: het Spaanse bouwsel stortte in als een kaartenhuis en de Inca restanten bleken nog helmaal intact! Men besloot de Incaheiligdommen weer in hun oude glorie te herstellen en nu zien wij een Spaanse kerk met Incamuren en structuren. Op de foto's is dit duidelijk te zien. Op de site van Jan Hamer staat een interessant verhaal over de Inca bouwwijze.

Typische Incabouwwijze: geen mortel gebruiken en toch strak op elkaar. Gemaakt voor de eeuwigheid.......

< Retour Cuzco ingang

< Retour Cuzco ingang

Volgende Pagina >>

Cuzco SantaDomingo pagina 2  >>