VRIJE  HONDEN

www.vrijehonden.nl

Vrije Honden is in 1997 opgericht als zijnde actiecomité om het toen door de gemeente Den Haag beoogde strenge Hondenbeleid hondvriendelijker te maken.
Vele acties en manifestaties hebben wel resultaten opgeleverd maar niet voldoende.
Wij blijven streven naar meerdere en ruimere losloopgebieden.
Ook streven wij naar een grotere acceptatie en integratie van honden in onze maatschappij.
Honden betekenen veel voor mensen en het is niet terecht dat er steeds meer plaatsen komen waar honden niet worden toegelaten en voorzieningen ontbreken.
Hoge belastingen gaan ook steeds meer een drempel opwerpen.
De band tussen mens en hond is er een van eeuwen en er zijn al "beschaafde" landen waar de hond bijna geheel is verdwenen uit het openbare leven.
Wij willen nu als vereniging opkomen
en zo nodig weer actie voeren tegen een ieder die onze trouwe viervoeters belagen.
Naarmate wij meer leden hebben kunnen wij ook landelijk meer invloed hebben.
Wij zijn ook graag behulpzaam met support buiten Den Haag.
Hans Knoester

In het stadhuis en elk stadsdeelkantoor kunt u gratis een kaart van Den Haag krijgen met alle uitrengebieden.
Wist u dat u hier ook gratis poepzakjes worden verstrekt ?

Last update
7 juni 2007

Hondenzwemplaats

MELDT U AAN ALS LID !

INTRODUCTIE | ONVRIENDELIJK
DEN HAAG | BIJEENKOMST | LINKS | AANMELDEN | Absurde opruimplicht

Hondenproblemen door
Hans Knoester