OP ZOEK NAAR ONZE VOOROUDERS

 
Inleiding
Er gebeuren altijd wel dingen in je leven, die ertoe leiden, dat er vragen boven komen zoals:  waar kom ik vandaan? Wat zijn mijn wortels? Wie waren mijn voorouders? Ook door soort gelijke gebeurtenissen in ons leven hebben wij de behoefte gekregen om antwoord op deze vragen te zoeken. Veel informatie is door ons al reeds verzameld over beide familienamen, het voert echter te ver om deze informatie allemaal op het Internet te plaatsen, we hebben ons dan ook beperkt tot onze directe stamboom.  
   
Netwerksamenleving
Nu er sprake is van de opkomst van de netwerksamenleving ontstaan er nieuwe mogelijkheden om antwoorden te vinden op de vragen waar kom ik vandaan en wie waren mijn voorouders.
Immers veel mensen zijn op zoek naar antwoorden op dezelfde vragen en soms naar dezelfde familie. De vergaarde kennis blijft nu veelal beschikbaar in kleine kring, omdat men niet van elkaar weet dat men met hetzelfde onderzoek bezig is, waardoor aansluiting met de reeds door anderen verzamelde informatie niet wordt verkregen. Wij proberen door middel van deze website contact te krijgen met personen, die zich bezighouden met familiegeschiedenis en in het bijzonder met degene die onderzoek plegen naar de familienamen Korzelius en de Looff.
 
Nieuwsgierig
Draagt u de naam Korzelius of de Looff en bent u geen echte familieonderzoeker, maar toch nieuwsgierig naar de stamboom van deze families dan kunt u op een mailinglist komen waardoor u automatisch de laatste versie van de stamboom krijgt toegestuurd. Als tegenprestatie vragen wij uw bijdrage door het leveren van uw eigen genealogische gegevens en die van uw directe omgeving ter completering van de stamboom van beide families.
Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van deze beide families over de laatste 500 jaar.
 
Privacy
In het kader van de privacy vermelden wij in deze website alleen namen van personen, waarvan bekend is dat zij zijn overleden. Met uitzondering van de personen uit Amerika, deze namen zijn rechtstreeks overgenomen van een Amerikaanse site op het internet.
 
Geschiedenis
Hoe zijn de familienamen Korzelius en de Looff in Nederland gekomen?
Zover bekend is de naam de Looff voor het eerst ingeschreven in het huwelijksregister op 29 maart 1713 te Kortgene, toen Thomas de Looff, afkomstig uit Machelen aan de Leie in BelgiŽ, in het huwelijk trad met Cornelia Pampus.
Uit dit huwelijk werd geboren op 1 oktober 1713 de eerste Nederlandse de Looff genaamd Johannes. De in Nederland geboren personen met de naam de Looff, zijn  nakomelingen van Thomas de Looff geboren op 9 juli 1674 te Machelen.

Voor de familie Korzelius gaat de geschiedenis niet zover terug. Voor zover bekend werd de eerste Nederlandse Korzelius geboren op 15 juni 1843 op een schip, welke was afgemeerd aan de Rapenburg te Leiden. Deze eerste Nederlandse Korzelius was Johan Peter Korzelius, zoon van Johann Peter Korzilius II en Margaretha Katharina Letschert, beiden afkomstig van het hertogdom Hessen-Nassau in Duitsland. De namen Korzelius, Korzilius, Corzelius, Corselius, Corzilius, Corcilius en Corsilius behoren tot dezelfde familie. Binnen een zelfde gezin werd in de achttiende eeuw en begin negentiende eeuw de naam verschillend geschreven. In het familieonderzoek worden akten aangetroffen waarin broers en zusters verschillend met de eerdergenoemde familienamen ondertekenen.