HOME

 

 

Groninger kermis onder vuur

Strijd tegen Koning, Kapitaal, Kazerne, Kerk en Kroeg

over de voortdurende pogingen de kermis in Groningen af te schaffen

Samenvatting

Hand in hand streden geheelonthouders en protestants-christelijken onophoudelijk voor het afschaffen van de kermis. Het leidde in hun ogen tot drankmisbruik en liederlijk gedrag. In talloze gemeenten, zoals in 1910 in Grijpskerk, werd de kermis om zeep geholpen nadat de liberalen de meerderheid in de gemeenteraad verloren.

In de Stad kregen de tegenstanders deels hun zin. Om losbandigheid, uitspattingen en zedenbederf te beperken besloot de gemeenteraad in 1854 de najaarskermis af te schaffen en de voorjaarskermis te handhaven. Het voorstel om één kermis in juli te houden, kreeg geen meerderheid. Neringdoenden vreesden namelijk voor de levensvatbaarheid, omdat plattelandsbewoners de kermis in de drukste maand van de landbouw noodgedwongen zouden mijden. De raad kwam tegemoet aan hun bezwaren en met het raadsbesluit op 1 april 1854 genomen, werd de Meikermis een vast onderdeel van het culturele leven in Stad en Ommelanden.

De Meikermis ontsnapte in 1921 op het nippertje aan de dood. Liberaal raadslid Timmer stemde aanvankelijk voor afschaffing en hielp de raad daarmee aan een meerderheid, maar verklaarde zich vergist te hebben. Drie weken later herriep de raad, mede onder de druk van ruim 17.000 protesterende Stadjers, zijn besluit. Tot opluchting van velen was de Meikermis gered.

Met het droogleggen van de kermis behaalden de geheelonthouders in 1920 een succesje. De verkoop van sterke drank werd de gedurende de kermis aan banden gelegd, slijterijen gingen op slot. Na de Tweede Wereldoorlog belandde het drankverbod op advies van de politie in de prullenbak. Controle op de naleving van de drooglegging was onbegonnen werk en het aantal incidenten als gevolg van drankmisbruik was te verwaarlozen.  

 

Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.
Nieuwe pagina: september 2016.
Copyright © Henk Werk. Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijk toestemming.