HOME

 

FAMILIE VOS

Twee eeuwen kleermakers

Wat maakt de familie Vos zo speciaal? De jongensnamen Jan, Hindrik, Hindrik Jan, Egbert en Pieter lopen als een rode draad door zeven generaties Vos, maar bovenal oefenden zij het kleermakersvak uit. Kozen zij dit vak bewust of kregen ze een duwtje in de rug van hun vader? Het antwoord daarop moet ik schuldig blijven. Zoals ook op de vraag waarom Groninger Johannes Vos en diens zoon Hindrik - generaties VId en VIIb - als herenkapper tevens caféhouder aan de kost kwamen. 65 jaar lang schonken zij hun klanten borreltjes in en scheerden en knipten - dat hadden ze dan weer wel van hun voorouders - er lustig op los.

De geschiedenis van de familie Vos begint in Neuenhaus en Uelsen (spreek uit uulsen) in het graafschap Bentheim, luttele kilometers verwijderd van de Duits-Nederlandse grens. De broers Jan, Hindrik Jan en Egbert Vos, alle drie kleermaker van beroep, trekken de wijde wereld in. Egbert, de jongste uit een gezin van twaalf kinderen, sticht een gezin in het Drentse Ruinerwold, zijn twee oudere halfbroers vestigen zich in de stad Groningen en zorgen daar voor nageslacht. Een van hun nakomelingen is Stientje Vos (Vd.6), mijn grootmoeder van moeders kant, die trouwde met kleermaker Jan Jans.

De levensloop van Egberts nakomelingen (IIIc.) heb ik verder niet gevolgd, waardoor de stamboom wat doorhangt naar Groningen.

Uelsen ligt aan westgrens van de Duitse deelstaat Niedersachsen in het district (Landkreis) Grafschaft Bentheim. In de twaalfde eeuw maakte Uelsen deel uit van Twente, dat destijds bij het Duitse Rijk hoorde. In het begin van de negentiende eeuw telde Uelsen 1200 inwoners. Velen vonden werk in de handweverijen. Door opkomst van de stoommachine liep de werkgelegenheid terug en daalde het aantal inwoners naar 806. Veel arbeidersfamilies verhuisden naar Nordhorn - de hoofdstad van Bentheim - en Schüttorf, maar ook naar Nederland en Amerika. De dichtst bijgelegen Nederlandse plaats is het ten zuiden liggende Ootmarsum, met de auto minder dan 17 km rijden.
Neuenhaus ligt ongeveer 5 kilometer ten oosten van Uelsen en maakt eveneens deel uit van de Duitse deelstaat Niedersachsen in het district (Landkreis) Grafschaft Bentheim.
De genealogische data zijn overgenomen uit Ortsfamilienbuch Neuenhaus en Ortsfamilienbuch Uelsen, te vinden op www.ortsfamilienbuecher.de

Genealogie Vos

I. Völker Vos, geboren omstreeks 1720, overleden Neuenhaus 17 februari 1786. Trouwde Neuenhaus 16 maart 1749 Catharina Geerlig, geboren Neuenhaus 1722, begraven Uelsen 15 december 1807. Dochter van Jan Geerlig en Jenne Mensink.
Uit dit huwelijk:
I.1 Egbert Vos, volgt IIa.
I.2 Janna Vos, gedoopt Neuenhaus 1 september 1751, overleden Neuenhaus 2 juni 1793. Trouwde Neuenhaus 28 januari 1776 Gerrit Zandvoort, geboren Gildehaus omstreeks 1750, overleden Neuenhaus 11 april 1784, klompenmaker.
I.3 Jan Vos, volgt IIb.
# # # # #
IIa. Egbert Vos, gedoopt Neuenhaus 15 maart 1750, overleden Neuenhaus 8 oktober 1802. Trouwde Neuenhaus 18 maart 1781 Helena Borrink, geboren Dijk 19 juli 1748, gedoopt Veldhausen 19 juli 1748, overleden Neuenhaus 12 juli 1825, begraven Neuenhaus 16 juli 1825. Dochter van Tibbe Borrink.
Uit dit huwelijk:
IIa.1 Catharina Vos, gedoopt Neuenhaus 2 juni 1782.
# # # # #
IIb. Jan Vos, gedoopt Neuenhaus 4 januari 1761, overleden Uelsen 7 september 1833, begraven Uelsen 13 september 1833, wever.
Trouwde
(1) Neuenhaus 4 juni 1786 Gese Holleboom, gedoopt Uelsen 11 juni 1764, begraven Uelsen 24 maart 1802. Dochter van Jan Holleboom en Hille Benning.
Uit dit huwelijk:
IIb.1 Helena Vos, gedoopt Neuenhaus 1 juli 1787.
IIb.2 Jan Vos, geboren Uelsen 5 januari 1790, gedoopt Uelsen 7 januari 1790.
IIb.3 Jan Vos, volgt IIIa.
IIb.4 Hendrik, geboren Uelsen 27 maart 1796, gedoopt Uelsen 28 maart 1796.
IIb.5 Hindrik Jan Vos, volgt IIIb.
IIb.6 Coenraad Vos, geboren Uelsen 25 februari 1801, gedoopt Uelsen 1 maart 1801.
Trouwde (2) Uelsen 5 september 1802 Harmina Bekking, gedoopt Uelsen 4 mei 1774, overleden Uelsen 28 april 1851, begraven Uelsen 1 mei 1851. Dochter van Gerrit Bekking en Anna Holt.
Uit dit huwelijk:
IIb.7 Gesina Vos, geboren Uelsen 18 september 1803, gedoopt Uelsen 18 september 1803.
IIb.8 Gerrit Vos, geboren Uelsen 4 oktober 1805, gedoopt Uelsen 6 oktober 1805, overleden Uelsen 6 juni 1879, begraven Uelsen 10 juni 1879.
IIb.9 Anna Egberdina Vos, geboren Uelsen 7 september 1807, gedoopt Uelsen 13 september 1807.
IIb.10 Egbert Vos, geboren Uelsen 13 oktober 1809, gedoopt Uelsen 15 oktober 1809.
IIb.11 Andiena Vos, geboren Uelsen 13 oktober 1809, gedoopt 15 oktober 1809, overleden Uelsen 17 februari 1883, begraven Uelsen 22 februari 1883. Trouwde Uelsen 7 oktober 1832 Evert Martens, geboren Klein Ringe omstreeks 1799, overleden Uelsen 12 september 1873, begraven Uelsen 16 september 1873. Zoon van Jan Beerling en Gese Martens.
IIb.12 Egbert Vos, volgt IIIc.
# # # # #
IIIa. Jan Vos, gedoopt Uelsen 14 juli 1793, overleden Groningen 17 maart 1851, kleermaker.
Trouwde
(1) Groningen 26 november 1820 Geessien Pieters Nienhuis, gedoopt (NH) Groningen (Martinikerk) 7 juli 1799, overleden Groningen 9 oktober 1836. Dochter van Pieter Jans Nienhuis en Jantien Roelfs.
Uit dit huwelijk:
IIIa.1 Jan Vos, volgt IVa.
IIIa.2 Pieter Vos, volgt IVb.
IIIa.3 Gezina Vos, geboren Groningen 15 augustus 1829, overleden 8 februari 1833.
IIIa.4 Roelf Vos, geboren Groningen 31 maart 1832, overleden Kolham (Slochteren) 1 maart 1875, boerenknecht. Nooit getrouwd.
IIIa.5 Gesina Vos, geboren Groningen 11 maart 1834, overleden Groningen 10 augustus 1899, naaister. Trouwde Groningen 14 september 1890 Jurrien Oosterhof, geboren Groningen 21 november 1838, overleden Assen 11 januari 1902, stoelmaker, arbeider. Zoon van Hendrik Fokkes Oosterhof en Sijbentje Hindriks.
  Gesina Vos was ongehuwd moeder van Jan Roelf Vos, geboren Groningen 2 mei 1869, overleden Groningen 23 juli 1948, stoelmaker, twee keer zes jaar vrijwillige verbintenis aangegaan bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, winkelknecht, bediende in een wasinrichting, wasknecht, apothekersknecht, loopknecht, magazijnbediende, koster (huwelijksakte dochter Gesiena Vos / Johannes Martinus), knecht Martinikerk (adresboeken), trouwde Groningen 9 februari 1902 Frouktje Fokkenga, geboren Enumatil (Zuidhorn) 6 november 1876, overleden Groningen 16 maart 1952. Dochter van Jochgom Fokkinga, schippersknecht, arbeider, leerlooier, en Anna Schuur.
Trouwde (2) Groningen 17 november 1842 Jantje Jories, gedoopt (NH) Groningen (Martinikerk) 20 oktober 1799, overleden Kolham (Slochteren) 6 december 1870, dienstmeid, winkelierster. Dochter van Jan Jories en Geertruida Hinderks.
Uit dit huwelijk:
IIIa.6 Geertruida Vos, geboren Groningen 22 juli 1844, overleden Hoogezand 4 mei 1933. Trouwde Groningen 7 mei 1865 Willem Dijk, geboren Kalkwijk (Hoogezand) 20 november 1843, overleden Kolham (Slochteren) 6 januari 1950, klompenmaker. Zoon van Hindrik Gerrits Dijk en Aaltje Schaap.
Vagebond Jurrien Oosterhof
Twee maanden na het aangaan van een vrijwillig dienstverband voor zes jaren bij het 8e Regiment Infanterie vertrekt Jurrien Oosterhof naar het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk. Op 5 augustus 1865 vertrekt de 26-jarige vrijgezel te Nieuwediep (Den Helder) met de Anna Digna. De zeereis naar Nederlandsch-Indië om Kaap de Goede Hoop duurt drie maanden. Na zijn contract bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger uitgediend te hebben vertrekt hij op 11 november 1874 herwaarts met de Jupiter om na drie maanden in Nieuwediep weer voet op Hollandse bodem te zetten.

Jurrien Oosterhof (1 m en 63 cm lang, blauwe ogen, bruin haar en "behept met dunharigheid") dient als 'zandhaas' bij het 10e en 12e Bataljon Infanterie. Heelhuids zou hij niet in Nederland terugkeren: tijdens een gevecht te Penandingan (Zuid-Sumatra) loopt Jurrien een schotwond aan de linkerschouder op; op verkenningstocht in de buurt van Penajoeng (Atjeh, West-Sumatra) verminkt een schotwond zijn linkerhand. Ondanks verstijving van de middelvinger blijft hij inzetbaar voor gevechtshandelingen, want "mist niet het noodzakelijke gebruik der linkerhand". Wegens deelname aan verschillende expedities in Atjeh wordt hem de door koning Willem I ingestelde herinneringsmedaille "Atjeh medaille 1873-1874" uitgereikt.

Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk heeft Jurrien een flinke klap opgelopen. Terug in Nederland wordt hij diverse keren veroordeeld wegens openbare dronkenschap, bedelarij en landloperij. Gedwongen verblijf in Veenhuizen in een van de onvrije kolonies van  de Maatschappij van Weldadigheid brengt hem niet op het rechte pad. Met zijn huwelijk in 1890 met de vijf jaar oudere en nimmer getrouwd geweest zijnde Gesina Vos lijkt daarin verandering te komen. Zes jaar later gaat het opnieuw mis. De rechtbank te Zwolle veroordeelt Jurrien wegens bedelarij en stuurt hem op naar Veenhuizen I [1], hij is dan "bijna geheel kaal" en de weinige overgebleven haren zijn wit geworden. Afgaande op het bevolkingsregister van stad Groningen is Jurrien Oosterhof niet meer teruggekeerd in de echtelijke woning in de Witlattensteeg. Te Assen overlijdt hij op 63-jarige leeftijd als weduwnaar van Gesina Vos.
Bron: Nationaal Archief, Den Haag, toegang 2.10.50, inventarisnummer 53, folio 12714, Ministerie van Koloniën, Stamboeken en pensioenregisters Militairen Oost- Indië en West-Indië, 1815-1954.
Tot 2000 opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Bedelarij: schuldig is hij die in het openbaar bedelt. Landloperij: schuldig is hij die zonder middelen van bestaan rondzwerft. Sindsdien bepalen de gemeenten zelf of ze een verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening.
# # # # #
IIIb. Hindrik Jan Vos, geboren Uelsen 24 augustus 1797, gedoopt Uelsen 27 augustus 1797, overleden Groningen 31 december 1871, kleermaker. Trouwde Groningen 25 mei 1826 Swaantje Zijlstra, gedoopt (NH) Groningen (Nieuwe- of Noorderkerk) 23 juni 1799, overleden Groningen 27 juli 1873, dienstmeid. Dochter van Pieter Hindriks Zijlstra en Aaltien (Aaltje) Reinders Bont.
Uit dit huwelijk:
IIIb.1 Jan Vos, volgt IVc.
IIIb.2 Pieter Vos, volgt IVd.
IIIb.3 Alida Vos, geboren Groningen 17 september 1835, overleden Groningen 19 januari 1914, dienstmeid. Trouwde Groningen 30 mei 1867 Gerrit Dijk, geboren Sappemeer 30 januari 1839, overleden Muntendam 2 februari 1872 (dagtekening), scheepstimmerman(sknecht). Zoon van Feibe Dijk en Trijntje Mulder.
IIIb.4 Gesina Vos, geboren Groningen 19 december 1837, overleden Amsterdam 2 november 1912, dienstmeid, koopvrouw. 
  Trouwde (1) Groningen 22 september 1867 Bene van Dalen, geboren Groningen 8 februari 1841, overleden Groningen 2 oktober 1874, beeldhouwer. Zoon van Pieter van Dalen en Margjen Lukjen.
Trouwde (2) Groningen 26 maart 1882 Jan Jans van Bruggen, geboren Groningen 3 september 1836, overleden Veenhuizen (Norg) 15 januari 1904, weduwnaar van Geertruida Vleeshouwer, pannenbakker, voermansknecht, arbeider, werkman. Zoon van Jan Jans van Bruggen en Vennegien Sanders.
Het gezin leefde vanaf 1885 gescheiden, Gesina met haar kinderen uit het eerste huwelijk te Amsterdam, Jan vanaf 1884 afwisselend als kolonist te Veenhuizen en elders.
Vagebond Jan Jans van Bruggen
Het tweede huwelijk van Gesina Vos en Jan Jans van Bruggen is maar voor korte duur geconsumeerd. Oudejaarsdag 1884 wordt Jan opgezonden naar een van de drie opvoedingsgestichten in het Drentse Veenhuizen, Gesina verlaat Groningen ruim een half jaar later en vertrekt met haar twee oudste dochters Margien en Zwaantje van Dalen naar Amsterdam. [2] Jan wordt vier maal veroordeeld wegens landloperij en bedelarij en krijgt als bijkomende straf opzending naar Veenhuizen. [1] Tussendoor verblijft hij in Groningen, waar broer Heike hem tweemaal onderdak verschaft, en in het Duitse Sterkrade (deelstaat Nord-Rheinland-Westfalen). Jan overlijdt 15 januari 1904 in Kolonie I, in de Veenhuizer volksmond 'het Eerste' genoemd.
Waarom raakte Jan Jans van Bruggen aan lager wal? Vluchten van verdriet. Zou zo maar kunnen, want het huwelijkspad van hem en Geertruida Vleeshouwer was niet met rozen bezaaid. Jan en Geertruida kregen samen zeven kinderen, waarvan alleen de oudste twee Fennegien en Jacobus volwassen werden. Na hen kwamen nog vier broers, allen door vader Jan aangegeven met zijn voornaam en zus Trijntje. Twee werden niet ouder dan één jaar, de andere drie bereikten zelfs die leeftijd niet.
IIIc. Egbert Vos, geboren Uelsen 5 februari 1817, gedoopt Uelsen 11 februari 1817, overleden Ruinerwold 18 mei 1904, kleermaker. Ondertrouwde Uelsen 12 november 1837, trouwde Ruinerwold 20 december 1837 Aaltje (Jans) Rijkeboer, geboren Havelte 9 oktober 1814, overleden Haakswold (Ruinerwold) 30 april 1880. Dochter van Jan Roelofs Rijkeboer en Grietje Jans Speelman.
Uit dit huwelijk:
IIIc.1 Harmina Vos, geboren Ruinerwold 2 januari 1838, overleden Ruinerwold 27 november 1885, naaister.
IIIc.2 Jan Vos, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 23 februari 1840, overleden Ruinerwold 25 juli 1842.
IIIc.3 Jan Vos, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 18 oktober 1842, overleden Ruinerwold 18 september 1926, kleermaker. Trouwde Ruinerwold 10 juni 1871 Hermina Gezina Vos, geboren Amsterdam 18 september 1846, overleden Ruinerwold 24 juli 1930. Dochter van Garrit Vos, pakhuisknecht, en Johanna Bart.
IIIc.4 Gerrit Vos, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 8 augustus 1845, overleden Havelte 28 juli 1911, kleermaker. Ondertrouwde Uelsen 7 november 1869, trouwde Uelsen 23 november 1869 Johanna Hermanna Martens (zijn volle nicht), geboren Uelsen 11 april 1840, gedoopt Uelsen 19 april 1840, overleden Havelte 9 december 1914. Dochter van Evert Martens en Andiena Vos (IIb.11).
IIIc.5 Geziena Vos, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 11 oktober 1848, overleden Zutphen (Oude en Nieuwe Gasthuis) 17 juni 1928, dienstmeid. Trouwde Ruinerwold 14 december 1872 Jan Bennik, geboren De Wijk 15 september 1845, overleden Hoogeveen 6 september 1932, boerenknecht, landbouwer. Zoon van Kasper Koenraads Bennik en Hendrikje IJsebrands Tents.
IIIc.6 Roelofje Vos, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 1 januari 1852, overleden Meppel 21 december 1883. Trouwde Ruinerwold 23 augustus 1873 Jan Rink, geboren Havelte 10 juni 1846, overleden Meppel 10 april 1883, boerenknecht, arbeider. Zoon van Evert Kornelis Rink en Pietertje Jochems Smit.
IIIc.7 NN Vos, levenloos geboren dochter Dijkhuizen (Ruinerwold) 11 februari 1856.
IIIc.8 Andries Vos, geboren Dijkhuizen (Ruinerwold) 24 juni 1857, overleden Ruinerkluft (Ruinerwold) 4 september 1904, kleermaker. Trouwde Ruinerwold 6 februari 1886 Harmina Nooij, geboren Nijeveen 8 februari 1853, overleden Ruinerwold 10 september 1936, dienstmeid. Dochter van Jan Alberts Nooij en Femmigje van Aalst.
IIIc.9 NN Vos, levenloos geboren dochter Haakswold (Ruinerwold) 22 maart 1860.
# # # # #
IVa. Jan Vos, geboren Groningen 26 mei 1821, overleden Groningen 5 januari 1907, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), kleermaker.
Trouwde
(1) Groningen 12 mei 1844 Sabina Boerma, geboren Zuidwolde (Bedum) 24 juli 1814, overleden Groningen 21 juni 1858, dienstmeid. Dochter van Egbert Aljes Boerma en Aaltjen Klasen Boerema.
Uit dit huwelijk:
IVa.1 NN Vos, levenloos geboren dochter Groningen 3 februari 1845.
IVa.2 Jan Vos, volgt Va.
IVa.3 Egbert Vos, volgt Vb.
IVa.4 Aaltje Vos, geboren Groningen 26 november 1851, overleden Amsterdam 10 juli 1931. Trouwde Groningen 16 mei 1875 Frans Janssen, geboren Groningen 14 januari 1851, overleden Amsterdam 9 maart 1931, kleermaker. Zoon van Jann Claasen Janssen en Jouktje Snip.
IVa.5 Gezina Vos, geboren Groningen 10 november 1854, overleden Groningen 10 december 1943. Trouwde Groningen 19 mei 1881 Gerhardus Houtgast, geboren Groningen 16 april 1857, overleden Assen 25 augustus 1916, letterzetter. Zoon van Lucas Houtgast en Jantien Smit.
Trouwde (2) Groningen 17 mei 1860 Johanna van der Vlis, geboren Leeuwarden 12 maart 1819, overleden Groningen 7 december 1886, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), dienstmeid. Dochter van Petrus Paulus van der Vlis en Grietje de Raad.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
Benoeming tot conventuaal
Drie jaar na het overlijden van Johanna van der Vlis kocht de bijna 69-jarige Jan Vos, lidmaat van de Hervormde Gemeente en meer dan tien jaar binnen Groningen gewoond hebbende, zich voor ƒ 1000,- in in het Heilige Geest- of Pelstergasthuis gelegen aan de Pelsterstraat in Groningen. 'De voogden behouden aan zich de bevoegdheid deze benoeming [tot conventuaal] in te trekken, wanneer de benoemde zich aan wangedrag, ongehoorzaamheid of misbruik van sterken drank schuldig maakt, in welk geval aan den benoemde zijne admissiepenningen [de genoemde ƒ 1000,-] zullen worden terug betaald onder korting van zes gulden van elke week dat hij de voordelen van het gesticht heeft genoten. Deze benoeming zal dadelijk zijn vervallen indien de benoemde een huwelijk aangaat met iemand die niet in het gesticht is opgenomen of indien hij zich buiten de gemeente Groningen gaat vestigen, zullende in beide gevallen de door hem betaalde admissiepenningen aan het gesticht verblijven.' [3]
IVb. Pieter Vos, geboren Groningen 3 januari 1823, overleden Groningen 15 september 1879, timmerman. Trouwde Groningen 29 juni 1851 Johanna Hindriks, geboren Groningen 17 maart 1825, overleden Groningen 11 maart 1875. Dochter van Geert Hindriks en Margien Molema.
Uit dit huwelijk:
IVb.1 Jan Vos, volgt Vc.
IVb.2 Martha Gezina Vos, geboren Groningen 2 maart 1858, overleden Groningen 30 oktober 1939. Trouwde Groningen 26 mei 1887 Cornelis Sprenkeling, geboren Wieringen 24 november 1853, overleden Groningen 25 december 1937, kleermaker. Zoon van Jan Sprenkeling en Neeltje Kok.
IVb.3 Johanna Vos, geboren Groningen 10 september 1862, overleden Groningen 24 november 1948. Trouwde Groningen 22 november 1891 Tiete Hinderikus Kets, geboren Groningen 17 augustus 1863, overleden Groningen 26 januari 1938, arbeider. Zoon van Hindrik Kets en Martje Kiestra.
IVb.4 Gesina Vos, geboren Groningen 31 mei 1866, overleden Amsterdam 5 november 1918. Trouwde Amsterdam 19 december 1900 Frederik Cornelis van Hooven, geboren Amsterdam 18 november 1833, overleden na 1918, muzikant, koopman. Zoon van Cornelis van Hooven en Maria Elisabeth Henderina Meijer.
# # # # #
IVc. Jan Vos, geboren Groningen 5 februari 1827, overleden Groningen 31 december 1913, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats) 3 januari 1914, kleermaker. Trouwde Groningen 30 mei 1852 Trientje Watsema, geboren Noorddijk 15 augustus 1825, overleden Groningen 21 februari 1890, begraven Groningen (Noorderbegraafplaats) 25 februari 1890. Dochter van Haje Willems Watsema en Stientje Hindriks Pontkop.
Uit dit huwelijk:
IVc.1 Hindrik Vos, volgt Vd.
IVc.2 Stientje Vos, geboren Groningen 18 maart 1856, overleden Groningen 30 juni 1898, begraven te Groningen (Noorderbegraafplaats), naaister.
IVc.3 Zwaantje Vos, geboren Groningen 20 juni 1859, overleden Groningen 8 april 1862.
# # # # #
IVd. Pieter Vos, geboren Groningen 3 augustus 1829, overleden Zuidlaren 15 december 1906, kleermaker.
Trouwde
(1) Groningen 15 augustus 1852 Abelina van Dijken, geboren Groningen 22 januari 1828, overleden Groningen (Academisch Ziekenhuis) 18 juli 1873, dienstmeid. Dochter van Tjaard Broers van Dijken en Geertruid Berends Boerma.
Uit dit huwelijk:
IVd.1 Swaantje Vos, geboren Groningen 21 februari 1853, overleden Groningen 19 oktober 1854.
IVd.2 NN Vos, levenloos geboren zoon Groningen 22 oktober 1854.
IVd.3 Hindrik Vos, geboren Groningen 1 oktober 1855, overleden Groningen 6 december 1857.
IVd.4 Geertruida Vos, geboren Groningen 21 maart 1858, overleden Groningen 9 mei 1861.
IVd.5 Zwaantje Vos, geboren Groningen 21 maart 1860, overleden Groningen 1 juni 1861.
IVd.6 Hendrik Vos, geboren Groningen 19 mei 1862, overleden 17 maart 1896, muzikant, kleermaker.
IVd.7 Tjaard Vos, geboren Groningen 9 oktober 1864, overleden Groningen 31 juli 1865.
IVd.8 Jan Vos, geboren Groningen 29 augustus 1867, overleden Zuidlaren 13 augustus 1949, bediende, sigarenhandelaar, reiziger. Trouwde Groningen 1 augustus 1895 Catharina Olthoff, geboren Leeuwarden 7 februari 1873, overleden Groningen 25 mei 1955. Dochter van Pieter Olthoff en Anna Reinbergen.
IVd.9 Geertruida Vos, geboren Groningen 2 juni 1871, overleden Groningen 25 juni 1872.
Trouwde (2) Groningen 21 november 1886 Jetske Schut, geboren Groningen 30 juni 1826, overleden Groningen (Academisch Ziekenhuis) 26 juni 1904, weduwe van Alje Mulder, eerder weduwe van Berend Albertus Fokkens, dienstmeid, winkelierster. Dochter van Hindrik Schut en Grietje Gnodde.
# # # # #
Van links naar rechts, van boven naar beneden: Jan Vos en Henke Schuitema met hun kinderen Jan Jr, Antje, Sabina Johanna, Diederika, Aaltje, Gesina, Gabertus, Egbert, Johanna, Frans, Gerhardus en Annette.
Fotocollage beschikbaar gesteld door Liesbeth Vos, dochter van Jan Gilbert Vos (VIIa.), kleindochter van Egbert Vos en Jantje Martha Olthoff (VIa.).
 
Va. Jan Vos, geboren Groningen 8 januari 1846, overleden Groningen 2 december 1925, kleermakersknecht, coupeur, kleermaker (zelfstandig ondernemer). Trouwde (1) Groningen 15 mei 1870 Henke Schuitema, geboren Noordhorn (Zuidhorn) 13 april 1847, overleden Groningen 15 januari 1893, dienstmeid. Dochter van Gabe Schuitema en Antje Oostinga.
Uit dit huwelijk:
Va.1 Jan Vos, geboren Groningen 6 april 1871, overleden Groningen 14 mei 1897.
Va.2 Antje Vos, geboren Groningen 24 juni 1872, overleden Hilversum 9 juli 1933, begraven te Hilversum (Bosdrift), onderwijzeres. 
  Trouwde (1) Groningen 11 april 1901 Jakob de Boer, geboren Nieuwe Pekela 17 Mei 1867, overleden Vlissingen 17 maart 1904, schoolhoofd. Zoon van Hendrik de Boer en Maria Bettenbroek.
  Trouwde (2) Amsterdam 9 maart 1911 Pieter Hendrik Rieder, geboren Amsterdam 26 maart 1868, overleden Hilversum 5 oktober 1930, begraven te Hilversum (Bosdrift). Zoon van Hendrik Rieder, smid, en Neeltje Elizabeth Flentrie.
Va.3 Sabina Johanna Vos, geboren Groningen 3 oktober 1873, overleden Leeuwarden 25 maart 1942, nooit getrouwd.
Va.4 Diederika Vos, geboren Groningen 8 november 1875, overleden Groningen 11 september 1960, gecremeerd Dieren 14 september 1960, modiste, hoedenmaakster, nooit getrouwd.
Va.5 Aaltje Vos, geboren Groningen 11 september 1877, overleden Leeuwarden 24 februari 1958, begraven Huizum 27 februari 1958, winkeljuffrouw. Trouwde Groningen 19 mei 1904 Jacob Bottema, geboren Leeuwarden 27 september 1877, overleden Leeuwarden 5 september 1958, aannemer. Zoon van Johannes Bottema en Aafke de Vries.
Va.6 Gesina Vos, geboren Groningen 31 mei 1879, overleden Groningen 3 juni 1905, verpleegster, nooit getrouwd.
Va.7 Gabertus Vos, geboren Groningen 31 maart 1881, overleden Groningen 5 april 1958, gecremeerd te Dieren, kantoorklerk, onderwijzer te Juneau (Alaska), goudzoeker in Alaska. Nooit getrouwd.
Va.8 Egbert Vos, volgt VIa.
Va.9 Johanna Vos, geboren Groningen 27 april 1884, overleden Groningen 21 mei 1958, modiste, lerares. Trouwde Groningen 15 augustus 1912 Jacob Maas, geboren Groningen 20 september 1884, behanger, grossier in tapijten. Zoon van Marcus Marten Maas en Trijntje Drent.
Va.10 Frans Vos, geboren Groningen 25 mei 1886, overleden Groningen 26 april 1963, begraven te Groningen (Selwerderhof), machinist, mecanicien, koopman. Trouwde Groningen 25 juni 1914 Geertje Muller, geboren Groningen 8 februari 1888, overleden Delft 15 februari 1969, begraven te Groningen (Selwerderhof). Dochter van Hindrik Muller en Aaltje Sterenborg.
Va.11 Gerhardus Vos, geboren Groningen 25 mei 1886, overleden in de Verenigde Staten van Amerika omstreeks 1909, bankwerker. Nooit getrouwd.
Va.12 Annette Vos, geboren Groningen 4 februari 1888, overleden Groningen 27 mei 1889.
Va.13 Annette Vos, geboren Groningen 29 november 1891, overleden Zeist 18 april 1975, onderwijzeres. Trouwde Wageningen 28 december 1923 Gèza Berger, geboren Budapest 2 augustus 1892, overleden (burgerlijke stand) Auschwitz 30 september 1942, overleden (Totenbücher Auschwitz) Auschwitz 21 augustus 1942, werkzaam als scheikundige in het laboratorium voor organische scheikunde Landbouwhogeschool Wageningen. Zoon van Moritz Berger en Paula Bresslauer.
Trouwde (2) Groningen 28 november 1895 Niesje Sterenberg, geboren Groningen 28 december 1852, overleden Groningen 17 augustus 1927. Dochter van Arend Sterenberg en Marijke Abrahams Lesterhuis.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #
Egbert Vos en Geertje Hofmeester
Bron: Fotoarchief Jaap Gruijs
Vb. Egbert Vos, geboren Groningen 30 november 1848, overleden Amsterdam 17 mei 1919, begraven Amsterdam (Nieuwe Oosterbegraafplaats) 20 mei 1919, kleermaker, coupeur in dienst van A. Cohen & Co. Trouwde Amsterdam 10 augustus 1882 Geertje Hofmeester, geboren Oude Pekela 15 januari 1846, overleden Amsterdam 15 november 1930, begraven Amsterdam (Nieuwe Oosterbegraafplaats) 19 november 1930, naaister, uitdraagster, logementhoudster. Dochter van Geert Harms Hofmeester en Stientje Izaaks van der Grijspaarde.
Voorechtelijk kind Geertje Hofmeester:
Johannes Gerlof Hofmeester, geboren Rotterdam 28 april 1873, overleden Rotterdam 5 oktober 1874.
Erkend door Egbert Vos en Geertje Hofmeester:
Vb.1 Christina Elizabeth Wilhelmina Vos, geboren Rotterdam 21 augustus 1874, overleden Amsterdam 31 december 1945. Door Egbert Vos en Geertje Hofmeester erkend bij akte, aktenummer 7098 Burgerlijke Stand, Amsterdam 21 juli 1882. Trouwde Amsterdam 4 juni 1903, scheidde Amsterdam 6 september 1929 Hermanus Gerardus Koerts Meijer, geboren Amsterdam 18 maart 1876, overleden Amsterdam 28 december 1952, diamantslijper, diamantbewerker, los werkman. Zoon van Poppe Koerts Meijer en Elisabeth van Feggelen.
Vb.2 Johanna Gezina Vos, geboren Rotterdam 28 juni 1876, overleden Losser (St. Bernardus) 3 maart 1936, begraven Enschede (Algemene Begraafplaats) 7 maart 1936. Door Egbert Vos en Geertje Hofmeester erkend bij akte, aktenummer 7099 geboorteregister Burgerlijke Stand, Amsterdam 21 juli 1882.
  Trouwde (1) Jacobus Hendrik Petrus Vermeulen.
  Trouwde (2) Apeldoorn 31 januari 1918, scheidde Zutphen 17 december 1925 Arnoldus Martinus Hoegen Dijkhof, geboren Apeldoorn 1 april 1871, overleden Apeldoorn 8 april 1936, weduwnaar van Maartje Bakker, logementhouder, stalhouder. Zoon van Hendrik Hoegen Dijkhof en Maria Arnolda van Zadelhof.
Vb.3 Johannes Gerlof Vos, volgt VIb.
Vb.4 Catharina Frederika Vos, geboren Amsterdam 28 januari 1882, overleden Hilversum 11 december 1966. Door Egbert Vos en Geertje Hofmeester erkend bij akte, aktenummer 7101 Burgerlijke Stand Amsterdam, 21 juli 1882. Trouwde Weesp 29 november 1934 Jan Ridder, geboren Weesp 16 juni 1876, overleden Amsterdam 24 maart 1945, weduwnaar van Johanna Maria Tibboel, melkslijter. Zoon van Jan Ridder en Grietje Staal.
Uit dit huwelijk:
Vb.5 Sabina Johanna Vos, geboren Amsterdam 8 mei 1883, overleden Amsterdam 11 november 1947, begraven Amsteldijk (Zorgvliet) 14 november 1947.
  Trouwde (1) Amsterdam 8 maart 1906, scheidde Amsterdam 7 januari 1922 Petrus Johannes Rotteveel, geboren Amsterdam 1 augustus 1884, overleden Den Haag 13 januari 1950, directeur NV vd Arend en Zn. Zoon van Abraham Rotteveel en Maria Adriana Mann.
  Trouwde (2) Amsterdam 7 augustus 1946 Evert Huisman, geboren Zwartsluis 15 juli 1901, overleden 23 februari 1985, boekdrukker (zelfstandig). Zoon van Koob Huisman en Aaltje Lier.
Vb.6 Gerrit Vos, geboren Amsterdam 18 oktober 1884, overleden Amsterdam 18 november 1960, begraven Amsterdam (Nieuwe Oosterbegraafplaats) 22 november 1960, slager in loondienst. Trouwde Amsterdam 4 juli 1912 Elisabeth Kuhlemeier, geboren Amsterdam 15 september 1885, overleden Amsterdam 8 januari 1971. Dochter van Willem Fredrik Kuhlemeier en Henriette Maria Nolte.
Vb.7 Alida Vos, geboren Amsterdam 26 december 1885, overleden Amsterdam 17 oktober 1886.
Vb.8 Aaltje Vos, geboren Amsterdam 9 augustus 1887, overleden 16 oktober 1949, begraven Amsteldijk (Zorgvliet) 20 oktober 1949. Trouwde Amsterdam 19 januari 1916 Wilhelmus Cornelis Sybrandus Overbeek, geboren Amsterdam 12 juli 1891, overleden Amsterdam 25 oktober 1944.
Vb.9 Egbert Vos, geboren Amsterdam 12 april 1890, overleden Amsterdam 11 maart 1891.
# # # # #
Geertje Hofmeester en Henderikus Jans Wierenga, een paar apart.
Geertje vestigde zich op 27-jarige leeftijd, ongehuwd en hoogzwanger te Rotterdam. Luttele dagen later beviel zij van zoon Johannes Gerlof, die maar kort geleefd heeft. Zij had toen al een 'heel leven' achter de rug. Slechts zeventien jaar oud woonde Geertje vanaf 10 juni 1863 aan het Oude Bosch in Groningen onder één dak met de 22 jaar oudere Henderikus Jans Wierenga, in 1858 ontslagen als rijksveldwachter 3e klasse [4], arbeider, gescheiden van Margje Kuipers en eerder weduwnaar van Martje Everts Goosens. Mogelijk dat dit 'stel' daarvoor al samenwoonde, want zij kwamen beiden uit Scheemda. Een dorp niet ver boven Geertjes geboorteplaats Oude Pekela. Zes jaar later, in het voorjaar van 1869, verhuisden zij samen naar Veendam. Nog weer vier jaar later scheidden hun wegen. Geertje vertrok hoogzwanger naar Amsterdam. Vijf jaar daarna verruilde Henderikus Veendam voor Bloemendaal. In dit dorp, 'aanschurkend' tegen Haarlem, is Henderikus waarschijnlijk nooit aangekomen, want elk spoor van hem ontbreekt in het bevolkingsregister. Lang zal Geertje Hofmeester niet in Amsterdam hebben gewoond, want komend uit Deventer vestigde zij zich drie maanden later in Rotterdam. Hun gezamenlijk spoor volgende lijkt het mij geen gewaagde veronderstelling dat Johannes Gerlof Hofmeester hun beider zoon was.
Vagebond Henderikus Jans Wierenga
Het blazoen van Henderikus Jans Wierenga was niet bepaald schoon. Aanvankelijk verdiende hij van 1843 tot 1848 eerzaam de kost als militair bij het 8ste Regiment 2de Bataljon Infanterie in Breda. Henderikus is boerenknecht wanneer hij in 1851 te 't Zandt trouwt met boerenmeid Martje Everts Goossens. Na haar overlijden treed Henderikus in 1858 te Baflo in het huwelijk met Margje Kuipers, zij is dienstmeid, hij rijksveldwachter. Hun huwelijk houdt nog geen jaar stand en Henderikus wordt ondertussen ontslagen als rijksveldwachter 3e klasse.
Daarna gaat het bergafwaarts. Vier jaar na zijn vertrek uit Veendam vinden we hem als colporteur van scheurkalenders terug in het oosten van het land. Rondzwervend in Twenthe wordt hij in 1882 in Zwolle wegens 'misbruik van vertrouwen' twee maal bij verstek veroordeeld. [5] De eerste keer op 1 juni door de kantonrechter tot ƒ 15,- boete, subsidiair vijf dagen gevangenisstraf, de tweede keer op 14 september door de arrondissementsrechter tot ƒ 12,50, subsidiair één dag cellulaire opsluiting. Henderikus, zich ook wel Karel noemdende, wordt snel in zijn kraag gevat want op 18 november laat de officier van justitie te Zwolle een bericht van vervallen signalement uitgaan. In 1885 gaat hij opnieuw in de fout: de officier van justitie te Groningen 'verzoekt te worden bekendgemaakt met de woon- of verblijfplaats van Henderikus Wieringa, 61 of 62 jaren, colporteur, belast met de colportage van een scheurkalender getiteld: » Christelijke Scheurkalender, de waarheidsvriend.' 'Hij wordt verdacht van oplichting, gepleegd ten nadeele van eenige boekhandelaren en moet deswege worden gehoord.' [6] Henderikus' strafblad zal met drie veroordelingen wegens bedelarij en landloperij - met opzending (naar Veenhuizen?) - nog langer worden. De laatste 'douw' krijgt hij op 2 augustus 1894 wanneer hij in Utrecht wordt veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. 23 mei 1896 wordt zijn signalement opgemaakt in een van de drie opvoedingsgestichten in het Drentse Veenhuizen. [7] Kort daarop overlijdt Henderikus Jans Wierenga op 1 juli 1896 in Kolonie I, in de Veenhuizer volksmond 'het Eerste' genoemd.
# # # # #
Vc. Jan Vos, geboren Groningen 22 november 1852, overleden Groningen 14 september 1918, letterzetter, (boek)drukker, typograaf.
Trouwde
(1) Groningen 15 augustus 1875 Ida Staal, geboren Groningen 4 december1857, overleden Groningen 28 september 1904, dienstmeid. Dochter van Jacob Staal en Abeldina Sikkema.
Uit dit huwelijk:
Vc.1 Pietertje Vos, geboren Groningen 19 oktober 1875, overleden Groningen 19 mei 1941. Trouwde Groningen 24 mei 1896 Hendrik Segeward Douwes, geboren Groningen 2 november 1873, overleden Groningen 27 oktober 1950, smid, bankwerker. Zoon van Johannes Douwes en Martje Vriesema.
Vc.2 Abeldina Vos, geboren Groningen 9 september 1877, overleden Groningen 29 januari 1883.
Vc.3 Johannes Vos, volgt VIc.
Vc.4 Jacob Vos, geboren Groningen 11 augustus 1881, overleden omstreeks 1900. In BR Groningen, aantekening: "Verongelukt op zee, en doorgehaald op vertoon van het officieel stuk, afgegeven door de Vice-consul te Holtenau". Geen overlijdensakte te Groningen opgemaakt.
Vc.5 Jan Pieter Vos, geboren Groningen 26 april 1884, overleden Groningen 14 maart 1940, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), bakkersknecht, arbeider, pakhuisknecht. Trouwde Haren 19 oktober 1912 Antje Arends, geboren Haren 9 maart 1888, overleden Groningen 8 juli 1956, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Dochter van Roelf Arends en Sietske Visser.
Vc.6 Ida Vos, geboren Groningen 11 september 1885, overleden Groningen 14 maart 1886.
Vc.7 Mattheus Johannes Vos, geboren Groningen 10 mei 1887, overleden Groningen (Treslinghuis) 18 april 1965, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), arbeider, koopman, visventer, fruitventer. Trouwde Groningen 4 juni 1905 Henderika Hollander, geboren Groningen 4 januari 1888, overleden Groningen 11 april 1960, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Dochter van Hendrik Hollander en Maria Lamberts Poolman.
Vc.8 Ido Pieter Vos, geboren Groningen 9 februari 1889, overleden Groningen 21 juli 1946, goudsmid. Trouwde Groningen 11 december 1913 Anna Geertruida van den Berg, geboren Obergum (Winsum) 31 juli 1890, overleden Groningen 7 september 1972, gecremeerd Groningen 11 september 1972. Dochter van Izebrand van den Berg, schipper, arbeider, en Johanna Borgman.
Trouwde (2) Groningen 2 december 1906 Aaltje de Bruijn, geboren Amsterdam 2 september 1869, overleden Groningen 10 februari 1940, weduwe van Jordanus Fredrik van Dijk. Dochter van Gerrit de Bruijn, melkslijter, en Antje Veldhuisen.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen bekend.
# # # # #
Vd. Hindrik Vos, geboren Groningen 31 januari 1855, overleden Groningen 17 juli 1932, begraven te Groningen (Noorderbegraafplaats), kleermaker. Trouwde Groningen 20 mei 1880 Marchien Spies, geboren Groningen 22 januari 1855, overleden 23 augustus 1928, begraven te Groningen (Noorderbegraafplaats), dienstmeid. Dochter van Johannes Spies en Grietje Wolters.
Uit dit huwelijk:
Trientje en Johanna Vos
Fotograaf: H. de Jong, Winschoten 22 maart 1944
Bron: Fotoarchief Henk Werk
Vd.1 Trientje Vos (links), geboren Groningen 12 september 1881, overleden Winschoten 19 april 1956, begraven Winschoten (Hofstraat) 23 april 1956. Trouwde Groningen 12 maart 1903 Menso de Maar, geboren Groningen 11 juni 1878, overleden Winschoten 23 juli 1956, begraven te Winschoten (Hofstraat), stoffeerder, reclasseringsambtenaar. Zoon van Johannes de Maar en Harmke Smid.
Vd.2 Johanna Vos (rechts), geboren Groningen 20 oktober 1883, overleden Groningen 22 januari 1962, huishoudster.  
  Trouwde (1) Groningen 31 juli 1913 Havink Ludolphij, geboren Groningen 7 februari 1871, overleden Dennenoord (Zuidlaren) 16 september 1918, loopknecht. Zoon van Bernardus Ludolphij en Meintje Huizinga.
  Trouwde (2) Groningen 7 september 1922, scheidde Groningen 3 mei 1928 Hilko Kamp, geboren Woldendorp (Termunten) 1 september 1877, overleden Groningen 6 maart 1968, weduwnaar van Trijntje Oosterhuis, schoenmaker (zelfstandig ondernemer). Zoon van Jan Kamp en Martje Koopman.
  Trouwde (3) Groningen 7 februari 1956 Eildert Mandema, geboren Slochteren 10 april 1886, overleden Groningen 26 februari 1961.
Vd.3 Jan Vos, volgt VId.
Vd.4 Grietje Vos, geboren Groningen 18 augustus 1886, overleden Groningen 11 juni 1957, huishoudster. Trouwde Groningen 3 juni 1915 Egge le Hei, geboren Usquert 10 april 1887, overleden Groningen 26 april 1935, schoenmaker. Zoon van Okke le Hei en Reina Peters.
Vd.5 Johannes Vos, volgt VIe.
Vd.6 Stientje Vos, geboren Groningen 21 augustus 1895, overleden Groningen (Heymanshuis) 18 september 1990, begraven te Groningen (Selwerderhof), werkte mee in dames- en herenkleermakerij echtgenoot Jan Jans. Trouwde Groningen 4 juli 1918 Jan Jans, geboren Groningen 9 mei 1893, overleden Groningen 11 juni 1967, begraven Groningen (Selwerderhof) 15 juni 1967, kleermaker (zelfstandig ondernemer). Zoon van Cornelis Antoon Jans, letterzetter, en Helena Rijskamp.
# # # # #
VIa. Egbert Vos, geboren Groningen 4 november 1882, overleden Groningen 21 mei 1958, begraven te Groningen (Selwerderhof), kleermaker (in loondienst), kleermaker (zelfstandig ondernemer). Trouwde Groningen 2 februari 1911 Jantje Martha Olthoff, geboren Groningen 5 november 1882, overleden Groningen (verpleeghuis Huize der A) 19 januari 1972, begraven Groningen (Selwerderhof) 24 januari 1972. Dochter van Marten Anskes Olthoff en Geertruida de Boer.
Uit dit huwelijk:
VIa.1 Jan Gilbert Vos, volgt VIIa.
VIa.2 Geertruida Regina Vos, geboren Groningen 2 februari 1914, overleden Groningen 28 december 1968, gecremeerd Groningen 2 januari 1969, rijksambtenaar, nooit getrouwd.
# # # # #
VIb. Johannes Gerlof Vos, geboren Amsterdam 12 december 1879, gedoopt Amsterdam (Westerkerk) 4 april 1880, overleden 16 december 1958, begraven Amsterdam (Huis te Vraag) 20 december 1958, kleermaker, hoofdcoupeur in dienst van Cohen & Co. (Necofa), archiefhulp Erdalfabriek. Door Egbert Vos en Geertje Hofmeester erkend bij akte, aktenummer 7100 geboorteregister Burgerlijke Stand, Amsterdam 21 juli 1882. Trouwde Amsterdam 7 september 1905 Alberta Andrea Witpen, geboren Amsterdam 18 februari 1878, overleden Amsterdam 10 april 1957, begraven Amsterdam (Huis te Vraag) 13 april 1957. Dochter van Andries Witpen, meubelmaker, en Alberta Willemina Zwitzers.
Uit dit huwelijk:
VIb.1 Egbert Andries Vos, geboren Amsterdam 5 april 1907, overleden Haarlem 2 december 1972, zelfstandig musicus, organist in loondienst, toonkunstenaar. Trouwde Amsterdam 14 maart 1935 Maria Elisabeth Gruijs, geboren Zaandam 10 juli 1909, overleden Haarlem 29 mei 2006, begraven Heemstede 2 juni 2006. Dochter van Jan Gruijs, timmerman, en Maria Hillegonda de Jong.
VIb.2 Albertha Wilhelmina Vos, geboren Amsterdam 8 januari 1909, overleden Utrecht 1 augustus 1983, onderwijzeres.
VIb.3 Gerarda Johanna Vos, geboren Amsterdam 22 maart 1910, overleden Arnhem 11 maart 1994, gecremeerd Arnhem 16 maart 1994, onderwijzeres.
VIb.4 Andries Egbert Vos, geboren Amsterdam 6 september 1911, overleden Amersfoort 5 januari 2009, begraven Leusden (Rusthof) 12 januari 2009, werknemer Erdal.
  Trouwde (1) Naarden 25 juli 1939 Hendrina Buijs, geboren Amsterdam 11 september 1914, overleden Amersfoort (kraambed) 31 december 1943, begraven Amersfoort (Rusthof) 5 januari 1944. Dochter van Pieter Buijs en Johanna Wilhelmina Catharina Mars.
  Trouwde (2) Amersfoort 17 november 1948 Catharina Nicolina Reuvers, geboren Breda 20 november 1920, overleden Amersfoort 7 januari 2000, begraven Leusden (Rusthof) 12 januari 2000.
VIb.5 Johannes Gerlof Vos, geboren Amsterdam 14 juni 1913, overleden Amsterdam 22 oktober 1918, begraven Amsterdam (Huis te Vraag).
VIb.6 Anna Helena Vos, geboren Amsterdam 12 april 1915, overleden Amersfoort 6 december 1998, begraven Leusden (Rusthof) 11 december 1998. Trouwde Amersfoort 13 mei 1947 Bastiaan Stam, geboren Brandwijk 28 november 1914, overleden Amersfoort 26 januari 2005, begraven Leusden (Rusthof) 31 januari 2005.
VIb.7 Catharina Frederika Vos, geboren Amsterdam 30 december 1916, overleden Amsterdam 8 november 1918.
# # # # #
VIc. Johannes Vos, geboren Groningen 24 augustus 1879, overleden Groningen 11 april 1949, kleermaker. Trouwde Groningen 19 mei 1898 Jantje Pleiter, geboren Bedum 20 augustus 1875, overleden Groningen 25 maart 1956. Dochter van Izebrand Pleiter, vernikkelaar en Hilje Zijlema.
Uit dit huwelijk:
VIc.1 Jan Vos, geboren 18 augustus 1898, overleden Groningen 4 februari 1959, begraven Groningen (Selwerderhof) 7 februari 1959, kleermaker. Trouwde Hoogkerk 16 mei 1925 Jantje Hofkamp, geboren Martenshoek (Hoogezand) 11 november 1904, overleden Groningen 29 juli 1981, gecremeerd Groningen 3 augustus 1981, dienstbode. Dochter van Geert Hofkamp, stoker, fabriekswerker, fabrieksarbeider, en Hillechien Gunster.  
VIc.2 IJsbrand Vos, geboren Groningen 12 april 1901, overleden Groningen 18 mei 1902.
VIc.3 IJsbrand Vos, geboren Groningen 18 januari 1903, overleden 's-Gravenhage 10 maart 1977, kleermaker, zonder, militair 1e klas Surinaamse troepen, (gepensioneerd) sergeant-majoor 'adm'(inistrateur?), zonder, ambtenaar Ministerie van Onderwijs. Trouwde Paramaribo 6 juni 1934 Emma Louise Eleonora Josephine Dörflinger, geboren Paramaribo 23 mei 1913, overleden Breda 9 augustus 1988, gecremeerd Breda 13 augustus 1988. Ouders Herman Frederik Dörflinger en Josephina Henriette Werners.  
VIc.4 Ido Pieter Vos, geboren Groningen 10 november 1904, overleden Groningen 16 december 1973, gecremeerd 20 december 1973, kleermaker. Trouwde Hoogkerk 24 mei 1930 Annechien Hofkamp (zijn schoonzuster), geboren Opwierde (Appingedam) 3 april 1910, overleden Groningen 24 februari 1983, gecremeerd Groningen 28 februari 1983. Dochter van Geert Hofkamp, stoker, fabriekswerker, fabrieksarbeider, en Hillechien Gunster. 
VIc.5 Hilbrand Vos, geboren Groningen 16 juni 1906, overleden Groningen 1 mei 1956, begraven te Groningen (Selwerderhof), sigarenmaker, perser. Trouwde Groningen 1 april 1935 Ettien Albronda, geboren Groningen 8 juli 1909, overleden Groningen 16 maart 1976, begraven te Groningen (Selwerderhof). Dochter van Jan Albronda, arbeider, polijster, vernikkelaar, en Siebertje Walsma.
VIc.6 Henderikus Johannes Vos, geboren Groningen 27 februari 1908, overleden Groningen 14 september 1957, begraven Groningen (Selwerderhof) 19 september 1957, timmerman, metaalbewerker N.V. E.G.A.M.
  Trouwde (1) Groningen 19 maart 1931, scheidde Groningen (BS) 3 februari 1941 Klaaske Bralds, geboren Hoogkerk 4 juni 1911, overleden Groningen 4 augustus 1981, begraven Groningen (Selwerderhof) 7 augustus 1981.
  Trouwde (2) Groningen in de week van 2-8 februari 1946 Temke Siebertje Albronda (zijn schoonzuster), geboren Helpman (Haren) 6 augustus 1912, overleden Haren 16 december 1987, begraven Groningen (Selwerderhof) 18 december 1987. Dochter van Jan Albronda, arbeider, polijster, vernikkelaar, en Engelina Walsma.
VId. Jan Vos, geboren Groningen 18 november 1884, overleden Groningen 8 februari 1971, kleermaker, in loondienst van N.V. Kledingmagazijn v/h L. de Vries, gevestigd aan de Brugstraat in Groningen. Trouwde Groningen 22 augustus 1912 Jeltje Mulder, geboren Groningen 10 november 1883, overleden Groningen 27 augustus 1960. Dochter van Hindrik Mulder en Bregtje Klinker.
Uit dit huwelijk:
VId.1 Hindrik Vos, volgt VIIb.
VId.2 Bregiena Vos, geboren Groningen 20 april 1915, overleden 15 juli 1915.
VId.3 Bregina Vos, geboren Groningen 30 januari 1917, overleden Zaanstad 1 september 1987, verkoopster. Trouwde Groningen 1 juli 1946 Jacob van der Wal, geboren Groningen 27 april 1912, overleden Zaanstad 6 november 1984, adjudant onderofficier apotheker KNIL, sergeant majoor Koninklijke Landmacht, kantoorbediende. Zoon van Jacob van der Wal en Trientje Olthof.
VId.4 Martha Vos.
# # # # #
VIe. Johannes Vos, geboren Groningen 30 december 1887, overleden Groningen 21 februari 1955, arbeider, barbiersbediende, barbier, kastelein, caféhouder, herenkapper, vergunninghouder café De Jachtwagen aan de A-weg 4 te Groningen. Trouwde Groningen 26 mei 1912 Trientje Geertruida Kamstra, geboren Niehove (Oldehove) 26 mei 1887, overleden Groningen 12 december 1960. Dochter van Egbert Kamstra en Freeke Reitsema.
Uit dit huwelijk:
VIe.1 Hindrik Vos, volgt VIIc.
VIe.2 Frederika Vos, geboren Groningen 21 september 1914, overleden Groningen 7 mei 1985. Trouwde Groningen 25 februari 1937 Gezinus Folkers, geboren Zuidlaren 15 augustus 1909, overleden Groningen 22 januari 1968, gecremeerd Groningen 25 januari 1968, ijzerhandelaar, vennoot fa. Gebroeders Folkers aan de A-weg 2 te Groningen (groothandel en winkel in ijzerwaren en gereedschappen, bouwartikelen, huishoudelijke artikelen, speelgoederen), vennoot Constructor Jafoworks (groothandel in metalen bouwdozen), voorzitter winkeliersvereniging "Centrum" A-poort. Zoon van Jan Folkers, smid (smederij te Zuidlaren), grondlegger winkel en groothandel in ijzerwaren en gereedschappen, en Imka Welp.
 
Café De Jachtwagen
Groningen A-weg 4
Op 28 maart 1860 kocht weduwe Egbertjen Rientjes Heiting café De Jachtwagen, dat met haar overlijden op 21 december 1882 in eigendom kwam van haar enigst kind Geert Rijga. Ruim drie jaar nadat Geert eigenaar werd van De Jachtwagen trouwde hij met Tiba Kriegsman, die op 6 april 1898 op 52-jarige leeftijd overleed. Geert en Tiba lieten geen kinderen na.
Geert Rijga, barbier en kastelein, verkreeg dit pand als 'eenig kind en erfgenaam ingevolge de wet van zijne moeder Egbertje Hoiting weduwe Pieter Geerts Rijga of Riga [...]' Vanaf 1 mei 1923 verhuurde hij 'De behuizing met erf genaamd de "Jachtwagen" nummer 4 aan den Aweg' onderhands aan Johannes Vos. Geert Rijga overleed kinderloos op 11 januari 1928. Voor notaris Tjakko Hessel Hummelen kocht Johannes Vos het onroerend goed tegen de vooraf afgesproken prijs van tienduizend gulden van kandidaat notaris Carel Jan Plaat, die op 12 april 1928 meer dan vijftig erfgenamen vertegenwoordigde. [8]
Johannes Vos was tegelijk barbier (herenkapper) en kastelein, destijds een niet ongebruikelijke combinatie van beroepen. Kapperszaak en café waren door een mandelige gang van elkaar gescheiden. Om drankmisbruik tegen te gaan was knippen en scheren in het café namelijk niet toegestaan. Voor de Tweede Wereldoorlog kostte een scheerbeurt vijftien cent. [9]
Dochter Frederika Vos huwde buurjongen en ijzerhandelaar Gezinus Folkers.
Huwelijksfeest Johannes Vos en Trientje Geertruida Kamstra vierden in 1942 hun dertigjarig huwelijk met zo'n 70 gasten in de achter de kapperszaak gelegen meelfabriek van Bakker. Vanwege de door de Duitse bezetter ingestelde spertijd duurde het feest 'gedwongen' tot zes uur 's morgens. Ondanks de oorlog was aan sterke drank geen gebrek. Ieder had zijn eigen fles onder handbereik. 'Wie appelen vaart, die appelen eet', zullen we maar zeggen. [9, 10]
Zoon Hindrik Vos wordt op 1 januari 1958 volledig eigenaar van café, huis en erf genaamd De Jachtwagen. Staat aan zijn moeder Trientje Geertruida Kamstra, zuster Frederika Vos en zwager Gesinus Folkers in ruil af de volgende twee onroerende goederen: huis met erf, Koolstraat 16/16a te Groningen (verkregen op 16 november 1948) en huis met erf, Bergstraat 11 (verkregen op 29 oktober 1947). Hij blijft gerechtigd voor ¼ aandeel in blote eigendom in deze onroerende goederen. [11] Na Hindriks overlijden wordt het café gerund door B. van Steenwijk [12].
Op 21 maart 1988, 60 jaar nadat grootvader Hindrik Vos eigenaar werd, draagt kleinzoon Johan Jan Vos zijn halve aandeel in café en bovenwoning, met erf, A-weg 4 en 4a, over aan Marion Meijer-Reiber. De andere helft was aan haar gelegateerd door Petronella Anna Maria Reiber, haar tante en zijn stiefmoeder. [13]
 
Firma Gebroeders Folkers, groothandel en winkel in ijzerwaren, gereedschappen, bouwartikelen, huishoudelijke artikelen en speelgoederen
Groningen A-weg 2
Grondlegger Jan Folkers (Appingedam 1871 - Groningen 1937) droeg na twee jaar winkel en groothandel op 1 januari 1930 over aan zijn zonen Jan en Jacobus Johannes. Ruim een half jaar later werd jongste zoon Gezinus Folkers kort na zijn 21ste verjaardag de derde vennoot. Jacobus Johannes overleed in 1962 waarna weduwe Catharina van der Glas diens plaats innam. Op 1 januari 1966 werd de vennootschap door wederzijdse opzegging ontbonden. Zeven jaar nadat Gezinus Folkers betrokken raakte bij de vennootschap huwde hij buurmeisje en kasteleinsdochter Frederika Vos.
Jan Jacob Folkers, oudste zoon van Jacobus Johannes Folkers en enige firmant sinds 1988, veranderde de firmanaam in Provak en sloot op 15 mei 1995 definitief de winkeldeuren.

Nieuwsblad van het Noorden 21 april 1995
Naast winkel en groothandel in ijzerwaren waren de drie gebroeders op 1 februari 1946 een tweede vennootschap aangegaan: Constructor Jafoworks (staande voor Jan Folkers), een groothandel in metalen bouwdozen "voor den jongen Ingenieur", "de droom van elke jongen!". Jan Folkers zette op 10 september 1977 een streep onder deze onderneming. 
Jan Folkers meldt in het Nieuwsblad van Noorden op 14 maart 1973 met trots dat hij naast het IJkwezen als enige in Nederland het ijkrecht op "gelede lengtematen" (de wettelijke term voor duimstokken) heeft verworven. Hij ergerde zich jarenlang mateloos aan maatverschillen en had daaraan een eind gemaakt met zijn eigen duimstok. Die ergernis zette Jan Folkers om in het ontwerpen van een duimstok gemaakt uit Arnite (PolyEthyleenTerePhtalaat). De eigenschappen van PETP, een sterke, harde en slijtvaste kunststof, veranderen nauwelijks onder langdurige blootstelling aan water en zonlicht. "Je kunt zo’n stok wel twee jaar lang in de zon of het water laten liggen, maar uitzetten of krimpen is er niet bij," aldus Jan Folkers, die in 1969 octrooi op zijn vinding kreeg. De hele fabricage was uitbesteed aan thuiswerkers; de duimstokken werden onder de merknaam 4G op de markt gebracht.
# # # # #
VIIa. Jan Gilbert Vos, geboren Groningen 22 december 1911, overleden Groningen 16 augustus 1976, gecremeerd Groningen 19 augustus 1976, etaleur, chef publiciteit V&D. Trouwde Groningen 19 oktober 1939 Hindrikje van Maanen, geboren Groningen 3 mei 1913, overleden Groningen 25 mei 1986, gecremeerd Groningen 29 mei 1986. Dochter van Frederik van Maanen, kleermaker, en Anna Elisabeth Kremer.
Uit dit huwelijk:
VIIa.1 Egbert Jan Gilbert Vos, geboren Groningen 30 januari 1942, overleden Groningen 16 februari 1999, administrateur V&D.
VIIa.2 Elisabeth Martha Vos, geboren Groningen 25 april 1945, verpleegkundige.
# # # # #
VIIb. Hindrik Vos, geboren Groningen 20 april 1914, overleden Groningen 7 januari 1995, kleermaker. Trouwde Groningen 8 oktober 1942 Fenna van Zomeren, geboren Groningen 1 april 1912, overleden Groningen 28 november 1995. Dochter van Johannes van Zomeren en Elizabeth Sportel.
Uit dit huwelijk:
VIIb.1 Jetty Elizabeth Vos.
VIIb.2 Elizabeth Vos.
# # # # #
VIIc. Hindrik Vos, geboren Groningen 15 maart 1913, overleden Malaga (Spanje) 30 juni 1965, kapper, caféhouder café De Jachtwagen aan de A-weg 4 te Groningen.
Trouwde
(1) Groningen 17 april 1941, scheidde Groningen 16 juli 1956 Aaltje Arendiena Hop, geboren Winsum 2 juli 1919.
Uit dit huwelijk:
VIIc.1 Johan Jan Vos.
Trouwde (2) Groningen 15 maart 1957 Petronella Anna Maria Reiber, geboren Groningen 4 januari 1913, overleden Groningen 22 oktober 1987, hulp in de huishouding. Dochter van Johan Adam Reiber en Teletta Harms.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
 
Een Vos op een fiets? Hoe Jan, die door zijn moeder met een paar op te lappen schoenen op pad was gestuurd, schoenmaker Knol op de hak nam. 'Jan keek oet t roam noar boeten en zag ain op fiets aankomen. "Knol,” zee e, “hemmen ie wel ais n vos op fiets zain?" "Nee," zee Knol, "mor dat ken ook ja nait; bennen hier ja gain vozzen en ze kennen ook ja nait fietsen." "Nou," zee Jan, "kiek din moar ais te t roam oet." En joa heur, doar ree krougholder Vos op fiets veurbie.' [14] Schoenmaker Knol lapte niet alleen schoenen op, maar hanteerde op zaterdag ook scheerzeep en kwast. Cafébaas Vos was een van zijn scheerklanten.
Boeven vangen is een van de opwindenste bezigheden binnen de genealogie. Was Johannes Vos een 'boef', zoals ik veronderstelde nadat ik een zekere J. Vos in het politieregister [15] had ontdekt. Was hij in 1948 als wielrijder met een borreltje te veel op betrokken bij een ongeval op de A-weg, waaraan ook café De Jachtwagen ligt. Mijn verdachtmaking was niet terecht zoals blijkt uit het politierapport opgemaakt door agent Hartlief van het Posthuis aan de A-weg. [16] '18.30 uur Had er een aanrijding plaats tussen een wielrijder en een voetganger op de Aweg. De wielrijder is genaamd: Jan Vos, geb: 6 juli 1930 te Grootegast, banketbakker, wonende Nw. Blekerstraat 42a. De voetganger is genaamd: Roelf Middel, geb: 4 april 1865 te Leek, schilder, wonende Ganzevoortsingel 38. Getuige Geert Smit, studerend, geb: 20 oktober 1933, wonende Bloemstraat 33 a. Oorzaak van de aanrijding de voetganger keek bij het oversteken van de rijweg niet voldoende uit, en werd door de wielrijder aangereden. Met een bloedneus is de voetganger door de G.G.D. naar zijn woning vervoerd. Telkaart en rapport wordt opgemaakt. Geen Proces-verbaal.'


Geraadpleegde bronnen

[1] DrenLias, Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid, Veenhuizen I. Signalementkaart Jurrien Oosterhof, geregistreerd onder nr. 5802.
DrenLias, Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid, Veenhuizen I, Signalementkaart Jan Jans van Bruggen, geregistreerd onder nr. 7326.
[2] RHC Groninger Archieven, Bevolkingsregister gemeente Groningen, periode 1880-1890, boek 18, folio 121.
[3] RHC Groninger Archieven, Plaatsingslijst van het archief van het Heiligen Geest Gasthuis te Groningen, 1667-1978 (Aanvulling), toegangnummer 1474, inventarisnummer 53, folio 259.
[4] CBG, Den Haag, Algemeen Politieblad, 1858 blz. 849.
[5] CBG, Den Haag, Algemeen Politieblad, 1882 blz. 1674, 1690 en 1913, 1883 blz. 481.
[6] CBG, Den Haag, Algemeen Politieblad, 1885 blz. 2654.
[7] DrenLias, Bevolkingsregister Maatschappij van Weldadigheid, Signalementkaart Henderikus Jans Wierenga, geregistreerd onder nr. 5823.
[8] Kadaster Groningen. Kadastrale inschrijving 1052/109, geregistreerd te Groningen 11 april 1928, deel 4, folio 61, nummer 1123.
[9] Martha Vos, Groningen (VIc.4).
[10] Aanwezig op het feest de ouders van de auteur en Martha Vos (VIc.4). Zij stelde ook de originele foto met de zusters Trientje (Vd.1) en Johanna Vos (Vd.2) beschikbaar. Met de in haar bezit zijnde grafbrieven was het mogelijk begraafplaats en begraafdatum van sommige Vossen te achterhalen.
[11] Kadaster Groningen. Kadastrale inschrijving, Dagregister deel 190, nummer 1830, in bewaring genomen 31 december 1957.
[12] RHC Groninger Archieven, adresboeken, edities 1968 en 1972.
[13] Kadaster Groningen. Kadastrale inschrijving, Dagregister deel 362, nummer 732, in bewaring genomen 22 maart 1988.
[14] Jaan van Meester, Bie Schounmoaker, Toal en Taiken Tiedschrift veur Grunneger kultuur, p. 119, 25e jaargang nr. 2, maart/april 2007. Geciteerd met toestemming van de redactie.
[15] RHC Groninger Archieven, toegangnummer 1692: Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie Groningen, 1917-1980. 'Meldingsrapporten'. Registers van publiekscontacten en interne meldingen. Chronologisch geordend, 1948-1977. Inventarisnummer 2353: 1 juli 1948-31 december 1948 (index).
[16] Idem. Inventarisnummer 1340, 1 juli 1948 - 15 juli 1948. No. 190 Dag rapport van Donderdag 8 juli 1948.

Literatuur

Ruurd Faber, Veenhuizen, één, twee, drie, uitgeverij Hummelen, Assen 1983.
Suzanna Jansen, Het pauperparadijs, Een familiegeschiedenis, vierde druk, uitgeverij Balans, Amsterdam 2008. De auteur op zoek naar het leven van haar voorouders in de Drentse nederzetting en bedelaarskolonie Veenhuizen. Hoe een in 1823 gestart heropvoedingsexperiment mislukte.

Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.

Nieuwe pagina: 15 mei 2007. Voor het laatst bijgewerkt 12 oktober 2015.

Copyright © Henk Werk Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.