Het Felikat huisvestingsvignet is in het leven geroepen om een betere leefsituatie voor katten te creëren. De tijd dat vooral dekkaters hun leven sleten in veel te kleine kooitjes moet definitief tot het verleden gaan horen. Felikat huldigt het standpunt dat iedere kat, dus niet alleen dekkaters, over voldoende levensruimte moet beschikken om een gezond en gelukkig leven te kunnen hebben.

Door het aanvragen en plaatsen van dit huisvestingsvignet geeft u aan dit standpunt van Felikat te onderschrijven.

 

Dit zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het Felikat huisvestingsvignet te mogen gebruiken.

Algemeen:
De meest ideale situatie voor het houden van katten is een normale huisvesting in de woning, waarbij de kat deel uitmaakt van het dagelijks huiselijk verkeer. In deze situatie dient iedere kat over een ruimte van tenminste 4m² te beschikken.

Deze ruimte(s) dienen te beschikken over vers drinkwater en voldoende attributen om verveling tegen te gaan zoals krab-, klimpalen en speeltjes.

De voorkeur gaat uit naar een situatie waarin de dieren niet gebonden zijn aan één ruimte maar zich vrijelijk kunnen bewegen van de ene naar de andere ruimte. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van het dier van de andere in het huis aanwezige dieren af te scheiden, waarmee het niveau van stress aanzienlijk gereduceerd wordt.

Katers:
De vaste verblijfplaats ven één opgesloten kater dient ten minste 6m² te zijn en ten minste 2 meter hoog.

De vaste verblijfplaats dient tevens daglicht te hebben, met bij voorkeur zon en de mogelijkheid aan de kat bieden naar buiten te kijken

In de ruimte dient vers drinkwater , voldoende voedsel en attributen aanwezig te zijn om verveling tegen te gaan, zoals een krab en klimpaal en speelgoed

De ruimte moet eenvoudig zijn schoon te houden en moet voorzien zijn van een kattenbak en dagelijks ververst drinkwater.

Een buitenren is verplicht, tenzij aangetoond kan worden dat dit buiten het kader van de ruimtelijke mogelijkheden van de woning ligt.
.


De houder dient er op toe te zien dat de kater niet voor lange tijd verstoken blijft van menselijk en dierlijk gezelschap.

De ruimte dient regelmatig, doch minimaal 1x per week ontsmet te worden met een daartoe bestemd product.

Poezen:
Poezen worden nooit gehouden in een gesloten verblijf, tenzij quarantaine maatregelen hierom vragen of wanneer zij kittens heeft.
Een kittenkooi dient te voldoen aan de standaardafmetingen
van minimaal 0,70m x 0,70m x 1,20m.

Ook indien de poes kittens heeft dient zij niet permanent in de kittenkooi gehouden te worden . Van tijd tot tijd dient zij de mogelijkheid te hebben zich vrij te bewegen tussen de andere in huis aanwezige dieren en mensen.

Afzondering:
Er dient te allen tijde een mogelijkheid tot afzondering bij ziektegevallen te zijn.

Daar deze afzondering slechts plaatsvindt in noodsituaties kan deze ruimte van beperktere afmetingen c.q. omvang zijn dan een permanente verblijfplaats. De ruimte dient minimaal 4m² te zijn en minimaal 2 meter hoog. Ook deze ruimte dient voorzien te zijn van vers drinkwater en attributen die verveling tegen gaan.

Een in quarantaine geplaatst dier mag niet verstoken blijven van menselijk gezelschap.
Voor een quarantaine ruimte dienen extra hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.

Quarantaine maatregelen worden in overleg met de dierenarts en Felikat's Gezondheid & Welzijnscommissie genomen.

Controle:
Namens het Hoofdbestuur van de vereniging mogen twee daartoe aangewezen personen een bezoek brengen voor controle.

U kunt het vignet bij mij aanvragen d.m.v een e-mailtje of gewoon per post.
Ik stuur u dan een aanvraagformulier toe dat door u ondertekend en eventueel gecorrigeerd aan mij teruggestuurd moet worden.

Mijn adres is: Henk Janse
Liedekerkeplantsoen 58
1066 WP, Amsterdam
telefoon: 020-6690799
fax: 0842-241762
Mijn e-mail adres is: hh.janse@hccnet.nl

Het vignet kost éénmalig €7,50 en dat moet betaald moet worden aan:
de heer Ton Hilgers.
Konijnenberg 12
3892 VW Zeewolde
Telefoon: 036-5224878
Fax: 036-5236940
Postbank: 314050 t.n.v. penningmeester Hoofdbestuur Felikat te Zeewolde
E-mail: penningmeester@wanadoo.nl

Na zijn bevestiging dat hij het bedrag van u ontvangen heeft stuur ik u dan het vignet toe.

In het December nummer van het Felikat Magazine worden ieder jaar de geregistreerde vignethouders gratis vermeld.
Wilt u naast deze vermelding ook als link op de home page van Felikat vermeld worden dan kunt u dit aangeven op de Felikat site op dit formulier.

 


Wat wil ik van u weten?

De naam van degene waar de cattery op geregistreerd is.
het Felikat lidnummer.
het adres.
de postcode en woonplaats.
de cattery naam.
Het telefoon-nummer.
indien aanwezig:
het e-mail adres en het homepage adres.


Ook kunt u het ontvangen van de vignetten besluiten een electronisch exemplaar te downloaden om dit in uw homepage te gebruiken.

Zit er qua kleurcombinatie geen vignet naar uw zin bij laat mij dat dan even weten en dan tevens welke kleurcombinatie u wèl zou willen.