HANNEKEMAAIERS EN LAPKEPOEPENHANNEKEMAAIERS

”Wanderarbeit”: Hannekemaaiers, kiepkerels, blaaspoepen


Werden Hannekmaaiers lapkepoepen?

Jaren lang hebben de stadsgidsen van Sneek bij het gedenkteken voor 150 jaar C&A verteld, dat er in vroeger tijden maaiers en hooiers naar Friesland kwamen, die zulke degelijke kleren droegen.

Rechts het beeld te Sneek van een textielkoopman, schuin tegenover de C&A-vestiging Mettingen. geschonken door het concern. Dat de vrouw een eend aanbiedt als betaling is leuk om te zien, maar dat is onrealistisch.

De boerinnen zeiden dan: “Breng volgend jaar eens daar wat van mee.” Ze kwamen thuis vertellen, dat de eigen geweven stoffen zo werden gewaardeerd in Friesland. En….. “Moeder de vrouw glunderde …. . Zo is het gekomen, dat de hannekemaaiers na hun karwei de meegebrachte rol stof gingen verkopen en ontdekten, dat ze met die handel meer konden verdienen…. Zo werden ze in het Fries “lapkepoepen”.


Dit verband is onwaar! Het verhaal is in de wereld gekomen door ene Mulder, die een boekje schreef “Hannekemaaiers en Kiepkerels” en daarin legt hij zonder enig bewijs bovengeschetst verband. Hij legt niet het verband met kiepkerels. Dat waren Duitsers met allerlei negotie. De familie Poiesz is hier zo gekomen. Ze vestigden zich hier vanuit Ibbenbüren in 1830 en er had eens een Poiesz een winkeltje in de Galligastraat in Solinger messen en scharen. Dat ging overigens failliet. Dan waren er nog rondtrekkende muzikanten (z.g. blaaspoepen), metselaars, turfgravers, zeelieden, walvisvaarders…..Er is een tentoonstelling aan gewijd geweest in Hoorn en Assen, waar een studie bij hoorde (“Werken over de grens”)


Hannekemaaiers en tekstielkooplui   (Mieren en lapkepoepen) Tussen deze mensen was een groot verschil.

Vergelijkpunten Hannekemaaiers Tectielhandelaren

Herkomst

Noord-Duitsland,
oostelijk van groningen

Westfalen,
oostelijk van Twente

Ontwikkeling

Achterlijk, ongeschoold

Uitstekend geschoold,

Waardering als persoon

Veracht, nagescholden

Gezien, gevraagd om advies

Godsdienst

Veelal protestants

Allen serieus katholiek

Periode in Nederland

Vanaf Pinksteren tot in de zomer

Januari tot Juni en
September tot Sinterklaas.

Werkzaamheden

Maaien, later hooien

Verkopen van linnen stoffen

Gebleven?

Onbekend, of er hier ooit een is blijven hangen, bv. door verkering te krijgen!

Ze verkregen hier bedrijfspanden, nederlanderschap, ze werden burgers

Poepen en Moffen

In het Fries heten ‘moffen”: ”poepen”. In de oorlog hebben we ze nooit anders genoemd. Het kreeg toen een negatieve klank. Dat was oorspronkelijk niet zo. Poepen waren er in soorten en veel bijzondere dingen kregen het toevoegsel poep: poepebêd = veldbed, poepetoer = iets moeilijks, honger as in poep, in poeps plak (schellinkje), poepekrús = gedenkteken voor een vermoorde of aan ziekte bezweken hannekemaaier.

-------------------

Overzicht HANNEKEMAAIERS EN LAPKEPOEPEN (textielhandelaren)

>> Volgende: Hannekemaaiers >>              Terug naar de Navigatie