Diverse nog nergens op aan te sluiten gegevens Gael.

Genealogie van IJsbrand Gael.


I : IJSBRAND GAEL.
Zie jaarboek CBG 1997.
Zijn kinderen bij een nog onbekende vrouw:
1 : MARIJ IJSBRANDSDR. GAEL, overleden na 22 juli 1604.
2 : HUIJG IJSBRANDSZ. GAEL, overleden voor 3 september 1599.
Zijn kinderen bij een nog onbekende vrouw:
3 : GERRIT IJSBRANDSZ. GAEL, volgt onder II.
4 : TRIJN IJSBRANDSZ. GAEL, overleden na 3 september 1599.
Trijn was gehuwd met CORNELIS PIETERSZ. JUTTEN.
Vermeld 1569-1604, werd 1595 poorter van Haarlem, 1604 te Amsterdam.
Cornelis was weduwnaar van MARIJ GERRITS VAN DIJK.

II : GERRIT IJSBRANDSZ. GAEL, overleden voor 22 juli 1604, zoon van IJSBRAND GAEL (I).
Waagmeester (1585, 1595, 1599).
Gerrit had een buitenechtelijke relatie (1) met BEATRIJS ADRIAANS, afkomstig uit Limmen.
Uit deze relatie:
1 : ADRIAAN GERRITSZ. GAEL.
Vermeld 3-9-1599.
Gerrit was gehuwd (2) met HAASJE DIRKS BOET, overleden rond 1598.
Gerrit is getrouwd in het jaar 1599 huw. voorwaarden 27-9-1599. (3) met TRIJN ENGELS, overleden na 31 december 1629.
Trijn is later getrouwd voor 20 januari 1617 met JAN JACOBSZ..
Uit dit huwelijk:
2 : IJSBRAND GERRITSZ. GAEL, volgt onder III.

III : IJSBRAND GERRITSZ. GAEL, overleden op 22 april 1646, zoon van GERRIT IJSBRANDSZ. GAEL (II) en TRIJN ENGELS.
Schotvanger voor Woud (1637).
Verkoop 31-12-1629 blz. 72 v en 73 O.R.A. 2005, Daniel Engelsz nu ter tijt woonende inde Beemster aen Trijn Engelsdr met haer kinderen weduwe wijlent Jan Jacobsz sijn suster (compareert IJsbrant Gerritsz Gael voor sijn moder Trijn Engelsdr) die gerechte helft van een stucke landts genaempt die "Vlietsven"leggende onverdeelt ende gemeen met de coopers in Gerrit die Boets weer groot die selfde helft 650 roeden. N Cornelis Pieters de Jonge O Dirck Gerritsz Boet Z Jan Engelsz W de Nouwevliet. Voor de somme van Y 1400.

IJsbrand is getrouwd voor november 1636 met IMMETJE GERRITS.
Uit dit huwelijk:
1 : GERRIT IJSBRANDSZ. GAEL, gedoopt op 8 maart 1637 te Assendelft.
2 : ALIJD IJSBRANDSDR. GAEL, gedoopt op 6 juni 1638 te Assendelft.
3 : DANIEL IJSBRANDSZ. GAEL, gedoopt op 9 november 1642 te Assendelft, volgt onder IV.
4 : GERRIT IJSBRANDSZ. GAEL, gedoopt op 4 juni 1645 te Assendelft.

IV : DANIEL IJSBRANDSZ. GAEL, gedoopt op 9 november 1642 te Assendelft, zoon van IJSBRAND GERRITSZ. GAEL (III) en IMMETJE GERRITS.
Kerkmeester (1669 tot 1691), diaken (1684).
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
1 : WILLEM DANIELSZ. GAEL.
Kerkmeester (1705).


WILLEM HUYGENSZN. GAEL, in 1602 vermeld als oud burgemeester van Rotterdam, koopt 10-2-1601, 7 hond land te Schoonderloo en 8 hond in de Spaensepolder.

Zie Ons Voorgeslacht 1975, blz. 194.


CLAES HUYGENSZN. GAEL, vaandrig Cloveniersdoelen te Haarlem 1615-ca 1624), afgebeeld op een schuttersstuk van Cornelis Engelzn., genaamd "Maaltijd van Officieren van de Cloveniersdoelen" (1618), Claes is de meest rechtse persoon.

Zie jaarboek Haarlem 1962, blz. 97.

PIETER WILLEMS ADRIAENS GAEL, lid van de vroedschap van Haarlem (1577), wordt niet door Dólleman vermeld maar zegelde wel met het wapen Gaal. (zie Memoriaelbouck blz. 196), in de transportregisters staat op fol. 7verso dd. 11-4-1602, Catharina Jacobsdr. weduwe van Pieter Willemzn. Gael, met Willem Willemzn., linnenwever v.d. Leent, ook als oom voor de 2 kinderen van Pieter, verkopen huis op de Beek.


Genealogie van Hermanus Gael.


I : HERMANUS GAEL, boekdrukker, overleden voor 20 januari 1694 (zie D.T.B Gemeente archief te 's-Gravenhage 7 fol.208v).
Hermanus Gael deed in 1660 intrede in het St.Lucasgilde, afd. boekdrukkers en boekverkopers, in 1668 gaf hij de Koninklijke Bijbel uit (Den Haag). Zie de Navorscher uit 1867 blz. 91 en 1873 blz. 241.
Hermanus was gehuwd met MARIA CHRISTOFFELS (DUYN), (zie notariele protocollen G.A. 's-Gravenhage 645 fol. 267).
Uit dit huwelijk:
1 : JOHANNES GAEL, gedoopt op 30 maart 1661 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Pieter Willemsen Gael, Maria Sijbrants en Cornelis Kitsenburch).
Johannes is in ondertrouw gegaan op 1 augustus 1694 te 's-Gravenhage en getrouwd op 15 augustus 1694 aldaar met MARIA CORRIEENS.
2 : MARYA MAGDALENA GAEL, gedoopt op 10 december 1662 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuigen waren Jan Christoffels en Isabel Kitsenburch), volgt onder II-a.
3 : HERMANUS GAEL, gedoopt op 12 april 1665 te 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Cornelis Kitsenburgh en Elisabeth Maxvelt).
4 : HERMANUS GAAL, gedoopt op 8 mei 1668 te 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Arnoudt Leers en Maria Sijbrants).
5 : CATHARINA GAAL, gedoopt op 15 juni 1670 te 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Pieter de la Rue en Catharina Gaal), volgt onder II-b.

II-a : MARYA MAGDALENA GAEL, gedoopt op 10 december 1662 te 's-Gravenhage (Grote Kerk), dochter van HERMANUS GAEL (I) en MARIA CHRISTOFFELS (DUYN), (zie notariele protocollen G.A. 's-Gravenhage 645 fol. 267).
Marya is in ondertrouw gegaan op 13 april 1693 te 's-Gravenhage met FRANCOIS VAN DER HAGE.
Uit dit huwelijk:
1 : HERMINA EVERDINA VAN DER HAGE, gedoopt op 20 januari 1694 te 's-Gravenhage (doopgetuigen waren Willem van Loo en de Weduwe van Herman Gaal).

II-b : CATHARINA GAAL, gedoopt op 15 juni 1670 te 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk), dochter van HERMANUS GAEL (I) en MARIA CHRISTOFFELS (DUYN), (zie notariele protocollen G.A. 's-Gravenhage 645 fol. 267).
Catharina was gehuwd met JULLIS (EGEDIUS) VAN DER HEYDEN.
Uit dit huwelijk:
1 : JULIANA VAN DER HEYDEN, gedoopt op 25 juni 1698 te 's-Gravenhage (Grote Kerk) (doopgetuige was Maria Gaal).
2 : JOHANNES VAN DER HEYDEN, gedoopt op 12 juli 1699 te 's-Gravenhage in de R.K. Spaanse kapel (volgens Archivum Prov. Neerl. S.J. no.C 89b blz. 81) (doopgetuigen waren Johannes van der Heyden, Joanna van der Heyden en Lud van der Beke).HOME © 1987-2002 Johan Gaal TOP