WILLEM VAN HILSEBROEC, geboren rond 1328, zoon van JACOB WILLAEMSZONE VAN HILSEBROEC en ERCKENRAET GAEL.
Reeds meerderjarig op 8 december 1348 bij het passeren van de schenkings-akte. Hij schenkt op 11 april 1385 aan het St.Jans klooster 4,5 morgen land liggend in het ambacht van Wateringen. Voorts bezat hij stoel no.35 in het Kerstgilde, reeds in de eerste ledenlijst uit het jaar 1371 wordt zijn naam vermeld als een der 52 leden van dit gilde, slechts eenmaal komt hij bij het Kertsgilde voor in een bestuursfunctie, in 1384 blijkt hij een der drie "vinders"te zijn.
Na het overlijden van zijn beide zoons blijkt uit de beleningsoorkonde van zijn neef Jan Floryszoon Gael dat hij, "oude Willem van Hilsebroec", deze leengoederen had bezeten, hetgeen ook logisch is aangezien hij toch de oudste zoon van zijn vader was. Ook was het ongetwijfeld deze zelfde "oude Willem" die indertijd (ca. 1380) de oude leenbrieven van heer Symon van Haerlem op de grafelijke kanselarij liet inschrijven in het Register "XVIII". (zie jb. CBG 1970).

Zijn zonen bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP