JAN VAN HILSEBROEC, vermeld in de schenkings-akte van 1348, daarna niet meer gevonden, niet vermeld in het testament van zijn tante Lizebette Gael (1358). Een en ander vormt echter volstrekt geen bewijs dat Jan op jeugdige leeftijd zou zijn overleden, zoon van JACOB WILLAEMSZONE VAN HILSEBROEC en ERCKENRAET GAEL.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP