GHERYT GAEL, zoon van FLORENS GAEL (GHALE) (VAN HAESBROEC).
Gheryt Gael was waarschijnlijk reeds voor 1300 gehuwd, hij stelt lijftocht voor zijn echtgenote Machtelt op 11 november 1304 wanneer Dirc van Wassenaer hem beleend met een jaargeld van 5œ uit zijn tienden te Wassenaar. In de betreffende beleningsakte noemt Dirc van Wassenaer Gheryt "minen neve" (Kasteel Twickel: Archief van Wassenaer; Leenregister AA. folio 31vo. akte dd. 11-11-1304. microfilm in A.R.A.). De reeds hiervoor vermelde opdracht van en belening met Haesbroec op 30 augustus 1320 geschiedde tijdens een bezoek van de graaf aan Haarlem (A.R.A. Arch. Leenk. Holl. Inv. No. 2, Register "E.L. 2", fol.15, akte gegeven te "Haerlem des zaterdaghes na sinte jans dagche baptiist als hi onthoefd ward" = 30-8-1320), wij mogen dus wel aannemen dat Gheryt aldaar woonachtig was, dit wordt bovendien bevestigd door het testament van zijn dochter Lysbeth, waarvan duidelijk blijkt dat deze Lysbeth een geboren en getogen Haarlemse was. (zie jb. CBG 1970).
Gheryt is getrouwd voor 1300 met
MACHTELD N.N..
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP