JAN GAEL, geboren rond 1300, overleden voor 1364, hoogstens 64 jaar oud, zoon van GHERYT GAEL en MACHTELD N.N..
Zoals reeds medegedeeld bij het bespreken van het "Egmontleen" kwam Gheryt's zoon Jan, al meerderjarig zijnde in dat jaar 1332, voor als toekomstig leenvolger van zijn vader. Zijn eigen belening met Haesbroec na de dood van zijn vader vermocht ik niet in de grafelijke leenboeken te vinden; ook de naam van zijn echtgenote kwam ik nergens tegen. De laatste vermelding van Jan stamt uit 1358 toen zijn zuster Lysbeth hem tot haar executeur benoemde. In ieder geval is hij voor 8 november 1364 gestorven, aangezien zijn zoon Baertout Gael door de Graaf verlijt werd met het "Haesbroec" leen (A.R.A., Arch. Leenk. Holl. Inv. No. 50, Register "Aelbrecht IIII", folio 87vo., akte d.d. 8-11-1364).(zie jb. CBG 1970 en OV 1990 blz. 144-145).
Zijn kinderen bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP