WILLEM VAN HILSEBROEC, overleden in 1418 of 1419, zoon van WILLEM VAN HILSEBROEC.
Hij erfde de lenen van zijn vader, doch een belenings-akte is niet te vinden. Tevens erfde hij stoel no. 35 in het Kerstgilde, waarschijnlijk was hij de Willem van Hilsebroec die in het jaar 1396 op de ledenlijst voorkomt. Hij was "dienst" in het jaar 1406 en "vinder" in 1417. Hij stierf in 1418 of '19, in ieder geval zeer kort vr zijn broerder Jacob. Op 20 oktober 1392 blijkt hij reeds gehuwd te zijn met Lizebetken Willem Jan Coppetiaensdr. want op die datum verkoopt hij land hetwelk hem in zijn huwelijk was aangekomen aan haar volle neef Hughe van Dyemen. Zij was een dochter van Willem Jan Coppetiaenszoon, schepen van Haarlem 1382-'85 en Cille Hughe Bake'dr. (wier zuster Machteld gehuwd was met Everaert van Dyemen, de vader van Hughe voornoemd). Uit een andere akte in het Marquette-archief blijkt dat moeder Cille vr 24 februari 1375 is overleden, de "raden" van Haarlem treden dan op als voogden over haar en haar broertje Gheryt. Weduwe zijnde wordt Lysbeth in 1422 te Haarlem aangeslagen voor het "gesette geld", volgens het desbetreffende kohier opgenomen in de Tresoriersrekening over genoemd jaar. (zie jb. CBG 1970).
Willem was gehuwd met
LIZEBETKEN WILLEM JAN COPPETIAENSDR., dochter van WILLEM JAN COPPETIAENSZOON en CILLE HUGHE BAKE'DOCHTER.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP