JACOB VAN HILSEBROEC, zoon van WILLEM VAN HILSEBROEC.
Van hem is alleen bekend dat hij de leengoederen van zijn broer Willem had moeten erven, doch dat zijn belening geen doorgang kon vinden daar hij in Leiden woonde, welke stad toendertijd nog niet verzoend was met Jan van Beyeren. Korte tijd na zijn broer sterft Jacob en de graaf beleend dan zijn neef en erf-opvolger Jan Gael Florysz. Ook de stoel No. 35 wordt dan van Jacob op Jan Gael overgeboekt. Dit alles geschiedde in het jaar 1420. (zie jb. CBG 1970).
Jacob was gehuwd met
N.N., overleden in 1423 of 1424.
Zij werd als Jacob van Elsbroec's weduwe overluid werd door de St. Bavo klokken in het jaar 1423/24.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP