BAERTRAET N.N., overleden in 1420 of 1421.
Hoogstwaarschijnlijk een lid van het geslacht Diert. Zij bezat zelve eveneens een stoel in het Kerstgilde (zie de complete ledenlijst Anno 1406) en komt het eerst voor in het jaar 1399 als "dienst" als "Baertraet Floris Galen". Reeds in 1402 is haar naam dan veranderd in "Baertraet Jan Braeuwen" zodat zij kort na het overlijden van Floris Gael hertrouwd moet zijn met Jan Braeuwe, schepen van Haarlem in datzelfde jaar 1402. Na haar overlijden in 1420/21 wordt haar stoel overgeschreven op Gheryt Jan Braeuwen die jongste, een voorzoon van haar tweede echtgenoot.
Baertraet was gehuwd (1) met
FLORIS GAEL, geboren rond 1330, overleden rond 1399, ongeveer 69 jaar oud, zoon van JACOB WILLAEMSZONE VAN HILSEBROEC en ERCKENRAET GAEL.
Als jongere zoon, zonder leengoederen, vindt men praktisch niets over hem in de oude aktes. Wel vindt men hem vermeld in het Ruyghe Register van het Kerstgilde aangezien hij daarin met name genoemd wordt in de bestuurslijsten van de jaren 1381 als "dienst", in 1385, 1390 en 1395 als "vinder" en in de jaren 1392 en 1393 als "deken". In de algemene ledenlijst van 1396 staat bij zijn naam extra aangetekend dat hij zijn stoel (no. 26) verworven had van Symon van der Does, die zelf voor het laatst nog in 1378 als stoelbezitter voorkomt. Aangezien zijn zoon Jan in 1400 zijn stoel blijkt te bezitten kan aangenomen worden dat Florys in 1399 of 1400 is gestorven. (zie jb. CBG 1970).
Floris was weduwnaar van N.N..
Uit dit huwelijk:
Baertraet was gehuwd (2) met
JAN BRAEUWE, schepen.
Hij had bij een nog onbekende vrouw n zoon.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP