CILLE HUGHE BAKE'DOCHTER.
Cille was gehuwd met
WILLEM JAN COPPETIAENSZOON, schepen van Haarlem 1382-1385.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP