FLORIS CLAES DIERTSZOON GAEL, geboren rond 1430, overleden in het jaar 1497, ongeveer 67 jaar oud, zoon van CLAES DIERT en MACHTELD LOTTYNSDOCHTER.
Voor het eerst vermeld in 1453 wanneer hij na de dood van zijn vader diens stoel No. 40 erft. Meteen wordt hij dat jaar "dienst", wederom in 1455; "vinder" in 1460, in welk jaar de "maaltijd" van het Gilde bij hem werd gehouden. Evenals zijn vader was hij wijnkoper en hield herberg. Tenslotte vindt men hem vermeld als "deken" van het gilde in 1475. Hij heeft een pelgrimsreis naar het Heilige Land volbracht teneinde het Heilige Graf bij Jeruzalem te bezoeken; na behouden thuiskomst werd hij lid van de Ridderlijke Broederschap van den Heylichen Lande te Haarlem. In 1463 erft hij de oude leengoederen van zijn neef Dirck Gael en wordt ermede beleend op 4 september 1464. Als "leenman" treedt hij na 1464 een enkele maal op bij het passeren van speciale aktes. Een zegel van hem is niet bewaard gebleven, doch wel een schets naar een zegelafdruk, waaruit blijkt dat ook hij zegelde met het wapen met de twee met ruitjes beladen dwarsbalken. In 1463 erft hij de twee stoelen (No. 16 en 26) van neef Dirck, doch hij schenkt meteen stoel No. 16 aan zijn jonge neef Dirck Potter Dircxz. (kleinzoon van Florys tante Margriet Allairt Saelmonsweduwe) echter onder conditie dat de stoel na Dirc's dood weer op Florys c.q. zijn erven zal terugvallen. Dat Florys gehuwd zou zijn geweest is nergens gebleken.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP