ALIJT LOTTENDR. GAEL, overleden na 1557, dochter van LOTTYN CLAESZ. GAEL en LYSBETH ANDRIESDR..
Koopt voor zichzelf in 1524 een stoel (No. 17) in het Kerstgilde. In mei 1555 koopt zij nog een huis zoals te lezen valt in de transportakte van die maand.
Alijt was gehuwd (1) met
GERRIT PIETERSZOON, wijntapper te Haarlem, overleden tussen 1511 en 1514.
Hij komt nog voor op het kohier der vermogensbelasting opgenomen in de Tresoriersrekening over het jaar 1511. Kort daarna sterft hij echter, want Alijt komt in de tresoriersrekening van 1514 al voor als zijn weduwe en zelfstandig "wijntapper".
Alijt was gehuwd (2) met
JAN JOOSTENZOON VAN YLPENDAMME, wijntapper, overleden in het jaar 1537, zoon van JOOST DIRCZOON VAN YLPENDAMME en AECHT BOUWENDOCHTER VAN SCHOTEN.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP