MR. HUGHE LOTTENSZ. GAEL, priester, overleden in het jaar 1518, zoon van LOTTYN CLAESZ. GAEL en LYSBETH ANDRIESDR..
In 1512 ontving hij van zijn vader stoel No. 26. In de Haarlemse aktes treft men hem vrijwel niet aan, slechts een aankoop van een huis in de St. Jansstraat volgens een transport-akte van februari 1513. Vermoedelijk verbleef hij meestentijds in Leiden waar hij een vicarie bezat "in eccl. B. Mariae Leydensis", verworven na overdracht door heer Andryes Symonszn. (waarschijnlijk een familielid van zijn moeder) in het jaar 1512. In 1515 wordt hij beleend door de Leenkamer "Oud Alkemade" met "179 roe aan de korenmolen te Warmond", welk leengoed eveneens via zijn moeders familie werd verkregen. In 1518 sterft Mr. Hughe en zijn leen vererft op zijn broeder Claes.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP