ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN, overleden op 9 augustus 1555 te Haarlem.
Alijt ontvangt in 1518 van haar schoonvader stoel No. 16 van het Kerstgilde, zij schenkt deze nog bij haar leven aan haar zoon Jan.
Alijt was gehuwd (1) met
DIRCK ALLAIRTSZOON.
zie transportreg. GAH dd. dec. 1511, fol. 101v.
Uit dit huwelijk:
Alijt was gehuwd (2) met
CLAES LOTTENSZ. GAEL, lakenkoper, overleden in het jaar 1537, zoon van LOTTYN CLAESZ. GAEL en LYSBETH ANDRIESDR..
Een enkele maal wordt hij vermeld als "waerdijn der wollen lakenen, schepen in de jaren 1531, 1533 en 1535, in 1534 was hij een der vier weesmeesters. Claes Gael ontving reeds in 1502 van zijn vader diens eigen stoel, (No. 40) in het Kerstgilde. Voorts ontving hij, zoals reeds boven vermeld, de leengoederen van zijn vader bij diens leven, en werd er mee beleend op 12 augustus 1515. Drie jaar later, 2 december 1518, volgt dan zijn belening met het leengoed te Warmond, na de dood van zij broer Mr. Hughe.
Hij had bij een nog onbekende vrouw ťťn dochter.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP