HUYCH CLAESZOON GAEL, geboren rond 1515, overleden in het jaar 1577 te Leiden, ongeveer 62 jaar oud, zoon van CLAES LOTTENSZ. GAEL en ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN.
In verband met zijn eerste huwelijk in 1545 met een Leidse jongedochter vestigt hij zich dan metterwoon in die stad. Twee jaar na zijn huwelijk wordt hij op 22 april 1547 als poorter van Leiden ingeschreven. In de vroedschap doet hij zijn intrede als veertigraad 19 januari 1559. Aangesteld als schepen in 1558, 1564-'66 en 1568, als burgemeester in het jaar 1574. Kerkmeester de St. Pieterskerk 1568. Van beroep "wantsnijder".
Na het overlijden van zijn vader had hij diens stoel (No. 40) in het Kerstgilde geŽrfd (1537) doch in 1553 schonk hij deze aan zijn broeder Mr. Loth Claesz. Gael, waarschijnlijk ter gelegenheid van diens huwelijk. In 1537 erfde hij tevens de leengoederen van zijn vader, waarmee hij beleend werd op 8 november 1538 rep. op 27 juli 1538.

Huych is getrouwd rond 1545 (1) met
SWAENTJE LAURENSDOCHTER, overleden voor 1550.
Uit dit huwelijk:
Huych is getrouwd rond 1550 (2) met
MARIA CORNELISDOCHTER.
Zij wordt in de m.s. genealogiŽn steeds Paets genoemd; waaromtrent in de officiŽle aktes geen bevesting is te vinden. Volgens een aantekening in het Leidse "Register Kleine Bewijzen" A., folio 116vo heeft Huych met Marietje Cornelisdr. een testament gemaakt in het jaar 1558, met bepalingen inzake uitkeringen aan zijn kinderen na zijn dood. Marietje overleefde haar echtgenoot en bij het opstellen van het Bevolkingsregister in 1581 blijkt zij nog in Leiden te wonen met de drie in dat jaar nog ongehuwde kinderen, Cornelis, Janneke en Loth.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP