MARGRIETE CLAES LOTTENDOCHTER GAEL, geboren na 1515, overleden tussen 1590 en 31 december 1592, hoogstens 77 jaar oud, dochter van CLAES LOTTENSZ. GAEL en ALIJT POUWEL JANSZOONSDOCHTER VAN OUTSCHOOTEN.
Zij maakt testament op 4 oktober 1589 voor notaris M. van Woerden. Zij stichtte bij een wilsbeschikking het zogenaamde "Verwershofje" in de Ravelingsteeg, hetwelk aldaar tot 1935 heeft bestaan. Op 31 december 1592 behoorde zij al niet meer tot de levenden, zoals blijkt uit een transportakte van die datum.
Margriete was gehuwd met
JAN JANSZOON VERWER, overleden voor 27 november 1590, zoon van JAN PIETERSZOON VERWER en KATRIJNE WILLEMSDOCHTER.
Wantsnijder, kerkmeester van de St. Bavo 1559 en 1567-1570; lid van de vroedschap, doch afgezet door Marnix bij de reorganisatie in 1572. Na het beleg in zijn functie hersteld en meteen tot schepen benoemd in 1573. Op 22 maart 1560 kocht hij van de heer van Brederode een klein leengoed, "een camp land en de Margrietenlaan" in de ban van Heemstede doch reeds op 19 januari 1565 draagt hij dit leen over aan het St. Elisabeth's Gasthuis. In 1582 is hij niet meer in staat zijn echtgenote als "voogd" bij te staan, wegens "indispositie"; spoedig daarna zal hij gestorven zijn.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP