LAURENS HUGENZOON GAEL, geboren rond 1549, begraven op 4 augustus 1637 te Leiden (Pieterskerk), ongeveer 88 jaar oud, zoon van HUYCH CLAESZOON GAEL en SWAENTJE LAURENSDOCHTER.
Hij bezat rentebrieven gehypoth. op het baljuwschap van Rijnland "gekomen van Swaentje Louwerisdr. zijn moeder". Bij het opstellen van het Bevolkingsregister van 1581 werd het jonge echtpaar, uiteraard nog zonder kinderen, ingeboekt op folio 79vo; Femmetje wordt aldaar abusievelijk ingeschreven als "Anna". Laurens was veertig-raad van Leiden (1580-1618) en burgemeester in de jaren 1596, 1598, 1613, 1614-1615 en 1618, thesaurier ordinaris 1580-1583, 1597-1598. Voorts was hij meester van de arme wezen 1594-1595, curator der Universiteit en regent van het St. Anna hofje 1588-1592. Hij werd beleend op 1 mei 1581 na 't overlijden van zijn broer met de aloude Hilsebroec'se lenen, drie campen land in de ban van Heemstede alsmede de smaltienden van Nieuwerkerk en Ravensdorp, doch hij verkoopt dit leen in 1599 aan Franchois Bruynzeels en vervreemdde aldus dit bezit nadat het gedurende 347 jaar in zijn familie was geweest! Tevens werd hij beleend met de "179 roeden bij de korenmolen te Warmond" en wel op 8 juni 1582, doch ook dit leengoed wordt door Laurens vr zijn dood van de hand gedaan.
Laurens is getrouwd in het jaar 1581, ondertrouwd op 31 december 1580 te Leiden voor de kerk met
FEMMETJE DE VRIESE, geboren te Haarlem, begraven op 22 november 1609 te Leiden (Pieterskerk), dochter van DIRCK JACOBSZ. DE VRIESE en ALIJT CORNELISDR..
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP