FREDERIK JANSZOON VOGEL, schepen, geboren rond 1551 te Amsterdam, zoon van JAN OTTENSZOON VOGEL en ANNA PIETERSDR. SCHOL.
Schepen van Amsterdam 1580, raad van 1585 tot 1593 in welk jaar hij metterwoon naar Haarlem vertrok, waar hij een huis op 't Klein Heiligland betrok. In 1599 benoemd in de vroedschap, doch het volgend jaar daaruit weer ontslagen omdat hij geen Poorter was geworden.
Frederik is getrouwd rond 1577 met
ALIJT LOTTENDR. GAEL, geboren rond 1555 te Haarlem, overleden na november 1610, minstens 55 jaar oud, dochter van LOTH CLAESZOON GAEL en HILLEGOND DOMINICUSDR. VAN NAERDEN.
Alijt heeft de door haar in 1580 gerfde stoel later overgedragen aan haar halve nicht Marietje Allairtsdochter, doch in welk jaar dit geschiedde is niet na te gaan.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP