JACOB GAEL, geboren op 14 april 1642 te Rotterdam, gedoopt op 17 april 1642 aldaar (doopgetuigen waren Cornelis van Schilperoort, Hillegond van Berckel, Cornelis van Schilperoort en Hillegond van Berckel), zoon van JOHAN GAEL en ANNA VAN BERCKEL.
Ingeschreven als student te Leiden 30 juni 1660, schepen der stad Rotterdam 1671,1672, secretaris van het waterrecht.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP