WILLEM HENDRIK VAN SCHUYLENBURCH, postmeester.
Willem was gehuwd met
ALETTA JOHANNA VAN HEEMSKERK.
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP