DIRCK VAN HAESBROEC, overleden na 1411, zoon van JAN GAEL.
Na de dood van de laatste mannelijke leenhouder Baertout, laat ons zeggen zo omstreeks 1380, waren er nog zeer vele naamdragers Gael in leven, doch indien een hunner zich toenmaals "Van Haesbroec" noemde moest hij toch wel zeer na aan de leenhouder verwant zijn. Ik acht het dan ook vrijwel zeker dat Baertout Gael een jongere broeder had die zich Dirc van Haesbroec noemde, mogelijk daarom dat hij op het goed woonde en dit voor zijn kleine nichtjes beheerde? In elk geval was het een Dirc van Haesbroec die in maart 1408 een eigen goed van ca. 11 morgen, eveneens in Wassenaar gelegen, opdraagt aan de Abdij van Egmond, en er meteen door de Abt mee wordt beleend (A.R.A., Arch. Abdij Egmond, Inv. No. 588, akte d.d. 3-3-1408), (Meilink; regest No.749 en 751.). Als erfopvolging werd daarbij gestipuleerd dat bij kinderloos overlijden van Dirc, zijn broeder Jan Gael dit leen zal ontvangen; bleef Jan ook kinderloos dan zou het overgaan op Dircs erfgenamen van vaderszijde; een en ander onder voorwaarde van uitbetaling van de helft der inkomsten aan "Dirc Jannen, Dircx suster voircr." als lijftocht zolang zij zouden leven. Het patroniem "Jannen" van deze zuster bevestigt mijn vermoeden dat deze Dirc van Haesbroec, Jan Gael en Dirckje broeders en zusters waren van de vrij jong gestorven Bartout Gael van Haesbroec, allen kinderen van Jan Gael. Ik ben hier even wat uitvoeriger op in gegaan omdat Dirc van Haesbroec, mede gezien al die uitvoerige bepalingen van erfopvolging, in 1408 bepaald wel bejaard zal zijn geweest. Toch treedt hij, nu leenman der Abdij geworden, nog enkele jaren (tot 1411) op als zodanig en zegelt diverse aktes als getuige voor de Abt. Een goed specimen van zijn zegel hangt onder een Abdij akte dd. 10 februari 1411, het vertoont als wapenbeeld "een leeuw", en als randschrift: +s.dirc;va:haesbroec.+. ergo de "leeuw" van zijn overgrootvader Heer Florens Gael! (A.R.A., Arch. Abdij Egmond, Inv. No. 450, akte d.d. 10-2-1411), (Meilink: regest No. 774).(zie jb. CBG 1970).

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP