JAN CORNELISZ. GAEL, vleeshouwer, zoon van CORNELIS en N.N..
Januari 1559: Koopt de resterende helft van een schuur op het Klein Heiligland van Jan Eefs, schipper. (transportreg. jan. 1559 GAH fol. 43v.).
December 1559: Verkoopt Claes Jansz. Braeu zijn zwager 1/3 huis Koningsstraat, waarvan 2/3 behoort aan Claes en aan zijn broer Andries Jansz. Braeu. (transportreg. dec. 1559 GAH fol. 67v.).

Jan was gehuwd met
N.N. JANSDR. BRAEU, dochter van JAN BRAEU.
Zij was een zuster van Claes en Andries Jansz. Braeu. (zie transportreg. GA Haarlem december 1559 fol. 67vo.)
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP