JAN BRAEUWE, schepen.
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:
Jan was gehuwd (2) met
BAERTRAET N.N., overleden in 1420 of 1421.
Hoogstwaarschijnlijk een lid van het geslacht Diert. Zij bezat zelve eveneens een stoel in het Kerstgilde (zie de complete ledenlijst Anno 1406) en komt het eerst voor in het jaar 1399 als "dienst" als "Baertraet Floris Galen". Reeds in 1402 is haar naam dan veranderd in "Baertraet Jan Braeuwen" zodat zij kort na het overlijden van Floris Gael hertrouwd moet zijn met Jan Braeuwe, schepen van Haarlem in datzelfde jaar 1402. Na haar overlijden in 1420/21 wordt haar stoel overgeschreven op Gheryt Jan Braeuwen die jongste, een voorzoon van haar tweede echtgenoot.
Baertraet was weduwe van FLORIS GAEL, geboren rond 1330, overleden rond 1399, ongeveer 69 jaar oud, zoon van JACOB WILLAEMSZONE VAN HILSEBROEC en ERCKENRAET GAEL. Floris was weduwnaar van N.N..

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP