WILLEM JANSZ. DE MILDE, kunstschilder.
Willem was gehuwd met
N.N., dochter van CORNELIS HUGENZN. GAEL en MARIETJE CORNELISDOCHTER.
Willem Jansz. de Milde, schilder verkoopt zijn schoonvader een huis aan de Damstraat te Haarlem. (tr.portreg. GA Haarlem fol.267v d.d. 18-9-1608).

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP