JAN BERNARDS (GERARDS) GAEL, zoon van BERNARD JANS GAEL.
In 147. werd hij eigenaar van de volgende leengoederen: Een zaat met huizing en geboomte, groot 11 morgen in Wassenaar. (zie Ons Voorgeslacht april 1998 blz.213).
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP