CORNELIS GERARDS GAEL, overleden voor 2 oktober 1541, zoon van GERARD JANSZ GAEL.
Na het overlijden van zijn vader Gerard Jan Galenz. werd hij op 4-1-1520 eigenaar van het leen en verpacht dit op 4-4-1529 aan Floris Pieterszn. alias Floor Muse: Een zaat met huizing en geboomte, groot 11 morgen in Wassenaar. (zie Ons Voorgeslacht april 1998 blz.213).
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP