GERARD CORNELISZ. GAEL, overleden na 1541, zoon van CORNELIS GERARDS GAEL.
Na het overlijden van zijn vader Cornelis Gerardz. werd hij op 2-10-1541 eigenaar van de 11 morgen te Wassenaar en draagt dit gelijk over naar Adriaan van de Boekhorst. (LRK 279 fol. 59v-61; zie Ons Voorgeslacht april 1998 blz.213).
Zijn zoon bij een nog onbekende vrouw:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP