JAN (JOHANNES) GAAL, gedoopt op 28 augustus 1698 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Jan de Groot en Agatha van Leeuwen), zoon van NATHANAŽL GAEL en MARIA DE GROOT.
Woonde als jongeman in de Trompetstraat, geen overlijden te Delft en Den Haag gevonden.
Jan is in ondertrouw gegaan op 20 mei 1724 te Delft met
MAGDALENA BROUWER ook genaamd Machteltje, gedoopt op 24 september 1690 te Delft (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Leendert van der Hoeve, Neeltje van der Weide en Martijntje van der Hoeve), dochter van HENDRICUS DIRKS BROUWER en JANNETJE VAN DER HOEVE.
Magdalena woonde in 1724 in de Gasthuislaan.
Magdalena is eerder in ondertrouw gegaan op 14 september 1715 te Delft (Oude Kerk) met HUIBREGT JOPPE DECKERS, overleden voor 1724.
Daar Jan en Magdalena maar 2 kinderen in Delft laten dopen is het waarschijnlijk dat ze in een van de plaatsen rond Delft woonden, en daar hun andere kinderen lieten dopen, mogelijk in Rijswijk, Wateringen of elders, een en ander zal dan ook nog nader onderzocht moeten worden. (Zie ook Kronieken, tijdschrift van de Genealogische vereniging Prometheus, jaargang 1992 nr.1, blz. 33).
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP