WILLEM HENDRIKS BROUWER, gedoopt op 28 november 1658 te Delft (Nieuwe Kerk) (doopgetuigen waren Claes Dirckxsz., Pieteronella Dirckx en Maertje Hendricx), zoon van HEIJNDRIK DIRKSZ. BROUWER, woonde aan het achterom te Delft en JANNETJE HUIBRECHTS.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP