PIETER GAEL, gedoopt op 10 januari 1627 te Haarlem (doopgetuigen waren Gerrit Warnaerts en Cornelia Jans), zoon van WILLEM WILLEMSZ. GAEL en DIGNOM PIETERS.
Getuige Gerrit Warnaerts is zeer waarschijnlijk dezelfde persoon als diegene die als jongeman van Embden op 28 maart 1610 te Haarlem in ondertrouw gaat met Lijsbeth Jans van Haarlem weduwe van Pieter Joosten, (zie ook De Vroedschap van Amsterdam blz. 698 en Haarlemsche Schilders door A.v.d. Willigen gedrukt in 1866).

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP