ADRIAEN VAN DER HOOFF, zoon van PIETER ARENTS VAN DER HOOFF en KATALYNTIE GAEL.
De erfgenaam en zoon van Cathalijntje Willems Gael verkoopt in 1686 een huis met erf in de Hondensteeg te Haarlem, (GAH transportregister 76.90 fol. 108vo).

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP