ALEXANDER BRUNO TROULJA, luitenant ter zee, geboren op 18 oktober 1806 te Kampen, gedoopt op 5 november 1806 aldaar, overleden op 10 november 1851 aldaar, 45 jaar oud, zoon van DIEDERIK ALEXANDER JOHAN TROULJA en ALETTA VAN ACKER.
Op 23 april 1820 ingeschreven als student aan de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam; adelborst 9 januari 1823.

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP